Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) Mata Pelajaran Kelas Tarikh Masa Bilangan murid Tajuk Sub Tajuk : Kemahiran

Hidup Tahun 5 : 5 Mulia : 3 Mac 2012 (Khamis) : 9.00 10.00 pagi : 20/20 : Elektrik dan Elektronik : Penghasilan Projek Elektronik

Pengetahuan Sedia ada : Murid telah mengenal pasti nama, fungsi dan simbol komponen elektronik Hasil Pembelajaran : 1. Menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar, : 2. menterjemah simbol KBKK Nilai-Nilai Murni komponen elektronik dalam lukisan skematik.

: Memahami dan meneliti, membanding dan membeza : Fokus, ketelitian, berdikari

Kemahiran Bernilai Tambah : Pembelajaran Masteri, konstekstual BBM : Contoh Lukisan skematik, Contoh lukisan bergambar, bod litar, slaid,

Langkah Pengajaran Set Induksi (5 minit)

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan

Mengaitkan bahan-bahan elektronik dengan lukisan litar skematik.

Guru dengan

memulakan

sesi

pengajaran BBM: rawak -

bertanyakan

secara

adakah murid pernah melihat lukisan skematik dan lukisan bergambar. Menerangkan lukisan skematik adalah Nilai murni: terdapat pada radio dan televisyen. Guru mengaitkan perkara di atas Berani, Prihatin

dengan pelajaran hari ini Langkah 1 (10 minit) Lukisan skematik dan lukisan bergambar Guru menerangkan lukisan skematik ABM:

dan lukisan bergambar serta simbol- Buku teks simbol komponen elektronik dalam litar skematik berpandukan buku teks. Nilai Murni: Ketekunan, prihatin, bertanggungjawab

Langkah 2 (20 minit )

Pengenalan kepada Bod Litar

Dengan

menggunakan

slaid

guru

BBM: Slaid, model, bod litar

menunjukkan

contoh-contoh

gambar

tentang lukisan skematik dan lukisan bergambar komponen skematik Langkah 3 (10 minit) Menguji kefahaman murid berkaitan skematik bergambar dan lukisan lukisan Mengedarkan bod litar kepada murid Meminta murid mengenalpasti ABM: serta elektronik simbol-simbol Nilai Murni: dalam litar Bertanggungjawab, prihatin

simbol-simbol komponen elektronik Edaran nota dalam litar skematik serta membanding beza lukisan skematik Nilai Murni: dan lukisan bergambar berpandukan Berdikari, prihatin contoh -contoh yang diedarkan .

Penilaian (15 minit)

Soalan:

Murid dikehendaki menjawab soalan ABM: membanding dan membeza lukisan Kertas soalan. skematik dan lukisan bergambar dalam lembaran kerja yang diberi Nilai-nilai murni: sebagai aktiviti pengukuhan. Prihatin,ketekunan,

Memadankan nama dengan simbol berdikari komponen dalam lukisan skematik.