Anda di halaman 1dari 9

PERIIITUNGAN STRUKTUR

JEMBATAN BOX CULVERT


covER s000 x
TYPEU4000 t2A00-1200
1200

x 300

PEKERJAAN:
PEMBANGUNAN KANTOR PENGADILAN AGAMA BANGKALAN TAHAP I

LOKASI

JL. SOEKARNO HATTA BANGKALAN MADURA - JAWA TIMUR

KONSULTAN PERENCANA

CV. PAMOAR
JL. LIDAH HARAPAN

SURABAYA

XXII i W -

14

TAHUN ANGGARAN

20tt

PERHITUNGAN GAYA GESER TANAH HORIZONTAL

PROJECT : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PENGADILAN AGAMA BANGKALAN TAHAP I

DIAGRAM TEGANGAN AKTIF

Asumsi

Gaya

gaya Horizontal

Aktif yang terjadi

ftanah ysirtu

1.60 t/m3 1.90 t/m3 1.00 t/m3 2.5A t/m3

Akibat Beban Merata


Pa1

|w
|bet

: Ka.Q.h : 11.032 ton / m'


-- ht2
1.1250 m ( dari dasar )

Zal

20.00"
2.25 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
10.00

h ( tanah ) h 1 sirtu;

2. AkibatBeban Tanah : 0.5 . Ka . |sirtu . h2 Pa2


Za2

h
P

( cover )

: 2.358 ton / m' : hl3

torlm'

0.750 m ( dari dasar )

a
Ka

10.00 Vm'

Pa

ror

tanL(45-O/2)
0.490 Za

Pat +Paz 13.390 ton 1.0590 m ( dari dasar )

PERHITUNGAN U-GUTTER

4OOO

2OOO. 12OO

PROJECT : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PENGADILAN AGAMA BANGKALAN TAHAP I


DATA:
Mutu beton ( Fc' ) Mutu baja ( Fy ) Tebal Plat bawah Tebal Plat dinding L. Precast
Bentang Precast Berat Precast Sendiri Tebal Precast diatas Timb. Tanah

29.05MpaK-350
400.00 Mpa 200.00 mm 200.00 mm
1.20 m

5.50 m 7.14 ton

-m

0.35m(Cover)

Timb. Sirtu
|beton
|tanah

0.10 m 2.50 ton / m3


1.60 ton / m3 1.90 tom / m3

|sirtu

DATA PEMBEBANAN

BEBAII MATI
Berat precast atas Berat tanah Berat sirtu
Brr.r

0.875 ton / m' 0.000 ton / m' 0.190 ton / m'


1.065 ton /

( Cover )

m'

BEBAN TERPUSAT

Bebanroda(P) = 10.000ton/m' : l2Dr +1.6LtUult


17.278 ton / m'

BEBAN HORTZONTAL AKIBAT TANAII


BH

13.390

ton

di

1.059 m(daridasar)

GAYA- GAYA DALAM YANG BBKERJA


47J15 ton
ton

,*I
0.2,

1.70

0.30 0.25

0.30

3.40

Pu 0.30 0:5

18360

bn/m'

PERHITT]NGAN MOMEN
Diperoleh momen sebagai berikut : Murr (tump) 12.840 ton MorNo 6.815 ton MuN 16.899 ton

(lap) (lap) Vurr

m = m m 47.515 ton
29.05 Mpa K 400.00 Mpa 250.00 mm
1200.00 mm

128,400,213 68,147,329 168,986,827 475,145

Nmm Nmm Nmm

PERHITTINGANTULANGAN

Fc' Fy

350

Tebal Dinding Lebar Decking Diameter tul. Diameter tul.

(bw) (d)

(td)

utama bagi 0 :

30.00 mm
16.00 mm 10.00 mm

0.80

dx :t-d-(At"rl2) 212.00 mm pb,r : (0.85 . F . Fc') . ( 600 ) Fy 600 + Fy


p vtax

: 0.75
1.4

0.03 l5 p bal

pMin :

0.0236

lFy
0.0035

Vur-r VN

KONTROL PENAMPAIIG GESER DI TUMPUAN 475,145.00 N 593,931.25 N 0.2Fc' . bw. dx 1,478,064.00 N OK : 1,399,200.00N OK 5.5 . bw . dx
Penampang pada daerah tumpuan cukup untuk memikul gaya geser maksimum tumpuan

PERHITUNGAN TULAI\GAIY TUMPUAN Rn Mu

A.b*.d*'
2.976 N

M:ev_ :
p perlu:

/ mm'

0.85 . Fc
16.199

(l lm ) * (1 - (1-2.
0.00795 1685.824 mm2

m. Rn/Fy)^O.5)

AS

pertu

Dipakai D

16 - 110 :

r+

Tulangan Tarik

AS perlu

842.912mm2

Dipakai D

16 - 230

Tulangan Tekan

PERIIITUNGAN TULANGAI\ LAPA}[GA}[ DINDI1YG


Rn

Mu

O.bw.dx2
3.9166 N / mm2

MFv
p
Perlu

0.85 . Fc
16.199

( 1 /m ) * (1 - (1
0.00408 865.744 mm2

-2.

m.

Rn/Fy)^O.5)

AS

perru
230

DipakaiD16 AS
Perlu

+
432.872 mmz

Tulangan Tarik

DipakaiD16 -

460

Tulangan Tekan

PERIIITT]NGAN TULANGAI\ LAPANGAI\ LAIITAI Rn Mu

A.bw.dx2

M:ev_ 0.85 . Fc : 16.199 p Perlu : ( 1 /m ) * (1 - (l -2. m . Rn/Fy)^O.5) 0.0t072 perlu 2273.616 mm2 AS
DipakaiD16 AS
Pertu

3.9166 N / mm2

80

Tulangan Tarik
I136.616 mm2

DipakaiD16 -

170

Tulangan Tekan

Tulangan Bagi / Susut Beton AS perlu 259.723 mmz

DipakaiDl0 -

250

PERIIITUNGAN COVER 5000 x 1200 x 300 PROJECT

PEMBANGI.INAN GEDUNG KANTOR PENGADILAN AGAMA BANGKALAN TAHAP T

DATA:
Mutu beton ( Fc' ) Mutu baja ( Fy )
Bentang Cover

29.05MpaK-350
400 Mpa 4.300 m 0.000 m
1.200 m

Tinggi timb
Lebar Cover Tebal Cover Berat Cover
|beton |tanah

0.350 m 5.565 ton

2.50 ton I m3
1.60 ton / m3 1.90 tom / m3

Isirtu

DATA PEMBEBANAN

BEBAI\ MATI
Berat Berat timbunan
Brr,t

sendiri

0.88

ton / m' ton/m'

( Cover ) +

0.875 ton / m'

BEBAN TERPUSAT DI TENGAII BENTANG

Bebanroda(P)

10.00 ton

Koefisien

1.36

13.62ton

GAYA_ GAYA DALAM YANG BEKERJA


0.88 ton / m'

4.300

PERIIITUNGAN MOMEN
Mtr.aax

:(l/s.

Bu.L2)+(114.P L)

21.114 ton m 211,143,871.50 Nmm

PERIIITUNGANTULANGAN
Fc' Fy Tebal (t) Lebar (bw) Elasitas Mod (E) Inersia ( I ) Decking (d) Diameter tul. utama Diameter tul. bagi Mu
a

29.05Mpa K-350
400.00 Mpa 350.00 mm
1200.00 mm 25,332.08N/mm2

: 4,287,500,000.00

mm 30.00 mm

16.00 mm 10.00 mm 2l 1.14 kNm

217,143,87t.50 Nmm
0.80

:t-d-(At"rl2) 312.00 mm = : (0.85 . P . Fc') . ( 600 ) pbar Fy 600 + Fy


dx
P Ma, 0.7

5
/ Fy

0.03 r 5

bat

0.0236
p Min

1.4

0.0035

PERIIITTIIIGATI TULAIIGAN COYER Rn Mu

L b* 3*' : 2.259Nlmm' M:ev_


p perlu

0.85 . Fc 16.t99 ( I /m ) * (1

(l -2. m . Rn/Fy)t.5)
Tulangan Tarik

AS

perlu
100

0.00593 1851.329 mmz

DipakaiD16 AS
Perlu

925.664mmz

Dipakai D 16

210

Tulangan Tekan

TULANGANBAGI/SUSUT
AS

perlu

555.399 mm2 140

DipakaiDl0 -

KONTROL LEIYDUTA}I
Lendutan ijin

f(ijin)

= L1480
11.042 mm

Lendutan Yang Terjad

:5.w.La + PL3 384E1 +ter 4.966 mm

OK

Kontrol Terhadap Kemampuan Dava DukunE Tanah Setempat

Dari perhitungan di atas di peroleh gaya yang bekerja di bawah Box Culvert sebesar Pu :
18,360 ton/m'

o Dari hasil sondir oleh Testana Enginering Inc. di peroleh pada lapisan :0,47 k{cm2.

1,50 m sebesar

ot

Maka:
Tegangan yang terjadi Pu
:

ot:

-A
18.360 550

100

............oK

Pemberian cerucuk
daya dukung tanah

10

3 m dengan jarak 50 cm dengan maksud untuk meningkatkan

ijin

dan mengurangi adanya konsolidasi.

ffi

: 3

lt

tt

qe
u> @z

5ia

rEi aul
geg Eq3 E$5 He6
z
F

....

ts

3 u

I u
6

i o , q
J

8l

TT tt
I
I

(\,t
I

8l

'l
I

GI

8eE;

rzoo .,: .. ., ..
> rsE

lt tt
lo r6

| 2Zz
3rsH6
EdEEE

'vr' L-o

*.1

sHgEI oo!o<
u o z
F

Ed9to

b CL

tt

tl