Anda di halaman 1dari 5

UJIAN BULANAN TAHUN 5 2012

PENDIDIKAN MORAL 1 Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

NAMA KELAS SEKOLAH

: : :

ARAHAN: 1. Kertas ini mengandungi 5 muka surat bercetak termasuk muka hadapan. 2. Jawab semua soalan.

A. Tandakan [ ] pada pernyataan yang betul dan tandakan [ x ] pada pernyataan yang salah. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kita hendaklah memilih bahan bacaan yang memberikan kesedaran. Kita boleh melayari laman web berunsur pengetahuan, lucah dan ganas. Bantuan hendaklah kita berikan kepada ahli keluarga saja. Kebersihan fizikal hendaklah diutamakan berbanding kebersihan mental. Rancangan televisyen berbentuk pengetahuan seperti National Geographic, Travel and Living baik ditonton oleh semua lapisan masyarakat. Murid yang mempunyai mental yang bersih tdak akan mengucapkan kata-kata yang tidak sopan. Kita dapat memisahkan hubungan persahabatan dengan sering berutus e-mel dengan rakan. Menghapuskan perasaan dendam, dengki, dan iri hati terhadap rakan merupakan kebersihan mental. Sekiranya rakan mengajak melayari laman web lucah, janganlah kita turuti malah nasihatilah dia.

10. Kita janganlah memberitahu ibu, bapa, dan guru sekiranya melihat laman web atau e-emel yang membuatkan kita kurang selesa. (10 markah) B. Lengkapkan ayat dengan jawapan yang betul. Tuak inai pelita Ramadan makan Tahun Baru Cina perkahwinan maghrib kavadi gudhwara Maulidur Rasul Hari Gawai

1. Kita hendaklah mengelak daripada mengunjungi rumah keluarga cina sewaktu mereka sedang _______________________. 2. _________________________ merupakan hidangan yang penting bagi kaum Dayak dan Bidayuh. 3. Penganut agama Islam meraikan perayaan Aidilfitri sebagai kemenangan menjalankan ibadah berpuasa di bulan _________________________. 4. Akad nikah merupakan amalan yang wajib dilakukan oleh penganut agama Islam dalam upacara _________________________. 5. Penganut agama Sikh wajib menutup kepala apabila memasuki _________________. 6. Memakai ________________________ merupakan adat kaum India dan Melayu.

7. Penganut agama Islam bersahur pada waktu subuh dan berbuka pada waktu ______________________ ketika berpuasa. 8. Kaum 9. Pada Cina tidak digalakkan Thaipusam, menyapu kaum rumah India sewaktu yang malam perayaan membawa _____________________. sambutan bernazar _____________________ yang dihias cantik. 10. Kaum Iban menyambut _______________________. 11. Semasa sambutan Hari Deepavali, kaum India akan menghias rumah dengan lampu ______________________. 12. Umat Islam menyambut __________________________ sebagai mengingati hari kelahiran Rasul junjungan Muhammad S.A.W. (12 markah) C. Lengkapkan petikan di bawah ini. kewangan cantik berkorban gotong-royong bekerjasama derma mengeratkan mewarna peruntukan gembira

Murid-murid Tahun Lima Cekal bercadang untuk mengadakan 1. __________________ membuat mural pada dinding sekolah. Tujuan mereka supaya sekolah tampak 2.______________ dan ceria. Setelah berbincang, mereka bersetuju membuat mural yang bertemakan dasar laut. Mereka berhadapan dengan masalah 3. ______________________. Hal ini demikian kerana mereka ingin membeli peralatan melukis seperti cat warna, berus, dan lain-lain. Pihak sekolah bersetuju memberikan 4. _______________________ sebanyak RM100 ringgit. Selebihnya mereka mengumpulkan wang hasil daripada kutipan 5.____________________ kelas. Mereka terpaksa 6. ________________________ masa untuk menyiapkan mural. Mereka datang dan ke sekolah murid pada hari Sabtu untuk dan Ahad untuk menyiapkan siap mural. Mereka 7. __________________ menyiapkan mural tersebut. Ada murid yang ditugaskan untuk melakar ada yang ditugaskan mewarna. Setelah melakar, kerja-kerja 8. ____________________ pula dijalankan. Berkat semangat kerajinan dan sikap kerjasama murid-murid, akhirnya mural yang cantik Berjaya disiapkan. Mereka berasa amat 9.________________________. Selain sekolah tampak cantik, murid-murid dapat 10. _________________________ hubungan antara rakan-rakan. (10 markah)

C. Bulatkan jawapan yang betul.

5. Kita hendaklah mengucapkan takziah ketika A rakan memenangi pertandingan catur. B rakan menyambut ulang tahun kelahiran. C keluarga rakan melangsungkan perkahwinan. D menghadiri upacara kematian keluarga rakan. 6. Perkara yang mungkin berlaku jika kita berkasar dengan rakan-rakan ialah A disukai oleh rakan. B menyinggung hati rakan. C mempunyai banyak kawan. D membuatkan diri lebih dihormati. 7. Pilih amalan bersopan semasa bertutur. I Memberikan salam II Memperlahankan nada suara ketika bertutur III Memandang individu berkenaan apabila bertutur IV Menggunakan panggilan tertentu seperti Tuan, Puan, Encik, Datuk, dan Mak cik A I dan III B I dan II C II dan IV D I, II, III dan IV 8. Yang berikut merupakan adab makan ketika menghadiri majlis rasmi. I Mulakan makan apabila diberitahu II Duduk dengan cara yang sopan III Tidak mengganggu majlis dengan berbuat bising IV Tidak bercakap ketika mulut penuh dengan makanan A I dan III B III dan IV C II, III dan IV D I, II, III dan IV (8 markah)

1. Apakah perkara yang dilarang semasa upacara tersebut? A menunjukkan wajah simpati B berbual-bual dan berbuat bising C memakai pakaian yang sopan D menjaga tingkah laku yang baik 2. Yang berikut merupakan adab ketika upacara keagamaan, kecuali A berpakaian kemas dan sopan. B mematuhi peraturan di tempat ibadat. C jangan mengejek-ngejek. D mengotorkan tempat ibadat. 3. Pilih ayat yang beradab sopan. I Jemputlah masuk. II Tunggu sebentar. III Silakan duduk. IV Pergi kamu dari sini! A I dan III B III dan IV C I, II dan III D I, II, III dan IV 4. Apakah cara yang sesuai untuk menegur kesalahan rakan sebaya kamu? A menengkingnya sewaktu dia melakukan kesalahan B menasihatinya dengan nada suara yang rendah C menegur kesalahannya sehingga didengar oleh semua orang D menyindir-nyindir rakan BIJAK BERTINDAK Fahami situasi. Jawab soalan-soalan berikut.

Situasi 1

Kakak kamu memakai pakaian yang kurang sopan. Dia ingin ke majlis hari jadi rakannya. Apakah tindakan kamu? ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ (5 markah) Situasi 2

Rakan kamu pernah mengadu kepada guru bahawa kamu ponteng kelas. Tetapi, kamu tidak ponteng kelas. Kamu berasa marah terhadap rakan kamu itu. Suatu hari, kamu ternampak rakan kamu di dalam kesusahan. Apakah tindakan kamu? ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ (5 markah) -Kertas soalan tamat-