Anda di halaman 1dari 8

PJM3102 PERGERAKAN ASAS

Tajuk 6

TEKNIK PENILAIAN

Sub Tajuk 2

Jenis Bateri Ujian

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir tajuk ini, anda dapat: Mereka bentuk bateri ujian permainan kanak-kanak kategori sasaran,

pukulan, jaring/dinding dan serangan/kawasan.

Bidang Kemahiran Menilai Pencapaian Kemahiran Asas menggunakan Skala Kadar Skala kadar boleh juga digunakan oleh guru Pendidikan Jasmani untuk menilai pembelajaran kemahiran murid-murid. Walaupun penggunaan peralatan skala kadar ini memepunyai kelemahannya, iaitu ciri subjektifnya, ini boelh diperbaiki dengan menetapkan syarat atau kriteria bagi setiap kadar (angka) yang digunakan itu . (sila lihat kriteria yang ditunjukkan).

99

PJM3102 PERGERAKAN ASAS

CONTOH

Ujian Kemairan Manipulatif Dalam Permainan

Kemahiran

1. Melantun bola secara bergerak (dinamik) antara dua tempat yang ditetapkan. 2. Berlari dan menyambut bola dari hadapan.

Skala markah 3 Baik

Menunjukkan pergerakan yang berkordinasi, kedudukan badan yang sesuai, gerak kaki yang betul dan mengamalkan butir-butir asas yang telah diajar. 2 Sederhana mash memerlukan bimbingan untuk

Boleh melakukan pergerakan tersebut; membetulkan aspek-aspek tertentu.

1 -

Lemah

Tidak dapat menunjukkan kordinasi asas untuk mengawal bola semasa bergerak. Masih memerlukan latihan dan bimbingan.

Lemah

Sederhana

Baik

100

PJM3102 PERGERAKAN ASAS

Contoh 1 Ujian Kemahiran Manipulatif

PENCAPAIAN KEMAHIRAN ASAS MANIPULASI ke arah sasaranMenggolek bola ke dalam bakulMelambung bola ke arah sasaranMemukul bola

Bil

Nama Pelajar

zig-zagMengelecek bola 2 3 2

Catatan

1. 2. 3.

Ahmad Bin Ali Baharudin Bin Ujang Che Lah Bin Che Mat

3 2 3

2 2 3

3 3 3

Contoh Borang Mencatat Pencapaian Manipulasi Alatan

101

PJM3102 PERGERAKAN ASAS

Contoh 2 Ujian Kemahiran Manipulatif Menggunakan Senarai Semak. Penggunaan senarai semak adalah satu cara yang mudah bagi guru yang ingin menilai pencapai murid-muridnya dalam bidang psikomotor mahupun dalam bidang perkembangan afektif. Berikut adalah contoh format senarai semak yang dicadangkan di bawah Kurikulum Baru Sekolah Rendah.

Kemahiran Manipulatif dalam bakul Melambung bola ke sasaran Memukul bola ke arah

Menggolek bola ke arah sasaran

Mengelecek bola zig-zag

Bil

Nama Pelajar

2/2 1. 2. 3. Ahmad Bin Ali Baharudin Bin Ujang Che Lah Bin Che Mat

9/2

2/3

9/3

2/4

9/4

2/5

9/5

Panduan: 1. Isikan tarikh ujian atau pemerhatian dibuat. 2. Tandakan () sekiranya murid tersebut dapat mencapai (boleh melakukan) kemahiran itu. 3. Kosongkan petak jika murid itu masih belum mencapai kemahiran itu pada tarikh ujian dijalankan. Senarai semak yang boleh digunakan sebagai rekod prestasi

Catatan

102

PJM3102 PERGERAKAN ASAS

Contoh 3 Menilai kemahiran dalam permainan kanak-kanak Berikut adalah satu contoh penilaian kemahiran psikomotor yang menggunakan skala kadar. Dalam contoh ini fasa-fasa kemahiran itu disusun secara berterusan. Markah yang lebih akan diberi kepada aspek yang diutamakan dalam penilaian kemahiran tersebut.

Menggolek bola Bil 1. 2. 3. Nama Pelajar Ahmad Bin Ali Baharudin Bin Ujang Che Lah Bin Che Mat a 2 2 1 b 1 1 1 c 1 1 1 d 2 2 Jumlah markah 4 6 5

Catatan guru

Contoh borang untuk Menilai Kemahiran Manipulatif Arahan : Beri markah yang ditetapkan jika murid dapat melakukannya. Beri kadar yang sepatutnya berdasarkan kebolehan yang ditunjukkan oleh peserta. Fasa a : Lakuan sedia, merendahkan badan dan letakkan bola dengan kedua-dua belah tangan ke atas lantai dan bersedia untuk menggolek. Fasa b : Golekan bola dilakukan. Hayunan tangan ke depan dibuat secara lurus dan pada masa yang sesuai. Fasa c : Badan dalam keadaan seimbang, disokong oleh kaki yang terbuka, berada dalam kedudukan yang selesa dan stabil. Fasa d : Ikut lajak dan balik ke kedudukan asal.

103

PJM3102 PERGERAKAN ASAS

Skala kadar 0 - Tidak boleh menggolekkan bola ke arah sasaran pada jarak 3 meter. 1 - Boleh mengolekkan bola ke arah sasaran pada jarak 3 meter. 2 - Berjaya menggolekkan bola ke arah sasaran pada jarak 5 meter. 3 - Berjaya menggolekkan bola ke arah sasaran pada jarak 6 meter.

Skor 10 - 12 8 -9 5 -7 0 -4

Keputusan Cemerlang Baik Sederhana Lemah

Gunakan bahan-bahan multimedia untuk menghasilkan satu

Fikir mengenai soalan yang diberikan.

Dokumen atau tugasan dalam bentuk soft copy dan hard copyperlu disimpan dalam portfolio.

104

PJM3102 PERGERAKAN ASAS

105

PJM3102 PERGERAKAN ASAS

106