Anda di halaman 1dari 14

TEMA TAJUK

KEKELUARGAAN KELUARGA SAYA Standard Kandungan 1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. Standard Pembelajaran 1.2.4 Mendengar, memahami, menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf, konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

Standard Kandungan

2.2 Membaca dan memahami perkataan frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

Standard Pembelajaran

2.2.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf, konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. mendengar, menyebut dan mengeja perkataan berkaitan

keluarga yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan tepat. 2. membaca perkataan berkaitan keluarga yang mengandungi dua atau tiga suku kata terbuka dan tertutup dalam ayat dengan sebutan yang betul. PENGISIAN KURIKULUM 1. Ilmu : Pendidikan Moral

Nilai : Kasih sayang

KBT : Kecerdasan Pelbagai, konstruktivisme SISTEM BAHASA MEDIA Slaid lirik lagu, kad suku kata, kad perkataan, kad gambar Kosa kata : ibu, bapa, abang, kakak, adik, keluarga

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

Set Induksi

Aktiviti 1

1. Murid menyanyi lagu Keluarga Saya dengan bimbingan guru.

Media : Paparan Komputer

Lampiran 1 Lirik lagu Keluarga Saya (melodi lagu Burung Kakak Tua

Nilai : Kerjasama

KBT : Kecerdasan Pelbagai

Langkah 1

Aktiviti 2

1.

Murid melihat lirik lagu Keluarga Saya.

2. Murid diminta menyebut perkataan berkaitan dengan ahli keluarga yang terdapat dalam lirik lagu. Contoh : ibu, bapa, kakak, abang dan adik. 3. Murid diminta menyanyi semula lagu tersebut secara kumpulan dan kelas dengan sebutan yang betul.

Media : Paparan Komputer

Lampiran 1 Lirik lagu Keluarga Saya (melodi lagu Burung Kakak Tua

Nilai : Kasih sayang

KBT : Kemahiran mendengar dan menyebut

Langkah 2

Aktiviti 3

1. Murid diminta mengeja dan menyebut kad suku kata yang dipamerkan di slaid. (Sama seperti Lampiran 2) 2. Murid diminta memadankan suku kata tersebut menjadi perkataan bermakna dan memadankannya dengan kad perkataan yang disediakan.

Media : paparan komputer, kad suku kata, kad perkataan.

Lampiran 2 Kad perkataan

Langkah 3

Aktiviti 4

1. Murid melihat gambar yang dipamerkan oleh Media : Kad gambar, guru yang berkaitan dengan ahli keluarga seperti ibu, kad suku kata dan bapa, kakak, abang dan adik. Kad perkataan. 2. Murid mengeja dan membaca serta memahami perkataan tersebut dengan bimbingan guru. 3. Murid membaca secara individu perkataanperkataan tersebut. KBT : Konstruktivisme

Penutup

1. Murid menyanyi lagu Keluarga Saya

Nilai : Kerjasama

KBT : Kecerdasan Pelbagai

Pentaksiran

Aktiviti 5

1. Murid diminta menandakan perkataan yang didengar pada lembaran kerja. 2. Murid menyebut perkataan berkaitan keluarga berdasarkan gambar.

Lembaran kerja 1

Pemulihan

Aktiviti 6

1. Murid dibimbing menyebut dan mengeja suku kata dan perkataan. 2. Murid memadankan gambar dengan perkataan.

Lembaran kerja 2

Pengayaan

Aktiviti 7

1. Murid diminta bercerita tentang ahli keluarga mereka kepada rakan berdasarkan ahli keluarga

Lampiran 3

mereka.

Gambar ahli keluarga

Tarikh Masa Tahun

: 26 Mac 2012 : 60 minit : 2 Bijak

Mata Pelajaran : Bahasa Malaysia Tema Tajuk : Alam Sekitar : Habitat Haiwan

Hasil Pembelajaran: Fokus Utama : 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

Aras 2

i.

Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.

Fokus Sampingan: 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan

memahami perkara yang dibaca.

Aras 1

iii.

Memahami perkataan, frasa dan ayat.

Standard Kandungan : 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul

Standard Pembelajaran : 2.2.2 Membaca dan memahami frasadalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga sukukata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul

Standard Prestasi :

B1 D1 E2 Menyebut perkataan yang mengandungi diftong,vokal

berganding, digraf dan konsonan bergabung

Pada akhir pengajaran, murid dapat : 1. Menceritakan sekurang-kurangnya tiga maklumat penting yang didengar daripada paparan slaid yang ditayangkan iaitu contoh haiwan yang hidup di darat, di dalam air dan di kedua-duanya. 2. Memahami perkara yang dibaca dengan menjawab soalan yang disediakan.

Kemahiran bahasa : Lisan dan Membaca

Sistem Bahasa: Tatabahasa: Morfologi Kata Nama

Pengisian Kurikulum: Ilmu - Dunia Sains, Dunia Seni Visual dan Dunia Muzik Nilai - Kerjasama

- Berdisiplin

Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran Berfikir Kecerdasan Pelbagai

Elemen Kerentas Kurikulum : Kreativiti

Kosa Kata: buaya, harimau, tupai, kuda laut, peguin, anjing laut.

Langkah/ Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran Pembelajaran

Catatan

Set Induksi ( 5 minit )

Beberapa bunyi haiwan dimainkan oleh guru -kucing -ayam -kuda -burung

1.Murid meneka beberapa bunyi haiwan yang dimainkan oleh guru.

BBM : Bunyi Binatang (MP3)

KBT: Kemahiran Berfikir

. Langkah 1 (20 minit) -Haiwan yang hidup di darat. Slaid Habitat Haiwan 1. Murid dikehendaki melihat paparan slaid yang telah disediakan oleh guru. BBM: paparan slaid ,PPT

KBT:

-Haiwan yang hidup di dalam air.

2.Ketika slaid ditayangkan, guru menyoal beberapa soalan-soalan mudah kepada murid untuk memastikan tahap kefahaman murid.

Kecerdasan pelbagai - Verbal linguistik

-Haiwan yang boleh hidup di darat dan di dalam air.

BCB : 3.Setelah selesai melihat slaid, secara berpasangan murid diminta untuk menceritakan tentang slaid yang telah ditayangkan iaitu berkenaan Habitat Haiwan. Kemahiran Lisan

Kemahiran Berfikir: -Menilai dan mentaksir

Langkah 2 (10 minit)

1.Murid membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul .

1.Guru membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan diikuti oleh murid.

BBM: - paparan slaid, PPT -Aktiviti1

2.Guru membimbing murid membaca dengan betul.

2.Kemudian guru memilih seorang murid untuk membaca kuat dan rakan-rakan yang lain perlu mengikut murid tersebut.

-Aktiviti2

BCB: -Kemahiran bacaan mekanis -Kemahiran mencari maklumat

3.Murid menjawab soalan-soalan yang disediakan guru.

3.Aktiviti ini diteruskan dengan memilih murid yang lain untuk membaca secara kuat dan rakanrakan lain perlu mengikutnya.

4.Setelah selesai aktiviti membaca,

murid diminta untuk menjawab beberapa soalan yang telah disediakan.

Langkah 3 (20 minit)

1.Murid mengelaskan haiwan mengikut habitatnya di dalam petak yang telah disediakan.

1.Guru mengedarkan kertas yang mengandungi petak-petak darat sahaja, air sahaja serta darat dan air.

BBM: Aktiviti3

KBT: 2.Murid melukis dan mewarna gambar tersebut mengikut kreativiti masing-masing. Spatial dan ruang 2.Murid diminta untuk memenuhkan petak-petak tersebut dengan melukis gambar haiwan mengikut habitatnya.

3.Guru memberi bimbingan dan memantau aktiviti murid.

3.Kemudian, murid dikehendaki mewarnakan gambar tersebut mengikut kreativiti masing-masing.

Penutup (5minit)

Murid membuat rumusan tentang tajuk pelajaran dengan bantuan guru.

1. Murid dibimbing merumuskan perkara yang dipelajari.

BBM: Slide PPT lagu Youtube lagu haiwan

2.Murid menyenaraikan nilai murni yang telah diperoleh hasil daripada pembelajaran mereka.

Nilai Murni: 3.Murid menyayikan lagu yang telah disediakan bersama-sama Cintai dan sayangi haiwan.

guru KBT: Muzik

Nota Tambahan: Terdapat beberapa aktiviti tambahan yang disediakan. Sekiranya perlu aktiviti-aktiviti tambahan ini boleh digunakan mengikut kesesuaian. Oleh itu kita boleh memilih beberapa aktiviti sokongan yang sesuai.

Contoh RPH Bahasa Melayu Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Tahun 2 Aspek Didik Hibur

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA

Mata Pelajaran Kelas Tema Tajuk : : :

Bahasa Melayu Tahun 2 Bestari Pertanian Buah-buahan Tempatan 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. Masa:10.30 11.30 pagi (1 jam)

Standard Kandungan :

Standard Pembelajaran :

4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.

Objektif

Pada akhir pengajaran, murid dapat:

i. Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian. ii. Menamakan buah-buahan tempatan.

Pengisian Kurikulum : Nilai ENT

Ilmu

: Kemahiran Hidup, Matematik

: Bersyukur, kejujuran : Kemahiran Berfikir Menjanakan idea Kecerdasan pelbagai interpersonal, verbal linguistik

EMK

: Keusahawanan, TMK

Sistem Bahasa

Kosa kata : enak, tempatan, musim

Media

Petikan lagu, lembaran kerja, kad bergambar, LCD, alat penimbang

ISI PELAJARAN

AKTIVITI

CATATAN

Buah-buahan - rambutan - ciku - rambutan - langsat -cempedak -manggis -langsat -pulasan

Set Induksi (5 minit) 1. Guru berlakon sebagai penjual buah-buahan. 2. Murid tampil untuk membeli buah-buahan yang dibawa oleh guru. 3. Murid diminta menamakan buah-buahan yang ingin dibeli oleh mereka. Nilai : Kesyukuran EMK : keusahawanan ENT : interpersonal Buah-buahan tempatan sebenar/tiruan

Tajuk lagu: Langkah 1 (10 minit) Buah-buahan tempatan 1. Murid menonton video lagu Lirik lagu tentang buah-buahan tempatan. Video lagu buah-buahan tempatan

Ciku , manggis dan durian, kelapa dan juga rambutan, cempedak dan jambu batu, belimbing, langsat, pulasan.

. 2. Murid melihat seni kata lagu yang dipaparkan pada skrin. Petikan lagu

3. Murid menyebut seni kata lagu Mari kawan mari semua, makan buahan tempatan. dengan jelas secara kelas

Skrin

LCD

Ciku, nangka, pisang,mangga, semua enak dimakan,

mari kawan mari semua, makan buahan tempatan,

Seni kata lagu dan muzik

Langkah 2 (15 minit) 1. Murid menyanyikan lagu dengan bimbingan guru.

Petikan lagu

Skrin

2. Murid diminta menyanyi berdasarkan seni kata lagu dengan jelas secara kelas, kumpulan dan individu.

LCD Ilmu : Muzik Nilai : Kesyukuran ENT : verbal linguistik

Langkah 3 (15 minit) Aktiviti jual beli 1. Murid dibahagikan kepada empat kumpulan. Aktiviti jual beli melalui persembahan yang berbeza

Nilai : kerjasama, kejujuran,kebersihan.

ENT : interpesonal EMK : kreativiti dan inovasi

2. Setiap kumpulan dikehendaki menjalankan aktiviti jual beli di samping menyanyikan lirik lagu melalui persembahan yang berbeza Langkah 4 (10 minit) Latihan Pengayaan 1. Murid diminta klik pada gambar

Buah-buahan

Kad gambar

ENTkemahiran berfikir menjana idea

Nama buah-buahan

/perkataan yang betul dalam latihan yang dipaparkan pada slaid. Slaid Latihan Pemulihan 2. Murid diminta menyatakan jenis EMK: TMK

buah-buahan yang terdapat dalam seni kata lagu berdasarkan jawapan yang diberi. Latihan

3. Murid diminta melengkapkan seni kata lagu Buah-buahan Tempatan

Penutup (5 minit)

Ilmu: Muzik Nilai : kesyukuran

1. Murid menyanyikan lagu semula dengan gerakan bebas.