Anda di halaman 1dari 1

Analisis Amalan Semasa - konsep pecahan Menyediakan analisis langkah-demi-langkah Berupaya untuk mengenal pasti kedua-dua kekuatan dan

an kelemahan Menyediakan kuat justifikasi untuk menyokong hujah Menunjukkan kebolehan yang tinggi untuk menganalisis secara kritis Analisis Amalan Semasa - konsep pecahan setara Menyediakan analisis langkah-demi-langkah Berupaya untuk mengenal pasti kedua-dua kekuatan dan kelemahan Menyediakan kuat justifikasi untuk menyokong hujah Menunjukkan kebolehan yang tinggi untuk menganalisis secara kritis Pendekatan alternatif Cadangan Rancangan keaslian dan inovasi Lebih berkesan untuk pembelajaran Penggunaan Berkesan teknologi dan alat bantu mengajar Rancangan pengajaran pelajaran betul pelan format dengan semua unsur Mempunyai sekurang-kurangnya 2 aktiviti berkaitan Sekurang-kurangnya 2 aktiviti berkesan

Tujuan umum tugasan ini adalah untuk memberi peluang kepada pelajar untuk belajar, memohon dan menunjukkan kandungan dan pengetahuan pedagogi yang berkaitan dengan topik pecahan yang diajar dalam Tahun Tiga matematik. Khususnya, tugasan ini memerlukan pelajar untuk menjalankan analisis yang menyeluruh bagaimana setiap berikut sub-topik di bawah topik pecahan biasanya diajar dan dipelajari di dalam bilik darjah (amalan semasa). a. Konsep pecahan b. Konsep pecahan setara Analisis anda perlu memberi tumpuan kepada kekuatan dan kelemahan amalan semasa. Berdasarkan analisis, anda kemudiannya dikehendaki untuk mencadangkan dengan justifikasi, satu pendekatan yang lebih baik dalam pengajaran konsep pecahan setara. Rancangan pengajaran terperinci hendaklah dimasukkan. Anda boleh menganjurkan laporan tugasan anda menggunakan sub-tajuk berikut: Pengenalan Analisis amalan semasa i. Konsep pecahan ii. Konsep pecahan setara Satu pendekatan yang lebih baik dalam pengajaran pecahan setara rancangan pengajaran Kesimpulan