Anda di halaman 1dari 3

SEKOLAH TINGGI FARMASI BANDUNG

Mata Kuliah : Manajemen Pemasaran


Tingkat Profesi Apoteker
Dosen Pengampu: M. Nurrochmat Affandi Nadjib
SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)
Hari / Tanggal :Jumat/14 Januari 2011
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Petunjuk dan Keterangan :
- Jangan lupa, tulis Nama dan NPM. Saudara pada lembaran jawaban/tugas.
- Sebelum mengerjakan, bacalah petunjuknya dengan teliti.
Tugas dikerjakan dengan kalimat dan gaya bahasa Anda sendiri sesuai dengan
pemahaman masing-masing, tetapi tidak merubah atau bertentangan dengan
pengertiannya yang benar
- Peserta ujian tidak boleh menggunakan satu buku secara bersama-sama. Setiap
peserta ujian hanya dibenarkan menggunakan bukunya sendiri masing-masing. Jadi
tidak diperkenankan meminjam buku yang sedang dipergunakan oleh sesama peserta
ujian. Kepada mereka yang melakukanpelanggaran; maka kedua-duanya tidak
diperkenankan mengikuti ujian.
- Setelah selesai dikerjakan; lembaran soal dan lembaran pekerjaan/tugas diserahkan
kepada pengawas ujian

==========================================
Soal-Soal Ujian Tengah Semester (UTS):
1.

............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

Tugas yang harus Anda kerjakan:


a. Buatlah pertanyaan untuk-hal-hal yang berhubungan ..............................
........................................................................................................
b. Kemudian dari pertanyaan tersebut di atas, Anda berikan jawabannya
dengan
menjelaskan
secara
terperinci ..................................................
........................................................................................................
c. Tugas yang Anda kerjakan (pertanyaan dan uraian jawaban) tidak boleh
kurang dari 2 (dua) halaman, lebih boleh.
2.

............................................................................................................

............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
Tugas yang harus Anda kerjakan:
a. Buatlah pertanyaan untuk-hal-hal yang berhubungan ..............................
........................................................................................................
b. Kemudian dari pertanyaan tersebut di atas, Anda berikan jawabannya
dengan
menjelaskan
secara
terperinci ..................................................
........................................................................................................
c. Tugas yang Anda kerjakan (pertanyaan dan uraian jawaban) tidak boleh
kurang dari 2 (dua) halaman, lebih boleh.
3.

............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

Tugas yang harus Anda kerjakan:


a. Buatlah pertanyaan untuk-hal-hal yang berhubungan ..............................
........................................................................................................
b. Kemudian dari pertanyaan tersebut di atas, Anda berikan jawabannya
dengan
menjelaskan
secara
terperinci ..................................................
........................................................................................................
c. Tugas yang Anda kerjakan (pertanyaan dan uraian jawaban) tidak boleh
kurang dari 2 (dua) halaman, lebih boleh.
4.

............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

Tugas yang harus Anda kerjakan:


a. Buatlah pertanyaan untuk-hal-hal yang berhubungan ..............................
........................................................................................................
b. Kemudian dari pertanyaan tersebut di atas, Anda berikan jawabannya
dengan
menjelaskan
secara
terperinci ..................................................
........................................................................................................
c. Tugas yang Anda kerjakan (pertanyaan dan uraian jawaban) tidak boleh
kurang dari 2 (dua) halaman, lebih boleh.
Selamat Mengerjakan dan Semoga Sukses

Janganlah tergesa-gesa, karena orang yang tergesa-gesa akan berkata padahal dia belum tahu; dia akan
menjawab sebelum dia paham; dia akan berbuat sebelum berpikir; dia memberi keputusan padahal dia
tidak mampu; dia memuji sebelum mencoba; dia mencela sebelum menguji. Orang yang bersifat seperti ini,
hanya diikuti oleh penyesalan (Kata-kata Arif Bijak).