Anda di halaman 1dari 13
JABATAN PELAJARAN TERENGGANU dengan kerjasama MAJLIS GURU BESAR NEGERI TERENGGANU PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN (OT] 6) 2008 PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN KESIHATAN 4JAM JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU |. Kertas soalan ini mengandungi $0 soalan. Jawab semua soalan . Jawab dengan menghitamkan ruangan pada kertas jawapan Bagi satu soalan hitamkan satu ruangan sahaja Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru. Kertas sealan ini mengandungi 13 halaman bereetak Pet Abn Tats 298 Arahan : Jawab semua soatan yang disediakan. BAHAGIAN A 1. Kecergasan fizikal alah ‘A. kemampuan kita melakukan aktivit harian tanpa cepat berasa letih, BB. bentuk tubun badan yang tagap dan sasa, . cara hidup kita yang sentiasa menjaga kesinatan, ©. kita sentiasa dapat melakukan setiap tugas dengan jayanya, 2. Senaman yang kita lakukan dapat memperbaiki A postur badan B. otct kaki dan tangan . bentuk tulang ketinggian D. bentuk tulang, ‘3. Aktivti yang berulang-ulang dilakukan seperti tekan tubi akan memberi kesan kepada A. kekuatan otot B. daya tahan otot . ketangkasan D. kelenturan 4. Diantara benkut, yang manakah merupakan acara balapan 7 ‘A. Lompat tinggi 8, Lompatjaun CC Loniar pelure D Lavi berpagar 5. Komponen kecergasan utama yang perk ada pada seseorang pelani pecut ‘alah A. daya tahan tot 8. keseimbangan ©. kepantasan D. ketenturan 6 Jumiah pemain yang terdapat dalam gelanggang pada suaty masa permainan ‘bola baling iafah A t4orsng B. *2orang ©. Torang’ D 6 orang Peper Abi Tau 2008 Penlicne IasoasPedisian Kesha Tun S 7. C. kad kawalan dan peta D. kanta pembesar 8. Nama otot-otot yang terdapat dibahagian hadapan dan belakang paha ‘alah. ‘A. kuadriseps dan hamstring B. biseps dan triseps CC. gastroknemius dan deltoid . rektus abdominis dan pektoralis major 9. Daya tahan kardiovaskular sangat penting bagi atfit-atit berikut, kecuall ‘A. pelarijarak jauh B. pemain bola sepak C. perenang ©. peranah 140. Alat sukan di bawah digunakan dalam permainan... A. softol B. tenis , squash . badminton,