Anda di halaman 1dari 2

Merangkumi pendekatan berpusatkan murid yang membolehkan mereka memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing serta berupaya belajar

sepanjang hayat Pengalaman belajar direka untuk membantu murid menyepadukanpengetahuan baru dan memurnikannya bagi melahirkan celik akalmelalui banding beza, membuat induksi, deduksi dan menganalisis Pengalaman belajar memberikan murid peluang untuk menggunakanpengetahuan secara bermakna bagi membolehkan mereka membuatkeputusan dan untuk membentuk pemikiran kritikal, kreatif dan futuristikserta penyelesaian masalah seperti Kajian Masa Depan. 3 pendekatan boleh digunakan untuk melaksanakan visi ini:1. kandungan akan dibekalkan melalui pelbagai cara penyampaiandengan menggunakan pelbagai strategi.2. kurikulum akan dibina sebagai modul dan diakses melaluirangkaian jaringan.3. bahan, pengalaman, dan sokongan akan diperolehi daripadapelbagai sumber dan disepadukan ke dalam struktur teras kurikulum.