Anda di halaman 1dari 1

Nr. Inregistrare : Data: .

DOMNULE RECTOR.
Subsemnatul(a) .., avand CNP ...., nascut in anul.., luna.., ziua, , in loclaitatea . Judetul, in calitate de absolvent(a) al Universitatii Spiru Haret din Bucuresti, Facultatea........, specializarea...................., posesor al adeverintei nr../.., inteleg ca prin prezenta va formulez,

CERERE DE ELIBERARE A DIPLOMEI DE LICENTA

Conform EXAMENULUI DE LICENTA sustinut si promovat in conditiile impuse de Universitatea Spiru Haret, in sesiunea., obtinand la proba Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate media, dobandind Titlul de Licentiat . Regulamentul privind regimul actelor de studii in sistemul de invatamant superior, aprobat prin Ordinul nr.2287/2007- Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 716 din 23/10/2007 prevede la Capitolul IV Eliberarea actelor de studii. Art. 20 (1) Titularii sau imputernicitii acestora au drepul sa solicite eliberarea actelor completate, dupa termenul aprobat de senatul institutiei, care poate fi cel mult 12 luni de la finalizarea studiilor. Capitolul VI Dispozitii finale Art. 38 Dupa finalizarea complete a studiilor, la cerere, absolventilor li se elibereaza Adeverinta de absolvire a studiilor, al carei termen de valabilitate este maximum 12 luni, iar Metodologia Universitatii Spiru Haret nr. 1405/21.05.2009, de organizare si desfasurare a examenelor de finalizare a studiilor, prevede la Cap. VII- Dispozitii finale: ,,Universitatea Spiru Haret, ca institutie organizatoare a examenelor de licenta, elibereaza diploma de licenta insotite de Suplimentul de Diploma, dupa cel mult 12 luni de la incheierea examenului de licenta. Avand in vedere legile si regulamentul in vigoare, Metodologia Universitatii Spiru Haret si implicit faptul ca termenul de eliberare a diplomei este deposit din punct de vedere legal, va solicit eliberarea DIPLOMEI DE LICENTA SI A SUPLIMENTULUI LA DIPLOMA. Mentionez faptul ca diploma de licenta imi este urgent necesara pentru................ .. . Rog sa fiu instiintat in scris in termen de 30 de zile (de la data inregistrarii acestui in scris) asupra solutionarii prezentaei. Prezenta reprezinta notificare finala oficiala premergatoare deschiderii actiunii in instant in vederea obtinerii actelor de studii de licentiate. Va multumesc.

Data: .

Semnatura: