Anda di halaman 1dari 4

RPH TEMA-HARGAI WARISAN KITA Tarikh/ Hari Masa Kelas Bil. Pelajar M/ Pel Tajuk : 25.04.12 /Selasa : 8.

30- 9.30pagi : 4 Cekal : 36 orang : Bahasa Malaysia : Melawat ke Muzium Negara

Objektif

: Di akhir pelajaran murid-murid dapat: (i) melaporkan perkara yang terdapat di dalam gambar (ii) menyenaraikan 4 kebaikan menyertai lawatan ke sesebuah muzium

Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah melawat ke muzium Tema : Hargai Warisan Kita

Bahan : buku teks, kad gambar bersiri,lembaran kerja,buku tulis,pen marker Nilai : patriotisme, syukur, kerjasama

Kemahiran : 1.5 Aras 1(i) Menyatakan fakta yang terdapat dalam bahan. 7.1 Aras 3(i) Kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.

Langkah /Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Aktiviti Guru Guru mempaparkan gambar beberapa buah muzium. Guru bersoaljawab tentang muzium dengan murid. Guru menerangkan tentang tajuk pelajaran pada hari ini. Aktiviti Murid

Catatan

Set Induksi (5minit)

Pengesanan maklumat

Kad gambar Murid meneliti muzium kad gambar yang dipaparkan oleh guru. Murid menjawab soalan yang di kemukakan oleh guru secara lisan.

Langkah 1 (10 minit)

Gambar Negara

Muzium

Guru mengarahkan murid membuka buku teks. Guru membantu murid mengeluarkan maklumat berdasarkan gambar dengan menggunakan teknik penyoalan.

Murid membuka buku teks seperti yang diarahkan oleh guru. Murid melaporkan perkara yang mereka lihat dalam gambar kepada kelas. Murid lain menyemak fakta yang dilaporkan.

Buku teks Patriotisme

Langkah 2 (15 minit)

Gambar

melawat

ke Muzium Negara

Guru menyuruh murid secara berpasangan menyediakan beberapa ayat bagi setiap gambar dalam buku teks. Guru memilih murid secara rawak dan menyuruh mereka membacakan ayat-ayat yang telah mereka bina.

Murid secara berpasangan membina beberapa ayat berdasarkan setiap gambar dalam buku teks. Murid yang terpilih membacakan ayat yang telah mereka bina kepada kelas.

Gambar bersiri Kerjasama

Langkah 3 (10 minit)

Kebaikan melawat muzium

Guru mengedarkan lembaran kerja. Guru menyuruh murid menyenaraikan kebaikan menyertai lawatan ke sesebuah muzium. Guru menyuruh beberapa murid menyatakan dapatan yang diperolehi

Murid menyenaraikan kebaikan menyertai lawatan ke sesebuah muzium. Beberapa orang murid menyatakan dapatan mereka kepada kelas.

Lembaran kerja

Langkah 4 (15 minit)

Perbincangan jawapan

Guru berbincang dengan murid jawapan yang tepat.

Murid mencatat jawapan yang tepat di dalam buku tulis.

Buku tulis

Penutup (5minit)

Rumusan

isi

pelajaran dan nilai murni

Guru merumuskan isi pelajaran dan nilai murni bagi pelajaran hari ini.

Murid mendengar rumusan guru dengan teliti.

Pen marker