Anda di halaman 1dari 3

ii) Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Sains

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Sains

Penyiasatan

Eksperimen

Demonstrasi

Peristiwa bercanggah

Pengenalan

Penyiasatan dalam sains rendah bermakna menjalankan ujian untuk meneroka beberapa idea sendiri kanak-kanak tentang bagaimana dunia berjalan. melaksanakan praktikal, menanya soalan, berkomunikasi, penggunaan borang, melaksanakan ukuran perancangan ramalan mengumpul pendapat rekod dan pembentangan pentafsiran dan penilaian - murid akan lebih faham dengan konsep sains kerana mereka mendapat konsep sains dengan tangan sendiri - menjayakan pembelajaran penemuan

Kemahiran menyiasat

Penyiasatan

Langkah-langkah

Kebaikan

Eksperimen
Pengenalan - Eksperimen adalah kaedah saintifik yang digunakan untuk membuktikan sesuatu fenomena. Eksperimen yang dijalankan dengan menggunakan kaedah saintifik boleh digunakan untuk menjawab soalan atau menyiasat masalah.

Kebaikan 1) mempertingkat keyakinan murid dalam sains 2) Meningkatkan minat murid dalam pembelajaran sains

Langkah-langkah inferens hipothesis mengawal pembolehubah eksperimen pemerhatian perbincangan keputusan

Kemahiran eksperimen - Kemahiran/ kaedah saintifik

Kriteria 1) membuat hipotesis 2) mengawal pembolehubah

Demonstrasi

Peristiwa bercanggah

Definisi Demonstrasi adalah penggunaan kemahiran guru untuk menunjukkan atau menunjukkan cara atau langkah-langkah untuk mempersembah aktiviti tertentu di dalam kelas

Pengenalan Peristiwa bercanggah merupakan adalah sesuatu yang kejutan yang dapat mengagumkan dan mendorong murid untuk terus menyiasat konsep sains

Sebelum demonstrasi -topik, objektif dan kandungan demonstrasi ditentukan dan memberitahu kepada murid - bahan dan radas disediakan - Langkah keselamatan diambil untuk mengelakan kemalangan

Perancangan peristiwa bercanggah 1) Melaksanakan demonstrasi sekurangkurangya 1 kali sebelum kelas 2) merancang soalan yang berkaitan dengan konsep sains

Semasa demonstrasi - Memastikan semua pelajar dapat menyaksikan demonstrasi secara langsung dan mendengar penjelasan guru dengan jelas. - Jika ada masa, guru meminta pelajar mengulangi keseluruhan proses. Selepas demonstrasi - Berbincang dengan pelajar-pelajar mengenai bahagian-bahagian yang penting dalam demonstrasi untuk memastikan pemahaman murid Kebaikan - Menyediakan persekitaran pembelajaran aktif -Murid mudah ingat secara tempoh yang panjang - mengurangkan miskonsepsi tentang topik

Perlaksanaan peristiwa bercanggah 1) membolehkan demonstrasi mudah dilihat 2) Bercakap dengan kuat supaya mudah didengar 3)Gunakan teknik dramatik untuk merangsang murid Kebaikan - dapat melibatkan murid dalam penyiasatan dan proses sains - sebagai pemanasan badan dalam pemikiran minda - sebagai cabaran untuk murid untuk mewujudkan aktiviti penyiasatan untuk mengetahui lebih lanjut tentang konsep sains