Anda di halaman 1dari 10

PELAKSANAAN MODUL

PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING


SEK. MEN. SAINS MUZAFFAR SYAH

1.0 PENDAHULUAN

Dalam usaha memantapkan Perkhidmatan Bimbingan & Kaunseling


di sekolah rendah dan menengah, Kementerian Pelajaran Malaysia
telah menyediakan modul sebagai panduan kepada GKSM. Modul ini
telah dihasilkan oleh Guru-guru Bimbingan & Kaunseling khusus
untuk pelajar-pelajar Kelas Peralihan hingga Tingkatan 6.
Kandunagn modul ini merangkumi 5 bidang iaitu Akademik, Kerjaya,
Psikososial & Kesejahteraan Mental, Keibubapaan, Pembangunan
Diri Murid dan Pendidikan Pencegahan. Projek Rintis bagi
pelaksanaan modul ini telah dijalankan di Selangor pada tahun 2007 -
2008. Oleh itu, semua sekolah diminta melaksanakan modul ini
bermula tahun 2009 sebagai salah satu daripada mekanisme
sokongan untuk melahirkan modal insan yang cemerlang bukan
sahaja dalam bidang akademik bahkan pembentukan sahsiah diri
yang baik.

2.0 TARIKH PELAKSANAAN

Sepanjang tahun persekolahan

3.0 CARA PELAKSANAAN

3.1 Pengajaran & pembelajaran dalam kelas


3.2 Latihan dalam kumpulan (LDK)
3.3 Perbincangan dalam kumpulan (PDK)
3.4 Ceramah

Cadangan waktu pelaksanaan


Tingkatan 1 Kelas dijalankan pada waktu kelas
Tingkatan 2 relief & mass lecture
Tingkatan 3
Tingkatan 4
Tingkatan 5

• Setiap modul akan dilaksanakan dalam masa 40 minit.


Kontak jam pertemuan dengan pelajar adalah seperti berikut:

• Tingkatan 1 - 1120 minit


• Tingkatan 2 - 1040 minit
• Tingkatan 3 - 920 minit
• Tingkatan 4 - 960 minit
• Tingkatan 5 - 1000 minit

4.0 KOS PELAKSANAAN

Bergantung kepada perancangan yang akan dibuat dari semasa ke


semasa.

5.0 JAWATANKUASA PELAKSANA

Pn. Zulindawati Mohd Jais


En. Saifudin Dolhalit
Cik Munira Mohamed Dum

Disediakan oleh,

(ZULINDAWATI MOHD JAIS)


Guru Kaunseling Sepenuh Masa
Sek. Men. Sains Muzaffar Syah
75450 Ayer Keroh
KANDUNGAN MODUL TINGKATAN 1

1. AKADEMIK
1.1 Orientasi Dan Kepentingan Mata Pelajaran 1
1.2 Kemahiran Belajar : Kemahiran Membaca 3
1.3 Kemahiran Belajar : Kemahiran mengingat 5
1.4 Kemahiran Mendengar (Proses Mendengar) 7
1.5 Kemahiran Mendengar (Main Peranan) 9
1.6 Kemahiran mendengar (Ciri-ciri Pendengar Yang Baik) 11
1.7 Kemahiran Mencatat Nota (Isi Penting) 12
1.8 Kemahiran belajar berkumpulan ( 1 ) 14
1.9 Kemahiran Belajar Berkumpulan ( 2 ) 16
1.10 Pengurusan Masa 18

2 KERJAYA
2.1 Jenis-jenis Kerjaya 23
2.2 Maklumat Kerjaya 25
2.3 Diskripsi Tugas 27

3 PSIKOSOSIAL DAN KESEJAHTERAAN MENTAL


3.1 Program Orientasi (Bina Hubungan) 32
3.2 Program Orientasi (SekolahKu RumahKu) 33
3.3 Senarai Semak Masalah 34

4 KEIBUBAPAAN
4.1 Komunikasi 37
4.2 Perkembangan Individu (Awal Kanak-Kanak) 39
4.3 Kepimpinan 40
4.4 Perkembangan Remaja (Remaja Dan Gangguan Seksual) 41
4.5 Kerukunan Dan Kesejahteraan Keluarga 43

5 PEMBANGUNAN DIRI MURID


5.1 Mengenal Diri, Sekolah Dan Penyelesaian
(Masalah Potensi Diri) 44
5.2 Pengurusan Diri 46
5.3 Mengenali Sekolah 47
5.4 Sekolahku Sayang 49
5.5 Mengenal Pasti Punca Masalah, Alternatif Yang Ada Dan
Strategi Mengatasinya 51
5.6 Menjaga Kesihatan Diri 53

6 PENDIDIKAN PENCEGAHAN
6.1 Keluarga Bebas Dadah – Perbezaan Ubat, Dadah Dan Racun 54
KANDUNGAN MODUL TINGKATAN 2

1. AKADEMIK

1.1 Orientasi & Kepentingan Mata Pelajaran 1

1.2 Kemahiran Belajar Berkumpulan 1 2

1.3 Kemahiran Belajar Berkumpulan 2 3

1.4 Kemahiran Mendengar 1 – Proses Mendengar 4

1.5 Kemahiran Mendengar 2 – Main Peranan 5

1.6 Kemahiran Membaca – Skimming & Scanning 6

1.7 Kemahiran Mencatat Nota – Peta Minda 7

LAMPIRAN 1 8

1.8 Kemahiran Pengurusan Masa 9

LAMPIRAN 2 10

1.9 Kemahiran Mengingat 11

LAMPIRAN 3 12

LAMPIRAN 4 13

1.10 Kemahiran Berfikir – Pemikiran Kreatif 14

2. KERJAYA

2.1 Eksplorasi Alam Kerjaya – Minat Kerjaya 16

2.2 Eksplorasi Alam Kerjaya – Mengenali Personaliti 17

2.3 Eksplorasi Alam Kerjaya – Kerjaya Sains & Teknologi 18

2.4 Eksplorasi Alam Kerjaya – Maklumat Kerjaya 19


3. PSIKOSOSIAL DAN KESEJAHTERAAN MENTAL

3.1 Konsep Kendiri 20

3.2 Penghargaan Kendiri 21

4. KEIBUBAPAAN

4.1 Komunikasi 22

4.2 Perkembangan Individu - Kanak-kanak 24

4.3 Kepimpinan - Jenis-Jenis kepimpinan 25

4.4 Peranan dan Tanggungjawab diri 26

Lampiran 5 27

4.5 Kerukunan dan kesejahteraan keluarga - 28


Menghormati Diri, Keluarga, Rakan Sebaya dan
Orang Dewasa.

5. PEMBANGUNAN DIRI MURID

5.1 Perkembangan Fizikal – Aku Berbeza 29

5.2 Fizikal Seksual – Pengunjung Bulanan 31

5.3 Kekuatan Diri – Kotak Ajaib 32

5.4 Kekuatan Diri – Logo Diri 33

5.5 Kekuatan Diri – Garis Hayat 34

5.6 Fokus Diri 35

5.7 Fokus Diri – Lambang Diri 36

5.8 Fokus Diri – Penyelesaian Masalah 37

6. PENDIDIKAN PENCEGAHAN

6.1 Pendekatan Sinar Iman – Semua Agama Mengharamkan


Penggunaan Dadah. 38
KANDUNGAN MODUL TINGKATAN 3

1 AKADEMIK

1.1 Orientasi Mata pelajaran - Kepentingan mata pelajaran 1


1.2 Kemahiran Belajar Berkumpulan 2
1.3 Kemahiran Mendengar I ( Proses Mendengar ) 4
1.4 Kemahiran Mendengar ( Main Peranan ) 6
1.5 Kemahiran Membaca ( Skimming & Scanning ) 7
1.6 Pengurusan Masa II 9
1.7 Kemahiran Mengingat II 11
1.8 Penempatan Selepas PMR 15

2 KERJAYA

2.4 Hala Tuju Selepas PMR 16


2.5 Mengenali Potensi Diri 17
2.6 Halatuju dan perancangan kerjaya 18
2.7 Bidang yang diminati 19
2.8 Maklumat Kerjaya 20

3 PSIKOSOSIAL DAN KESEJAHTERAAN MENTAL

3.1 Perkembangan Remaja 25

4 KEIBUBAPAAN

4.1 Komunikasi 27
4.1.1 Kepentingan Komunikasi.
4.1.1.1 Intrapersonel
4.1.1.2 Interpersonel
4.1.2 Tips Komunikasi Berkesan
4.2 Perkembangan individu “ Menengah Rendah ” 28
4.3 Kepimpinan 30
4.4 Perkembangan Remaja 31
(Remaja dan masalah keretakan hubungan kekeluargaan)
4.5 Isu-isu keibubapaan : Kerukunan dan kesejahteraan keluarga. 32

5 PEMBANGUNAN DIRI MURID

5.1 Nilai Diri dan Keluarga 34


-Salasilah Keluarga
5.2 Nilai Diri dan Keluarga 37
-Biodata Keluarga Saya
5.3 Nilai Diri dan Keluarga
-Tegas Diri 40
6 PENDIDIKAN PENCEGAHAN

6.1 Konsep kendiri / penghargaan kendiri 43


Pembentukan jatidiri remaja
KANDUNGAN MODUL TINGKATAN 4

1. AKADEMIK
1.1 Orientasi Mata Pelajaran - Kepentingan Mata Pelajaran 1
1.2 Kemahiran Belajar Berkumpulan 1 2
1.3 Kemahiran Belajar Berkumpulan 2 3
1.4 Kemahiran Mendengar 4
1.5 Kemahiran Mencatat Nota ( Isi Penting) 5
1.6 Kemahiran Membaca (Teknik SQ3R) 6
1.7 Pengurusan Masa 7
1.8 Kemahiran Mengingat (Neumonik) 9
1.9 Penulisan Resume 11

2 KERJAYA
2.9 Mata Pelajaran Elektif 18
2.10 Mata Pelajaran elektif Dan Sistem Pensijilan 19
2.11 Sistem Pensijilan dan Meritokrasi 20
2.12 Ujian Minat Kerjaya / Ujian Personaliti 21
2.13 Maklumat Kerjaya 22

3 PSIKOSOSIAL DAN KESEJAHTERAAN MENTAL


3.4 Kemahiran Asertif 35

4 KEIBUBAPAAN
4.1 Komunikasi 36
4.2 Perkembangan Emosi Individu 37
4.3 Kepimpinan 38
4.4 Perkembangan Remaja 39
4.5 Isu-isu Keibubapaan :Kerukunan Dan Kesejahteraan Keluarga 40

5 PEMBANGUNAN DIRI MURID


5.1 Halangan Komunikasi 46
5.2 Kemahiran Komunikasi 47
5.3 Kemahiran Asas Kaunseling 48

6 PENDIDIKAN PENCEGAHAN
6.1 Remaja dan Wawasan 2020 52
KANDUNGAN MODUL TINGKATAN 5

1. AKADEMIK
1.1 Orientasi Mata Pelajaran 1
1.2 Kemahiran Belajar Berkumpulan (1) 3
1.3 Kemahiran Belajar Berkumpulan (2) 5
1.4 Kemahiran Mendengar 7
1.5 Kemahiran Mencatat Nota (Isi Penting) 11
1.6 Kemahiran Membaca (Teknik SQ3R) 13
1.7 Pengurusan Masa 14
1.8 Kemahiran Mengingat (Neumonik) 19
1.9 Kemahiran Membuat Rujukan 21
1.10 Pemikiran Kreatif 23
1.11 Kajian Tindakan 24

2. KERJAYA
2.1 Kombinasi Subjek Dan Kerjaya 26
2.2 Ujian-Ujian Yang Berkaitan Kerjaya 28
2.3 Pengiktirafan, Biasiswa, Pinjaman Serta Hala Tuju
Selepas SPM 29
2.4 Maklumat Kerjaya 31
2.5 Penulisan Resume 32
2.7 Panduan Temuduga 39

3. PSIKOSOSIAL DAN KESEJAHTERAAN MENTAL


3.1 Kemahiran Pengurusan Stres 42
3.2 Isu-Iisu Kepimpinan Keluarga Dan Strategi
Menangani Dalam Keluarga 43

4. KEIBUBAPAAN
4.1 Perkembangan Remaja (Kemahiran Berfikir Dan
Membuat Keputusan) 44
4.2 Kerukunan Dan Kesejahteraan Keluarga (Asuhan
Yang Baik) 45

5. PEMBANGUNAN DIRI MURID


5.1 Penilaian Diri Dan Masyarakat 46
5.2 Nilai Diri Dan Masyarakat – Membentuk
Masyarakat Penyayang 48
5.3 Nilai Diri Dan Masyarakat – Kemudahan Awam 50

6. PENDIDIKAN PENCEGAHAN
6.1 Kesihatan Dan Keselamatan (Pidato Unggul) 52