Anda di halaman 1dari 6

Kerja Kursus Sejarah PMR 2013.

Tajuk Soalan:Kegiatan Ekonomi Tradisional

1.Definisi: -Bersifat setempat -Skala kecil-kecilan -Pulangan kecil / punca pendapatan keluarga -Teknologi mudah / rendah -Tenaga kerja ( keluarga / penduduk setempat ) -Modal kecil *Tidak diusahakan secara besar-besaran / komersial SKOP KAJIAN 1.Makanan: CADANGAN Sate, nasi kandar, nasi kerabu, nasi dagang, kuih-muih tradisional, ikan masin, keropok, budu, belacan, cencalok, keropok lekor, gula Melaka, bahulu, tempoyak, tempe, burasak, maruku, cendol, putu mayam dll. Minyak angin, minyak urut, minyak gamat, mak andam, bidan kampung, tukang urut kampung, bomoh / manang, tukang gunting rambut tradisional, pencari madu lebah, portar, tukang dll. Pekebun , pesawah , penternakan , perikanan, penoreh getah, sagu, rumpai laut, nelayan dll. Tukang besi, tukang kayu, tukang kasut, tukang rumah, tukang jahit, tukang tenun, tukang emas / perak / tembaga dll. Wau, mutiara, labu sayung, anyaman, karangan laut, tikar , bakul, tudung saji ,batik , dll Penjaja, peniaga pasar malam / tamu / minggu /, peniaga pekan sehari , pengusaha santan dll.

2.Perkhidmatan dan perubatan

3.Pertanian

4.Pertukangan

5.Kraftangan

6.Perniagaan kecil-kecilan

7.Perlombongan HASIL KAJIAN: 1 MAKLUMAT ASAS:

Emas, bijih timah ,bijih besi dll.

Nama / jenis kegiatan ekonomi -Pengusaha sate / penjual sate / pengusaha batik -Bukan nama produk Sejarah / asal usul kegiatan ekonomi -Kaitkan asal-usul kegiatan ekonomi tradisional dengan sejarah penglibatan pengusaha. Lokasi / tempat kajian -Alamat . Pihak yang mengusahakan / individu / kelompok masyarakat yang mengusahakan - Nama individu / kelompok masyarakat 2.Latar Belakang Tujuan dijalankan -Punca pendapatan / warisan keluarga / tradisi setempat -Mana-mana munasabah Proses / cara pelaksanaan -Susun atur kerja atau carta alir kerja ( dalam bentuk huraian ) Peralatan / kaedah yang digunakan -Nyatakan peralatan yang digunakan Produk yang dihasilkan -Nama-nama produk / jenama produk Tempat / kawasan ( bengkel / keluasan tanah dan sebagainya ) -Rumah, di belakang rumah, kolam ikan , pesisir pantai, sungai , kandang , bekas lombong, tasik dll. Kos pengendalian -Modal asas / sampingan ,upah pekerja ,sewa , kos pengangkutan
2

3.Sumbangan / pengaruh kepada keluarga atau masyarakat Status keluarga /mobiliti sosial -Peningkatan taraf sosial ekonomi Identiti keluarga / kawasan -Produk menjadi identiti keluarga / setempat Sumber pendapatan -Pendapatan utama / sampingan. Penerusan tradisi keluarga -Warisan Memenuhi permintaan -Permintaan keluarga / setempat / tempahan Pembangunan kawasan setempat -Kemajuan kegiatan ekonomi setempat Hubungan kemasyarakatan -Perpaduan ,keharmonian , semangat kejiranan,kerjasama dll. Industri hiliran -Getah ( tayar / kasut ), -Ikan ( keropok lekor, ikan masin ,pekasam , budu ) -Udang ( belacan ,cencaluk ) Prasarana / rangkaian perniagaan -Jalan kecil ( mini tar ) , saliran, kiosk ,medan selera ,bekalan air, pasar tani dalam konteks yang sesuai. -Rangkaian pemasaran ( pasar / pasar raya / pasar tani / kedai runcit / medan selera / warung dll. Pelancongan -Tarikan pelancongan / destinasi pelancongan Peluang pekerjaan -Ahli keluarga / penduduk setempat

4.Prospek Cabaran / kekangan yang dihadapi -Masalah yang dihadapi: persaingan,peningkatan kos, kurang modal,kurang sumber, tenaga kerja ,aduan dll. Penglibatan pihak luar /galakan kerajaan atau swasta -Modal, prasarana , kursus / latihan ,khidmat nasihat , pinjaman, pemasaran, lesen,promosi, iklan , peralatan ,sijil halal, pengiktirafan dll. Reaksi / penerimaan masyarakat -Sambutan pengguna setempat / luar, kebanggaan keluarga / masyarakat setempat. Saranan dan Harapan -Diri:Berkongsi pengalaman,pengekalan produk, pewaris/ pewarisan. -keluarga:Mewarisi kemahiran / pengetahuan ,galakan , bantuan. -Masyarakat: kepada daripada pelbagai pihak -Kerajaan / swasta -Penulis:Pandangan dan saranan terhadap kegiatan ekonomi tradisional. -Sumber pendapatan tetap keluarga / masyarakat / negara. -Sokongan semua pihak, -Peningkatan kualiti, -Peningkatan pasaran dll. RUMUSAN -Iktibar kepada diri calon, bangsa dan Negara. LAMPIRAN -Gambar, peta, dokumen, ilustrasi, pelan , bahan artifak dan bahan-bahan lain yang berkaitan. -Tulis kapsyen di bawah setiap bahan lampiran yang disertakan. Rujukan -Rujukan hendaklah ditulis dengan format yang betul berdasarkan Buku Panduan Pelaksanaan Dan Penilaian Kerja Kursus ( ms 24-25 ).

TUGASAN 2 Tulis satu esei tidak kurang daripada 100 patah perkataan yang mengandungi pengamalan unsur patriotism berdasarkan soalan di bawah. Soalan: Kegiatan ekonomi tradisional penting dalam memperkukuh semangat nasionalisme bangsa Malaysia.Berikan pendapat anda, Nilai-nilai yang sesuai:

1.Berbangga sebagai rakyat Malaysia. -Menghargai dan mengamalkan tradisi dan budaya bangsa. -Berbangga dengan sejarah Negara

2.Bersemangat setia Negara -Cinta akan bangsa dan Negara -Bertanggungjawab kepada bangsa dan Negara -Peka kepada masalah -Bersyukur sebagai warganegara Malaysia

3.Bersemangat kekitaan -Bersatu padu dan berharmoni -Bertolak ansur dan bertoleransi -Bekerjasama dan tolong-menolong -Hormat-menghormati -Bersefahaman dan bermuafakat -Muhibah atau semangat bersemangat
5

4.Berdisiplin -Berakhlak dan berbudi pekerti mulia -Mematuhi peraturan dan undang-undang -Berkelakuan sopan,bertatsusila dan berhemah tinggi -Bertindak wajar -Bersifat amanah dan jujur -Berlaku adil dan bertimbang rasa

5.Berusaha dan produktif -Rajin dan gigih -Berdikari -Tabah menghadapi cabaran -Menyokong dan melibatkan diri dalam usaha pembangunan -Berganding bahu membangunkan Negara -Berilmu dan berketrampilan

Anda mungkin juga menyukai