Anda di halaman 1dari 33

TATABAHASA (BM SPM KERTAS 2) SOALAN 3 = 3a, 3b, 3c, 3d, 3e.

30 MARKAH (30 MINIT) SOALAN 3 A : MEMBINA AYAT


1. Terdapat tiga bentuk soalan yang mungkin dikemukakan. Bina 1 ayat bagi setiap kata Bina 1 ayat bagi setiap kata dalam pasangan kata Bina 2 ayat bagi setiap kata 2. Jenis-jenis kata yang boleh dikemukakan: Kata ganda Kata yang hampir sama maknanya Kata dasar dan kata terbitan Kata dasar dan kata ganda seluruh Kata homograf Kata terbitan Kata ganda seluruh dan kata majmuk Kata dasar dan kata ganda berimbuhan Kata dasar dan kata majmuk Kata ganda seluruh dan kata terbitan Kata yang berbeza maknanya tetapi hampir sama bunyinya 3. Panduan markah Satu markah akan diberikan pada ayat yang betul. Setengah markah akan ditolak bagi kesalahan ejaan/ jalan bahasa/ isi yang tidak jelas. Boleh bina ayat dengan menggunakan cakap ajuk. (Ikut peraturan membina ayat cakap ajuk).

SYARAT YANG PERLU DIIKUTI KETIKA MEMBINA AYAT


1. Jangan bina ayat yang tidak dapat membezakan makna kata yang diberikan 2. Jangan gunakan pasangan kata yang diberikan dalam satu ayat sahaja 3. Jangan lakukan kesalahan ejaan atau kesalahan tatabahasa dalam ayat anda 4. Jangan bentuk ayat yang gramatis tetapi tidak tepat maknanya. 5. Jangan bina ayat yang tidak logik atau langsung tidak difahami maksudnya. 6. Jangan jadikan perkataan yang diberi sebagai kata nama khas. Contoh : Rohani Kebersihan rohani mencerminkan keperibadiaan seseorang. (Betul) Rohani menyiapkan sarapan pagi untuk ahli keluarganya. (Salah) 7. Jangan jadikan perkataan yang diberi sebagai kata cogan kata. Contoh : Yakin

Setiap pelajar harus menanamkan perasaan yakin dalam diri agar mendapat kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan. (Betul) Yakin Boleh merupakan cogan kata yang sering diwar-warkan setiap kali Menteri Belia dan Sukan memberikan ucapan. (Salah) 8. Jangan jadikan perkataan yang diberi sebagai kata peribahasa. Contoh : Ombak Nelayan tidak dapat turun ke laut pada hari itu kerana ombak terlalu tinggi. (Betul) Kalau takut dilambung ombak jangan berumah di tepi pantaisering ditujukan kepada peniaga yang tidak sanggup menanggung risiko. (Salah) 9. Jangan jadikan perkataan yang diberi sebagai kata kata majmuk. Contoh= Beg Ida telah membeli sebuah beg yang besar kerana terlalu banyak pakaian yang hendak dibawa pergi melancong. (Betul) Beg tangan yang dijual di kedai itu terlalu mahal. (Salah) 10.Jangan jadikan perkataan yang diberi sebagai kata kata ganda. Contoh = Tidur Salah satu masalah yang dihadapi oleh pelajar di dalam kelas ialah tidur semasa sesi pembelajaran dijalankan. (Betul) Ahmad dapat mendengar bunyi tapak kaki adiknya yang lalu kerana pada masa itu dia tidur-tidur ayam. (Salah) 11.Jangan jadikan perkataan yang diberi sebagai kata kata berimbuhan. Contoh = Makan Tina tidak berselera semasa makan di restoran tadi kerana hidangannya sudah sejuk. (Betul) Ani memesan makanan untuk dua orang sahaja di warung itu. (Salah) 12.Jangan masukkan dua ayat yang diuji dalam satu ayat. Contoh = Mereka Pereka fesyen itu sedang mereka pakaian untuk dijadikan koleksinya. (Betul) Mereka berempat telah mereka pakaian untuk model-model yang terlibat dalam pertandingan itu. (Salah) 13.Jangan buat dua ayat bagi soalan yang hanya memerlukan satu ayat sahaja. Contoh= Perpaduan Perpaduan di kalangan ahli perniagaan perlu agar pembangunan di negara ini dapat dipertingkatkan. (Betul) Rakyat harus mengamalkan hidup bermasyarakat. Ini kerana amalan itu akan mewujudkan perpaduan. (Salah)

FORMULA MUDAH UNTUK MEMBINA AYAT a) Bila + Siapa + buat apa b) Siapa + buat apa + di mana c) Siapa + buat apa + kenapa Contoh Perkataan dan Ayat yang menggunakan formula: 1. Prasyarat ayat: Kakak berjaya memasuki pertandingan itu kerana lulus prasyarat yang ditetapkan oleh penganjur pertandingan. 2. Propaganda ayat: Pendedahan akuan palsu yang dilakukan oleh pemimpin negara itu merupakan propaganda politik yang mungkin akan menarik perhatian media massa. 3. Pascamerdeka ayat: Pada zaman pascamerdeka, anak-anak bangsa harus mengisi kemerdekaan dengan mempertahankan kemerdekaan negara daripada dijajah semula oleh anasir luar. 4. Dwibahasa ayat: Ayah menggunakan kamus dwibahasa untuk mencari makna perkataan yang tidak difahaminya dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. 5. Anti-Israel ayat: Satu perarakan anti-Israel telah diadakan di Dataran Merdeka oleh penuntut-penuntut universiti kerana mereka mengetahui kekejaman Israel terhadap keamanan dunia. 6. Antirasuah ayat: Kerajaan Malaysia menjalankan kempen antirasuah untuk menghapuskan gejala ini sehingga akar umbi. 7. Interaksi ayat: Pakar psikologi perpendapat bahawa kekurangan interaksi antara anak dengan ibu bapa akan menyebabkan jiwa anak kosong. 8. Insentif ayat: Pihak sekolah akan memberi wang insentif sebanyak RM100 kepada pelajar yang mewakili sekolah dalam acara sukan. 9. Integrasi ayat: Pihak kerajaan melancarkan kempen 1Malaysia untuk memupukintegrasi kaum dan membina perpaduan yang utuh dalam kalangan rakyat Malaysia. 10. Intensif ayat: Pihak sekolah akan menjalankan kelas intensif untuk pelajar yang lemah dalam subjek Sains dan Matematik. 11. Inisiatif ayat: Kerajaan berharap agar pihak sekolah akan mengambil inisiatif untuk memastikan kebersihan persekitaran sekolah supaya murid-murid tidak diserang wabak demam denggi. 12. Tentatif ayat: Buat sementara waktu, beberapa langkah tentatif diambil untuk memasukkan sains sepenuhnya ke dalam skop sosiologi ilmu pengetahuan. 13. Senget ayat: Ayah mengetawakan adik yang memakai seluarnya senget sebelah. 14. Sengit ayat: Pengumuman semua calon SPM yang mendapat keputusan 9A+ dijanjikan biasiswa JPA akan menimbulkan persaingan yang sengit antara calon SPM.

SOALAN 3 B : ASPEK SINTAKSIS


1.0 MENUKARKAN AYAT 1.1Ayat Aktif kepada Ayat Pasif Aktif = Subjeknya (Pelaku) + Objek (Penderita). Contoh :

Abang sedang membersihkan halaman rumah. Pelaku imbuhan MeNPenderita

Pasif = Subjeknya (penderita) kerana dikenai kesan kata kerja pasif

Halaman rumah sedang dibersihkan oleh Abang. Penderita Formula: Aktif : Pelaku + imbuhan MeN+ Penderita (+ Keterangan) + Pelaku (+ Keterangan) imbuhan di- + oleh Pelaku

Pasif : Penderita + imbuhan di... + oleh

Bagi Kata ganti Nama Diri Pertama (saya,aku, ku) dan Kata Ganti Nama Diri Kedua (kamu, awak, anda) tidak boleh menerima imbuhan pasif di..+ oleh. Sebaliknya, imbuhan meN- digantikan dengan kata dasar sahaja. Contohnya : Aktif : Saya belum habis membaca buku ini kerana terlalu sibuk. Pasif : Buku ini belum habis saya baca kerana terlalu sibuk.

1.2Ayat Susunan Biasa kepada Susunan Songsang Biasa = Subjek + Predikat terbang. + Subjek burung itu.

Contoh ayat : Burung itu Songsang = Predikat

Contoh ayat : Terbang

1.3Ayat Cakap Ajuk kepada Ayat Cakap Pindah Menukarkan Ayat Cakap Ajuk kepada Cakap Pindah. Baca dan fahami maksud petikan secara keseluruhannya Gunakan bahasa yang gramatis dan baku. Unsur-unsur slanga dan dialek tidak boleh digunakan. Boleh menambahkan imbuhan pada kata-kata yang sesuai. Kata-kata tertentu boleh ditambah supaya susunan ayat menjadi lebih lengkap dan tidak menyalahi hukum tatabahasa. Sturuktur ayat perlu betul, pengolahan hendaklah baik mengikut susunan teks asal dan lancar.

Tukarkan kata ganti nama diri, masa, tempat dan sebagainya kepada yang sesuai. Contohnya akudia,kami-mereka,di sini-di sana. Kata seru ditukar menjadi frasa mengikut konteks ayat. Contohnya:aduh = mengerang kesakitan, amboi = perasaan terkejut, cis = dengan marahnya, eh = dengan hairan, wah = dengan perasaan kagum. Ayat perintah ditukar kepada frasa yang sesuai. Contohnya: Jangan- melarang, Sila masuk-menjemput Penggunaan kata singkatan ditukar kepada perkataan lengkap. Contohnya: nak-hendak, mak-emak, mau-mahu.

Menukarkan Ayat Cakap Pindah kepada Cakap Ajuk. Cakap ajuk boleh ditulis dalam dua cara ; o o Ayat bentuk dialog dengan penggunaan tanda pengikat kata ... Ayat bentuk dialog yang tersusun mengikut turutan penutur. Nama penutur ditulis di sebelah kiri. Tidak perlu tanda pengikat kata.

Tukarkan kata ganti nama diri, masa, tempat dan sebagainya kepada yang sesuai. Contohnya dia-saya, aku-nama seseorang, mereka-kami, di sana-di sini. Tulis tanda soal (?), dan tanda seru (!) dalam ayat yang ditukar. Frasa kata seru perlu ditukarkan dengan kata seru yang sesuai. Penggunaan kata singkatan boleh digunakan Unsur-unsur slanga dan dialek boleh digunakan.

2.0 MENYAMBUNG DAN MEMISAHKAN AYAT 2.1 Menyambung Ayat Tunggal kepada Ayat Majmuk Jangan menyambung kurang atau lebih daripada yang diarahkan Gunakan kata hubung/penanda wacana yang sesuai Jangan ubah sturuktur ayat dan jangan tinggalkan isi penting

2.2 Memisahkan Ayat Majmuk kepada ayat Tunggal Jangan menyambung kurang atau lebih daripada yang diarahkan Pisahkan idea= 1 idea diungkapkan dalam satu ayat Bina ayat tunggal yang berisi 1 idea itu menggunakan kata-kata dalam petikan asal. Kata hubung dan penanda wacana boleh dihilangkan dalam ayat tunggal anda.

3.0 MENGANALISIS AYAT 1) Membahagikan ayat kepada subjek dan predikat.

2) Menentukan pola ayat dasar = (FN+FN), (FN+FK), (FN+FA), (FN+FS) 3) Menentukan jenis-jenis ayat i. ii. iii. iv. Ayat penyata Ayat yang menyatakan / memberi keterangan. Contoh : Cikgu mengajar pelajar. Ayat Tanya - untuk menanyakan sesuatu hal. Contoh : Bilakah anda datang? Ayat seruan untuk melahirkan keadaan perasaan takut, marah, takjub, geram. Contoh : Amboi, garangnya! Ayat Perintah Untuk menimbulkan satu tindakan, ditujukan kepada orang kedua. a. Ayatt suruhan untuk memberi perintah / arahan. Contoh : Ambillah kuih ini. b. Ayat larangan untuk mencegah seseorang melakukan sesuatu. Menggunakan kata : jangan, usah, tak usah sebelum kata kerja. Contoh : Usahlah awak bersedih lagi. c. Ayat silaan untuk menjemput / mempersilakan. Contoh : Sila masuk pejabat saya. d. Ayat permintaan untuk memohon permintaan dan pertolongan. Contoh : Tolong jangan bising.

SOALAN 3 C dan 3 D : KESALAHAN BAHASA (EJAAN DAN IMBUHAN), (ISTILAH KATA DAN TATABAHASA)
TEKNIK MENGESAN DAN MEMBETULKAN KESALAHAN BAHASA 1. Kenal pasti jenis kesalahan yang hendak dibetulkan sama ada kesalahan ejaan, kesalahan imbuhan, kesalahan istilah atau kata atau kesalahan tatabahasa. 2. Baca ayat berulang-ulang supaya anda dapat mengenal pasti kesalahan ayat itu. 3. Perhatikan kesalahan dengan meneliti perkataan demi perkataan serta cuba kaitkan dengan hukum tatabahasa yang telah dipelajari. 4. Sebaik mungkin, garisilah perkataan atau frasa yang telah dibaiki. 5. Satu ayat terdapat 2 kesalahan yang perlu dibaiki.

BACA DAN FAHAMI NOTA KESALAHAN BAHASA . 1.0 KESALAHAN EJAAN


1.1 EJAAN KATA MAJMUK Lazimnya dieja terpisah kecuali beberapa kekecualian. Hanya 15 patah perkataan yang dianggap telah mantap dieja rapat

Salah antara bangsa beri tahu bumi putera jawatan kuasa kaki tangan kerja sama mata hari olah raga pesuruh jaya setia usaha suka rela suruhan jaya tanda tangan tanggung jawab warga negara

Betul antarabangsa beritahu bumiputera jawatankuasa kakitangan kerjasama Matahari olahraga pesuruhjaya setiausaha sukarela suruhanjaya tandatangan tanggungjawab warganegara

1.2 MENGEJA PERKATAAN DIPENGARUHI SISTEM EJAAN LAMA ATAU BAHASA INDONESIA Salah kekanda pengkalan pesaka selsema istihar istirihat hajjah catit jamaah Betul kakanda pangkalan pusaka selesema isytihar istirahat hajah catat jemaah

1.3MENGEJA KATA SENDI NAMA (di- dan ke-) (di- dan ke-) yang menunjukkan tempat perlu dieeja secara terpisah. Salah disitu diatas meja diKota Bharu kesitu kehadapan rumah kePulau Pinang Betul di situ di atas meja di Kota Bharu ke situ ke hadapan rumah ke Pulau Pinang

1.4MENGEJA AWALAN (Awalan di- dan ke-) Salah di tulis di asuh di bungkus ke tua ke dua ke kasih Betul ditulis diasuh dibungkus ketua kedua kekasih

2.0

TANDA BACA
2.1 TANDA TITIK (.)

Selain digunakan untuk menunjukkan berakhirnya ayat, digunakan juga untuk menyatakan singkatan. Salah Hj Prof dll dsb 2.2 TANDA SEMPANG (-) Betul Hj. Prof. dll. dsb.

2.2.1 Sebagai tanda kata ganda Salah meja meja berkata kata bantah membantah gunung ganang ipar duai batu batan saudara mara 2.2.2 Antara ke dengan angka Salah ke 21 atau ke21 ke 102 atau ke102 Betul ke-21 ke-102 Betul meja-meja berkata-kata bantah-membantah gunung-ganang ipar-duai batu-batan saudara-mara

2.2.3 Antara yang merujuk tahun dengan imbuhan akhiran an Salah tahun 90 an atau 90an atau 90han tahun 20 an atau 20an atau 20han Betul tahun 90-an tahun 20-an

2.2.4 Antara huruf kecil dengan huruf besar Merujuk Tuhan Salah hambaMu atau hamba mu rahmatNya atau rahmat Nya Betul hamba-Mu rahmat-Nya

Huruf besar bagi nama khas Betul pro-Barat pan-Asia KDN-nya

Salah pro Barat atau proBarat pan Asia atau panAsia KDN nya atau KDNnya 2.3

TANDA SERU (!) - Hadir di akhir ayat Betul Amboi, mahalnya harga baju ini! Alamak, saya terlupa membawa pensel! Cis, engkau memang penderhaka! Aduhai, mengapalah malangnya nasiblu ini! Nah, terimalah balasanku!

Salah Amboi! Mahalnya harga baju ini. Alamak! Saya terlupa membawa pensel. Cis! Engkau memang penderhaka! Aduhai! Mengapalah malangnya nasibku ini. Nah! Terimalah balasanku.

3.0

KOSA KATA
3.1 MENGGUNAKAN PERKATAAN YANG TIDAK TEPAT ATAU TIDAK SESUAI Betul Kami sedang membincangkan perkata itu, yang sangat rumit. Ini buku cerita sejarah. Buku ini mengandungi kisah-kisah yang menarik.

Salah Kami sedang membincangkan perkara itu. Ia sangat rumit. Ini buku cerita sejarah. Ia mengandungi kisah-kisah yang menarik.

3.2

MENGGUNAKAN BENTUK KATA TUNGGAL BAGI BENTUK GANDA Salah berbagai kuih bersama adik kedua pelajar setengah orang pada bila masa Betul berbagai-bagai kuih bersama-sama adik kedua-dua pelajar setengah-setengah orang pada bila-bila masa

3.3

MENGGUNAKAN PENANDA JAMAK (CARA YANG SALAH)

3.3.1 Menggandakan Kata Nama yang sudah mendukung maksud banyak. Salah mereka-mereka umat-umat rakyat-rakyat Betul mereka umat rakyat

3.3.2Menggandakan Kata Nama yang didahului oleh perkataan yang menandakan jumlah banyak Salah dua buah rumah-rumah semua penonton-penonton segala pegawai-pegawai antara kemudahan-kemudahan Senarai nama-nama Kebanyakan sibuk dengan urusan-urusan Betul dua buah rumah semua penonton segala pegawai Antara kemudahan Senarai nama Kebanyakannya sibuk dengan urusan

3.3.3Menggandakan kata majmuk yang dieja terpisah Salah guru besar-guru besar kertas kerja-kertas kerja reka bentuk-reka bentuk Betul guru-guru besar kertas-kertas kerja reka-reka bentuk

3.4 GUNA KATA SENDI NAMA DENGAN CARA YANG SALAH 3.4.1Kesalahan kata sendi nama di (tempat), pada (masa, orang, binatang dan benda abstrak) Salah di pagi hari di abad ke-20 di masa itu di ingatan Buku itu ada dengan Ali Betul pada pagi hari pada abad ke-20 pada masa itu Pada ingatan Buku itu ada pada Ali

3.4.2Kesalahan kata sendi nama ke (tempat dan benda konkrit tak bernyawa, serta masa) Salah hingga kepada hari ini kepada tempat lain dihempaskan kepada batu Betul hingga ke hari ini ke tempat lain dihempaskan ke batu

3.4.3Kesalahan kata sendi nama kepada (benda bernyawa dan benda abstrak, kecuali masa) Salah ke pegawai itu ke ketua pasukan ke bahaya dadah dilemparkan ke Ali diserahkan ke Ketua Pengarang Betul kepada pegawai itu kepada ketua pasukan kepada bahaya dadah dilemparkan kepada Ali diserahkan kepada Ketua Pengarang

3.4.4Kesalahan kata sendi nama dari (tempat dan waktu)

Salah Saudara datang daripada mana? Daripada saat ini, ubahlah sikapmu.

Betul Saudara datang dari mana? Dari saat ini, ubahlah sikapmu.

3.4.5Kesalahan kata sendi daripada (hal-hal yang lebih umum, seperti untuk orang, perbandingan, asal kejadian dan sebagainya). Salah Dari buku itulah banyak diperolehnya banyak ilmu kebudayaan. Dia lebih kaya dari saya. Peti itu dari kayu. Kiriman itu dari ayahnya. Betul Daripada buku itulah banyak diperolehnya banyak ilmu kebudayaan. Dia lebih kaya daripada saya. Peti itu daripada kayu. Kiriman itu daripada ayahnya.

3.5 PENGABAIAN KATA SENDI NAMA. Penggunaan kata sendi nama sering diabaikan apabila predikat diluaskan dengan keterangan (Adverb). Hal ini terjadi dalam ayat yang Predikatnya mengandungi kata kerja intransitif (seperti pergi, balik, lupa, tahu, lalu dan sebagainya) atau adjektif (seperti benci, cinta, sayang, suka, takut dan sebagainya). Salah pergi sekolah (KI) balik kampong (KI) lupa nama orang itu (KI) lalu jalan ini (KI) benci orang itu (Adj.) suka durian (Adj.) aku cintanya (Adj.) takut hantu (Adj.) tahu perkara itu (KI) Betul pergi ke sekolah Balik ke kampung lupa akan nama orang itu lalu di jalan ini benci kepada orang itu suka akan durian aku cinta kepadanya. takut akan/kepada hantu. tahu akan/tentang perkara itu

3.6 KESALAHAN PENGGUNAAN KATA GANTI NAMA DIRI 3.6.1 beliau digunakan untuk seseorang yang terhormat sahaja. 3.6.2 ianya- tidak harus dianggap sebagai kata ganti yang betul. 3.7 KESALAHAN BERKAIT DENGAN PENGGUNAAN PERKATAAN YANG HAMPIR SAMA BUNYI TETAPI BERLAINAN MAKNA. Contohnya :

kelok dengan keluk tempoh dengan tempuh seloroh dengan seluruh pedalaman dengan pendalaman 3.8 KESALAHAN MAKNA PERKATAAN 3.8.1 Penggunaan banyak dan ramai Makna kedua-dua kata ini sering salah ditafsirkan orang. Anggapan kebanyakan orang sekarang ialah bahawa banyak khas untuk binatang dan benda, sementara ramai khas untuk manusia. Sebenarnya kata banyak boleh digunakan untuk manusia, binatang dan benda. Kata ramai pula untuk menunjukkan suasana tempat. Misalnya: Pasar itu ramai; ertinya di pasar itu riuh rendah, sibuk dan sebagainya; mungkin kerana banyak orang di pasar itu.

3.8.2 Penggunaan guna dan pakai

Kata pakai dalam Bahasa Melayu seperti dalam kata memakai digunakan dengan erti mengenakan pakaian, sepatu, topi, barang perhiasan diri kata guna bererti melakukan sesuatu dengan... seperti dalam ayat: mencapai perdamaian dengan menggunakan senjata.

3.8.3 Penggunaan pedalaman dan pendalaman

Kata pedalaman bererti kawasan atau daerah yang jauh terpencil yang disebut interior dalam bahasa Inggeris. Kata pendalaman pula bererti usaha mendalami sesuatu.

3.8.4 Penggunaan bila dan apabila bila = merupakan Kata Tanya apabila = merupakan kata penghubung pembentukan klausa. Kesalahan berlaku penggunaan bila sebagai kata penghubung dalam ayat. Contoh : Salah Bila dia pulang, kamu bolehlah pergi. Betul Apabila dia pulang, kamu bolehlah pergi.

4.0

IMBUHAN

4.1

TIDAK MENGGUNAKAN IMBUHAN Salah Mereka sedang kerja. Dia hendak ambil barang itu. Adik senyum kepadanya. Kami sudah jawab soalannya. Betul Mereka sedang bekerja. Dia hendak mengambil barang itu. Adik tersenyum kepadanya. Kami sudah menjawab soalannya.

4.2

MENGGUNAKAN IMBUHAN YANG SALAH

4.2.1Awalan meN Salah Muhammad baca buku. Emak pukul adik. Kita wajib tegakkan kebenaran. Dia kirimkan surat itu. Dia punya segala-galanya. Betul Muhammad membaca buku. Emak memukul adik. Kita wajib menegakkan kebenaran. Dia mengirimkan surat itu. Dia mempunyai segalagalanya.

4.2.2Akhiran kan Salah mengamal dan menyampaikan memaju dan mengembangkan membesar dan meluaskan menyejuk dan menyegarkan membangun dan mengukuhkan 4.2.3Akhiran an dan kan Salah kesesakkan kebanyakkan penyemakkan menggalakan meletakan 4.2.4Akhiran kan dan i Salah mengirimkan ayah surat Betul mengirimi ayah surat / mengirimkan surat kepada ayah Betul kesesakan kebanyakan penyemakan menggalakkan meletakkan Betul mengamalkan dan menyampaikan memajukan dan mengembangkan membesarkan dan meluaskan menyejukkan dan menyegarkan membangunkan dan mengukuhkan

menghadiahkan saya sebentuk cincin mengurniakan beliau bintang

mencucurkannya rahmat

menganugerahkannya ilmu

menghadiahi saya sebentuk cincin / menghadiahkan sebentuk cincin kepada saya mengurniai beliau bintang / mengurniakan bintang kepada beliau mencucurinya rahmat / mencucurkan rahmat kepadanya menganugerahinya ilmu / menganugerahkan ilmu kepadanya

4.3

TIDAK SEDAR BAHAWA ITU AWALAN Salah juru bahasa maha guru pro komunis pra sejarah Betul jurubahasa mahaguru prokomunis prasejarah

4.4

PERBEZAAN ANTARA APITAN peN-an DENGAN APITAN peR-an

berlaku kesilapan apabila ada perkataan yang hanya boleh menerima salah satu imbuhan sahaja daripada yang keduanya. Salah perlantikan perlaksanaan pesengketaan pejanjian 4.5 AWALAN mengeBetul pelantikan pelaksanaan persengketaan perjanjian

Diguna sebagai imbuhan pada kata dasar yang berbentuk satu suku kata. Kata dasar bom cat had Salah mengbom mengcat menghadkan Betul mengebom mengecat mengehadkan

5.0 FRASA

5.1 MELANGGAR HUKUM D-M (Diterangkan+ Menerangkan) Salah Gigi Klinik Hang Fatt Murni Hotel cili sos goreng pisang lembu kereta Betul Klinik Gigi Hang Fatt Hotel Murni sos cili pisang goreng kereta lembu

5.2

FRASA KERJA TAK TRANSITIF FKTF boleh diikuti oleh unsur keterangan, yang berbentuk frasa sendi nama. Kesalahan- apabila kata sendi nama tidak digunakan. Salah pergi sekolah balik kampung berbincang hal itu bercakap perkara itu berkunjung rumah Anita Betul pergi ke sekolah balik ke kampung berbincang tentang hal itu bercakap mengenai hal itu berkunjung ke rumah Anita

5.3

OBJEK SELEPAS KATA KERJA TRANSITIF FKT= objek mesti hadir selepas Kt Kerja Transitif. Salah- diselitkan kata sendi nama atau unsur-unsur lain. Salah menduduki di rumah itu memasuki dalam bilik menceritakan tentang hal itu Betul menduduki rumah itu memasuki bilik menceritakan hal itu

5.4

FRASA SENDI NAMA SELEPAS KATA ADJEKTIF Kata Adj (Perasaan) mesti diikuti oleh kata sendi nama. Salah rindu emaknya benci kelakuan buruknya segan bertanya ragu-ragu kejujurannya gemar durian Betul rindu akan emaknya benci dengan kelakuan buruknya segan untuk bertanya ragu-ragu terhadap kejujurannya gemar akan durian

5.5 KESALAHAN FRASA-FRASA TERIKAT 5.5.1 Kata Kerja Transitif + Frasa Nama

Penggunaan kata kerja transitif tanpa objek atau objeknya tidak diletakkan secara langsung sesudah kata kerja tersebut.. Salah Iran digesa membebaskan semula tebusan. Ia menceritakan bersungguh-sungguh kejadian itu. Kerajaan akan meningkatkan lagi kemajuan rakyat. Kita harus dapat membezakan di antara yang benar dengan yang salah. Ahmad Sallehin melaporkan dari New York. Betul Iran digesa membebaskan tebusan semula. Ia menceritakan kejadian itu bersungguh-sungguh. Kerajaan akan meningkatkan kemajuan rakyat lagi. Kita harus dapat membezakan yang benar daripada yang salah. Ahmad Sallehin melaporkan berita dari New York. / Ahmad Sallehin membuat laporan dari New York.

5.5.2

Ikatan Pelaku dengan Kata Kerja Pasif Pelaku yang terlibat dengan sturuktur ini ialah pelaku pertama (aku, saya kami ,kita) dan pelaku kedua (kamu, awak, engkau) Di antara pelaku tersebut dengan kata kerja pasif, tidak boleh disisipkan kata apa-apa pun. Salah Buku itu aku akan baca. Kita mesti lakukan kerja itu. Kesilapan itu saya sudah betulkan. Saya sudah betulkan kesilapan itu. Dia kami akan ajar. Betul Buku itu akan aku baca. Mesti kita lakukan kerja itu. Kesilapan itu sudah saya betulkan. Sudah saya betulkan kesilapan itu. Dia akan kami ajar.

5.6 BENTUK BANDINGAN DALAM FRASA ADJEKTIF (darjah penghabisan= penggunaan ter-,sekali, dan paling) Salah terbesar sekali terpandai sekali paling tinggi sekali paling murah sekali Betul terbesar / besar sekali terpandai / pandai sekali paling tinggi / tinggi sekali paling murah / murah sekali

6.0

AYAT
6.1 AYAT TERGANTUNG

tidak mempunyai subjek atau predikat Salah Mengikut jurucakap Kementerian, Betul Mengikut jurucakap Kementerian, prestasi

mengatakan prestasi tahun ini amat baik.

Dalam kajian itu, melaporkan bahawa matlamat kajian telah tercapai.

Yang menimbulkan kerumitan kepada para peserta ialah

tahun ini amat baik / Jurucakap Kementerian mengatakan prestasi tahun ini amat baik. Dalam kajian itu, dilaporkan bahawa matlamat kajian telah tercapai / Kajian itu melaporkan bahawa matlamat kajian telah tercapai. Yang menimbulkan kerumitan kepada para peserta ialah aspek menganalisis masalah itu.

6.2 KLAUSA KECIL TANPA KLAUSA INDUK Ayat Majmuk Pancanga = klausa kecil hanya dapat hadir jika wujud klausa induk Salah Walaupun hari telah gelap Sewaktu peristiwa itu berlaku. Bahawa laporan itu benar. Betul Walaupun hari telah gelap, mereka tetap meneruskan pertandingan itu. Dia masih kecil lagi sewaktu peristiwa itu berlaku. Polis mengesahkan bahawa laporan itu benar.

6.3

PARTIKEL kah

Lazimnya digunakan untuk membentuk Ayat Tanya. Boleh mengalami proses pendepanan Dalam Bahasa Baku- Salah jika partikel kah dan bahagian-bahagian predikatnya tidak dikedepankan. Salah Dia ke sekolahkah? Mereka berlepas pagi tadikah? Betul Ke sekolahkah dia? Pagi tadikah mereka berlepas? / berlepas pagi tadikah mereka? Ke Melakakah kamu minggu lalu? / Minggu lalu ke Melakakah kamu?

Minggu lalu kamu ke Melakakah?

6.4

AYAT DENGAN KATA NAFI YANG SALAH tidak= menafikan predikat yang terdiri daripada frasa kerja dan frasa adjektif

bukan=menafikan predikat frasa nama dan frasa sendi nama

Salah Betul Rumah itu bukan besar Rumah itu tidak besar Dia bukan memberikan Dia tidak memberikan ceramah ceramah Mereka tidak miskin Mereka bukan miskin Makanan itu tidak untuk Makanan itu bukan untuk pesakit itu pesakit itu bukan= boleh juga hadir sebelum frasa kerja dan frasa adjektif jika kedua-dua frasa ini mendukung maksud bertentangan maklumat) Cth: Pelajar itu bukan sahaja bijak, tetapi rajin

6.5

BINAAN AYAT PASIF YANG SALAH Imbuhan pasif di- tidak boleh digunakan bagi Kata Ganti Nama Diri Pertama dan Kedua Betul Surat itu akan saya kirim Tugas itu patut anda selesaikan sekarang juga. Jawatan yang dipegang oleh mereka itu amat penting Kata Ganti Nama Orang pertama Orang kedua Orang ketiga

Salah Surat itu akan dikirim oleh saya. Tugas itu patut diselesaikan oleh anda sekarang juga. Jawatan yang mereka pegang itu amat penting 6.6

AYAT DENGAN KATA PEMERI ialah = (FN+FN) adalah = (FN+FA) / (FN+FS) (FN+FK)= Jangan gunakan kata Pemeri Salah Betul Projek itu sangat berjaya. / Projek tersebut adalah sangat berjaya. Perkara itu disentuh kerana kesannya yang menyeluruh.

Projek tersebut ialah sangat berjaya. (FN+FS) Perkara itu adalah disentuh kerana kesannya yang menyeluruh. (FN+FK) 6.7

AYAT MAJMUK PANCANGAN KOMPLEMEN Salah= Kata Hubung Pancangan Relatif (yang) diguna pada tempat kata Hubung pancangan Komplemen (bahawa,untuk)

Salah Polis melaporkan yang pencuri itu telah ditangkap. Pegawai itu mengumumkan yang mensyuarat akan diadakan tidak lama lagi. 6.8

Betul Polis melaporkan bahawa pencuri itu telah ditangkap. Pegawai itu mengumumkan bahawa mensyuarat akan diadakan tidak lama lagi.

KESALAHAN AYAT BERKLAUSA Salah Betul tentang

Bercakap tentang Apabila bercakap kebudayaan, kata kebudayaan kebudayaan itu sendiri perlu ditakrifkan.

Hasil penerangan itu, satu Sebagai hasil penerangan itu... gerakan baru akan dilakukan. Mengetahui hal itu, saya Setelah mengetahui hal itu ... membatalkan rancangan. Kesan pergolakan itu, rakyat Sebagai menderita. itu, ... akibat bercakap penceramah kesan pergolakan bercakap

banyak, Sebagai akibat banyak, ...

6.9

KESALAHAN AYAT INTI Ayat Inti bermaksud ayat yang paling sederhana bentuknya dan menjadi dasar bagi ayat-ayat lain yang tidak terhitung banyaknya. Salah Betul Itu (adalah) pena. Ini (adalah) rumah. pengarah

Itu adalah sebatang pena. Ini adalah sebuah rumah. Beliau ialah pengarah syarikat.

seorang Beliau (ialah) syarikat. Ayah saya polis. Ani pelajar.

Ayah saya seorang polis. Ani seorang pelajar. Tindakan itu adalah wajar. Perbuatan itu adalah salah. Kami amat sedih sekali.

Tindakan itu (amat) wajar. Perbuatan itu salah. Kami amat sedih... atau Kami sedih sekali

MEMBIASAKAN DIRI MENGGUNAKAN BAHASA MELAYU DENGAN BETUL Salah Betul

gangsterisme kenal pasti kosa kata ditunjukkan diperoleh personifikasi sosiobudaya menulis karangan negarawan menyusun isi menggarisi kata kepada kemahiran(abstrak) memberi manfaat ubahsuai memberi pelajar mekanisme digunakan bergantung pada berfokus kepada pelaksanaan apakah yang ingin anda jalankan penekanan diberikan kepada aspek mengajari saya tentang apa-apa yang boleh dicapai merujuk

gengsterisme kenalpasti kosakata ditunjukan diperolehi personafikasi sosio-budaya menuliskan karangan tokoh negara menyusunkan isi menggaris kata terhadap kemahiran (abstrak) memberikan manfaat ubah suai memberikan pelajar mekanisme diguna bergantung kepada berfokus pada perlaksanaan apakah yang ingin anda menjalankan penekanan diberikan pada aspek mengajar saya tentang apa yang boleh dicapai merujuk kepada SOALAN 3 D ISTILAH KATA DAN TATABAHASA

KESALAHAN ISTILAH: bermaksud kesalahan penggunaan kata iaitu penggunaan perkataan yang tidak sesuai dengan kehendak ayat atau situasi.Contoh:

Kakaknya bekerja sebagai pragawati di Syarikat Penerbangan Malaysia dan sering ke luar negara. (Salah) Kakaknya bekerja sebagai pramugari di Syarikat Penerbangan Malaysia dan sering ke luar negara. (Betul). KESALAHAN TATABAHASA: bermaksud semua bentuk kesalahan dalam pembinaan ayat yang gramatis. Kesalahan ini melibatkan kesalahan hukum tatabahasa. Contoh: Sungai Pahang ialah sungai yang terpanjang sekali di Semenanjung Malaysia. (Salah) Sungai Pahang ialah sungai yang terpanjang di Semenanjung Malaysia. (Betul). JENIS-JENIS KESALAHAN YANG LAZIM DALAM SOALAN A. Kesalahan perkataan atau kosa kata. Contoh: sepatutnya kecewa (kesalahan Ahmad keciwa ejaan) Pelancung pelancong (kesalahan ejaan) Perabut perabot (kesalahan ejaan) Pergi Melancung sepatutnya melancong (kesalahan penggunaan perkataan) Tinggal di pendalaman sepatutnya pedalaman (kesalahan penggunaan perkataan) B. Kesalahan frasa mengikut hukum D M Dalam bahasa Melayu hukum D (unsur yang diterangkan) merupakan unsur inti yang hadir pada kedudukan yang pertama dan M (unsur yang menerangkan) hadir pada kedudukan yang kedua dalam frasa ayat. Contoh: Cili sos sepatutnya sos cili Nusantara Restoran sepatutnya Restoran Nusantara Mini bas sepatutnya bas mini Kredit kad sepatutnya kad kredit C. Perkataan orang, kaum, keturunan, bangsa, bahasa dan suku kaum mesti digunakan apabila kita hendak menyebut sesuatu kaum, suku kaum, bangsa, keturunan atau bahasa. Contoh: Penduduk negeri Johor kebanyakannya Melayu Penduduk negeri Johor kebanyakannya orang Melayu Cina pernah menjadi bangsa yang bertamadun Bangsa Cina pernah menjadi bangsa yang bertamadun Melayu, Cina dan India ialah kaum yang terbesar di negara ini
Kaum Melayu, Cina dan India ialah kaum yang terbesar di negara ini

Bahasa yang digunakan itu ialah Melayu, bukan Inggeris Bahasa yang digunakan itu ialah bahasa Melayu bukan bahasa Inggeris Sarawak telah lama didiami oleh Iban Sarawak telah lama didiami oleh kaum Iban D. Kesalahan makna ayat yang tidak jelas. Contoh: Tanah liat ialah mineral silikat paling halus sehingga memerlukan teknik sinar-X untuk mengkajinya Tanah liat ialah mineral silikat paling halus sehingga untuk mengkajinya diperlukan teknik sinar-X.

E. Kesalahan ayat yang tidak mempunyai subjek. Contoh: Ini dapat dilihat pada harga belimbing besi di Kuala Lumpur cuma berjumlah RM2.00 sekilo Hal ini dapat dilihat pada harga belimbing besi di Kuala Lumpur, iaitu berjumlah RM2.00 sekilo F. Ayat tergantung. Contoh: Penjenayah itu dijatuhi oleh hakim Penjenayah itu dijatuhi hukuman oleh hakim G. Kesalahan penggunaan bahasa yang tidak sesuai mengikut taraf sosial seseorang. Contoh: Baginda berucap kepada pembesar negeri Baginda bertitah kepada pembesar negeri H. Kesalahan frasa kerja yang kata kerja transitif tidak diikuti oleh penyambut (objek). Contoh: Ali melukis untuk dihadiahkan kepada kakaknya Ali melukis gambar untuk dihadiahkan kepada kakaknya I. Kesalahan penggunaan kata sendi nama. Contoh: Ketika keluar daripada kelas 5 Teratai, saya terlanggar gadis itu Ketika keluar dari kelas 5 Teratai, saya terlanggar gadis itu J. Kesalahan penggunaan kata jamak. Contoh: Kebanyakan guru-guru lelaki telah dihantar ke kawasan luar bandar Kebanyakan guru lelaki telah dihantar ke kawasan luar bandar K. Kesalahan penggunaan kata ganda. Contoh: Perdana Menteri-Perdana Menteri negara ASEAN sedang bermesyuarat di Bangkok. Perdana-Perdana Menteri negara ASEAN sedang bermesyuarat di Bangkok L. Kesalahan penggunaan kata imbuhan. Contohnya: Kerajaan sedang memperbesarkan jalan raya di kampung itu Kerajaan sedang memperbesar jalan raya di kampung itu

SOALAN 3 E: PERIBAHASA
Empat Jenis Peribahasa o Simpulan Bahasa (anak angkat; batu api; serkap jarang) o Perumpamaan (pucar lesi umpama ayam lengit; seperti bahat dengan penukul) o Pepatah (ada padi semua kerja jadi; ada beras semua kerja deras) o Bidalan (sambil menyelam minum air; ukur baju di badan sendiri) Bentuk soalan yang mungkin dikemukakan:

i. ii.

Membina ayat dengan menggunakan peribahasa Melengkapkan petikan atau dialog yang diberikan dengan peribahasa

iii. iv. v.

Menentukan atau menyesuaikan peribahasa dengan maksud petikan yang diberikan Menentukan peribahasa yang sesuai berdasarkan ayat Menyatakan maksud peribahasa SENARAI PERIBAHASA DALAM BUKU TEKS TINGKATAN 4

1. Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat Maksud : Kata sepakat yang dicapai dalam mesyuarat. 2. Darah daging Maksud : Anak dan saudara-mara daripada keturunan sendiri. 3. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing Maksud : mengalami susah senang bersama-sama. 4. meninggi diri Maksud : Sombong 5. bermuka dua Maksud : Tidak jujur. 6 baik hati Maksud : Bersikap baik dan penyayang (suka menolong). 7. tulang belakang Maksud : Punca kekuatan/ orang harapan 8. bara yang digenggam biar sampai jadi arang Maksud : Mengerjakan sesuatu yang sukar hendaklah sabar, sehingga mencapai kejayaan. 9. bagai kaca terhempas ke batu Maksud : Sangat sedih atau kecewa. 10. melentur buluh biarlah dari rebungnya Maksud : Mendidik anak biarlah sejak mereka kecil lagi. 11. duduk sama rendah, berdiri sama tinggi Maksud : dua orang atau pihak yang sama darjat dalam adat 12. seperti lembu dicucuk hidung Maksud : Orang yang selalu menurut kemahuan orang 13. yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing Maksud : Bersama-sama menghadapi atau mengerjakan sesuatu. 14. dayung sudah di tangan, perahu sudah di air Maksud : segala-gala yang dikehendaki sudah diperoleh. 15. terang hati

Maksud : Lekas pandai. 16. rendah hati Maksud : Tidak sombong 17. murah hati Maksud : Pemurah. 18. tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas Maksud : Adat yang tidak berubah; sesuatu yang tetap utuh. 19. Tangan kosong Maksud : Hampa.

SENARAI PERIBAHASA DALAM BUKU TEKS TINGKATAN 5

1. lintah darat Maksud : Peniaga yang mengambil keuntungan yang terlalu tinggi. 2. bagai aur dengan tebing Maksud : Hubungan yang rapat antara sama sama yang lain dan saling membantu. 3. anak dagang Maksud : Orang luar yang datang menetap di sesuatu tempat 4. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik di negeri sendiri Maksud : Walau bagaimanapun kelebihan di negara orang, tetap negeri sendiri lebih baik lagi. 5. kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai Maksud : Kalau takut berhadapan dengan penderitaan , lebih baik jangan melakukan sesuatu yang susah 6. indah khabar daripada rupa Maksud : Perkhabaran tentang sesuatu perkara yang dilebih-lebihkan. 7. hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah Maksud : Pengagihan yang sama banyak. 8. bukit sama didaki, lurah sama dituruni Maksud : Perhubungan yang sangat akrab, senang susah bersama. 9. kacang lupakan kulit Maksud : Orang yang melupakan asalnya atau orang yang pernah menolongnya setelah mendapat kesenangan. 10. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung Maksud : Menurut adat atau peraturan di tempat yang kita diami atau tinggal. 11. masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau menguak Maksud : Menyesuaikan diri dengan tempat dan keadaan

12. ibarat telur sesangkak, pecah sebiji, pecah semua Maksud : kesilapan yang dilakukan oleh seseorang menyebabkan orang lain yang menerima akibatnya.. 13. memerah otak Maksud : Berfikir dengan bersungguh-sungguh. 14. kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya Maksud : Tak akan tercapai maksudnya kalau tak mahu berusaha dan bersusah payah 15. berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian Maksud : Bersusah payah terlebih dahulu untuk mendapatkan kesenangan pada kemudian hari. 16. yang bulat tidak datang menggolek, yang pipih tidak datang melayang Maksud : Sesuatu benda tidak akan datang tanpa usaha 17. sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit Maksud : Sabar mengerjakan sesuatu lama-lama berhasil juga. 18. bak cendawan tumbuh selepas hujan Maksud : Terlalu banyak pada sesuatu masa. 19. bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat. Maksud : Kata sepakat yang dicapai dalam mesyuarat. 20. yang kita kejar tak dapat, yang kita kendong pula berciciran Maksud : Bernasib malang kerana setelah memperoleh sesuatu, tetapi yang sudah di tangan hilang pula. 21. mencari jalan Maksud : Berikhtiar menyelesaikan sesuatu perkara. 22. biar mati anak, jangan mati adat Maksud : orang yang kuat perpegang pada adat. 23.sediakan payung sebelum hujan Maksud : Berjaga-jaga dulu sebelum mendapat sesuatu bencana. 24. berbesar hati Maksud : Gembira. 25. anak buah Maksud : a. Anak saudara. b. Pekerja di bawah jagaan kita. 26. tuan rumah Maksud : tempat berlangsungnya sesuatu acara 27. yang lama dikelek, yang baharu didukung Maksud : Adat yang lama tetap diamalkan di samping budaya hidup yang baharu. 28. batu penghalang

Maksud : Halangan 29 untung anak lelaki cari-carikan, untung anak perempuan nanti-nantikan Maksud : orang lelaki yang merisik bakal isterinya. 30. bagai ikan pulang ke lubuk Maksud : a. Orang yang pulang ke tempat asal. b. Kehidupan yang senang.
Yang kurik itu kundi, Yang merah itu saga, Yang cantik itu budi, Yang indah itu bahasa.

GUNAKANLAH BAHASA KEBANGSAAN KITA BAHASA JIWA BANGSA Cik Musnia Abdullah - SMK Kuhara Tawau Julai 2011

KUIZ TATABAHASATandakan ( ) pada kata, frasa, atau ayat yang betul sahaja.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ada berbagai-bagai barang di kedai itu. Ada berbagai barang di kedai itu. Ali dihadiahi sebuah buku harian Antara mereka yang hadir. Di antara mereka yang hadir. Antara mereka yang hadir. Tambak Johor terletak antara Johor Bahru dengan Singapura. Tambak Johor terletak di antara Johor Bahru dengan Singapura. Banyak perbezaan di antara bilik Ali dengan bilik Kasim. Banyak perbezaan antara bilik Ali dengan bilik Kasim. Bangunan itu Daya Bumi. Bangunan itu adalah Daya Bumi. Banyak orang datang. Banyak orang yang datang. Berbincang masalah. Berbincang tentang masalah itu. Berdasarkan perkara itu. Berdasarkan kepada perkara itu. Bergantung kepada. Bergantung pada. Berhubung dengan itu. Berhubung itu. Berkait dengan itu. Berkait itu. Berkaitan itu. Berkaitan dengan itu. Bersama-sama. Bersama. Beda.

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

Beza. Bola itu Ali tendang. Bola itu ditendang (oleh) Ali. - Bola itu ditendang oleh saya. - Bola itu saya menendang. Bola itu saya tendang. Buku itu dihadiahi kepada Ahmad. Buku itu dihadiahkan kepada Ahmad. Buku itu dihantar ke perpustakaan. Buku itu dia hantar ke perpustakaan. Buku itu dimasukkan dalam laci. Buku itu dimasukkan di dalam laci. Buku itu disimpan dalam laci. Buku itu disimpan di dalam laci. Di dalam hal itu. Dalam hal itu. Dalam peperiksaan itu. Di dalam peperiksaan itu. Dari Kedah ke Sabah. Dari Kedah hingga Sabah. Dari masa ke semasa. Dari masa ke masa. Dari semasa ke masa. Dari semasa ke semasa. Daripada segi. Dari segi. Dato Sri. Dato Seri. Datuk Sri. Datuk Seri. Dengan perkataan lain. Dengan lain perkataan. Di dalam bilik itu. Dalam bilik itu. Dia belajar daripada pengalaman. Dia belajar dari pengalaman. Dia datang bila dipanggil. Dia datang apabila dipanggil. Dia memandang saya. - Dia memandang pada saya. - Dia memandang kepada saya. Dia memberi anaknya pelajaran. Dia berikan anaknya pelajaran. Dia berikan saya sebuah buku. Dia memberi saya sebuah buku. Dia memberi buku kepada saya. Dia memberikan buku kepada saya. Dia memberi pelajaran kepada anaknya. Dia memberi anaknya pelajaran. Dia mempelajari daripada pengalamannya. Dia mempelajari perkara itu daripada pengalamannya. Dia memperisterikan Aminah. Dia memperisteri Aminah. Dia memperisterikan anaknya dengan anak guru besar. Dia memperisteri anaknya dengan anak guru besar. Dia menaikkan bendera. Dia menaiki bendera. Dia menceburkan diri dalam bidang perniagaan. Dia menceburkan diri di bidang perniagaan. Dia mengambil apa-apa sahaja. Dia mengambil apa sahaja.

45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75.

Dia menolehkan pandangannya pada saya Dia menolehkan pandangannya kepada saya. Dibincangkan di dalam mesyuarat itu. Dibincangkan dalam mesyuarat itu. Dia merindukan anaknya. Dia merindui anaknya. Jangan pijak rumput. Jangan memijak rumput. Jauhilah daripada dadah. Jauhilah dadah. Keberkesanan. Berkesanan. Kedua belah pihak. Kedua-dua belah pihak. Kepimpinan. Kepemimpinan. Kereta itu melalui jalan besar. Kereta itu melalui di jalan besar. Letaklah di mana yang sesuai. Letaklah di mana-mana yang sesuai. Letaknya di antara Kuala Lumpur dengan Kajang. Letaknya antara Kuala Lumpur dengan Kajang. Maksudnya yang asal. Maksudnya yang asalnya. Melawat ke Eropah. Melawat Eropah. Melihat keindahan. Melihat kepada/pada keindahannya. Membincangkan perkara itu. Membincangkan tentang perkara itu. Menduduki tempat kedua. Menduduki di tempat kedua. Beg itu mengandung. Beg itu mengandungi. Mensiakan tanggungjawab. Mensia-siakan tanggungjawab. Mengunjungi ke Eropah. Mengunjungi Eropah. Mereka memberitahukan saya perkara itu. Mereka memberitahu saya perkara itu. Mereka memberitahu perkara itu kepada saya. Mereka memberitahukan perkara itu kepada saya. Mereka-mereka. Mereka. Oleh kerana itu. Oleh sebab itu. Merujuk surat tuan Merujuk kepada surat tuan Di masa Pada masa Pada pendapat saya Pada pendapatan saya Pada satu hari (bilangan) Pada suatu hari (tak tentu harinya) Para wartawan Para wartawan-wartawan/ para-para wartawan Pegawai daripada Jabatan Pendidikan Negeri. Pegawai dari Jabatan Pendidikan Negeri Pergilah kemana-mana pun. Pergilah ke mana pun Perkara itu ialah benar

76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104.

Perkara itu adalah benar Pilihlah mana-mana yang sesuai Pilihlah mana yang sesuai Ramai orang yang datang Ramai orang datang Sebahagian daripada wangnya didermakan - Sebahagian wangnya didermakan - Sebahagian dari wangnya didermakan. Sehubungan itu Sehubungan dengan itu Selain dari/ daripada itu Selain itu Semoga Allah mencucurkan rahmat ke atas rohnya Semoga Allah mencucuri rahmat ke atas rohnya Semoga rohnya dicucuri rahmat. Semoga rohnya dicucurkan rahmat. Seperti yang kita telah katakan. Seperti yang telah kita katakan. Sri. Seri (cahaya) - Setengah-setengah orang - Sesetengah orang Setengah orang Surat daripada Dewan Bahasa dan Pustaka Surat dari Dewan Bahasa dan Pustaka Takut akan hantu. Takutkan hantu. Tan Seri. Tan Sri. - Tanyalah sesiapa pun. - Tanyalah siapa-siapa pun. Tanyalah siapa pun. Tiap orang / setiap-tiap orang Tiap-tiap orang / setiap orang. Tiga ayam. Tiga ekor ayam Yang mana Yang Melaporkan dari Melaporkan berita dari Amat pandai Amat pandai sekali Sangat kukuh sangat kukuh sekali sungguh gagah sekali sungguh gagah besar sekali terbesar sekali paling kuat paling kuat sekali baucer baucar setor stor Banyak selekoh merbahaya Banyak selekoh berbahaya Stokin stoking Rumput-rumput yang panjang itu Ali mesin Rumput-rumput yang panjang itu dimesin oleh Ali Yang di-Pertuan Agong berkenan menganugerahkan pingat

105.

106. 107.

108. 109. 110.

kepada rakyat yang berjasa setiap tahun Yang di-Pertuan Agong berkenan menganugerahi pingat untuk rakyat yang berjasa setiap tahun Kerajaan mengambil inisiatif untuk memperbanyakkan lagi hasil pertanian Kerajaan mengambil inisiatif untuk memperbanyak lagi hasil pertanian Rambut Shanti panjang dan kerinting Rambut Shanti panjang dan keriting Sesiapa juga yang akan menang, terpulang kepada teknik dan pengalaman yang dimiliki oleh anda, kata pengacara itu. Sesiapa juga yang akan menang, terpulang kepada teknik dan pengalaman yang anda miliki, kata pengacara itu. Faksimile Faksimili Mutahir ini ramai remaja enggan menyertai PLKN Mutakhir ini ramai remaja enggan menyertai PLKN Stokin stoking JAWAPAN KUIZ TATABAHASA CONTOH-CONTOH PENGGUNAAN KATA, FRASA DAN AYAT BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Salah Ada berbagai barang di kedai itu. Ali dihadiahkan sebuah buku harian. Di antara mereka yang hadir. Tambak Johor terletak antara Johor Bahru dengan Singapura. Banyak perbezaan di antara bilik Ali dengan bilik Kasim. Bangunan itu adalah Daya Bumi. Banyak orang datang. Berbincang masalah. Berdasarkan kepada perkara itu. Bergantung kepada. Berhubung itu. Berkait itu. Berkaitan itu. Bersama. Beda. Bola itu Ali tendang. - Bola itu ditendang oleh saya. - Bola itu saya menendang. Buku itu dihadiahi kepada Ahmad. Buku itu dia hantar ke perpustakaan. Buku itu dimasukkan dalam laci. Buku itu disimpan dalam laci. Di dalam hal itu. Di dalam peperiksaan itu. Dari Kedah hingga Sabah. Dari masa ke semasa. Dari semasa ke masa. Daripada segi. Betul - Ada berbagai-bagai barang di kedai itu. - Ada pelbagai barang di kedai itu. Ali dihadiahi sebuah buku harian. Antara mereka yang hadir. Tambak Johor terletak di antara Johor Bahru dengan Singapura. Banyak perbezaan antara bilik Ali dengan bilik Kasim. Bangunan itu Daya Bumi. Banyak orang yang datang. Berbincang tentang masalah itu. Berdasarkan perkara itu. Bergantung pada. Berhubung dengan itu. Berkait dengan itu. Berkaitan dengan itu. Bersama-sama. Beza. Bola itu ditendang (oleh) Ali. Bola itu saya tendang. Buku itu dihadiahkan kepada Ahmad. Buku itu dihantar ke perpustakaan. Buku itu dimasukkan di dalam laci. Buku itu disimpan di dalam laci. Dalam hal itu. Dalam peperiksaan itu. Dari Kedah ke Sabah. Dari masa ke masa. Dari semasa ke semasa. Dari segi.

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.

Dato Sri. Datuk Sri. Dengan lain perkataan. Dalam bilik itu. Dia belajar dari pengalaman. Dia datang bila dipanggil. - Dia memandang pada saya. - Dia memandang kepada saya. Dia berikan anaknya pelajaran. Dia berikan saya sebuah buku. Dia memberi buku kepada saya. Dia memberi pelajaran kepada anaknya. Dia mempelajari daripada pengalamannya. Dia memperisterikan Aminah. Dia memperisteri anaknya dengan anak guru besar. Dia menaiki bendera. Dia menceburkan diri di bidang perniagaan. Dia mengambil apa sahaja. Dia menolehkan pandangannya kepada saya. Dibincangkan di dalam mesyuarat itu. Dia merindukan anaknya. Jangan memijak rumput. Jauhilah daripada dadah. Berkesanan. Kedua belah pihak. Kepimpinan. Kereta itu melalui di jalan besar. Letaklah di mana yang sesuai. Letaknya antara Kuala Lumpur dengan Kajang. Maksudnya yang asalnya. Melawat ke Eropah. Melihat kepada/pada keindahannya. Membincangkan tentang perkara itu. Menduduki di tempat kedua. Beg itu mengandung. Mensiakan tanggungjawab. Mengunjungi ke Eropah. Mereka memberitahukan saya perkara itu. Mereka memberitahu perkara itu kepada saya. Mereka-mereka. Oleh kerana itu. Merujuk kepada surat tuan Di masa Pada pendapatan saya Pada satu hari (bilangan) Para wartawan-wartawan/ parapara wartawan Pegawai dari Jabatan Pendidikan Negeri

Dato Seri. Datuk Seri. Dengan perkataan lain. Di dalam bilik itu. Dia belajar daripada pengalaman. Dia datang apabila dipanggil. Dia memandang saya. Dia memberi anaknya pelajaran. Dia memberi saya sebuah buku. Dia memberikan buku kepada saya. Dia memberi anaknya pelajaran. Dia mempelajari perkara itu daripada pengalamannya. Dia memperisteri Aminah. Dia memperisterikan anaknya dengan anak guru besar. Dia menaikkan bendera. Dia menceburkan diri dalam bidang perniagaan. Dia mengambil apa-apa sahaja. Dia menolehkan pandangannya pada saya Dibincangkan dalam mesyuarat itu. Dia merindui anaknya. Jangan pijak rumput. Jauhilah dadah. Keberkesanan. Kedua-dua belah pihak. Kepemimpinan. Kereta itu melalui jalan besar. Letaklah di mana-mana yang sesuai. Letaknya di antara Kuala Lumpur dengan Kajang. Maksudnya yang asal. Melawat Eropah. Melihat keindahan. Membincangkan perkara itu. Menduduki tempat kedua. Beg itu mengandungi. Mensia-siakan tanggungjawab. Mengunjungi Eropah. Mereka memberitahu saya perkara itu. Mereka memberitahukan perkara itu kepada saya. Mereka. Oleh sebab itu. Merujuk surat tuan Pada masa Pada pendapat saya Pada suatu hari (tak tentu harinya) Para wartawan Pegawai daripada Jabatan Pendidikan Negeri.

74. 75. 76. 77. 78.

79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 111 . 112 . 113 . 114 . 115 . 116 . 117 . 118 . 119 . 120 . 121 .

Pergilah ke mana pun Perkara itu ialah benar Pilihlah mana yang sesuai Ramai orang datang - Sebahagian wangnya didermakan - Sebahagian dari wangnya didermakan. Sehubungan itu Selain dari/ daripada itu Semoga Allah mencucuri rahmat ke atas rohnya Semoga rohnya dicucurkan rahmat. Seperti yang kita telah katakan. Sri. Setengah orang Surat dari Dewan Bahasa dan Pustaka Takutkan hantu. Tan Seri. Tanyalah siapa pun. Tiap orang / setiap-tiap orang Tiga ayam. Yang mana Melaporkan dari Amat pandai Sangat kukuh sungguh gagah terbesar sekali paling kuat sekali baucer setor Banyak selekoh merbahaya Stokin Rumput-rumput yang panjang itu Ali mesin Yang di-Pertuan Agong berkenan menganugerahkan pingat kepada rakyat yang berjasa setiap tahun Kerajaan mengambil inisiatif untuk memperbanyakkan lagi hasil pertanian Rambut Shanti panjang dan kerinting Sesiapa juga yang akan menang, terpulang kepada teknik dan pengalaman yang dimiliki oleh anda, kata pengacara itu. Faksimile Mutahir ini ramai remaja enggan menyertai PLKN

Pergilah kemana-mana pun. Perkara itu adalah benar Pilihlah mana-mana yang sesuai Ramai orang yang datang Sebahagian daripada wangnya didermakan Sehubungan dengan itu Selain itu Semoga Allah mencucurkan rahmat ke atas rohnya Semoga rohnya dicucuri rahmat. Seperti yang telah kita katakan. Seri (cahaya) - Setengah-setengah orang - Sesetengah orang Surat daripada Dewan Bahasa dan Pustaka Takut akan hantu. Tan Sri. - Tanyalah sesiapa pun. - Tanyalah siapa-siapa pun. Tiap-tiap orang / setiap orang. Tiga ekor ayam Yang Melaporkan berita dari Amat pandai sekali sangat kukuh sekali sungguh gagah sekali - terbesar - besar sekali - paling kuat - kuat sekali baucar stor Banyak selekoh berbahaya stoking Rumput-rumput yang panjang itu dimesin oleh Ali Yang di-Pertuan Agong berkenan menganugerahi pingat untuk rakyat yang berjasa setiap tahun Kerajaan mengambil inisiatif untuk memperbanyak lagi hasil pertanian Rambut Shanti panjang dan keriting Sesiapa juga yang akan menang, terpulang kepada teknik dan pengalaman yang anda miliki, kata pengacara itu. Faksimili Mutakhir ini ramai remaja enggan menyertai PLKN

Anda mungkin juga menyukai