Anda di halaman 1dari 1

Nama: Nuesyahida Binti Yunus Kelas: PISMP Pemulihan Bm/Mt 2 Amb Jan 2012 1.

. Objektif Apakah tujuan soal selidik dijalankan terhadap ibu bapa murid pemulihan, guru pemulihan, guru kelas ataupun pihak -pihak yang terlibat? A. Membantu guru menilai secara jangka panjang dan memberi maklumat tentang pencapaian murid dalam semua mata pelajaran. B. mengenalpasti sesuatu masalah supaya penyelesaiannya boleh dirangka,

memahami sesuatu fenomena dengan lebih jelas, serta mengumpul maklumat tentang sesuatu isu. C. Langkah untuk mengumpul maklumat, khususnya berkaitan tingkah laku seseorang murid. D. Membantu guru untuk mendapat satu gambaran yang lebih menyeluruh berkaitan murid. 2. Struktur a) 4 strategi guru untuk membantu murid lemah kemahiran lisan. b) Bagaimana bantu murid kuasai masalah tidak boleh menyebut perkataan yang mengandungifonem /r/? 3. Esei a) 5 masalah yang dihadapi oleh murid pemulihan dalam membaca pada peringkat mengenal huruf. (5 markah) b) Jelaskan 5 kesilapan murid yang belum menguasai kemahiran membaca dan berikan contoh-contoh yang sesuai. (15 markah)