Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 2 ASPEK TATABAHASA SEKOLAH KEBANGSAAN PAJAR SEJINGKAT

Mata pelajaran Tahun Tarikh Hari Masa Bilangan murid Tema Tajuk

: : : : : : : :

Bahasa Melayu 2 Bestari 6 Februari 2013 Rabu 0730-0830 28 orang Sihat Dan Cerdas Sajak Jagalah Badan Kita

Hasil Pembelajaran:

Standard Kandungan 5.1 Memahami dan

Standard Pembelajaran

menggunakan 5.1.6 Memahami dan menggunakan

golongan kata dengan betul mengikut kata hubung dengan betul mengikut konteks konteks

Objektif: Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat: 1. 2. 3. menyenaraikan 5 kata hubung yang terdapat dalam sajak. mengisi 5 tempat kosong dengan kata hubung yang betul. menulis 4 ayat hubung dengan betul mengikut konteks.

Sistem Bahasa: A. Morfologi : Kata Nama Am i. ii. iii. iv. v. vi. kerana supaya lalu dan hingga atau

B. Kosa Kata i. ii. iii. busuk penampilan berlemak

Pengisian kurikulum: 1. Penerapan Ilmu: Sains Pendidikan Kesihatan 2. Penerapan Nilai: Rasional Kesyukuran Kasih Sayang Kebersihan Fizikal dan Mental Keberanian 3. Kemahiran Bernilai Tambah: i. ii. iii. iv. v. vi. Kemahiran Berfikir Kajian Masa Depan Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal,Verbal Linguistik,Kinestetik Kontekstual Konstruktivisme Kreativiti dan Inovasi

Strategi: 1. Berpusatkan Murid

Bahan Bantu Mengajar: 1. Kertas Manila 2. Kad Perkataan 3. Pemotong Kuku 4. Lembaran Kerja

Pengetahuan Sedia Ada: Murid pernah melihat iklan menjaga tubuh badan di dalam televisyen.

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan

i. Soalan Guru: - Apakah benda ini? Jawapan:Pemotong kuku - Apakah fungsi pemotong kuku ini? Jawapan:Memotong kuku

SET INDUKSI (5 minit) i. Guru mempamerkan pemotong kuku di hadapan kelas. ii. Guru bertanyakan soalan kepada murid. iii. Guru mengaitkan barang-

Ilmu: -Sains -Pendidikan kesihatan

Nilai: -Rasional -Kasih Sayang -Kesyukuran

ii. Tajuk Pelajaran: - Sajak Jagalah Badan Kita

barang tersebut dengan tajuk pelajaran hari ini.

KBT: -Kemahiran Berfikir -Pembelajaran Kontekstual -Verbal linguistik -Interpersonal

BBM: -Pemotong Kuku i. Sajak Jagalah Badan Kita


Wahai kawanku, Marilah menjaga kebersihan, Janganlah tidak mandi kerana badan akan berbau busuk

LANGKAH 1 (10 minit) i. Guru mempamerkan sajak Jagalah Kebersihan ii. Murid diminta membaca sajak secara senyap. iii. Murid diminta membaca sajak tanpa bimbingan guru.

Ilmu: -Sains -Pendidikan Kesihatan

Jagalah penampilan diri kita Supaya kita nampak kemas Marilah kita mengosok gigi Lalu mencuci rambut kita

Nilai: -Rasional -Kasih Sayang

iv. Guru mendeklamasikan sajak -Kebersihan Fizikal


Wahai kawanku, Potonglah kuku kaki dan tanganmu Potonglah hingga pendek Janganlah makan makanan berlemak Tetapi makanlah sayuran atau buah-buahan

dengan intonasi dan gaya yang betul. v. Murid diminta

dan Mental -Keberanian

mendeklamasikan sajak dengan intonasi yang betul serta gaya secara beramairamai,berkumpulan dan individu.

KBT: - Kinestetik - Interpersonal - Kontekstual - Verbal Linguistik - Kreativiti dan Inovasi

BBM: -Kertas Manila i. Kosa Kata: a. busuk-berbau tidak sedap b. penampilan-paras rupa c. berlemak-mengandungi minyak LANGKAH 2 (5 minit) i. Guru mempamerkan kad kosa kata dan maksudnya. ii. Guru memilih murid secara rawak untuk memadankan kosa kata dengan maksudnya. iii. Guru berbincang bersama murid. KBT: -Verbal Linguistik -Interpersonal -Kemahiran Berfikir -Konstruktivisme -Kinestetik Nilai: -Keberanian

BBM: -Kad Perkataan i. Sajak Jagalah Badan Kita


Wahai kawanku, Marilah menjaga kebersihan, Janganlah tidak mandi kerana badan akan berbau busuk

LANGKAH 3 (5 minit) i. Guru memberikan definisi kata hubung serta contoh. ii. Murid diminta merujuk sajak dan mencari kata hubung yang ada. iii. Guru berbincang bersama

Objektif (1) Ilmu: -Sains -Pendidikan kesihatan

Jagalah penampilan diri kita Supaya kita nampak kemas Marilah kita mengosok gigi Lalu mencuci rambut kita

murid.
Wahai kawanku, Potonglah kuku kaki dan tanganmu Potonglah hingga pendek Janganlah makan makanan berlemak Tetapi makanlah sayuran atau buah-buahan

Nilai:

iv. Guru membetulkan kesalahan -Kasih Sayang murid jika berlaku kesilapan. -Kebersihan Fizikal dan Mental

KBT: ii. Definisi Kata Hubung: -Perkataan yang menghubungkan dua ayat: kerana supaya lalu dan hingga atau BBM: -Kertas Manila -Verbal lingusitik -Interpersonal -Konstruktivisme -Kemahiran Berfikir

i. Mengisi Tempat Kosong


1. Badan kita akan berbau busuk ___ tidak mandi. 2. Kita harus memotong kuku __pendek. 3. Hakimi membasuh tangan kanan __ kirinya sebelum makan. 4. Isma masuk ke bilik air __mengosok giginya. 5. Akmal menjaga penampilannya __dia nampak kemas. 6. Syafiqah masih berfikir samada dia hendak makan sayur __buah. 7. Farhan sedang bersenam ___mendengar radio. 8. Nenek Azira sudah tua ____dia masih sihat.

LANGKAH 4 (15 minit) i. Guru mengedarkan lembaran kerja. ii. Murid diminta mengisi tempat kosong dengan jawapan kata hubung yang betul. iii. Murid diminta menukar lembaran kerja dengan kawan sebelah untuk menyemak. iv. Guru berbincang bersama murid.

Objektif (2) Ilmu: -Sains -Pendidikan Kesihatan

Nilai: -Rasional

KBT: -Konstruktivisme -Kontekstual -Kemahiran Berfikir

BBM: -Lembaran Kerja

i. Membina Ayat Majmuk Menggunakan Kata Hubung


1. Safika ke klinik. Safika saki perut. [kerana]

LANGKAH 5 ( 15 Minit ) i. Murid diminta membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang betul.
[dan]

Objektif (3) Ilmu: -Sains -Pendidikan Kesihatan

2. Aliya suka makan sayur-sayuran. Aisyah suka makan buah-buahan.

ii. Murid diminta menukar lembaran kerja dengan

Nilai: -Rasional

3. Kita harus makan makanan berkhiasiat. Badan kita sihat. [supaya]

kawan sebelah untuk menyemak. KBT: -Konstruktivisme -Kontekstual -Kemahiran Berfikir

4. Eqma sedang bersenam di taman. Eqma sedang mendengar muzik. [sambil]

iii. Guru berbincang bersama murid.

5. Balqis tetap turun ke sekolah. Balqis sakit.

[walaupun]

BBM:
[untuk]

6. Yasmine mengunakan sabun. Yasmine mandi.

-Lembaran Kerja

Rumusan Pelajaran: i. Kognitif: - Sajak Jagalah Badan Kita -Kepentingan menjaga kebersihan diri.

PENUTUP (5 minit) i. Guru merumuskan isi pelajaran hari ini. ii. Guru menutup pelajaran dengan rumusan kognitif dan sosial.

Ilmu: -Sains -Pendidikan Kesihatan

Nilai: -Kesyukuran -Kasih Sayang -Rasional

ii. Sosial: -Memberi pujian dan galakkan kepada murid untuk menjaga kebersihan diri.

KBT: -Kajian Masa Depan -Kontekstual

Refleksi Guru Pelatih: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Refleksi Pensyarah/Guru Pembimbing: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________