Anda di halaman 1dari 1

PERSAMAAN DAN PERTIDAKSAMAAN LOGARITMA

Nama Guru : Erwin Syahputra, M.Pd1. Apabila
7
log 2 = a dan
2
log 3 = b, maka
6
log 98 =
A.
b a
a
+
C.
2
1
+
+
b
a

B.
1
2
+
+
b
a
D.
) 1 (
2
+
+
a b
a

C.
) 1 (
2
+
+
b a
a

2. Jika f(x) =
x
x
log 2 1
log
3
3

,
maka f(x) + f(
x
3
) =
A. 3 C. 1
B. 2 D. 3
C. 1
3. Jika
a
log (1
3
log
27
1
) = 2, maka nilai a
yang memenuhi adalah
A. 1/8 D. 3
B. E. 4
C. 2
4. Jika (
a
log (3x 1))(
5
log a) = 3, maka x = ...
A. 42 D. 36
B. 48 E. 35
C. 50
5. Persamaan
x
log 2 +
x
log (3x 4) = 2
mempunyai dua penyelesaian, yaitu
x
1
dan x
2
. Harga x
1
+ x
2
=
A. 8 D. 3
B. 6 E. 2
C. 4
6. Jika x = 1 dan x 0, maka nilai x yang
memenuhi persamaan
x
log (x + 12) 3
x
log 4 + 1 = 0 adalah
A. 1/2 D. 8
B. 2 E. 16
C. 4
7. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan
2
log (2x + 7) 2 adalah
A. x
2
7

B. x
2
3

C.
2
7
x
2
3

D.
2
7
x 0
E.
2
3
x 0
8. Pertidaksamaan logaritma
6
log (x
2
x) 1
dipenuhi untuk nilai-nilai x adalah
A. 2 x 0 atau 1 x 3
B. 2 x 3
C. x 2
D. x 3
E. x 2 atau x 3
9. Nilai x yang memenuhi ) 3 (x log
2
2
1
0
adalah
A. 3 x 3 D. x 2 x 2
B. 2 x 3 E. x 3 x 2
C. 2 x 2
10. Nilai x yang memnuhi pertidaksamaan
1 - x log 2
1
x log
1
1 adalah
A. 0 x 1 D. 0 x 10 x 10
B. 0 x 10 E. 0 x 1x 10
C. 1 x 10
11. Bila x 1, maka
x x log
1
log
1
n m
+ =
A.
mn
log x D.
x2
log mn
B.
(m + n)
log x E.
x
log mn
C.
(m + n)
log 2x
12. Hasil dari
10 log
1
5 log
100 log
1
4 25
+ + =
A. 1 D. 4
B. 2 E. 5
C. 3
13. ( )
2 log
a
5 log
9
6 log
2


5 3 2
|
.
|

\
|
|
.
|

\
|

dengan a =
5
1
, adalah
A. 3 2 D. 3 5
B. 2 3 E. 2 5
C. 5 3
14. Himpunan penyelesaian persamaan
x
log (5x
3
4x) =
x
log x
5
adalah
A. { } 2 D. { } 2 1, , 1 - , 2
B. { } 2 , 1 E. { } 2 1, , 0 , 1 - , 2
C. { } 2 , 1 - , 2
15. Himpunan penyelesaian dari
5
log (x +2) +
x + 2
log 5 = 2,5 adalah
A. { } 23 , 2 5 D. { } 3 , 2
B. { } 23 , 2 5 + E. { } 5 , 4
C. { } 23 , 2
16. Jika x
1
dan x
2
memenuhi persamaan
x
x
x
x
log
5
log
log
10
log
10
10
10
5
10
= maka x
1
+ x
2
=
A. 5 D. 110
B. 6 E. 1.100
C. 60