Anda di halaman 1dari 9

TUJUAN MEMELIHARA IKAN HIASAN Ikan hiasan dipelihara bertujuan untuk : a) Mencantikkan ruang di dalam atau di luar rumah.

b) Dapat member ketenangan kepada penggemarnya. c) Memupuk perasaan cinta akan haiwan peliharaan dan alam akuatik. d) Menyemai perasaan sayangkan haiwan peliharaan MENGENAL CIRI-CIRI ISTIMEWA IKAN HIASAN a) Warna b) Sisik c) Bentuk badan d) Sirip e) Cara pemakanan f) Cara pembiakan g) Pergerakan h) Jantina MEMILIH IKAN HIASAN UNTUK DIPELIHARA a) Ikan hiasan yang dipelihara sebagai hobi tentulah memiliki cirri-ciri yang dapatmemikat hati terutama dari segi warna dan bentuk ikan. b) Lebih menarik lagi sekiranya ikan itu dipelihara di dalam akuarium yang dihiasioleh pelbagai jenis tumbuhan akuatik hidup. c) Ikan yang dipelihara di dalam akuarium mestilah bukan dari jenis ikan liar yangditangkap dari habitat semulajadi kerana ikan liar sukar untuk menyesuaikan dirihidup di dalam kurungan seperti akuarium. d) Tidak semua jenis ikan boleh dipelihara di dalam satu ekosistem akuarium.Contohnya, ikan pemangsa harus dipelihara di dalam akuarium yangmengandungi ikan jenis itu sahaja kerana ikan pemangsa akan memburu danmemakan ikan-ikan kecil yang lain yang di letakkan di dalam akuarium yangsama. e) Ikan yang jinak sesuai dipelihara di dalam akuarium dan boleh dibeli dari kedaihiasan atau dibiakkan sendiri. f) Ikan hiasan yang ingin dipelihara juga mestilah adapt bertahan denganperubahan mutu air dan tahan daripada serangan penyakit.

B. PENYEDIAAN BEKAS MEMILIH AKUARIUM DAN AKSESORI a) Apabila membela ikan hiasan, perkara pertama yang perlu difikirkan ialahpetempatan ikan tersebut, seperti di dalam akuarium atau bekas kaca.b b) Saiz akuarium yang paling sesuai ialah empat kaki panjang dan dua kaki lebar kerana ikan hiasan yang dipelihara dengan baik dapat membesar sehingga 16inci hingga 18 inci dan akuarium yang disyorkan cukup untuk tumbesaran ikantersebut. c) Lokasi akuarium penting untuk menentukan perkembangan ikan. Sudut yangsunyi dan aman adalah tempat yang paling sesuai untuk menggalakkanperkembangan serta tumbesaran ikan hiasan di samping mempunyai sumber elektrik dan air yang cukup. d) Aksesori yang selalu digunakan ialah pam air, penapis, lampu, batu, pasir,tumbuhan akuatik, kayu buruk, poster dan berbagai-bagai lagi. e) Pam air terbahagi kepada dua iaitu AC pumper dan AC/DC self charging air pump yang dikawal sendiri.pam yang dikawal sendiri ini amat digalakkan penggunaannya. f) Manakala jenis lampu yang disyorkan pula ialah Solar Tubular Lighting kerana dapat membersuasana yang serupa dengan habitat semulajadi ikan hiasan. MENYEDIAKAN DAN MENGHIAS AKURIUM a) Kecantikan dan keindahan sesebuah akurium terletak pada kreativiti dankeupayaan pemilik untuk menghias akuarium tersebut. b) Aktiviti menyediakan sebuah akuarium memerlukan bahan-bahan seperti tangki,cabinet, kaki akuarium, dan lampu akuarium. c) Bahan-bahan hiasan pula adalah seperti tunggul, kayu, batu, pasir sungai, pasir halus, dan pelbagai tumbuhan akuatik hidup

MEMASUKKAN IKAN HIASAN KE DALAM AKUARIUM i. Setelah menyediakan dan menghias akuarium, bolehlah memasukkan ikan hiasan yang telah dikenal pasti ke dalam akuarium tersebut ii. Lagkah-langkah untuk memasukkan ikan hiasan ke dalam akuarium adalah seperti yang berikut

:a) Letakkan bekas plastik yang berisi ikan ke dalam akuarium .b) Biarkan bekas plastik itu salaam 20 hingga 30 minit. Langkah ini bertujuanuntuk menyamakan suhu air di dalam bekas plastik itu dengan suhu air didalam akuarium. c) Masukkan sedikit air dari dalam akuarium ke dalam beg plastik. d) Selepas 30 minit, buka bekas plastic yang berisi ikan hiasan itu dan biarkanikan itu keluar dengan sendiri bersama-sama air dari dalam plastik itu.

ANTARA PENYAKIT YANG SERING MENJANGKITI IKAN HIASANi. Jangkitan kulata)

Jangkitan kulat berpunca daripada kesan luka pada bahagian anggota badanikan yang tidak dirawat. b) Hal ini akan menyebabkan pertumbuhan kulat pada bahagian tersebut. c) Antara bahagian yang sering dijangkiti kulat ialah sirip, mulut, dan badan yangterdapat luka. d) Kulat ini kelihatan seperti kapas yang tumbuh pada bahagian luka yangterbuka. e) Cara merawatnya ialah mencampurkan larutan metilena biru ke dalam air ataudisapukan secara terus pada luka yang dijangkiti kulat tersebut. f) Ikan yang dijangkiti kulat perlu diasingkan daripada ikan yang sihat untukmengelakkan jangkitan.

ii. Jangkitan bakteria a) Jangkitan bakteria boleh disebabkan oleh mutu air yang tidak baik,pemakanan yang tidak sesuai, atau ikan mengalami tekanan. b) Symptom yang biasa dialami oleh ikan yang dijangkiti penyakit ini adalahseperti warna ikan berubah menjadi pudar, sisiknya mengembang, atauperutnya menjadi buncit. c) Cara merawatnya adalah dengan menggunakan antibiotic yang boleh dibelidari pembekal ubat tempatan dengan bimbingan dan nasihat dari pegawai perikanan.

Iii. Penyakit bintik putih

a) Penyakit ini berpunca daripada parasit yang melekat pada sisiknyadisebabkan keadaan suhu air yang terlalu sejuk. b) Cara merawatnya ialah memindahkan ikan itu ke dalam tangki lain danmencampurkan larutan metilena biru dan sedikit garam biasa ke dalam air tersebut. c) Selain itu, terdapat juga ubat khas bagi penyakit ini yang boleh didapati darikedai akuarium.

6.3.7 MENJAGA TUMBUHAN AKUATIK DI

DALAM AKUARIUM

i. Tumbuhan akuatik yang diletakkan di dalam akuarium sering dijadikan sebagaiperhiasan .ii. Tumbuhan akuatik perlu dijaga dengan sebaik-baiknya kerana : a) Bertindak sebagai agen pembersih yang menyerap bahan-bahan toksik yangdihasilkan daripada perkumuhan ikan dan sisa makanan yang tidak habisdimakan oleh ikan. Sebaliknya, bahan

perkumuhan ikan dan sisa makananikan tersebut akan bertindak sebagai baja yang menyuburkan tumbuhanakuatik tersebut dengan mendak ke dalam substrat di dasar akuarium. b) Membekalkan oksigen kepada ikan di dalam akuarium hasil daripada dijalankan. Gas oksigen ini digunakan oleh ikan untuk prosespernafasan. c) Berfungsi sebagai tempat persembunyian dan perlindungan ikan kecildaripada musuh dan sebagai tempat berehat. d) Menjadi sumber makanan bagi ikan jenis herbivor. prosesfotosintesis yang

KEPERLUAN TUMBUHAN AKUATIK DALAM AKUARIUM KARBON DIOKSIDA a) Semua tumbuhan memerlukan karbon dioksida untuk menjalankan proses fotosintesis sebagaimana manusia memerlukan oksigen untuk bernafas.

b) Gas karbon dioksida penting untuk dibekalkan kepada tumbuhan bagi menjaminpertumbuhan tumbuha akuatik yang baik. c) Gas karbon dioksida khas bagi tujuan ini boleh didapati di kedai akuarium. d) Namun begitu, sekiranya gas karbon dioksida khas tidak dibekalkan, tumbuhan itu masih boleh

terus hidup dengan gas karbon dioksida yang terhasil daripadapernafasan ikan yang dipelihara di dalam akuarium. BAJA a) Tumbuhan akuatik memerlukan baja sebagai agen yang membekalkan zat-zatmineral yang diperlukan.

b) Baja yang boleh digunakan ialah baja yang dibeli dalam pasaran mebgikutkaedah yang dicadangkan dan ditambah dengan baja yang berbentuk cecair atau biji. CAHAYA a) Cahaya merupakan salah satu daripada unsure yang diperlukan dalam prosesfotosintesis

ANTARA PENYAKIT YANG SERING MENJANGKITI IKAN HIASAN i. Jangkitan kulat a) Jangkitan kulat berpunca daripada kesan luka pada bahagian anggota badanikan yang tidak dirawat. b) Hal ini akan menyebabkan pertumbuhan kulat pada bahagian tersebut. c) Antara bahagian yang sering dijangkiti kulat ialah sirip, mulut, dan badan yangterdapat luka. d) Kulat ini kelihatan seperti kapas yang tumbuh pada bahagian luka yangterbuka. e) Cara merawatnya ialah mencampurkan larutan metilena biru ke dalam air ataudisapukan secara terus pada luka yang dijangkiti kulat tersebut. f) Ikan yang dijangkiti kulat perlu diasingkan daripada ikan yang sihat untukmengelakkan jangkitan.

ii. Jangkitan bakteria a) Jangkitan bakteria boleh disebabkan oleh mutu air yang tidak baik,pemakanan yang tidak sesuai, atau ikan mengalami tekanan. b) Symptom yang biasa dialami oleh ikan yang dijangkiti penyakit ini adalahseperti warna ikan berubah menjadi pudar, sisiknya mengembang, atauperutnya menjadi buncit.

c) Cara merawatnya adalah dengan menggunakan antibiotic yang boleh dibelidari pembekal ubat tempatan dengan bimbingan dan nasihat dari pegawaiperikanan.

iii. Penyakit bintik putih

a) Penyakit ini berpunca daripada parasit yang melekat pada sisiknyadisebabkan keadaan suhu air yang terlalu sejuk. b) b) Cara merawatnya ialah memindahkan ikan itu ke dalam tangki lain dan mencampurkan larutan metilena biru dan sedikit garam biasa ke dalam air tersebut.

c) c) Selain itu, terdapat juga ubat khas bagi penyakit ini yang boleh didapati dari kedai akuarium.

6.3.7 MENJAGA TUMBUHAN AKUATIK DI DALAM AKUARIUM i. Tumbuhan akuatik yang diletakkan di dalam akuarium sering dijadikan sebagaiperhiasan. ii. Tumbuhan akuatik perlu dijaga dengan sebaik-baiknya kerana : a) Bertindak sebagai agen pembersih yang menyerap bahan-bahan toksik yang dihasilkan daripada perkumuhan ikan dan sisa makanan yang tidak habisdimakan oleh ikan. Sebaliknya, bahan perkumuhan ikan dan sisa makanan ikan tersebut akan bertindak sebagai baja yang menyuburkan tumbuhan akuatik tersebut dengan mendak ke dalam substrat di dasar akuarium. b) Membekalkan oksigen kepada ikan di dalam akuarium hasil daripada proses fotosintesis yang dijalankan. Gas oksigen ini digunakan oleh ikan untuk proses pernafasan.

c) Berfungsi sebagai tempat persembunyian dan perlindungan ikan kecildaripada musuh dan sebagai tempat berehat. d) Menjadi sumber makanan bagi ikan jenis herbivor.

KEPERLUAN TUMBUHAN AKUATIK DALAM AKUARIUM KARBON DIOKSIDA a) Semua tumbuhan memerlukan karbon dioksida untuk menjalankan prosesfotosintesis sebagaimana manusia memerlukan oksigen untuk bernafas. b) Gas karbon dioksida penting untuk dibekalkan kepada tumbuhan bagi menjaminpertumbuhan tumbuha akuatik yang baik. c) Gas karbon dioksida khas bagi tujuan ini boleh didapati di kedai akuarium. d) Namun begitu, sekiranya gas karbon dioksida khas tidak dibekalkan, tumbuhanitu masih boleh terus hidup dengan gas karbon dioksida yang terhasil daripadapernafasan ikan yang dipelihara di dalam akuarium. BAJA a) Tumbuhan akuatik memerlukan baja sebagai agen yang membekalkan zat-zatmineral yang diperlukan. b) Baja yang boleh digunakan ialah baja yang dibeli dalam pasaran mebgikutkaedah yang dicadangkan dan ditambah dengan baja yang berbentuk cecair atau biji. CAHAYA

a) Cahaya merupakan salah satu daripada unsure yang diperlukan dalam prosesfotosintesis b) ) Pastikan tangki akuarium dipasangkan dengan lampu yang dinyalakan selama 10hingga 12 jam setiap hari