Anda di halaman 1dari 5

POST MORTEM BAHASA INGGERIS 1. PENCAPAIAN 1.

1 : Pencapaian lulus penuh dalam matapelajaran Bahasa Inggeris telah meningkat dari 70.4% ( 2009) ke 71.4% ( 2010), malah 96.6% pada ( 2011)

1.2 :

Pada keseluruhannya, murid-murid memperolehi gred A, 3 orang (10.3%), gred B , 15 orang ( 51.7.%), gred C , 10 murid (34.5 %) dan gred D, seorang, (3.40%) , gred E, 0 orang ( 0.00 %).

2. KEKUATAN 2.1 : Murid-murid dapat menulis ayat berpandukan gambar dan perkataan yang diberi dalam paper 2 section A. 2.2 : Murid-murid dapat menjawab dengan betul soalan ( 11-15 ) dalam paper 1. 2.3 : Murid-murid dapat memahami hukum tatabahasa. 2.4 : Murid-murid dapat menjawab dengan betul dalam paper 1 ( comprehension) 3. KELEMAHAN 3.1 : Sebilangan murid masih menghadapi kesulitan dalam bahagian section C, paper 2 ( penulisan cerita ). 3.2 : Terdapat segelintir murid yang tidak dapat memahami bahasa dan kehendak soalan..

3.3 :

Murid-murid kurang mahir dalam penggunaan kosa kata apabila menjawab kertas 2.

4. CADANGAN DAN LANGKAH-LANGKAH UNTUK PENINGKATAN 4.1 : Murid diberi latih tubi menulis ayat yang lengkap.

4.2 :

Murid diberi ujian topikal dari masa ke semasa untuk melatih mereka lebih peka terhadap soalan tersebut.

4.3 : 4.4 :

Merancang dan menjalankan program utama, sampingan dan sokongan untuk menguatkan pencapaian Bahasa Inggeris. Menjalankan post mortem setelah ujian dijalankan untuk mengetahui kelemahan murid , terutamanya murid kategori C.

LAPORAN PENCAPAIAN UPSR 2012

(a) Matapelajaran : Bahasa Inggeris (b) Guru Mata Pelajaran : Cik G.Puveena (c) Analisa Mata Pelajaran : Bahasa Inggeris Tahun Bil Calon BIL 2011 30 3 A % 10.3 BIL 15 B % BIL C % ABC BIL % 96.6 BIL 1 D % BIL E % 0.00 BIL 1 DE % 3.40 2.31 GPMP

51.7 10

34.5 28

3.40 0

2012

24

4.2

25.0

10

41.7

17

70.8

12.5

16.7

29.2

3.13

(d) Faktor peningkatan : Tiada (e) Faktor penurunan (i) Sebilangan murid masih menghadapi kesulitan dalam bahagian section C, paper 2 ( penulisan cerita ). (ii) Terdapat segelintir murid yang tidak dapat memahami bahasa dan kehendak soalan. (iii) Murid-murid kurang mahir dalam penggunaan kosa kata apabila menjawab kertas 2.

Cadangan dan langkah-langkah Peningkatan (i) (ii) Murid diberi latih tubi menulis ayat yang lengkap. Murid diberi ujian topikal dari masa ke semasa untuk melatih mereka lebih peka terhadap soalan tersebut.

(iii) Merancang dan menjalankan program utama, sampingan dan sokongan untuk menguatkan pencapaian Bahasa Inggeris. (iv) Menjalankan post mortem setelah ujian dijalankan untuk mengetahui kelemahan murid , terutamanya murid kategori C.

PROGRAM-PROGRAM PENINGKATAN BAHASA INGGERIS TAHUN 2013 Program Utama Bil 1. Nama Program Program PLBS Objektif Matlamat Tempoh Jan- September

2. 1. 3. 2. 4.

Latih tubi Teknik menjawab soalan UPSR Program Spelling Percakapan Bebas Ujian 5 minitTopikal

3.

Program learn a

Dapat bertutur Dapat berkomunikasi dengan lebih dengan sebutan yang yakin betul Dapat Program Dapat memberi Sampingan mengukuhkan pendedahan tentang tatabahasa soalan-soalancara Murid dapat Mengetahui mirip murid mengenali cara UPSR. mendapat markah Dapat Murid dapat menulis menjawab yang maksimum menambahbaik perkataan dan ayat dengan lebih kesalahan yang tanpa sebarang berkesan ejaan kesalahan Memberi Dapat berucap Dapat Murid dapat menjawab peluang dengan berani tanpa membiasakan berucap kepada soalan-soalan tanpa segan murid-murid ragu-ragu. murid semasa dengan soalan perhimpunan mirip UPSR. Dapat Dapat memperkaya

Jan- September Jan - September Jan - September Jan - September Jan - September

word a day

memperluaskan perbendaharaan kata perbendaharaan kata Program Sokongan

Jan - September

1.

Kelas tambahan

Memberi bimbingan kepada murid Dapat menguasai kosa kata

Meningkatkan mutu pencapaian UPSR Dapat menambah minat murid

Jan - September Jan - Oktober

2.

Program Nilam