Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KEMAHIRAN HIDUP

DISEDIAKAN OLEH: RAJA MOHD ADLI BIN RAJA DERAMAN (KH2)

INSTITUT PERGURUAN SULTAN MIZAN BESUT

Mata Pelajaran :Kemahiran Hidup

Kelas :5A

Tarikh :03 Mei 2009

Masa :09.00-10.00 pagi

Bilangan Pelajar :34/35

Tajuk :Baik Pulih Dan Penyelenggaraan

Sub Tajuk :Penyenggaraan Bahagian Bangunan

Kemahiran :Pelajar dapat mengetahui bahagian bangunan yang perlu


disenggarakan seperti cermin tingkap,pintu,lantai,engsel
pintu dan tombol kunci. Selain itu, pelajar juga dapat
mengenali bahan-bahan pembersih yang digunakan
seperti sabun,kertas las dan kain disamping dapat
menguruskan baki bahan pembersih tersebut.

Pengetahuan :Pelajar telah mengetahui perlunya membersih bahagian


bangunan tersebut Sedia Ada dengan menggunakan bahan pencuci
seperti sabun.

Hasil :Di akhir pembelajaran, pelajar dapat:

Pembelajaran 1. Mengenal pasti bahagian bangunan yang perlu


disenggara.

2. Memilih bahan pembersih.

3. Membersih bahagian bangunan.

4. Meminyak bahagian bergerak pada pintu dan tingkap.

Nilai-nilai Murni :Bersih,Perihatin,Berjimat Cermat dan Estetika.

Kemahiran :Membuat inferens, menjana idea, membuat gambaran


mental,mengingat Berfikir kembali, membersih mengikut keutamaan
dan membuat rumusan.

Bahan Bantu :Video,muzik,power point, reja kain, detergen, sabun,


kertas las, bulu keluli, Mengajar berus dawai, minyak dan nota
edaran.

TP 1
Pendidikan Alam :Pembuangan bahan yang disengara tanpa terurus boleh
menyumbang Sekitar kepada pemcemaran alam sekitar.

Kajian Masa :Penyenggaraan bahagian bangunan yang mampu dibuat


sendiri dapat Depan menjimatkan perbelanjaan kos upahan.

LANGKAH/MAS ISI PEMBELAJARAN AKTIVITI P&P CATATAN


A

Set Induksi (5 Pengenalan kepada 1) Murid melihat tayangan BBM:


minit) tajuk video kecantikan bangunan
Video kamera,
Penyelenggaraan yang diurus dan dijaga
muzik.
Bahagian Bangunan. dengan baik seperti hotel, dan
pejabat kerajaan.

Kemahiran
Berfikir:
2)Rakaman diiringi dengan
muzik yang menceritakan Membuat
kecantikan bangunan yang inferens,
diurus dengan baik. menjana idea.

3)Guru memperkenalkan tajuk Nilai-nilai


pengajaran hari ini : Murni:
“Penyenggaraan Bahagian Menyemai sikap
Bangunan” gemar kepada
kebersihan.

PAS:

Pembuangan
bahan yang
disengara tanpa
terurus boleh
menyumbang
kepada
pemcemaran
alam sekitar.

TP 2
Langkah 1 (10 Mengenal pasti 1)Pelajar diedarkan nota BBM:
minit) bahagian bangunan rujukan.
Power point,
yang perlu
nota
disenggara.
edaran,tayanga
2)Murid melihat tayangan
n
power point sambil
video,pemilihan
1)bahagian bangunan: mendengar penerangan guru
sabun yang
mengenai langkah
i)cermin tingkap sesuai, reja kain
penyenggaraan bahagian
dan bulu keluli.
ii)pintu bangunan.

iii)lantai
Kemahiran
iv)engsel pintu 3)Murid melihat tayangan
Berfikir:
video mengenai penyediaan
v)dinding bahan pembersih bersama Membuat
suara latar dan muzik. gambaran dan
ingat kembali.
2)memilih bahan
pembersih:

i)sabun

ii)kertas las

iii)bulu keluli

iv)reja kain

LANGKAH/MAS ISI PEMBELAJARAN AKTIVITI P&P CATATAN


A

Langkah 2 (15 Langkah-langkah 1)wakil kumpulan akan BBM:


minit) penyediaan bahan mengambil peralatan
Mop lantai, reja
pembersih. menyenggara.
kain, minyak
engsel, berus
dawai.
TP 3
i)baldi diperlukan untuk 2)kumpulan akan dibahagikan
membuat campuran kepada 4 untuk senggara
Kemahiran
bahan pembersih. pintu, dindin, cermin tingkap
berfikir:
dan lantai.
ii)masukkan syampu
Membuat
atau sabun pembersih
gambaran
kedalam baldi dan
3)murid mengikuti langkah mental.
masukan air
penyediaan bahan pembersih
secukupnya.
seperti yang diajarkan oleh
iii)untuk engsel pintu, guru. Nilai-nilai
sediakan minyak untuk Murni:
disapukan padanya.
Jimatkan air,
4)murid diingatkan langkah
iv)setelah air dan sabun kerjasama,
keselamatan dan kerjasama
telah sedia didalam estetika dan
dalam kumpulan.
baldi, goncangkan agar bersih.
sebati didalamnya.

v)sediakan mop untuk


senggara lantai, reja kain
untuk senggara cermin
tingkap dan berus dawai
untuk dinding.

Langkah 3 (15 Teknik 1) Murid melihat tayangan


minit) penyenggaraan video dan melaksanakan kerja
bangunan amali selepas tayangan
berkenaan.
i)senggara dindin perlu
diberuskan dari
bahagian atas ke bawah
2)Murid melakukan amali
dengan menggunakan
secara kerjasama dalam
bahan pembersih.
kumpulan.
ii)senggara engsel pintu
perlu menggunakan
minyak untuk
melincinkan geserannya.

iii)senggara lantai perlu


menggunakan mop
lantai dengan
menggunakan bahan
pembersih.

iv)senggara cermin
TP 4
tingkap perlu
menggunakan reja kain
dengan menggunakan
bahan pembersih.

LANGKAH/MAS ISI PEMBELAJARAN AKTIVITI P&P CATATAN


A

Penilaian (10 Kuiz Berkumpulan 1)setiap kumpulan diberikan BBM:


minit) pen marker, papan tulis dan
Pen marker,
pemadam.
papan tulis dan
pemadam,gula-
gula dan pensil.
2)murid diberikan taklimat
syarat pertandingan, dan
masa menjawab adalah 1
Nilai-nilai
minit
Murni:

Kerjasama dan
3)murid dikehendaki bersungguh-
menjawab secara bertulis sungguh.
dengan memaparkan jawapan
pada papan tulis.

4)murid diberikan gula-gula


apabila dijawab dengan betul.

TP 5
5)kumpulan yang menang
akan diberikan pensil oleh
guru.

Penutup (5 minit) Rumusan: 1)murid dibimbing untuk


membuat rumusan
Kemahiran
Berfikir:
1)Penyediaan bahan
pembersih untuk 2)murid melihat tayangan Membuat
senggara. video bangunan yang telah rumusan
disenggarakan dan bersoal-
a)Mengenal pasti
jawab dengan guru.
bahagian bangunan
Kajian Masa
yang perlu disenggara.
Depan:
b)Langkah-langkah
Penyenggaraan
penyediaan bahan
Tugasan susulan: bahagian
pembersih.
bangunan yang
Murid di kehendaki
c) Teknik mampu dibuat
menyenaraikan 5 jenis
penyenggaraan sendiri dapat
peralatan yang boleh
bangunan. menjimatkan
disenggarakan sendiri.
perbelanjaan
kos upahan.

TP 6