TAHUN

3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA

BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
TARIKH : 30 Januari 2013 (RABU) MASA : 1030 – 1130 ( 1 JAM) TEMA : Sekolah TAJUK : Diari Indrawan

: Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul Fokus Sampingan Standard Kandungan Standard Pembelajaran 1.5.3 3. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.3. frasa dan ayat dengan betul. . : Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul. Fokus sampingan Standard Kandungan Standard Pembelajaran 3.TAHUN 3 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA : 30 Januari 2013 : 1030 – 1130 :3 : Sekolah : Diari Indrawan : 27 Orang Tarikh Masa Tahun Tema Tajuk Bilangan Murid Fokus Utama Standard Kandungan Standard Pembelajaran 2.2 2.3 : Membina dan menulis perkataan.2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. : Menceritakan sesuatu perkara yang dibaca dengan tepat.5 1.2 : Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3 : Membaca dan memahami perkataan.

Murid menguasai kemahiran bertutur. Murid selalu bercerita dan berbual dengan rakan. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul berpandukan klip video “Jumbo Si Gajah Biru”. Menceritakan sesuatu perkara yang dibaca dengan tepat. Muzik : Kerajinan.TAHUN 3 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat : I) II) Membaca dan memahami ayat dalam perenggan “Diari Indrawan” dengan sebutan yang betul.menjana idea : Cara Menjawab soalan : 1. EMK I) Teori Kecerdasan Pelbagai II) Kemahiran Berfikir III) Belajar Cara Belajar IV) Elemen Keusahawanan : Verbal linguistik.14 Boleh membina jaringan sosial . Pengisian Kurikulum I) Ilmu II) Nilai Murni : Kajian Tempatan. Kerjasama. III) Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul di dalam lembaran kerja yang diberikan. Interpersonal. Bertanggungjawab Pengetahuan Sedia Ada 1. Intrapersonal : Menilai. membaca dan menulis di peringkat awal 3. Murid mempelajari ilmu kajian tempatan 2.

v) Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pelajaran. .TAHUN 3 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran : i) LCD ii) Kad Perkataan iii) Kotak Ajaib iv) Speaker v) Petikan teks “Diari Indrawan” vi) Kertas Sebak/Kad Manila vii) Lembaran kerja viii)Papan hitam Langkah / Masa Set induksi (5 minit) Isi Pelajaran Kotak Ajaib Babai Kad Perkataan: Gajah Anjing Lembu Kucing Ayam Katak Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran i) Guru menggunakan quiet signal Catatan untuk BSM: memastikan semua murid senyap dan Kotak Ajaib Babai Kad Perkataan memberi tumpuan terhadap pengajaran. iv) Murid meneka bunyi haiwan yang dilakukan oleh rakan mereka di hadapan. iii) Beberapa orang murid dipanggil secara rawak ke hadapan untuk mencabut kad perkataan di dalam kotak ajaib Babai. KB: Memerhati TKP : Interpersonal ii) Guru menunjukkan kotak ajaib Babai kepada murid.

maklumat. individu.5. iii) Murid membaca petikan secara ramai. iv) Guru merumuskan isi pelajaran. petikan teks. Petikan Teks “Diari Indrawan”. iv) Guru membimbing murid yang lemah membaca Nilai Murni: Berdikari.3 Langkah 2 (12 minit) Klip video cerita “Jumbo Si Gajah Biru”.TAHUN 3 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA Perkembangan Langkah 1 (12 minit) Petikan Teks “Diari Indrawan” Kosa Kata: Rombongan. i) BSM: Petikan Teks dan LCD TKP: Intrapersonal dan Interpersonal Ilmu: Pendidikan Moral Nilai Murni: Kerajinan.2 SP 2.2 . i) Guru mengedarkan petikan teks “Diari Indrawan” Pendekatan Deduktif kepada murid. BSM: LCD. Fokus Utama vi) Guru merumuskan isi pelajaran.5 SP 1. SK 2. dokumentari. Guru menayangkan klip video cerita “Jumbo Si Gajah Biru”. ii) Guru memanggil beberapa orang murid untuk bercerita mengenai klip video cerita “Jumbo Si Gajah Biru”. iii) Guru membimbing murid bercerita di hadapan. buku skrap. Keberanian Fokus Sampingan SK 1.2. ii) Murid membuat bacaan senyap terlebih dahulu. Bekerjasama v) Guru bersoal jawab dengan murid.

BSM: Petikan Teks “Diari Indrawan”. ii) Guru menyemak jawapan murid Nilai Murni: Berdikari. iv) Guru merumuskan isi pelajaran.3. iii) Guru merumuskan isi pelajaran. Kerajinan. iii) Guru menyemak jawapan bersama murid. Lembaran Kerja.3 SP 3. . Nilai Murni: Bekerjasama Fokus Sampingan SK 3. sesuai berpandukan klip video “Jumbo Si Gajah Biru”. Langkah 5 (10 minit) Penggayaan Mengisi tempat kosong Penggayaan KB: Menjana Idea Murid mengisi tempat kosong dengan jawapan yang Memerhati.3 Langkah 4 (8 minit) Pentaksiran Lembaran Kerja i) Murid secara individu diberikan lembaran kerja KB: Menjana Idea dan diminta melengkapkan tempat kosong dengan mengisi jawapan yang sesuai yang BSM: Lembaran Kerja sesuai.TAHUN 3 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA Langkah 3 (8 minit ) Petikan Teks “Diari Indrawan”. Soalan : 1) Siapa nama kawan penulis? 2) Di manakah Indrawan mengadakan lawatan? 3) Apakah yang dilakukan oleh Indrawan selepas lawatan tamat? 4) Berapa hari Indrawan mengadakan lawatan ke pusat perlindungan gajah? i) Murid dibahagikan secara berpasangan untuk menjawab soalan dari petikan “Diari Indrawan” ii) Kumpulan murid dipilih secara rawak untuk membentangkan hasil kerja.

Penutup Sosial 1. Permainan “Teka Bunyi Haiwan” 2. Berdikari Aktiviti susulan : Aktiviti “Cari Kata” . Nilai Murni: Berdikari. Kerajinan.TAHUN 3 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA Mencirikan Pemulihan Mengisi tempat kosong Pemulihan BSM: Lembaran Kerja Mengisi dan memadankan jawapan di tempat kosong yang disediakan dengan bimbingan guru. KP: Muzik BSM: Laptop. Penutup Kognitif 2. Speaker Nilai Murni: Hormat-menghormati. Guru merumuskan isi pelajaran. Penutup (5 minit) 1.

TAHUN 3 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA PENYEMAKAN DAN PENGESAHAN RPH (Diserahkan kepada guru/pensyarah pembimbing sebelum melaksanakan sesi P&P) Disemak oleh Guru / Pensyarah Pembimbing : Catatan Disemak oleh Guru Besar : Catatan Tandatangan : Nama : Tarikh : Tandatangan : Nama : Tarikh : .

TAHUN 3 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA PENULISAN CATATAN REFLEKSI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA ISU Kekuatan : BUKTI TINDAKAN SUSULAN Penambahbaikan : .

TAHUN 3 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA Tindakan Susulan : Kelemahan : Disemak oleh Guru Pembimbing : Catatan : Disemak oleh Pensyarah Pembimbing : Catatan : Tandatangan : Tandatangan : Nama : Nama : Tarikh : Tarikh : Catatan : Sila rujuk Borang PR1/P Komponen Pelaksanaan untuk mencari isu kekuatan dan kelemahan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful