Anda di halaman 1dari 7

NAMA:

KELAS:

SEK. MEN. KEB. SERI TEJA, GOPENG UJIAN SELARAS BERFOKUS 1 2011 PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 MASA: 1 JAM BAHAGIAN A
1. Apakah faktor utama yang membolehkan

kita percaya bahawa alam ini merupakan anugerah Tuhan Maha Pencipta? A. Suruhan guru B. Suruhan ibu bapa C. Suruhan undang-undang D. Suruhan agama masing-masing

A. Manusia merupakan makhluk yang paling ramai B. Manusia dikurniakan akal dan fikiran C. Manusia dapat menikmati keindahan ciptaan Tuhan D. Munusia dilahirkan dalam keadaan fizikal yang sempurna.

2. Apakah kepentingan agama kepada manusia? A. Dapat memandu manusia ke arah kebaikan B. Dapat menghindarkan diri daripada masalah C. Dapat memperoleh kesenangan hidup D. Dapat mengurangkan kesalahan yang dilakukan

5. Apakah yang dimaksudkan dengan amanah? A. Kepercayaan yang diberikan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu B. Bertanggungjawab menyimpan rahsia yang diceritakan oleh seseorang C. Keizinan yang diperoleh daripada seseorang yang dipercayai D. Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain.

3. Bagaimanakah sikap individu yang percaya kepada Tuhan? A. Melakukan kebaikan kepada ahli keluarga sahaja B. Bermegah-megah dengan kelebihan yang dimiliki C. Patuh kepada suruhan Tuhan dan menjauhi larangan-Nya. D. Mengingati Tuhan ketika menghadapi kesusahan

6. Mengapakah sikap amanah perlu diamalkan dalam kehidupan kita? A. Untuk menimbulkan perasaan curiga di kalangan masyarakat B. Untuk menunjuk-nunjuk kepada orang lain C. Untuk menimbulkan kepercayaan orang lain terhadap kita D. Untuk mewujudkan perasaan benci antara satu dengan lain

4. Apakah perkara yang manusia dengan makhluk lain?

membezakan 7. Bagaimanakah sikap orang yang amanah?


1

Tidak akan berpegang kepada janji Tidak akan menggunakan barang orang lain C. Tidak akan mengutamakan kepentingan diri D. Tidak akan menyalahgunakan kuasa yang diberi.
A. B.

11. Zaman peralihan remaja banyak memberikan cabaran dan tekanan. Bagaimanakah cara untuk menanganinya? A. Mengasingkan diri daripada orang lain. B. Menilai dan memilih sesuatu perkara. C. Berani mencuba sesuatu yang baru. D. Mengamalkan pergaulan bebas antara perempuan dan lelaki.

8. Raizul telah diminta oleh majikannya

untuk menyampaikan wang berjumlah RM1000 kepada seorang pelanggan. Apakah yang perlu dilakukan oleh Raizul? A. Menyampaikan wang itu kepada pelanggan tersebut dengan amanah B. Menyimpan wang tersebut di dalam bank C. Membelanjakan wang tersebut ssuka hati D. Menyuruh rakan yang lain menyampaikan wang itu kepada pelanggan tersebut 9. Mengapakah kita perlu menjaga harga diri? A. Agar tidak mendedahkan kelemahan diri B. Agar dapat mengelakkan kesusahan C. Agar kita dapat menjadi pemimpin D. Agar diri tidak dipandang rendah oleh masyarakat.

12. Apakah kebaikan mengamalkan sikap bertanggungjawab? A. Mendapat lebih kebebasan untuk melakukan sesuatu perkara B. Mendapat kepercayaan daripada orang di sekeliling C. Dapat menguruskan hal peribadi dengan baik D. Dapat mengelakkan bebanan tugas yang banyak

10. Mumtaz mempelawa Dharni untuk cuba menghisap rokok. Apakah yang perlu Dharni lakukan? A. Memukul Mumtaz dan memberi amaran kepadanya tentang bahaya rokok. B. Memarahi Mumtaz dan tidak berkawan dengannya lagi. C. Cuba merokok kerana ingin menjaga hati. D. Menolak pelawaan dengan sopan.

13. Ibu Anis memintanya menyiapkan kerja rumah sebelum pergi ke sekolah. Anis perlu A. menyuruh adiknya melakukan tugas tersebut. B. melakukannya setelah pulang dari sekolah. C. menyelesaikan tugas tersebut sebelum ke sekolah. D. memberitahu ibunya bahawa dia tidak sempat melakukannya.

14. Sikap bertanggungjawab mencerminkan seseorang yang semakin A. berani B. emosional C. terburu-buru D. dewasa dan matang

15. Anda ternampak beberapa orang pelajar merokok di dalam tandas sekolah. Apakah tindakan yang wajar anda ambil? A. Melaporkan perkara tersebut kepada guru B. Memarahi pelajar-pelajar tersebut C. Berpura-pura tidak melihat perkara tersebut D. Mengugut pelajar tersebut untuk memberitahu guru

III. IV. A. B. C. D.

Bersikap angkuh Menjaga tutur kata I, II dan III I, II dan IV II, III dan IV I, II, III dan IV

16. Apakah yang dimaksudkan dengan hemah tinggi? A. Menghormati orang yang lebih tinggi kedudukan dan pangkatnya B. Budi pekerti dan tingkah laku yang mulia dan sopan C. Amalan menghormati peraturan dan undang-undang D. Sikap suka menabur budi kepada orang lain.

19. Amalan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri amat sesuai dengan amalan nilai A. Amanah B. Toleransi C. Kesederhanaan D. Bertanggungjawab

17. Pilih

tingkah laku yang menunjukkan amalan hemah tinggi. A. Berjabat tangan B. Bercakap sopan C. Berlagak sombong D. Merendahkan suara

tidak

20. Anda terlihat rakan anda yang sakit sedang beratur di belakang anda untuk membeli makanan. Apakah yang akan anda lakukan? A. Meminta jurujual agar cepat bekerja B. Memberi peluang kepadanya untuk membeli terlebih dahulu C. Meminta orang lain di hadapan membeli makanan dengan cepat D. Menyuruhnya duduk dan membantunya membeli makanan

18. Ciri-ciri nilai hemah tinggi ialah I. Beradap sopan II. Berbudi pekerti

B.

ISI TEMPAT KOSONG DENGAN JAWAPAN YANG BETUL

dihormati pencipta prasangka

sia-sia membocorkan ikhlas

geram tepat gembira

tangisi mensyukuri tenang

1.

Kita harus percaya bahawa Tuhan itu segala alam.

Kejujuran dan amanah menggambarkan perlakuan seseorang yang disertai dengan niat yang .
2.

Orang yang tidak mempercayai kewujudan Tuhan bermakna dia tidak nikmat yang dikurniakan olehNya.
3.

4.

Orang lain akan menaruh perasaan terhadap kita sekiranya kita tidak

amanah.

Sesuatu tugas yang diamanahkan kepada kita, patut disiapkan pada waktunya.
5.

6.

Semua ciptaan Tuhan di muka bumi ini tidak

Kita akan berasa apabila melihat bukit-bukau ditarah sesuka hati, sungai dicemari dengan sisa-sisa kimia dan penebangan hutan secara berleluasa.
7.

Sekiranya Tuhan menjadikan kita dalam keadaan yang tidak sempurna, janganlah kita
8.

9.

Kita tidak seharusnya ..rahsia orang lain

10.

Orang yang tidak amanah tidak akan ..oleh orang lain


4

C.

Nyatakan betul atau salah bagi setiap pernyataan yang berikut

Pernyataan 1. Sikap menghormati agama orang lain dapat menjamin kesejahteraan dalam masyarakat. 2. Orang yang bersikap amanah akan disenangi oleh rakan , guru dan masyarakat. 3. dipatuhi
4.

()(X)

Setiap larangan dan nasihat ibu bapa tidak semestinya

Pemahaman tentang budaya dan cara hidup orang lain dapat mewujudkan nilai toleransi. 5. Orang yang mengamalkan nilai hemah tinggi suka melanggar peraturan. 6. Individu yang mempunyai pegangan agama yang kukuh tidak akan berani melakukan perbuatan yang salah. 7. Remaja yang beragama akan lebih bertoleransi dan melayan orang lain dengan baik. 8. Kebanyakan remaja yang terlibat dalam gejala sosial ialah remaja yang tidak mempunyai pegangan agama yang kukuh. 9. Orang yang bersikap amanah suka membuang masa dan berlengah-lengah untuk membuat sesuatu pekerjaan. Mengucapkan terima kasih apabila menerima pemberian adalah salah satu sikap toleransi.
10.

Amalan hemah tinggi dapat ditunjukkan melalui perlakuan dan tutur kata tidak kira di mana jua. Berikan contoh amalan hemah tinggi melalui
D. 5

1. Perlakuan

a.

b.

c.

2. Tutur kata

a.

b.

3. Senaraikan lima perlakuan yang sepatutnya diamalkan oleh pengguna jalan raya.
a.

b.
c. d. e.

Ruangan Jawapan Bahagian A.


6

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

=A= =B= =C= =D= =A= =B= =C= =D= =A= =B= =C= =D= =A= =B= =C= =D= =A= =B= =C= =D= =A= =B= =C= =D= =A= =B= =C= =D= =A= =B= =C= =D= =A= =B= =C= =D= =A= =B= =C= =D=

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

=A= =B= =C= =D= =A= =B= =C= =D= =A= =B= =C= =D= =A= =B= =C= =D= =A= =B= =C= =D= =A= =B= =C= =D= =A= =B= =C= =D= =A= =B= =C= =D= =A= =B= =C= =D= =A= =B= =C= =D=

SOALAN TAMAT

Disediakan oleh,

Disemak oleh,

Disahkan oleh,

. (Roslim Mustapha)
Guru Pend. Moral

( Noor Fazeliyana )
K.P Pend. Moral

(Mr Lee Tuck Keen)


PK Petang