Anda di halaman 1dari 27

Nilai : Rasional/1 BORANG SENARAI SEMAK ( UNTUK PELAJAR ) PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 Nama : .................................................. Tingkatan : .......................................

Tarikh : ................................................ BAND 1 : B1D11E1 (SET 1) (Boleh menyatakan faktor yang perlu diambil kira sebelum membuat sesuatu keputusan )

Tandakan jawapan di ruang yang disediakan. Bil . 1 2 Senarai Semak Saya sentiasa berfikir terlebih dahulu sebelum bertindak agar tidak mendatangkan akibat buruk Saya akan menerima sepenuhnya sesuatu maklumat itu sekiranya disampaikan oleh orang yang saya sayangi. Saya tidak akan mengendahkan khabar angin yang mencemarkan nama baik dan maruah keluarga saya. Orang yang rasional sepatutnya mempertimbangkan sesuatu perkara dengan minda yang positif. Ya Tidak

Pelajar menguasai evidens B1D11E1 sekiranya dapat menjawab 2 soalan dengan betul. Belum Menguasai Sudah Menguasai

Disahkan Oleh _____________________

Nilai : Rasional /1 BORANG SENARAI SEMAK ( UNTUK GURU ) PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 Nama : .................................................. Tarikh : ................................................ BAND 1 : B1D11E1 (SET 2) ( Boleh menyatakan faktor yang perlu diambil kira sebelum membuat sesuatu keputusan ) Tingkatan : .......................................

SENARAI SOALAN YANG BOLEH DISOAL OLEH GURU UNTUK MENILAI PENGUASAAN PELAJAR DALAM B1D11E1.

1. Riduan telah menuduh Siva mengambil pennya tanpa menyiasat terlebih dahulu? Betul atau Salah tindakan Riduan? 2. Setelah menimbangkan semua perkara dan berdasarkan bukti yang kukuh, pihak mahkamah telah menjatuhkan hukuman penjara 15 tahun kepada penjenayah itu. 3. Membeli yang diiklankan walaupun barang tersebut bukan keperluan. 4. Melanggar peraturan jalan raya kerana tiada kawalan polis pada ketika itu. Pelajar menguasai evidens B1D11E1 sekiranya dapat menjawab 2 soalan dengan betul. Belum Menguasai Sudah Menguasai

Disahkan Oleh

_____________________
Nilai : Rasional/2 BORANG SENARAI SEMAK ( UNTUK PELAJAR ) PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 Nama : .................................................. Tarikh : ................................................ BAND 2 : B2D11E1 (SET 1)
( Boleh menerangkan kebaikan membuat keputusan setelah menimbangkan pelbagai faktor )

Tingkatan : .....................

Nyatakan tindakan yang wajar dan kesan daripada tindakan anda dalam ruangan yang disediakan.

No
1 2

Situasi
Lemah dalam subjek Bahasa Melayu. Sukar untuk bangun awal pagi.

Tindakan yang diambil

Kesan daripada tindakan yang diambil

3 4

Menjaga ibu yang sakit di hospital. Rakan mempelawa bercuti ke kampungnya.

Pelajar menguasai evidens B2D11E1 sekiranya dapat menjawab 2 soalan dengan betul. Belum Menguasai Sudah Menguasai

Disahkan Oleh _____________________ Nilai : Rasional/2 BORANG SENARAI SEMAK ( UNTUK PELAJAR ) PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

Nama : .................................................. Tarikh : ................................................

Tingkatan : .....................

BAND 2 : B2D11E1 (SET 2)


( Boleh menerangkan kebaikan membuat keputusan setelah menimbangkan pelbagai faktor )

Lengkapkan jadual yang diberikan.

Kes Ponteng Kelas a) b)

Kesan kepada diri a) b)

Kesan kepada orang lain

Pelajar menguasai evidens B2D11E1 sekiranya dapat menjawab 1 kesan pada diri dan 1 kesan kepada orang lain dengan betul. Belum Menguasai Sudah Menguasai

Disahkan Oleh _____________________

Nilai : Kesederhanaan/1 BORANG SENARAI SEMAK ( UNTUK PELAJAR ) PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 Nama : .................................................. Tingkatan : ....................................... Tarikh : ................................................ BAND 1 : B1D12E1 (SET 1) ( Boleh menyenaraikan ciri orang yang bersikap sederhana dalam hubungan dengan orang lain ) Tandakan ( ) pada pernyataan yang menunjukkan ciri-ciri kesederhanaan.

No 1 2 3 4 5 6

Perlakuan Meninggikan suara kepada kakak. Mudah jatuh cinta kepada rakan. Sabar ketika orang lain sedang bercakap. Berbelanja mengikut kemampuan dan keperluan Meminjamkan wang sehingga terpaksa berpuasa. Memotong cakap tetamu kerana ideanya kurang bernas.

()

Pelajar menguasai evidens B1D12E1 sekiranya dapat menjawab 3 soalan dengan betul. Belum Menguasai Sudah Menguasai

Disahkan Oleh _____________________

Nilai : Kesederhanaan/1 BORANG SENARAI SEMAK ( UNTUK PELAJAR ) PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 Nama : .................................................. Tingkatan : ....................................... Tarikh : ................................................ BAND 1 : B1D12E1 (SET 2) ( Boleh menyenaraikan ciri orang yang bersikap sederhana dalam hubungan dengan orang lain ) 1. Tuliskan ( ) bagi perlakuan yang betul dan ( X ) bagi pernyataan yang salah.

1. 2.

Puan Rohana gemar memakai barang kemas yang banyak Anita suka memakai pakaian yang kasual dan selesa ketika keluar bersama rakan-rakannya. Remaja zaman sekarang suka menari secara terlonjak-lonjak dan menjerit sesuka hati. Puan Selvi sangat berhati-hati ketika berbelanja. Dia hanya membeli barang-barang yang penting sahaja dan tidak suka membazir.

3.

4.

Pelajar menguasai evidens B1D12E1 sekiranya dapat menjawab 2 soalan dengan betul. Belum Menguasai Sudah Menguasai

Disahkan Oleh _____________________

Nilai : Kesederhanaan/2 BORANG SENARAI SEMAK ( UNTUK PELAJAR ) PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 Nama : .................................................. Tingkatan : ....................................... Tarikh : ................................................ BAND 2 : B2D12E1 (SET 1) (Boleh menghuraikan ciri orang yang bersikap sederhana dalam hubungan dengan orang lain) Huraikan ciri-ciri kesederhanaan yang perlu anda amalkan dalam aspek di bawah. Berpakaian i) Ciri : ii) Contoh :

i) Ciri : Pergaulan ii) Contoh :

Pem ikiran

i) Ciri : ii) Contoh :

iii)

Pelajar menguasai evidens B2D12E1 sekiranya dapat menjawab 1 soalan dengan betul. Belum Menguasai Sudah Menguasai

Disahkan Oleh _____________________


Nilai : Kesederhanaan/2

BORANG SENARAI SEMAK ( UNTUK PELAJAR ) PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 Nama : .................................................. Tingkatan : ....................................... Tarikh : ................................................ BAND 2 : B2D12E1 (SET 2) (Boleh menghuraikan ciri orang yang bersikap sederhana dalam hubungan dengan orang lain) Berikan contoh situasi yang sesuai bagi ciri-ciri orang yang mengamalkan sikap kesederhanaan dalam jadual yang diberikan.

Ciri-ciri 1.Tidak keterlaluan dalam pertuturan 2. Dapat mengawal perasaan. 3. Menolong orang tanpa merosakkan diri sendiri.

Contoh Situasi

4.Menghormati pandangan orang lain.

Pelajar menguasai evidens B2D12E1 sekiranya dapat menjawab 2 soalan dengan betul. Belum Menguasai Sudah Menguasai

Disahkan Oleh _____________________

Nilai : Kesederhanaan/3 BORANG SENARAI SEMAK ( UNTUK GURU ) PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 Nama Kumpulan : .................................................. Tingkatan : ....................................... Tarikh : ................................................ BAND 3 : B3D12E1 (SET 1) ( Boleh menunjukkan perlakuan yang sederhana dalam hubungan dengan orang lain ) HASIL PEMERHATIAN Hasil pemerhatian menunjukkan pelajar telah mengamalkan sikap kesederhanaan dengan menerima dan menghormati idea rakan sekumpulan ketika perbincangan.

Contoh : Guru mengarahkan pelajar membincangan isu semasa dan membuat penilaian.

Nama ahli kumpulan

Mengamalkan Sikap Sederhana

Tidak Mengamalkan Sikap Sederhana

Disahkan Oleh _____________________

Nilai : Kesederhanaan/3 BORANG SENARAI SEMAK ( UNTUK GURU ) PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 Nama Kumpulan : .................................................. Tingkatan : ....................................... Tarikh : ................................................ BAND 3 : B3D12E1 (SET 2)

( Boleh menunjukkan perlakuan yang sederhana dalam hubungan dengan orang lain ) HASIL PEMERHATIAN Hasil pemerhatian sepanjang proses P&P menunjukkan pelajar telah mengamalkan sikap kesederhanaan dalam pergaulan dengan rakan.

Nama Pelajar

Mengamalkan Sikap Sederhana

Tidak Mengamalkan Sikap Sederhana

Disahkan Oleh _____________________

Nilai : Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan/1 BORANG SENARAI SEMAK ( UNTUK PELAJAR ) PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 Nama : .................................................. Tarikh : ................................................ BAND 1 : B1D14E1 (SET 1) (Boleh memberikan contoh adat/tradisi yang diamalkan oleh keluarga) Tingkatan : .......................................

Amalan Tradisi Keluarga Semasa HARI DEEPAVALI

Pelajar menguasai evidens B1D14E1 sekiranya dapat menjawab 2 soalan dengan betul. Belum Menguasai Sudah Menguasai

Disahkan Oleh _____________________

Nilai : Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan/1 BORANG SENARAI SEMAK ( UNTUK PELAJAR ) PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 Nama : .................................................. Tingkatan : ....................................... Tarikh : ................................................ BAND 1 : B1D14E1 (SET 2) (Boleh memberikan contoh adat/tradisi yang diamalkan oleh keluarga)

Tandakan / di petak berkenaan: Bi l 1. 2. . 3 4. Penyataan Warna merah dianggap bertuah oleh kaum Cina. Bermaaf-maafan dilakukan oleh orang Islam semasa menyambut Aidil Fitri. Menghormati ibubapa dituntut oleh semua kaum. Amalan ziarah menziarahi diamalkan semasa sambutan perayaan setiap kaum. Ya Tidak

Pelajar menguasai evidens B1D14E1 sekiranya dapat menjawab 2 soalan dengan betul. Belum Menguasai Sudah Menguasai

Disahkan Oleh _____________________

Nilai : Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan/2 BORANG SENARAI SEMAK ( UNTUK PELAJAR ) PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 Nama : .................................................. Tingkatan : ....................................... Tarikh : ................................................ BAND 2 : B2D14E1 (SET 1) (Boleh menerangkan adat/tradisi yang diamalkan oleh keluarga)

PILIHAN UPACARA SEMASA DEEPAVALI: __________________________

Jelaskan secara ringkas turutan upacara tersebut ketika sambutan Deepavali.

Disahkan Oleh _____________________

Nilai : Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan/2 BORANG SENARAI SEMAK ( UNTUK PELAJAR ) PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 Nama : .................................................. Tingkatan : ....................................... Tarikh : ................................................ BAND 2 : B2D14E1 (SET 2) (Boleh menerangkan adat/tradisi yang diamalkan oleh keluarga)

Terangkan sambutan perayaan atau adat tradisi keluarga ketika menyambut kelahiran bayi mengikut kaum.

Kaum Melayu 1. 2. Cina 1. 2. India 1. 2.

Adat

Pelajar menguasai evidens B2D14E1 sekiranya dapat menyatakan satu adat mengikut kaum masingmasing. Belum Menguasai Sudah Menguasai

Disahkan Oleh _____________________

Nilai : Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan/3 BORANG SENARAI SEMAK ( UNTUK PELAJAR ) PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 Nama : .................................................. Tingkatan : ....................................... Tarikh : ................................................ BAND 3 : B3D14E1 (SET 1) ( Boleh menunjukkan perlakuan adat/tradisi yang diamalkan oleh keluarga )

TUGASAN KUMPULAN 1. Ketua kumpulan akan membuat cabutan nombor soalan simulasi dan lakonkan bersama ahli kumpulan. 2. Seorang wakil memberi penerangan soalan yang dipilih.

Tajuk-tajuk simulasi : 1.)Lakonkan situasi memohon restu ibu bapa pada pagi Deepavali. 2.)Lakonkan situasi melukis koolam di hadapan rumah. 3.) Pakaian tradisional lelaki dan wanita pada hari Deepavali. Nama ahli kumpulan Belum Menguasai Tidak Menguasai

Disahkan Oleh _____________________


Nilai : Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan/3 BORANG SENARAI SEMAK ( UNTUK PELAJAR ) PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 Nama : .................................................. Tingkatan : ....................................... Tarikh : ................................................ BAND 3 : B3D14E1 (SET 2) ( Boleh menunjukkan perlakuan adat/tradisi yang diamalkan oleh keluarga )

Permainan Kotak Beracun. 1. Muzik dimainkan. 2.Pelajar mengedarkan kotak yang mengandungi kad upacara tradisi keluarga pelbagai kaum. 3. Apabila muzik dimatikan pelajar yang memegang kotak akan membuat cabutan kad upacara. 4. Pelajar akan menunjuk cara upacara yang terdapat pada kad tersebut. Nama Pelajar Telah Menguasai Belum Menguasai

Disahkan Oleh _____________________


Nilai : Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan/4

BORANG SENARAI SEMAK ( UNTUK PELAJAR ) PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 Nama : .................................................. Tingkatan : ....................................... Tarikh : ................................................ BAND 4 : B4D14E1 (SET 1) (Boleh melaksanakan adat/tradisi yang diamalkan oleh keluarga dengan tertib)

Saya

bernama

.dengan hadir dan

ini

mengesahkan

bahawa

pelajar di

bernamatelah surau/masyid/tokong/kuil/gereja di

menjalankan

tanggungjawabnya

alamat

pada tarikhsecara sukarela.

Disahkan Oleh _____________________

Nilai : Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan/4 CATATAN ANEKDOT PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 Nama : .................................................. Tingkatan : ....................................... Tarikh : ................................................ BAND 4 : B4D14E1 (SET 2) (Boleh melaksanakan adat/tradisi yang diamalkan oleh keluarga dengan tertib)

TARIKH : HARI : MASA: BUTIRAN:

Pada tarikh..didapati pelajar ini telah menawarkan diri untuk membuat persembahan kebudayaan berkaitan adat tradisi keluarga masing-masing. Pelajar ini juga memimpin rakanrakannya untuk menjayakan

persembahan tersebut.

Disahkan Oleh _____________________

Nilai : Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar/1

BORANG SENARAI SEMAK ( UNTUK PELAJAR ) PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 Nama : .................................................. Tingkatan : ....................................... Tarikh : ................................................ BAND 1 : B1D15E1 (SET 2) (Boleh memberikan contoh cara memelihara/ memulihara persekitaran sekolah)

Senaraikan dua aktiviti kebersihan dan keceriaan yang boleh dijalankan di sekolah :

Tempat Bilik Darjah 1. 2. Tandas 1. 2. Kantin 1. 2.

Aktiviti

Pelajar menguasai evidens B1D15E1 sekiranya dapat menyatakan satu aktiviti daripada setiap tempat. Belum Menguasai Sudah Menguasai

Disahkan Oleh _____________________


Nilai : Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar/2

BORANG SENARAI SEMAK ( UNTUK PELAJAR ) PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 Nama : .................................................. Tingkatan : ....................................... Tarikh : ................................................ BAND 2 : B2D15E1 (SET 2) (Boleh menjelaskan kepentingan memelihara/ memulihara persekitaran sekolah) Huraikan kepentingan menjaga kebersihan dan keceriaan tempat-tempat berikut.

Tempat Bilik Darjah 1. 2. Tandas 1. 2. Kantin 1. 2.

Kepentingan

Pelajar menguasai evidens B2D15E1 sekiranya dapat menyatakan satu kepentingan daripada setiap tempat. Belum Menguasai Sudah Menguasai

Disahkan Oleh _____________________

Nilai : Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar/3

BORANG SENARAI SEMAK ( UNTUK KETUA KEBERSIHAN KELAS ) PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 Nama : .................................................. Tingkatan : ....................................... Tarikh : ................................................ BAND 3 : B3D15E1 (SET 2) (Boleh menunjukkan perlakuan memelihara/memulihara persekitaran sekolah) Ketua kebersihan akan menilai pelajar sama ada menjalankan tugas kebersihan kelas mengikut jadual yang telah disediakan pada bulan .....................hingga .............................

Nama Pelajar

Menjalankan Tugas

Tidak Menjalankan Tugas

Disahkan Oleh _____________________

Nilai : Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar/4

BORANG SENARAI SEMAK ( UNTUK GURU ) PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 Nama : .................................................. Tingkatan : ....................................... Tarikh : ................................................ BAND 4 : B4D15E1 (SET 2) (Boleh memelihara/memulihara persekitaran sekolah dengan rela hati)

TARIKH : HARI : MASA:

Saya mengesahkan bahawa pelajar ini telah menunjukkan perilaku memelihara atau memulihara persekitaran sekolah dengan rela hati.

Disahkan Oleh _____________________

Nilai : Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar/5 CATATAN ANEKDOT PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 Nama : .................................................. Tingkatan : ....................................... Tarikh : ................................................ BAND 5 : B5D15E1 (SET 2) (Boleh mengamalkan memelihara/memulihara persekitaran sekolah dengan rela hati dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan rakan)

TARIKH : HARI : MASA: BUTIRAN:

Pada tarikh..didapati pelajar ini telah membersihkan kawasan..sele pas sambutan . Pelajar ini juga memimpin rakanrakannya membersihkan kawasan tersebut.

Disahkan Oleh _____________________

Nilai : Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar/6 CATATAN ANEKDOT PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 Nama : .................................................. Tingkatan : ....................................... Tarikh : ................................................ BAND 6 : B6D15E1 (SET 2) (Boleh mengamalkan memelihara/memulihara persekitaran sekolah dengan rela hati dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan rakan dan dicontohi)

Pelajar ini telah menjadikan .. sebagai taman angkat dan dapat mengekalkan kebersihan dan keceriaan taman tersebut sepanjang tahun.

Disahkan Oleh __________________________ (PENOLONG KANAN HEM)