Anda di halaman 1dari 7

Rancangan Pengajaran Harian

Tarikh Kelas Masa Murid Tema Bidang Pembelajaran Objektif Pembelajaran

: 26 Februari 2013 : 4 Mawar : 8.50-9.50 pagi (60 minit) : 31 orang murid : Menyiasat benda hidup : Benda hidup menjalani proses hidup :3.2 Memahami haiwan mempunyai ciri khas dan tabiat untuk melindungi dirinya daripada cuaca yang melampau.

Hasil Pembelajaran

: Di akhir pembelajaran,sebahagian besar murid dapat:

1. Mengenalpasti 2 daripad 3 ciri-ciri khas haiwan yang melindungi dirinya daripada cuaca yang terlalu panas dan terlalu sejuk 2. Memerihalkan bagaimana cirri-ciri khas dan tabiat haiwan dapat membantu melindungi dirinya daripada cuaca yang terlampau panas dan cuaca yang terlampau sejuk.

Pengetahuan Sedia Ada

Murid-murid sudah mengetahui ada haiwan yang mempunyai cirri-ciri khas untuk melindungi diri dari sebarang bahaya.

Pendekatan P & P

Kaedah

Kemahiran Proses Sains

: Memerhati,mengelas, berkomunikasi, membuat inferens, membuat hipotesis

KBKK

: Meramalkan, Mengelaskan, Menjana idea

Nilai Saintifik dan Nilai Murni: Berani, Yakin diri, Kerjasama dan bersyukur, membina rasa ingin tahu tentang alam sekeliling dan menyedari bahawa sains mengajar mengenali alam sekeliling.

Bahan Bantu Mengajar : a) Patung beruang b) Lembaran kerja c) Sampul surat d) Gambar-gambar haiwan e) Kertas mahjong f) Pen marker

Fasa Pengajaran

Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran

Catatan

KPS: Set induksi (5 minit) Aktiviti: Baju panas saya 1. Guru memakai baju panas dan menanyakan kepada murid kenapa guru memakai baju tersebut. Baju panas untuk melindungi diri daripada cuaca sejuk. 2. Guru membuka kembali baju panas tersebut dan menanyakan kepada murid kenapa guru memakai baju tersebut. 3. Guru bertanyakan soalan kepada murid-murid. Ciri-ciri khas dan tabiat bagi haiwan melindungi diri daripada cuaca yang sejuk dan cuaca panas yang melampau BBM: Baju sejuk Adakah haiwan merasa sejuk? Bagaimana haiwan melindungi dirinya daripada cuaca sejuk dan cuaca yang panas? Nilai murni: Menyedari bahawa sains mengajar mengenali alam sekeliling. KBKK: Meramal Memerhati Berkomunikasi

Pencetusan idea (10 minit) Tayangan video Haiwan di kawasan sejuk dan panas

1. Guru menanyangkan tayangan video pendek. 2. Guru menyoal murid dengan soalan Apakah perbezaan yang kamu dapat lihat anatar haiwan yang tinggal di kedua-dua tempat ini? Apakah faktor utama yang membolehkan haiwan-haiwan hidup di tempat yang beriklim melampau. 3.Murid diminta untuk menulis cirri-ciri khas haiwan tersebut di papan putih.

Strategi / Teknik : Penyoalan

KPS: Memerhatikan Berkomunikasi

KB: Menjana idea Menghubungkait

NS & NM: Membina rasa ingin tahu tentang alam sekeliling

Penstrukturan idea (30 minit)

Persembahan power point

1. Guru menerangkan dengan mengunakan slide power point bersama murid-murid.

Strategi / Teknik : Perbincangan dalam kumpulan

2. Guru memberikan setiap kumpulan satu kotak yang berisi gambar-gambar haiwan dan diminta BBM :

Aktiviti berkumpulan

memilih dua keping gambar.

Sampul surat Gambar haiwan Kertas mahjong

3. Murid berbincang sesama ahli dan mengenal pasti ciri khas haiwan tersebut

KPS : 4. Wakil setiap kumpulan datang ke hadapan dan menulis di papan putih ciri khas haiwan tersebut mengikut jenis haiwan di kawasan sejuk dan panas. Memerhati Berkomunikasi Meramal Membuat inferens

5. Guru menjelaskan kembali ciri khas haiwan tersebut kepada murid.

KBKK : Meramalkan

Nilai murni : Bekerjasama Yakin diri Melindungi haiwan yang semakin pupus.

Aplikasi idea (10 minit)

Aktiviti: Lembaran kerja

1. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid. 2. Guru menyemak lembaran kerja bersama- sama murid.

KPS: Komunikasi BBM: Lembaran kerja

Refleksi ( 5 minit)

Mengimbas kembali pembelajaran

1. Guru meminta murid membuat kesimpulan tentang apa yang dipelajari pada hari ini.

Nilai murni: Mensyukuri nikmat yang dikurniakan

2. Murid membuat kesimpulan terhadap pembelajaran hari ini.

oleh Tuhan