Anda di halaman 1dari 2

PERSAMAAN PERAKAUNAN

A+B = L+E+H

DEBIT
* apa-apa nilai yang "+" A B akan di DEBIT kan * apa-apa nilai yang "+" L E H akan di KREDIT kan

ASET
Aset Bukan Semasa
* * * * * * Bangunan Lengkapan Perabot Kenderaan Alatan Pejabat Premis

BELANJA
Belanja Kendalian * Belanja Am * Angkutan Keluar * Gaji * Upah * Kadar Bayaran * Iklan * Alat tulis * Sewa premis * Diskaun diberi * Promosi * Insurans * Hutang Lapuk * Belanja Susut Nilai Belanja Bukan Kendalian * Faedah atas pinjaman * Rugi jualan aset

LIABILITI
Liabiliti Bukan Semasa
* Pinjaman Cagaran * Gadai Janji

EKUITI PEMILIK
* Modal

* ( Ambilan )

Aset Semasa
* * * * * * * Stok Penghutang Bank Tunai Belanja Terdahulu Hasil Terakru Deposit Simpanan Tetap

Liabiliti Semasa
* * * * Pemiutang Belanja Terakru Hasil Terdahulu Overdraf Bank

KREDIT
+
HASIL
Hasil Kendalian * Jualan barang niaga * Hasil Perkhidmatan

Hasil Bukan Kendalian * Sewa diterima * Komisen diterima * Diskaun diterima * Dividen diterima * Faedah atas simpanan