Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2 Tarikh / Hari Masa Kelas Bil.

Pelajar Mata Pelajaran Tema Tajuk Objektif i) ii) iii) : : : : : : : : 3 Mei 2011 11.00 12.00 ( 1 jam) 5 Kenanga 35 orang Bahasa Melayu Sukan Dan Kesihatan Cegah Sebelum Parah Di akhir pengajaran murid dapat:

Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul Menyatakan peribahasa dan maksudnya Memahami maksud peribahasa dan memadankannya dengan peribahasa yang betul.

Pengetahuan sedia ada : Konsep : Murid pernah mempelajari peribahasa dan biasa dengan ungkapan dan rangkai kata . Bahan : Petikan teks m/s 61 buka teks Bahasa Melayu Tahun 5, kad perkataan dan lembaran kerja. Nilai Kemahiran : : Menjaga kesihatan, prihatin, rasional Membaca, lisan dan menulis.

Langkah/Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Aktiviti guru Aktiviti Murid

Catatan

Set Induksi (5 minit)

Mencungkil Pengetahuan murid

1.Menunjukkan gambar-gambar tentang penagih dadah yang menghidap AIDS. 2. Mencungkil pengetahuan murid dengan bersoal jawab tentang bahaya najis dadah.

1.Menyatakan apa yang BBM: dilihat di dalam Gambar gambar. penagih tegar 2.Menyatakan bahaya Nilai: najis dadah prihatin KBKK: Sumbang saran

Langkah 1 (20 minit)

Merakam dan memperdengar rakaman bacaan murid

1.Meminta murid membaca petikan teks 2. Merakam bacaan murid. 3.Memperdengar bacaan murid. 4. Meminta murid lain memberi pandangan tentang bacaan rakan dari segi kelancaran dan intonasi.

1.Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2.Mendengar rakaman bacaan. 3. Memberi pandangan tentang bacaan rakan.

BBM: - Petikan teks -Radio Nilai: Bersopansantun KBKK: Mengkritik

Langkah 2 (15 minit)

Mengenal pasti peribahasa

1.Meminta murid membaca semula petikan secara senyap. 2.Meminta murid menyatakan peribahasa yang terdapat dalam petikan. 3. Menunjukkan peribahasa pada kad

1.Membaca semula petikan secara senyap. 2. Menyatakan peribahasa yang terdapat dalam petikan. 3. Memahami maksud peribahasa.

BBM: -Petikan teks - kad imbasan Nilai: Mendengar arahan KBKK: Membuat

imbasan dan menerangkan maksud peribahasa

kaitan

Langkah 3 (15 minit)

1 .Memahami maksud peribahasa 2. Memadankan maksud peribahasa

1. Mengedarkan lembaran kerja 2. Meminta murid memadankan peribahasa dengan maksudnya 3. Meminta murid menyemak jawapan rakan dengan membincangkan jawapan bersamasama. 4. Meminta murid membuat pembetulan

1. Memadankan peribahasa dengan maksudnya. 2. Menyemak jawapan rakan . 3.Memperbetulkan kesalahan dengan membuat pembetulan. .

BBM: Lembaran kerja Nilai: Mematuhi arahan KBKK: Mengenalpasti, Menjana idea

Penutup (5 minit)

1.Refleksi

1.Meminta murid menyebut semula peribahasa yang telah dipelajari 2.Meminta murid mengamalkan gaya hidup sihat

1.Menyebut semula peribahasa yang telah dipelajari

Nilai: Menghargai kesihatan KBKK: sumbangsaran