Anda di halaman 1dari 5

PENULISAN BIDANG PSIKOMOTOR DALAM KHSR

Pedagogi ialah kajian mengenai pengajaran, khususnya pengajaran dalam pendidikan formal. Dengan kata lain, ia adalah sains dan seni mengenai cara mengajar di sekolah. Secara umumnya pedagogi merupakan mata pelajaran yang wajib bagi mereka yang ingin menjadi guru di sekolah. Sebagai satu bidang kajian yang luas, pedagogi melibatkkan kajian mengenai proses pengajaran dan pembelajaran, pengurusan bilik darjah, organisasi sekolah dan juga interaksi guru-pelajar. Dari segi etimologinya, perkataan Pedagogi datangnya daripada bahasa Yunani
paidagogos, hamba yang menghantar dan mengambil budak-budak pergi balik dari

sekolah. (lihat Paideia.) Perkataan paida merujuk kepada kanak-kanak, yang menjadikan sebab kenapa sebahagian orang cenderung membezakan antara pedagogi (mengajar kanak-kanak) dan andragogi (mengajar orang dewasa). Perkataan Yunani untuk pedagogi, pendidikan, adalah digunakan dengan lebih meluas, dan seringkali kedua-duanya boleh ditukar guna. Taksonomi Bloom Pedagogi moden selalunya membahagikan fungsi pengajaran kepada tiga bidang, yakni apa yang dimaksudkan sebagai taksonomi Bloom. Menurut taksonomi bloom, pengajaran b boleh terbahagi kepada: Bidang Kognitif B Berkenaan dengan aktiviti mental seperti kefahaman, pengetahuan dan analisa. Bidang Afektif B Berkenaan dengan sikap dan sahsiah diri. Bidang Psikomotor Berkenaan dengan aktiviti fizikal seperti kemahiran hidup, pertukangan, dan su kan. Ketiga-tiga bidang ini nampaknya begitu tersendiri sifatnya, tetapi dalam keadaan

pengajaran-pembelajaran semula jadi, pengasingan ketiga perkara ini selalunya tidak wujud. Contohnya, apabila seorang guru ingin mengajar seorang pelajar menulis, dia perlu mengajar pelajar itu cara memegang pencil(bidang psikomotor); bentuk huruf dan maknanya(bidang kognitif); dan juga harus memupuk minat untuk belajar menul is(bidang afektif). Topik dalam pedagogi Pedagogi merupakan satu ilmu yang luas dan mendalam. Pembincangannya boleh d dibahagi kepada dua bahagian yang besar iaitu: Perkaedahan pengajaran p Teori pembelajaran dan pengajaran Pada lazimnya, seorang bakal guru akan menerusi kedua-dua bidang ini sebelum menjadi seorang guru. Tetapi bersamping itu, dia juga harus mempelajari perkaraperkara seperti pengurusan bilik darjah, organisasi sekolah, kurikulum sekolah, Perlakuan Mengajar, Interaksi Guru-Pelajar dan sebagainya.

P PENGENALAN Secara am , mata pelajaran KH dan pelajaran lain adalah tidak jauh beza dari a aspek/domain pembelajaran iaitu : k kognitif, P Psikomotor, afektif.

D DEFINISI PSIKOMOTOR Berkenaan dengan aktiviti fizikal seperti : kemahiran hidup, -pendidikan jasmani, -Seni Visual, -Seni Tari.

K KOGNITIF: B Berkenaan dengan aktiviti mental seperti kefahaman, pengetahuan dan analisa. Cth : - pelajar lebih banyak menggunakan kemahiran berfikir di dalam aktiviti pembelajaran.

A AFEKTI F B Berkenaan dengan sikap dan sahsiah diri. Cth : - murid mempunyai minat dan motivasi sendiri untuk belajar. KAITAN DI ANTARA 3 BIDANG TERSEBUT

Di dalam keadaan pembelajaran semulajadi, ketiga-tiga bidang tersebut akan saling berkaitan diantara satu sama lain. ( Psikomotor ( Rujukan : Taksonomi Bloom ) Kognitif Afektif )

D DOMAIN PSIKOMOTOR Di dalam bidang Kemahiran Hidup, penggunaan psikomotor lebih kepada : - memanipulasi alatan kerja, -melakukan amali, - mematuhi langkah-langkah keselamatan di dalam P&P.

KEPENTINGAN PSIKOMOTOR DALAM KHSR

Kemahiran Hidup adalah satu mata pelajaran dalam kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang dirancang untuk membolehkan murid-murid menggunakan pelbagai alat dan bahan serta melalui berbagai-bagai teknik

T TUJUAN untuk menghasilkan sesuatu pengalaman yang membolehkan murid-murid celik teknologi dan memberikan mereka pengalaman mengendalikan pelbagai alat tangan dan bahan. S SELAIN ITU, Mata pelajaran Kemahiran Hidup bertujuan untuk membentuk sebuah masyarakat yang berorientasikan teknologi selaras dengan hasrat negara dan perkembangan industri eletronik yang pesat berkembang di negara ini. JADI
~ Melalui

mata pelajaran Kemahiran Hidup yang bercorak kerja praktis dan amali,

membolehkan murid-murid menggunakan alat tangan untuk membuat perkakas yang mudah, mengendali, menyelenggara dan membaik pulih alat atau mesin mudah ( serta boleh mereka cipta ). Penguasaan kemahiran ini dapat membantu murid-murid mengatasi masalah dalam kehidupan harian yang banyak bergantung kepada kemajuan teknologi.