Anda di halaman 1dari 10

SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA PERAI, 12000, BAGAN DALAM, BUTTERWORTH, PULAU PINANG.

NAMA : _________________________________

KELAS : ___________________

A. Bulatkan jawapan yang betul

1.

Kita haruslah ___________ amalan dan larangan agama pelbagai penganut di Malaysia A B C D menghargai mengamalkan menghormati meniru

2.

Sikap _________ amalan dan larangan penganut agama lain adalah perbuatan yang tidak bermoral A B C D memahami memperkecil menghormati mencontohi

3.

Sebagai anak yang bertanggungjawab, kita wajib untuk memelihara _________ keluarga A B C D tepi kain maruah kesihatan keseronokan

4.

Ibu bapa tidak boleh mengamalkan sikap tidak __________ terhadap semua anggota keluarganya. A B C D memilih kasih menghargai menyayangi membenci

5.

Ibu bapa atau penjaga yang penyayang akan mencurahkan kasih sayang yang ___________ terhadap semua anggota keluarga. A B C D berlainan sama sedikit betul

6.

Sekiranya kita menziarahi datuk dan nenek di kampung, mereka akan berasa ____________ dengan kehadiran kita. A B C D bimbang gembira risau selamat

7.

Kita haruslah bertanggungjawab untuk __________ kebersihan kawasan tempat tinggal. A B C D menjaga mengabaikan memuji melihat

8.

Tong-tong sampah disediakan untuk ___________ sampah sarap. A B C D membersihkan menyimpan melupuskan membakar

9.

Kita hendaklah bersikap ____________ alam sekitar A B C D mengetahui mengotorkan menyayangi membenci

10.

Pembakaran terbuka menyebabkan pembebasan asap yang banyak. Hal ini akan mengakibatkan _____________. A B C D udara di kawasan sekitar tercemar menyusahkan pihak bomba orang ramai tidak boleh keluar bersukan dan bermain orang ramai berkumpul di tempat pembakaran

11.

Berikut ialah cara-cara menjaga ketenteraman di tempat tinggal kecuali A B C D tidak membuang sampah merata-rata melibatkan diri dalam aktiviti gotong royong membuat bising di kawasan kejiranan pada waktu malam bertegur sapa dan membantu sesama jiran

/ 22

A. Gariskan jawapan yang betul. 1. Seseorang yang melakukan kejahatan akan dibalas dengan ( pahala / dosa).

2. Jika kita melakukan kesilapan dengan orang lain, kita boleh ( meminta / menolak) maaf.

3. Setiap orang perlu bercakap dengan bahasa yang ( kasar / sopan ) agar tidak menyinggung perasaan orang lain.

4. Pelbagai cara seseorang menunjukkan tanda ( kesyukuran / keseronokan ) kepada Tuhan.

5. Penganut agama (Hindu / Islam) dilarang makan daging lembu kerana binatang tersebut adalah yang suci bagi mereka.

/ 10

B. Padankan ayat di bawah supaya menjadi ayat yang lengkap.

1.

Jangan membuang sampah

(a) adat dan budaya kaum lain.

2.

Kita perlulah mengamalkan tingkah laku yang baik demi

(b) untuk mengurangkan jumlah sampah yang dibuang.

3.

Menggunakan semula barangbarang yang dapat dikitar semula

(c) mempunyai ibu bapa yang menyayangi kita.

4.

Kita mesti menghormati

(d) di tempat terbuka

5.

Kita harus bersyukur kerana

(e) menjaga maruah keluarga.


/ 10

C. Carikan perkataan yang menunjukkan nilai moral.

S H T A A T R K

Y F G Y L T Q A

U R E A T I F S

K N V E I J K I

U B Z I B V O H

R X Y N A W I S

D W K J H G N A

H O R M A T M Y

S U S A H A L A

P J G S T Z X N

B E R S I H P G

1.____________________________________

2.____________________________________

3.____________________________________

4.____________________________________

5.____________________________________

/ 10

D. Tandakan ( ) pada perbuatan yang baik dan ( X ) pada perbuatan yang tidak baik.

1. Kamal meninggikan suara ketika bercakap dengan ibu bapanya . (

2. Menggunakan semula barang-barang yang boleh dikitar semula. (

3. Anita mencuri alat permainan adiknya. (

4. Saya selalu membantu ibu mengemas rumah. (

5. Membuang sampah ke dalam longkang kerana tiada tong sampah (

6. Mengunjung ke rumah kawan ketika musim perayaan. (

7. Membakar sampah di tempat terbuka. (

8. Berusaha meningkatkan kualiti kebersihan persekitaran. (

9. Menghormati budaya dan kepercayaan kaum lain. (

10. Minta duit dengan ibu selepas menolong ibu membuat kerja rumah (

/ 20

E. Lengkapkan ayat di bawah dengan maklumat yang diberi.

ke dalam tong sampah tidak membuat bising menjalin hubungan yang baik. Selamat Tahun Baru Cina kedua-dua ibu bapa kita. Menjaga kebersihan alam sekitar

1. Nazarius mengucapkan Tahun Baru Cina.

kepada Ai Ling semasa

2. Kita haruslah menghormati

3. Saling berziarah antara satu sama lain pada waktu perayaan untuk ________________________________________.

4. Vijaya_____________________________ ketika berada di dalam kuil.

5. Kita harus membuang sampah

__________________________ .

/ 10

F. Tandakan ( ) pada perbuatan yang baik dan ( X ) pada perbuatan yang tidak baik. 1. 2.

( 3.

) 4.

5.

6.

/ 12

G. Padankan gambar dengan pernyataan yang sesuai.

1. Pada setiap tahun, penganut agama Hindu akan berkumpul bagi menyambut Hari Thaipusam.

2. Setiap hari Jumaat, kaum lelaki yang beragama Islam akan menunaikan sembahyang Jumaat di masjid.

3. Kaum Cina akan menyambut Tahun Baru Cina pada setiap Tahun.

/ 6

Disediakan oleh :

Disemak oleh :

Muhammad Ridzuan bin Azmi Guru Pendidikan Moral Tahun 5

En. Mohd. Hasli bin Mat Hasan