PELAKSANAAN MODUL PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING SEK. MEN.

SAINS MUZAFFAR SYAH 1.0 PENDAHULUAN Dalam usaha memantapkan Perkhidmatan Bimbingan & Kaunseling di sekolah rendah dan menengah, Kementerian Pelajaran Malaysia telah menyediakan modul sebagai panduan kepada GKSM. Modul ini telah dihasilkan oleh Guru-guru Bimbingan & Kaunseling khusus untuk pelajar-pelajar Kelas Peralihan hingga Tingkatan 6. Kandunagn modul ini merangkumi 5 bidang iaitu Akademik, Kerjaya, Psikososial & Kesejahteraan Mental, Keibubapaan, Pembangunan Diri Murid dan Pendidikan Pencegahan. Projek Rintis bagi pelaksanaan modul ini telah dijalankan di Selangor pada tahun 2007 2008. Oleh itu, semua sekolah diminta melaksanakan modul ini bermula tahun 2009 sebagai salah satu daripada mekanisme sokongan untuk melahirkan modal insan yang cemerlang bukan sahaja dalam bidang akademik bahkan pembentukan sahsiah diri yang baik. 2.0 TARIKH PELAKSANAAN Sepanjang tahun persekolahan 3.0 CARA PELAKSANAAN 3.1 3.2 3.3 3.4 Pengajaran & pembelajaran dalam kelas Latihan dalam kumpulan (LDK) Perbincangan dalam kumpulan (PDK) Ceramah Kelas dijalankan pada waktu kelas relief & mass lecture

Cadangan waktu pelaksanaan Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 4 Tingkatan 5 •

Setiap modul akan dilaksanakan dalam masa 40 minit.

Kontak jam pertemuan dengan pelajar adalah seperti berikut: • • • • • 4.0 Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 4 Tingkatan 5 1120 minit 1040 minit 920 minit 960 minit 1000 minit

KOS PELAKSANAAN Bergantung kepada perancangan yang akan dibuat dari semasa ke semasa.

5.0

JAWATANKUASA PELAKSANA Pn. Zulindawati Mohd Jais En. Saifudin Dolhalit Cik Munira Mohamed Dum

Disediakan oleh, (ZULINDAWATI MOHD JAIS) Guru Kaunseling Sepenuh Masa Sek. Men. Sains Muzaffar Syah 75450 Ayer Keroh

KANDUNGAN MODUL TINGKATAN 1 1. AKADEMIK 1.1 Orientasi Dan Kepentingan Mata Pelajaran 1.2 Kemahiran Belajar : Kemahiran Membaca 1.3 Kemahiran Belajar : Kemahiran mengingat 1.4 Kemahiran Mendengar (Proses Mendengar) 1.5 Kemahiran Mendengar (Main Peranan) 1.6 Kemahiran mendengar (Ciri-ciri Pendengar Yang Baik) 1.7 Kemahiran Mencatat Nota (Isi Penting) 1.8 Kemahiran belajar berkumpulan ( 1 ) 1.9 Kemahiran Belajar Berkumpulan ( 2 ) 1.10 Pengurusan Masa KERJAYA 2.1 Jenis-jenis Kerjaya 2.2 Maklumat Kerjaya 2.3 Diskripsi Tugas PSIKOSOSIAL DAN KESEJAHTERAAN MENTAL 3.1 Program Orientasi (Bina Hubungan) 3.2 Program Orientasi (SekolahKu RumahKu) 3.3 Senarai Semak Masalah KEIBUBAPAAN 4.1 Komunikasi 4.2 Perkembangan Individu (Awal Kanak-Kanak) 4.3 Kepimpinan 4.4 Perkembangan Remaja (Remaja Dan Gangguan Seksual) 4.5 Kerukunan Dan Kesejahteraan Keluarga PEMBANGUNAN DIRI MURID 5.1 Mengenal Diri, Sekolah Dan Penyelesaian (Masalah Potensi Diri) 5.2 Pengurusan Diri 5.3 Mengenali Sekolah 5.4 Sekolahku Sayang 5.5 Mengenal Pasti Punca Masalah, Alternatif Yang Ada Dan Strategi Mengatasinya 5.6 Menjaga Kesihatan Diri PENDIDIKAN PENCEGAHAN 6.1 Keluarga Bebas Dadah – Perbezaan Ubat, Dadah Dan Racun 1 3 5 7 9 11 12 14 16 18

2

23 25 27

3

32 33 34 37 39 40 41 43

4

5

44 46 47 49 51 53 54

6

KANDUNGAN MODUL TINGKATAN 2 1. AKADEMIK 1.1 Orientasi & Kepentingan Mata Pelajaran 1.2 Kemahiran Belajar Berkumpulan 1 1.3 Kemahiran Belajar Berkumpulan 2 1.4 Kemahiran Mendengar 1 – Proses Mendengar 1.5 Kemahiran Mendengar 2 – Main Peranan 1.6 Kemahiran Membaca – Skimming & Scanning 1.7 Kemahiran Mencatat Nota – Peta Minda LAMPIRAN 1 1.8 Kemahiran Pengurusan Masa LAMPIRAN 2 1.9 Kemahiran Mengingat LAMPIRAN 3 LAMPIRAN 4 1.10 Kemahiran Berfikir – Pemikiran Kreatif 2. KERJAYA 2.1 Eksplorasi Alam Kerjaya – Minat Kerjaya 2.2 Eksplorasi Alam Kerjaya – Mengenali Personaliti 2.3 Eksplorasi Alam Kerjaya – Kerjaya Sains & Teknologi 2.4 Eksplorasi Alam Kerjaya – Maklumat Kerjaya 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.

PSIKOSOSIAL DAN KESEJAHTERAAN MENTAL 3.1 Konsep Kendiri 3.2 Penghargaan Kendiri 20 21

4.

KEIBUBAPAAN 4.1 Komunikasi 4.2 Perkembangan Individu - Kanak-kanak 4.3 Kepimpinan - Jenis-Jenis kepimpinan 4.4 Peranan dan Tanggungjawab diri Lampiran 5 4.5 Kerukunan dan kesejahteraan keluarga Menghormati Diri, Keluarga, Rakan Sebaya dan Orang Dewasa. 28 22 24 25 26 27

5.

PEMBANGUNAN DIRI MURID 5.1 Perkembangan Fizikal – Aku Berbeza 5.2 Fizikal Seksual – Pengunjung Bulanan 5.3 Kekuatan Diri – Kotak Ajaib 5.4 Kekuatan Diri – Logo Diri 5.5 Kekuatan Diri – Garis Hayat 5.6 Fokus Diri 5.7 Fokus Diri – Lambang Diri 5.8 Fokus Diri – Penyelesaian Masalah 29 31 32 33 34 35 36 37

6.

PENDIDIKAN PENCEGAHAN 6.1 Pendekatan Sinar Iman – Semua Agama Mengharamkan Penggunaan Dadah. 38

KANDUNGAN MODUL TINGKATAN 3 1 AKADEMIK 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2 Orientasi Mata pelajaran - Kepentingan mata pelajaran Kemahiran Belajar Berkumpulan Kemahiran Mendengar I ( Proses Mendengar ) Kemahiran Mendengar ( Main Peranan ) Kemahiran Membaca ( Skimming & Scanning ) Pengurusan Masa II Kemahiran Mengingat II Penempatan Selepas PMR 1 2 4 6 7 9 11 15

KERJAYA 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Hala Tuju Selepas PMR Mengenali Potensi Diri Halatuju dan perancangan kerjaya Bidang yang diminati Maklumat Kerjaya 16 17 18 19 20

3

PSIKOSOSIAL DAN KESEJAHTERAAN MENTAL 3.1 Perkembangan Remaja 25

4

KEIBUBAPAAN 4.1 Komunikasi 4.1.1 Kepentingan Komunikasi. 4.1.1.1 Intrapersonel 4.1.1.2 Interpersonel 4.1.2 Tips Komunikasi Berkesan 4.2 Perkembangan individu “ Menengah Rendah ” 4.3 Kepimpinan 4.4 Perkembangan Remaja (Remaja dan masalah keretakan hubungan kekeluargaan) 4.5 Isu-isu keibubapaan : Kerukunan dan kesejahteraan keluarga. 27

28 30 31 32

5

PEMBANGUNAN DIRI MURID 5.1 Nilai Diri dan Keluarga -Salasilah Keluarga 5.2 Nilai Diri dan Keluarga -Biodata Keluarga Saya 5.3 Nilai Diri dan Keluarga -Tegas Diri 34 37 40

6

PENDIDIKAN PENCEGAHAN 6.1 Konsep kendiri / penghargaan kendiri Pembentukan jatidiri remaja 43

KANDUNGAN MODUL TINGKATAN 4 1. AKADEMIK 1.1 Orientasi Mata Pelajaran - Kepentingan Mata Pelajaran 1.2 Kemahiran Belajar Berkumpulan 1 1.3 Kemahiran Belajar Berkumpulan 2 1.4 Kemahiran Mendengar 1.5 Kemahiran Mencatat Nota ( Isi Penting) 1.6 Kemahiran Membaca (Teknik SQ3R) 1.7 Pengurusan Masa 1.8 Kemahiran Mengingat (Neumonik) 1.9 Penulisan Resume KERJAYA 2.9 Mata Pelajaran Elektif 2.10 Mata Pelajaran elektif Dan Sistem Pensijilan 2.11 Sistem Pensijilan dan Meritokrasi 2.12 Ujian Minat Kerjaya / Ujian Personaliti 2.13 Maklumat Kerjaya PSIKOSOSIAL DAN KESEJAHTERAAN MENTAL 3.4 Kemahiran Asertif KEIBUBAPAAN 4.1 Komunikasi 4.2 Perkembangan Emosi Individu 4.3 Kepimpinan 4.4 Perkembangan Remaja 4.5 Isu-isu Keibubapaan :Kerukunan Dan Kesejahteraan Keluarga PEMBANGUNAN DIRI MURID 5.1 Halangan Komunikasi 5.2 Kemahiran Komunikasi 5.3 Kemahiran Asas Kaunseling PENDIDIKAN PENCEGAHAN 6.1 Remaja dan Wawasan 2020 1 2 3 4 5 6 7 9 11 18 19 20 21 22 35 36 37 38 39 40 46 47 48 52

2

3 4

5

6

KANDUNGAN MODUL TINGKATAN 5 1. AKADEMIK 1.1 Orientasi Mata Pelajaran 1.2 Kemahiran Belajar Berkumpulan (1) 1.3 Kemahiran Belajar Berkumpulan (2) 1.4 Kemahiran Mendengar 1.5 Kemahiran Mencatat Nota (Isi Penting) 1.6 Kemahiran Membaca (Teknik SQ3R) 1.7 Pengurusan Masa 1.8 Kemahiran Mengingat (Neumonik) 1.9 Kemahiran Membuat Rujukan 1.10 Pemikiran Kreatif 1.11 Kajian Tindakan KERJAYA 2.1 Kombinasi Subjek Dan Kerjaya 2.2 Ujian-Ujian Yang Berkaitan Kerjaya 2.3 Pengiktirafan, Biasiswa, Pinjaman Serta Hala Tuju Selepas SPM 2.4 Maklumat Kerjaya 2.5 Penulisan Resume 2.7 Panduan Temuduga 39 PSIKOSOSIAL DAN KESEJAHTERAAN MENTAL 3.1 Kemahiran Pengurusan Stres 3.2 Isu-Iisu Kepimpinan Keluarga Dan Strategi Menangani Dalam Keluarga KEIBUBAPAAN 4.1 Perkembangan Remaja (Kemahiran Berfikir Dan Membuat Keputusan) 4.2 Kerukunan Dan Kesejahteraan Keluarga (Asuhan Yang Baik) PEMBANGUNAN DIRI MURID 5.1 Penilaian Diri Dan Masyarakat 5.2 Nilai Diri Dan Masyarakat – Membentuk Masyarakat Penyayang 5.3 Nilai Diri Dan Masyarakat – Kemudahan Awam PENDIDIKAN PENCEGAHAN 6.1 Kesihatan Dan Keselamatan (Pidato Unggul) 1 3 5 7 11 13 14 19 21 23 24

2.

26 28 29 31 32

3.

42 43

4.

44 45 46 48 50 52

5.

6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful