Anda di halaman 1dari 25

Unit Matematik Menengah Bahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju pendidikan negara

ISU DAN CABARAN DALAM PENDIDIKAN MATEMATIK DI MALAYSIA


Bengkel Pendidikan Sains dan Matematik untuk Pihak Berkepentingan 2010 Tema: Warga Malaysia Berinovatif dan Berkreatif

2 hingga 4 Februari 2010 Intekma Resort & Convention Centre Shah Alam

Unit Matematik Menengah Bahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju pendidikan negara

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

MATEMATIK KBSR MATEMATIK KBSM MATEMATIK TAMBAHAN

SAINS KBSR SAINS KBSM

BIOLOGI
FIZIK KIMIA SAINS TAMBAHAN

Unit Matematik Menengah Bahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju pendidikan negara

Matlamat Pendidikan Matematik


Membentuk individu yang berpemikiran matematik dan berketrampilan mengaplikasikan pengetahuan matematik dengan berkesan dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan, supaya berupaya menangani cabaran dalam kehidupan harian hasil perkembangan sains dan teknologi.

Unit Matematik Menengah Bahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju pendidikan negara

Kurikulum Matematik KBSR bertujuan membina kefahaman murid tentang konsep nombor dan kemahiran asas mengira yang boleh diaplikasikan secara berkesan dan bertangungjawab dalam aktiviti harian selaras dengan aspirasi masyarakat dan negara maju, serta menggunakan pengetahuan ini untuk melanjutkan pelajaran di peringkat yang lebih tinggi.

Unit Matematik Menengah Bahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju pendidikan negara

Kurikulum Matematik KBSM bertujuan membentuk individu yang berpemikiran matematik dan berketerampilan mengaplikasikan pengetahuan matematik dengan berkesan dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan, supaya berupaya menangani cabaran dalam kehidupan harian bersesuaian dengan perkembangan sains dan teknologi.

Unit Matematik Menengah Bahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju pendidikan negara

Kurikulum Matematik Tambahan bertujuan mempertingkatkan pengetahuan dan keupayaan matematik murid secara mendalam agar mereka berupaya menggunakan matematik secara bertanggungjawab dan berkesan untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah dan juga bagi memastikan murid mempunyai persediaan yang mencukupi untuk melanjutkan pelajaran serta dapat berfungsi secara produktif dalam kerjaya yang berkaitan dengan sains dan teknologi.

Unit Matematik Menengah Bahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju pendidikan negara

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran matematik perlu merangkumi kelima-lima penekanan.

Penyelesaian Masalah Komunikasi Penaakulan Perkaitan Penggunaan Teknologi

Unit Matematik Menengah Bahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju pendidikan negara

Penekanan Kurikulum

Nombor
Bentuk dan Ruang Perkaitan

Unit Matematik Menengah Bahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju pendidikan negara

Isu dan Cabaran Dalam Pendidikan Matematik

Unit Matematik Menengah Bahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju pendidikan negara

Skop Pembentangan i. ii. Kurikulum Pelaksanaan Kurikulum

iii. Pentaksiran

Unit Matematik Menengah Bahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju pendidikan negara

Kurikulum isu kandungan Isu kesetaraan dengan kurikulum negara luar

Unit Matematik Menengah Bahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju pendidikan negara

KITARAN PEMBANGUNAN KURIKULUM


ANALISIS KEPERLUAN

PENILAIAN & PEMANTAUAN

PERANCANGAN

PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN & PENGEMBANGAN

PENYEBARAN

Unit Matematik Menengah Bahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju pendidikan negara

INPUT TERHADAP KURIKULUM SEDIA ADA DAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

(i)
(ii) (iii)

(iv) (v)

Guru Cemerlang dan guru berpengalaman Pensyarah IPT, IPGM Pakar Pendidikan Matematik SEAMEO-RECSAM Sektor Swasta Pembacaan

Unit Matematik Menengah Bahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju pendidikan negara

PERBANDINGAN KURIKULUM

(i) Singapura (ii) Finland (iii) Korea (iv) United Kingdom (v) Amerika Syarikat (vi) Jepun (vii) Australia (viii) New Zealand

Unit Matematik Menengah Bahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju pendidikan negara

TREND PERSEKITARAN

Persaingan ekonomi sedunia Tuntutan perindustrian Pola tingkahlaku pengguna Ledakan inovasi Tuntutan tempat kerja Ekspektasi majikan Globalisasi dll.

Unit Matematik Menengah Bahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju pendidikan negara

Pelbagai input Panel Penulis


(i) Guru Cemerlang dan guru berpengalaman (ii) Pakar Pendidikan Matematik IPT, IPGM, SEAMEO-RECSAM

Pemetaan Penulisan Pemurnian Kawal mutu


Kurikulum matematik yang sah dan setara dengan kurikulum negara luar

Unit Matematik Menengah Bahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju pendidikan negara

Pelaksanaan Kurikulum
Profesionalisme guru matematik - kefahaman tentang hasrat kurikulum - opsyen guru - PCK, kesepaduan pengetahuan matematik & kefahaman tentang bagaimana murid belajar matematik - usaha peningkatan profesionalisme guru matematik; pembaharuan dlm kurikulum - keterampilan teknologi

Unit Matematik Menengah Bahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju pendidikan negara

Pelaksanaan Kurikulum..(samb.)
- anjakan paradigma guru matematik
o dari bilik darjah sebagai hanya suatu koleksi
individu ke arah bilik darjah sebagai komuniti matematik o dari guru sebagai autoriti tunggal bagi jawapan betul ke arah evidens matematik dan logik sebagai penentusah. o dari prosedur penghafalan ke arah penaakulan matematik

Unit Matematik Menengah Bahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju pendidikan negara

Pelaksanaan Kurikulum..(samb.)
- anjakan paradigma guru matematik (samb.)
o dari pencarian jawapan secara mekanikal ke arah membuat dan membukti konjektur, mengemuka dan menyelesaikan masalah o dari menganggap matematik sebagai satu kumpulan konsep dan prosedur yang terasing ke arah mengaitkan idea dan aplikasi matematik

Unit Matematik Menengah Bahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju pendidikan negara

Pelaksanaan Kurikulum..(samb.)
Sokongan pembuat dasar, pengurusan sekolah - kefahaman tentang hasrat kurikulum - kefahaman tentang keperluan guru matematik - penyediaan infrastruktur

Unit Matematik Menengah Bahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju pendidikan negara

Pelaksanaan Kurikulum..(samb.)
Penyediaan buku teks - kefahaman tentang hasrat kurikulum - kefahaman tentang keperluan guru matematik

Unit Matematik Menengah Bahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju pendidikan negara

contoh
Lazim Lukiskan graf y = -2x + 4 Cadangan Lukis suatu graf persamaan linear berkecerunan negatif dan memintas di positif paksi y. Terangkan bagaimana graf anda memenuhi syarat yang diberi.

Unit Matematik Menengah Bahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju pendidikan negara

Pelaksanaan Kurikulum..(samb.)
Sokongan ibu bapa / penjaga - kefahaman tentang hasrat kurikulum - tuntutan terhadap keberkesanan sekolah

Unit Matematik Menengah Bahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju pendidikan negara

Pentaksiran
Pentaksiran formatif dan sumatif - kefahaman tentang hasrat kurikulum - pentaksiran secara menyeluruh cth: kerja projek - kefahaman ibu bapa / penjaga tentang pentaksiran secara menyeluruh

Unit Matematik Menengah Bahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju pendidikan negara

Thank you