Anda di halaman 1dari 2

PUSAT PROGRAM LUAR

BMK3043 SENI MENGARANG

TUGASAN KERJA KURSUS

1. TUGASAN INDIVIDU I (25%) Analisis karangan pelajar sama ada dari aspek:a. Strategi Pemerengganan b. Pendekatan Retorika c. Pendekatan Eklektika d. Stilistika e. Wacana f. Logika g. Tatabahasa

2. TUGASAN INDIVIDU II (25%) Analisis teks karya klasik Melayu sama ada dari aspek a. Strategi Pemerengganan b. Pendekatan Retorika c. Stilistika d. Wacana e. Logika f. Gaya Bahasa

Pilih 30-50 halaman sahaja daripada sesebuah teks klasik. Misalnya Hikayat Hang Tuah, Sejarah Melayu dan lain-lain. Pelajar boleh memilih teks yang sama, tetapi mestilah berlainan halaman. Pilih satu atau dua aspek yang dikira bersesuaian dengan teks yang dipilih.