Anda di halaman 1dari 1

ISL M9 Berbincang dan melengkapkan borang Pengurusan Grafik membanding beza.

Sosiolinguistik Penilaian berasaskan budaya

Persamaan

1) menyelitkan unsur-unsur budaya dalam bahasa. 2) Pengaruh budaya dalam bahasa. 3) Penggunaan bahasa yang sesuai semasa guru mengajar. Perbezaan Sosiolinguistik Tidak membuat penilaian Penilaian berasaskan budaya Membuat penilaian tentang budaya secara formal dan tidak formal Bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar mengikut sekolah tersendiri Penyelitan unsur-unsur budaya dalam proses pengajaran dan pembelajaran Aktiviti pengajaran memartabatkan bahasa lebih kreatif dan pelbagai. Menggunakan bahasa yang sesuai dalam penilaian formal. Mengumpul maklumat untuk mengambil kira kepelbagaian murid Aktiviti pengajaran yang lebih formal seperti portfolio,senarai semak dan sebagainya agak bosan.