Anda di halaman 1dari 124

Ferenczi Odn

,
Aramtermels
nap- s szlenergibl
sajt
"
mini
"
ermvekkel
Budapest, 2007
Szerz: Ferenczi dn okl. villamosmrnk
Rajz: Tth Erzsbet
Lektor: Lambert Mikls okl. villamosmrnk
Bortkp: Skystream htszlmeghajts szlgenertor (indenergy Megjul Energia)
Ferenczi dn s a CSER Kiad, Budapest, 2007
Minden jog fenntara.
Jelen knyvet, ill. annak rszeit tilos reproduklni, adatrgzt rendszerben trolni, brmilyen for
mban vagy eszkzzel - elektronikus, mechanikus, fnykpszeti ton vagy ms mdon - kzlni
a kiad engedlye nlkl.
A kzlt hirdetsek anyagrt a hirdet cgek felelnek.
ISBN 978-963-9666-79-5
ISSN 1416-6372
Kiadja a CSER Kiad
Felels kiad: a kiad vezetje
1114 Budapest, Kroli Gspr tr 3.
Telefon: 386-9019, 209-2982, 209-3909 Fa: 385-6684
E-mail: cser@chello.hu Honlap: ww.cserkiado.hu
Trdels: Mahboubi Salim
Nyomdai elkszts: Pet Erzsbet
Bortter: Veres Edina
Reklmmenedzser: Bgyi Zsuzsa s Veresn Stolz Erika
Nyomta s kttte: Palatia Nyomda Kft., Gyr
Felels nyomdavezet: Radek Jzsef gyvezet igazgat
Tartalom
Elsz 5
Szakkifejezsek, fogalmak A-tl Z-ig _ 6
1. A megjul energiaforrsokrl ltalban 9
1.1. A megjul energiaforrsok
kiaknzsnak szksgessge _ 9
1.2. Hazai ramelltottsgi helyzetkp,
lehetsgek 1 O
1.3. A Nap energijbl szrmaz
energiaforrsaink 1 O
1.4. A megjul energik
hasznostsnak mdjai 12
1.5. A nap- s szlenergia
hasznostsnak elfelttelei 13
1.6. A jv alternatv ramellt rendszerei 16
2. Alkalmazsi lehetsgek,
rendszerkivlaszts 22
2.1 . Autonm szigetzem ramellt
rendszerek 22
nll ramellts ott, ahol
nincs elektromos hlzat 22
Vzszivattyk, vzlevegztetk
ramelltsa 27
Kzlekedsi eszkzk ramelltsa _ 30
Szellztet- s htberendezsek
ramelltsa 31
Egyb ms helyhez-kttt
berendezsek ramelltsa ___
2.2. Hlzatra visszatpll
ramellt rendszerek 33
Hlzatra visszatpll
napelemes rendszerek 33
Hlzatra visszatpll nap-
s szlgenerloros rendszerek _ 35
3. Nap- s szlgenertoros ramtermel
rendszerek fbb egysgei 39
3.1. Napelemek, napelemmodulok _39
A napelem, mint elektromos
energiaforrs 39
Energiatalaktsi hatsfok, r _41
Monokristlyos
"
merev" napelemtblk 42
Polikristlyos
"
merev" napelemtblk 44
Amorf szilcium
"
merev" napelemtblk 46
"ttetsz", ptszeti cl
"
merev"
napelemtblk 48
Hajlthat vkony-fmlapos
s feltekerhet napelemek 48
Napelemek kis kszlkekhez,
energiakondicionlshoz 50
Komplett napelemes
kszletvlasztkok 51
3.2.
"
Kis teljestmny" szlgenertorok _ 54
Szlgenertorok,
szerkezeti felptsk 54
Fbb szlgenertor-tpusok 55
3.3. Kiegszt aggregtoros
vsztartalk ramfejlesztk 59
Aggregtortpusok, fbb jellemzik _ 59
Korszer, j technikj aggregtarak 61
A aggregtor kivlasztsnak
fbb szempontjai 63
Gyakorlati plda az aggregtortpus
kivlasztshoz 64
3.4. Akkumultor-tltsszablyozk _ 64
Soros s snt szablyozs
tltkszlkek 64
Korszer mikrokontrolleres
tltsszablyozk 65
3.5. Szolrakkumultorok 65
Szolr savas lomakkumultorok _ 65
A lomakkumultorok
tltsi szablyai 67
3.6. DC-AC inverterek 69
Szigetzem invererek 69
Hibrid inverterek 71
3.7. Egyb tartozkok, kiegsztegysgek 79
3.8. Energiatakarkos fogyasztk 79
Energiatakarkos fnyforrsok _79
Energiatakarkos fogyasztk vezrelt
s szablyozott mkdtetse _82
3
4. Teleptsi, tervezsi
meggondolsok, kivitelezs 84
4.1. Napelemes rendszerek teleptsi
meggondolsai 84
Napelemtblk energiahozamnak
optimalizlsa 84
A napelemtblk elhelyezse, tjolsa 86
Napelemtblk teleptse, szerelse 87
4.2. Szlgenerloros rendszerek
telepftsi meggondolsai 92
A telepts alapvet felttelei 92
Teleptsi elmunklatok, szerels @ 97
5. Energiahozam, kltsgsszetevk,
lettaram 1 04
5.1. Napelemmodulok energiahozama @104
5.2. Szlgenertorok energiahozama 106
5.3. Hibrid rendszerek energiahozama @107
5.4. Nap- s szlgenerloros rendszerek
fbb kltsg sszetevi, lettartam uk 107
Nap- s szlgenerloros
rendszerek lettartama 1 08
6. Nap- s szlgenerloros
ramforrsok a gyakorlatban 11 O
6.1. Kis teljestmny
szigetzem tprendszerek 11 O
Tervezsi meggondolsok 11 O
6.2. Nhny kis teljestmny
autonm ramellt rendszer .11 O
6.3. Tanyk, hegyvidki teleplsek
nll ram- s vzelltsa 113
6.4. Ltestmnyek nll napelemes
ramelltsa 115
6.5. Hlzatra visszatpll rendszerek 116
7. Gyrtk, forgalmazk,
rendszerervezk s -teleptk 121
8. Irodalomjegyzk 124
Gyrtmnyaikat, szolgltatsaikat knljk a kvetkez cgek:
ACCUSEALED Kf.
59. oldal
1158 Budapest, Ksmrk u. 14/B. Tel.: 417-3469; Tel./Fax: 417-3449
E-mail: info@accusealed.hu; Honlap: ww.napelem.hu
DEHN + SHNE Magyarorszgi Cgkpviselet 109. oldal
2040 Budars, Bimb u. 9. Tel.: 23/500-802; Fax: 23/500-803
Mobil: 30/914-4700; E-mail: dehn@axelero.hu
FOREX Kf. 68. oldal
1037 Budapest, Csillaghegyi t 13. Tel.: 388-8822; Fax: 250-1168
E-mail: forex@forex.hu; Honlap: ww.forex.hu
NYR-KO-WATT Kf. 103. oldal
4400 Nyregyhza, Szarvas u. 1-3. Tel.: 42/506-688; Fax: 42/506-687
Mobil: 70/450-6503, 450-6489; E-mail: nyirokowatt@netra.hu; Honlap: nyirokowatt.hu
SOLR ELECTRONIC Kf. 78. oldal
7400 Kaposvr, Jutai t 45. Tel.: 82/526-524; Fax: 82/510-498; Mobil: 30/947-4052
E-mail: solarelectronic@t-online.hu; Honlap: ww.napenergia.info
WAGNER SOLR HUNGRIA Kf. 53. oldal
2151 Ft, Nmeth Klmn t 26.
Tel: 27/538-980, 20/324-1061; ww.wagnersolar.hu
4
Elsz
Ebben a knyvben a 60 W ... 20 kW kztti
"kisteljestmny" nap- s szlgenertoros
ramtermel rendszereket mutatom be. Ezek az
alternatv energiaforrsok eltrbe kerlhetnek
akkor is, amikor a kzzemi elektromosenergia
ellts kiptse nem gazdasgos (pl. egyes
htvgi s csaldi hzaknl stb.), illetve amikor
a kipts egyltaln nem lehetsges. Itt emlt
hetk az elektromos hlzattl igen tvol es
teleplsek, pl. tanyk, puszta, hegyvidki tele
plsek, tarmak, vadszhzak, borospinck,
tengerben lv szigetek, ntzsre, llatitatsra
hasznlt mezgazdasgi szivattyk, adattovb
bt s vezrlrendszerek, kisebb hajk, jachtok
s klnfle jelzberendezsek ramelltsi
gondjai.
Ismertetetem a nap-s szlgenertoros (auto
nm) szigetzem, tovbb a kzzemi hl
zatra visszatpll rendszereket, s azok meg
valstsi lehetsgeit.
A energiatakarkos, krnyezetkml energia
nyersi megoldsok nem felttlenl a tehet
sek, hanem a szles ltkrek, az j lehets
gekre nyitottan tekintk, hossz tv gondol
kodsmd, az j lehetsgekre nyitottan te
kintk trekvse. A hossz tv 25 ... 30 vig
zemkpes, minimlis karbantartsi igny
megjul energiaforrs ltestse rtknvel
beruhzs, mg pl. egy-pjrm mr az rtke
stst kveten azonnal jelentsen veszt
rtkbL
A tmt teljesen gyakorlati szinten, kzrthe
ten, elmleti fejtegetsek nlkl ismertetem.
Megvalsthat gyakorlati kiviteleket s rendszer
technikai megoldsokat mutatok be. A rend
szerek tlnyom rsze a hazai kereskedelem
ben beszerezhet alkatelemekbl s kszl
kekbl (a kisebb teljestmnyek sajt kez
leg is) megpthetk, ill. a rendszerteleptkkel
egyni ignyek szerinti kialaktsban megren
delhetk azoknl akik az egyedi tervezst s
teleptst is elvgzik.
E tmakrben kapcsolatos krdsekben ksz
sggel adnak felvilgostst a gyrtk (Gy), for
galmazk (F), a rendszertervezssel, telepts
sei s a javtssal, karbantartssal foglalkoz
cg ek (RT). A szvegben s az braalrsok
ban zrjelben e cgeket minden esetben fel
tntettem. Amennyiben nincs akadlya a nap
elemtblk s a szlgenertor teleptsnek,
hozzlthatunk a rendszer "megtervezshez".
Nagyobb energiaignyek esetn azt gy kell
kezelnnk, mint ms nagyobb beruhzst. Ta
nulmnyoznunk kell tbb gyrt termkeit s a
j referencikkal rendelkez szakkpzett forgal
mazikat, akik kpesek telepteni, szervizelni,
cserealkatrszt adni. Hasonltsuk ssze a ga
rancia idejt s azt, hogy mit tartalmaz a garan
cia. Krjnk ignynkhz hasonl referencit, a
tulajdonosok tapasztalatait a rendszer mkd
srl, megbzhatsgrl, tovbb fenntartsi
s alkatrsz-ignyrl.
A knyv igen hasznos lehet azoknak, akik a ke
reskedelemben kaphat vlasztkra terveznek,
de hasznos lehet azoknak is, akik az egysze
rbb, "sajt kez" kisebb teljestmny rend
szerekhez keresnek instrukcikat (pl. bark
csolk).
Vgl szeretnm megksznni a gyrtk, for
galmazk s rendszerteleptk barti tmo
gatst, termkeik s rendszereik, felhaszn
lsra vonatkoz anyagaik tadst. Kln
ksznettel tartozom Zavaczki Andrenak, a
Windenergy Megjul Energia cgvezet
jnek, aki az anyag kialaktsa sorn szmos
kitn tlettel, tanccsal, kritikval nyjtott
egyedlll segtsget.
Ferenczi dn
5
Szakkifejezsek, fogalmak A-tl Z-ig
Aggregtor, aggregtoros ramfejleszt
Benzin, ill. dzel- vagy biogzmotorral hajtott
ramfejleszt genertor. Tbbnyire vsztartalk
ramforrsknt alkalmazzk.
Akkumultor(telep) Tbb egymssal elekt
romos kapcsolatban ll (pl. 1 ,2 V, ill. 2 V-os)
akkumultorcellkbl ll, egyenram elektro
mos energia trolsra szolgl egysg. A szo
lrakkumultor igen nagy ciklusllsg s kis
nkisls savas lomakkumultor-tpus.
Akkumultorbank Tbb egymssal elektro
mos kapcsolatban ll (pl. 6, 12, 24 V-os) akku
multortelepbl ll egysg, amelyek soros,
prhuzamos, ill. vegyes kapcsolsak lehetnek.
Alkonyat-stteds, naplemente - kapcsal
Olyan elektronikus egysg, amely a hozzkap
csolt vilgtst alkonyatkor be-, kivilgosodskor
pedig kikapcsolja.
Beautort-skla Hagyomnyos szlsebessg
meghatroz tblzat, amely eredetileg a ten
ger llapotnak lersn alapul.
Bypass dida, ill. didk Sorosan kapcsolt
napelemmodulok kimeneti kapcsaira zr irny
ban kttt didk. A szban forg didk al
kalmazsakor a naprnykba kerlt,
"
kikapcso
ldott
"
, vagyis ramot nem termel napelem
medul bypass didjn keresztl tud a tbbi
modul mg ramot adni. Egyes gyrtk a nap
elemmoduljaikban a sorosan kapcsolt nap
elemcellk kimeneti kapcsaira is elhelyeznek
zr irnyban kttt thidaldidkat.
DC-AC inverter, DC-AC talakt, egyen- s
vltakozfeszltsg-talakt, vltirnyt,
hlzatptl Lsd lnverer
DC-DC konverter, transzverter, egyenfe
szltsg- talakt Egy meghatrozott egyen
feszltsgbl (pl. 12 V-bl), egy nagyobb vagy
kisebb egyenfeszltsget (pl. 24, ill. 6 V-ot) el
llt elektronikus egysg.
6
Fkrendszer A szlermveknl, vagyis a nagy
teljestmny szlgenertoroknl a fkezs! a
fordulatszm-bellt, ill. tlprgs elleni fkez
seket a norml zemben a laptkerk vgzi
(Pitch- vagy Stall-rendszer), de szablyozfke
zsek a genertor terhelsvel is vgezhetk.
Kizrlag vszhelyzetben trtnik teljes erej
fkezs, pl. a laptvg befordtsa, vagy a ten
gely fkezse trcsafkkel stb.
Fnyelem, fotoelektromos cella A fny
energit, vagyis az elektromgneses sugr
zst kzvetlenl elektromos energiv alakt
ja t. Ha a fnyforrs a Nap, a fnyelektromos
cella, vagyis a fnyelem neve napelem.
Genertor ltalnos rtelmezsben a gene
rtor elektromos energit termel, ill. begyjt
egysg, ill. komplexum: Napgenertor (napelem
modul, napelemtbla, napelemtbla-mez stb.).
szlgenertor (szlmotoros ramfejleszt, nagy
teljestmny szlgenertor, vagyis szlerm).
benzin-, dzel- s biogzmaloros genertor, vz
turbins ramtermel genertor stb.
Hlzati -, hlzatra visszatpll zem
(Utility lnteractve) A hlzati zem alkalma
zsakor a megtermelt (begyjttt). felhaszn
lsra nem kerl felesleges elektromos energit
a kzzemi elektromos hlzatba tplljuk. A
elektromos energiatermel genertorak (nap
elemmodulok, szlgenertorok stb.) lehetnek
egyediek vagy csoportos teleptsek (pl. szl
tarmak stb.). A 230 V-os vltakoz feszltsget
a hlzati feszltsghez szinkronizlt inverter
lltja el az egyenfeszltsgbL
Indulsi (bekapcsolsi) sebessg A a szl
sebessg, amelynl a szlgenertor elkezd
mkdni.
lnverter (1. DC-AC inverter) Olyan feszltsg
talakt, amely a napelemmodul, szlgenertor
(s egyb ramforrs ltal termelt). a szolr
akkumultorba tlttt egyenfeszltsg elektro
mos energit pl. 230 V, 50 Hz frekvencij, tiszta
szinuszos (vagy modifiklt szinuszos vagy
ngyszg, ill. trapz jelalak lefolys) vltakoz
feszltsgg alaktja t. A hlzatra visszatp
llni tud (nem szigetzem) inverter a kimeneti
feszltsgt szinkronizlja a betpllsra kerl
hlzathoz, gy az szinkron poziciban kerl
a kzzemi hlzatra.
kW
p
Cscsteljestmny kW-ban (p = peak,
cscs). Lsd Napelemmodul-cscste/jestmny.
Laptkerk, ill. rotor (helytelenl: propeller)
F egysgei: lapt, szrnylapt, rotorszrny, ro
torlapt s csatlakozegysgei: agy, laptke
rkagy, rotoragy, lapttengely, rotortengely stb.
Lekapcsolsi, lellsi sebessg A a szl
sebessg, amelynl a szlgenertor befejezi
a mkdst (biztonsgi okokbl).
Megjul energiaforrsok napenergia, bio
massza (belertve a biogz s a folykony bio
zemanyagok ellltst), geotermlis energia,
szlenergia, vzenergia (belertve a tengerek
hullm- s raply-energijnak hasznostst).
Napelem, napelemcella A napenergit kz
vetlenl elektromos ramm alaktja t. Nem
csak a kzvetlen napsugrzsbl, de a krnye
zet szrt tnybl, st a mestersges fnybl is
kpes elektromos egyenramot ellltani.
Napelemmodul, napelemtbla, napelempa
nel, fnyelektromos modul, szolrmodul,
PV (Photo Voltaik) modul, napelemblokk
Tbb sorosan, prhuzamosan, ill. vegyesen kap
csolt napelemcellt egyest, nagyobb kimeneti
feszltsget s teljestmnyt lead ni kpes kzs
tokozsba ptett egysg.
Napelemmodul-mez, napelemtbla-mez,
szolrsznyeg A felhasznls, vagyis a telep
ts sorn a sok (sorosan, prhuzamosan kap
csolt) napelemmodul egybefgg megjelense.
Ms megfogalmazsban: sok napelemmodul
bl kialaktott, egyms mellett elhelyezett komp
lett ramtermel (ramgyjt) egysg.
Napelemmodul-cscsteljestmny (W
p
, p=
peak, cscs), a napelemmodullal begyjt
het maximlis teljestmny 1000 W/m2 nap-
sugrzs-erssgnl, AM 1,5 sugrzsi felttel
mellett (1. 3.3. bra), 25 oc krnyezeti hmrsk
let esetn.
Napelemmodulos csomagok, napelemes
kszletek (szettek) Telepthet, kszen kap
hat sszettelek, pl. 12 V-os, 230 V-os nap
elemmedulas s hordozhat (pl. szabadid)
csomagok.
Napkollektor A napkollektorok henergia el
lltsra szolglnak, pontosabban a Nap su
grz henergijt gyjtik be. A ilyen rendszer
rel ellltott meleg vz hasznlati meleg vzknt
alkalmazhat. A fagyll folyadkos kt krs
sk vagy vkuumcsves napkollektorokkal a
napsts az egsz v folyamn hasznosthat,
gy a ftsrsegts is elrhet valsgg vlt.
Szlgenertor, szirotoros ramfejleszt
(helytelenl: szlturbina) A szlenergia hasz
nostsa sorn a megfelel sebessg szl egy
laptszerkezetet (szlkereket, szlmotort), vagyis
motorknt szerepl turbint forgat, amely ram
fejlesztvel (genertorral) van sszektve. Ily m
don kzvetlenl elektromos energit llthatunk
el. A 60 W ... 20 kW tartomnyba es kis telje
stmny szlmalorral hajtott elektromos ram
fejlesztket (genertorok) ltalban 6 ... 30m ma
gassgban helyezik el.
Szlerm, ipari teljestmny szlgenertor
A szl energijbl elektromos ramot elllt
nagy teljestmny (150 kW. . .4,5 MW-os) szl
genertor (szlmotorral hajtott ramfejleszt).
amely az esetek tbbsgben a kzzemi elekt
romos hlzatra termel. ltalban 60 ... 11 O m
magas toronyra szerelik.
Szlerm-park, szlerm-mez, szlfarm
Nagyobb csoportokban teleptett nagy teljest
mny szlgenerlarak (szlermvek) egyt
tese, amelyek a kzzemi elektromos hlzatra
termelnek (1 ... 500 MW).
Szirotoros vzszivatty, vzhz szlmotor
(vzszivattys szlergp) A mechanikus
(membrnos vagy dugattys) vzszivattyt
mkdtet (hajt) szlkerekes ergpet helye
sen szlmaloros vzszivattynak (vzhz szl
motornak) nevezzk.
7
Szigetzemmd, automm, nellt, (Stand
alone), villamosram- zemmd Sziget
zemmdrl akkor beszlnk, amikor a megter
melt (begyjttt) elektromos energit helyben,
sajt clra hasznljuk fel. Ahol a kzzemi hl
zat is rendelkezsre ll a kt zemmd (a szi
get- s a hlzati zemmd) kombinltan is
alkalmazhat. A energiaelltst a sajt magunk
ltal megtermelt energira alapozzuk, de szk
sg esetn (pl. cscsfogyaszts, szl- s nap
szegny idszakok esetn) az elektromos
fogyasztinkat a hlzatrl (annak hinyban
pl. mobil aggregtoros ramfejlesztrl) ze
meltetjk.
Szolgard, emelrd A szlgenerlor tart
oszlop (acl fesztsodronyokkal kipnyv
zott vagy az ptmnyhez bilincselt tzi hor
ganyzott aclcs oszlop) felemelshez s
annak leengedshez alkalmas, megfelel
hosszsg aclcs.
Tartoszlop, oszlopszerkezet, llvnyzat,
rboc Csllvny, rcsos szerkezet, monolit
vasbeton torony, kpos acltorony stb., ame
lyeket villmvdelmi okokbl felttlenl fldel
ni kell.
Tltsszablyoz, napelemes akkumultor
tlt (helytelenl: tltsvezrl) A tltssza
blyoz megakadlyozza a szolrakkumultor
tltltst s annak mlykistst, s elltja a
rendszer felgyelett. Vltoz megvilgtsi
viszonyok (eltr napfnyerssgek) eseln
automatikusan megkeresi a maximlis hats-
8
fok, legnagyobb teljestmnyt nyjt munka
pontot (MPPT, s gy a napelemmodulokbl
nyerhet legnagyobb kimeneti teljestmnyt
hasznostja.
T ltsszablyz s vdramkr Lsd Tl
tsszablyz. A korszer tltsszablyzk sok
oldal feladatot ltnak el. Ilyenek lehetnek: tl
terhels-vdelem, kistsvdelem, tltlts elle
ni vdelem, rvidzrlat elleni vdelem, tlmele
geds elleni vdelem, tltskijelzs, szlsebes
sgjelzs stb.
Turbulencia Vletlenszer, kaotikus mozgs
a levegben, amely annak rvnylst, kevere
dst okozza.
Villmvdelem A szlgenertor-tartoszlo
pot s magt a szlgenerlort s a napelem
modulos rendszerek egysgeit felttlenl fldel
ni szksges.
Vzturbins ramfejleszt A termszetes
vagy mestersgesen felduzzasztott trolk
bl lezdul vz motorknt szerepl turbint for
gat, s az ramfejlesztl (genertor!) hajt meg,
amelynek rvn elektromos energihoz jutunk.
A vzenergia mestersges trolja feltlthet
oly mdon is, hogy napelemmodulokrl, ill.
szlgenertorrl mkdtetett szivattyval a vizet
a magasabban elhelyezett trolba juttatjuk
(pumpljuk). Napfny- s szlszegny idsza
kokban az elektromos energit (kisegt ram
forrsknt) a vzturbins ramfejleszt szol
gltatja.
1. A megjul energiaforrsokrl
ltalban
1.1. A megjul energia
forrsok kiaknzsnak
szksgessge
A emberisg trtnelmnek jelen szakaszban
kulcskrds a vilg energiaelltsa, ugyanakkor
az emberi lt fenntartshoz alkalmas krnye
zet megrzse.
A energiatermels s -felhasznls mennyisge
s minsge, valamint importfggsge jelen
tsen befolysolja orszgunk gazdasgi hely
zett s versenykpessgt, tovbb a krnye
zeti terhelse rvn az emberi letminsget.
Tny, hogy minden oldalrl risi erk csapnak
ssze, sok rdekcsoport ltezik, amelyeknek
nem rdekk a megjul energik kihaszn
lsa, hanem fontosabb az anyagi s presztzs
nyeresg maximlsa. A olaj s a gz egyen
ltlen eloszlsa arnytalan hatalommal ruhzza
fel azokat, akik ezekhez az sszpontostott ksz
letekhez hozzfrnek.
A elrejelzsek sze ri nt a 201 O vtl kezdden
pl. a amerikai s a nyugat-eurpai gazdasgi
let egyik legjelentsebb motorja a megjul
energiaforrsok ipara lesz, s tbb j munkahe
lyet fognak felknlni, mint a teljes szmts
technikai ipar. Biztosra vehet, hogy az elkvet
kez 25 vben gazdasgilag, kolgiai s tr
sadalmi szempontbl egyarnt a megjul
energiaforrsok ipara lesz a mrvad. A befek
tetkre sztnzleg hat a fejld orszgok
nvekv energiaignye, mivel j piacok nylhat
nak meg az ezekben az orszgokban rendel
kezsre ll nap-, szlenergia, biomassza stb.
hasznostsra gyrtott termkek eltt. A meg
olds srget, mivel fleg az elektromos ener
gitl val fggsg, klnsen Knban s
a gyorsan fejld tvolkeleti gazdasgokban
drmai kvetkezmnyekkel jrhat az egsz vi
lggazdasgra nzve.
A SunPower-cg napelemcelli, amelyeknl a
fmkantaktus-hl azok a htoldaln helyez
kedik el, mr a 21,5 %-os hatsfokol is elrik.
A nagyobb hatsfok s olcsbb napelemek
alkalmazsa jelents fejldssei kecsegtet. A
elkvetkez hrom vben vrhatan megkt
szerezdik a napsugrzsbl kinyert energia
mennyisge, s a folyamat exponencilis nve
kedse vrhat.
A gazdasgi jlt egyik alapfelttele a megfelel
energiaellts. Mivel ez rendkvl kltsgignyes
(s jelenleg centralizlt, tovbb az energiahor
dozk tbb mint 70 %-t importljuk), ezrt k
lns jelentsge van az alternatv energiafor
rsok (napenergia, szlenergia, biomassza stb.)
alkalmazsnak, mert ezek fenntarthat, kr
nyezetbart energit knlnak. Mivel loklisak,
az energit helyben lltjk el, olyan vidki,
hegyi stb. trsgeken is segthetik az let- s
munkakrlmnyek kedvezbb vlst, ame
lyekben az orszgos kzzemi rendszereken
keresztl nem, vagy csak igen kltsgesen
teremthet meg az infrastrukturlis httr (pl.
tanyk, hegyvidki teleplsek, tengerben lv
szigetek stb.).
Napjainkban mr tbb orszgban igyekeznek
fggetlenn vlni a nagy energiaellt kzpon
toktl, inkbb kis rgik energiaelltsra trek
szenek, mert gy zemzavar esetn csak kis
terletet rint az ramelltsi zavar.
9
1.2. Hazai ramelltottsgi
helyzetkp, lehetsgek
Haznkban mg napjainkban is ktszzezernl
tbb kzzemi elektromos hlzattal nem ren
delkez tanya s flmillinyi htvgi hz, vadsz
hz, erdszhz, horgszlak, hobbitelek (szl,
borospince, zldsg-gymlcsskert stb.)
"
szk
sg
"
ramelltst jelenleg benzin vagy dzel
motoros ramfejlesztvel (aggregtoros gene
rtorral), jobb esetben feltlttt vagy csereak
kumultorral oldjk meg. Ezeken a helyeken
"
csak addig van villany
"
, ameddig az aggreg
tor pfg, ill. van tlttt akkumultoruk.
Bizonyra gondoltunk mr arra, hogy milyen j
lenne
"
bedobozolni
"
a nyri nap ragyogst s
a zord idk szelnek energijt. A nagyobb tel
jestmny
"
napermvek
"
s szlermparkok
sikeres zleti vllalkozsok. Vajon a kismret,
kis teljestmny (60 W . . . ZU kW) rendszerek
kpesek-e gazdasgosan mkdni? Ha igen,
van-e erre igny haznkban? A lertakbl egy
rtelmen kiderl, hogy van, a korltok elssor
ban a
"
piszkos
"
anyagiak, tovbb, hogy az em
berek nem ismerik ezt a technolgit, az ezzel
kapcsolatos lehetsgeket.
1.3. A Nap energijbl
szrmaz energiaforrsaink
A napenergia a legfontosabb kimerthetetlen
energiaforrsunk. A Nap ltal kibocstott h
sugrzs azonban nem jut el maradktalanul a
Fld felsznre (1. 1. bra). A napsugrzs rt
ke a Fld lgkrnek fels hatrn, a Naptl
val kzepes tvolsgban s a beessi irnyra
merleges felleten mrve 1,36 kW/m2. Ezt az
rtket napllandnak is nevezik. A fldi lgkr
a napsu_rzs egy rszt visszaveri, egy rszt
elnyeli. Igy a Fld felsznn mrhet sugrzs
rtke idelis esetben mintegy 1 kW/m2. A kz
vetlen sugrzs eltrts nlkl, vagyis a Nap
irnybl rkezve s rnykot alkotva ri el a
Fldet, amely melegti a lgkrt. A szrt sugr
zs az ltalnos megvilgtst javtja, gy az
rnykban sincs egszen stt. A fldfelsznre
rkez sugrzs jelents rszt a szrazfld, a
tenger s a nvnyzet nyeli el. A Fld felsznn
10
Algkr
hatra
Naplland:
=,3b kW/m2
Visszavs
. . . -
Elnyels a
lgkrben
=oU W/m2
Szrt
sugrzs
A Fld felsznt elr sugrzs max. T kW/m2

7.7. 80r. A!0ld!elszInre erkez napsugarzas
alakulasa
elnyelt sugrzs talakulst az .c. brn tn
tettk fel. A bio-, a h-, a szl- s a vzenergia is
a Nap energijbl szrmazik.
A fldfelsznt r napsugrzs erssge nem
mindentt egyforma. Ez egyrszt a fldrajzi
szlessgtl fgg, mivel a klnbz fldrajzi
szlessgeken a napsugrzs beessi szge
eltr. A napsugrzs erssge fgg az v
szaktl s attl is, hogy az adott terlet felett B
gbolt derlt-e vagy borult. Haznk az szaki
flteke 1 szlessgi kr magassgban he
lyezkedik el. Ezen a krn a napmagassgokat
lthatjuk klnbz vszakokban az .C. bra
fels rszn. Alatta lthat az gynevezett nap
plyadiagram.
P .. brn azt mutatjuk be, hogy miknt vl
tozhat egy napelemtbla-mezbl nyerhet tel
jestmny egy nap folyamn, klnbz id
jrsi viszonyok esetn. Tlen tbb hetes felhs
idszakok is elfordulhatnak. Ebbl is lthat,
hogy az energiaelltsi biztonsgunk akkor
nvekszik, ha minl tbb klnbz alternatv
energiaforrsok egyidej kiptst szorgal
mazzuk. A nap- s szlenergia kiaknzsnak
egyik problmja, hogy trben s idben vl
tozan s elre csak rszben meghatrozhat
mrtkben ll rendelkezsnkre, s nem esik
1.2. bra. A fld felsznn elnyelt sugrzs talakulsa
a)

b)
Ny 270 1l ' l l " l / l '
180
D
1.3. bra. a) A Nap jrsa az szaki flteke
47. szlessgi fokn; b) s ennek vzszintes
vetlete az n. napplyadiagram
1 Nap-azimut; 2 a Nap magassga; 3 a megfigyel;
4 a Nap nyomvonala; 5 az idvonal

;
c
-l
E

-

Ersen felhs Felhs Napstses
50 ... 200W/m2 200 ... 700W/m2 700 ... 1000W/m2
1.4. br. Egy adott napelemtbla-mezbl nyerhet
pillanatnyi teljestmny alakulsa napkelttl nap
nyugtig, klnbz idjrsi viszonyok esetn
egybe a knlat (a napsts s a szl stb.) s a
igny (felhasznls) idpontja. Ezrt a esetek
tlnyom tbbsgben energiatrolsrl is
gondoskodni kell.
A napenergia-hasznost berendezseknl l
talban a lgkrn thalad kzvetlen sugrzs
s a szrt (diffz) sugrzs sszegvel, vagyis
a teljes sugrzsi intenzitssal szmolnak.
Ennek tlagos rtke idelis, tiszta lgkrben
1225 W/m2 lenne. A civilizcis szennyezds
miatt a lgkr sugrzscskkent tulajdonsgt
a gynevezett homlyassgi tnyezvel (T )
jellemzik, amely megadja, hogy a adott helyen
a lgkr a sugrzs mekkora rszt engedi t.
Tapasztalati s tjkoztat rtkei 0,3 ... 0,8
(ipari krnyezet, szennyezett nagyvros, ill. za
vartalan termszet, tenger).
11
Passzv haszn.
veghzhats,
ventillci,
vzmelegts
stb.
Tzelanyag
cella
1.5. bra. A napenergia-hasznosts lehetsges mdozatai
A napenergia-hasznosts sorn a napsugr
zst megfelel szerkezetek rvn tbbnyire h
vagy elektromos energiv alakthatjuk t.
A napenergia-hasznosts lehetsges fbb m
dozatait az 1.5. brn tntettk fel.
1.4. A megjul energik
hasznostsnak mdjai
A krnyezetkml, megjul energiaforrsok
a kvetkezket foglaljk magukba:
- napenergia (hasznosts elektromos vagy
henergia formjban napelemek, ill. hcse
rls napkollektorok felhasznlsval).
szlenergia (szlmotoros vzszivatty s
ramfej l eszt , szlgenertor);
vzenergia (belertve a tengerek hullm
s raply-energijnak hasznostst is);
biomassza (belertve a biogz s a foly
kony biozemanyagok ellltst);
geotermikus energia (a Fld melege) stb.
A legismertebbek ezek kzl az egyrtelmen
krnyezetbart energianyersi mdok kzl a
napelem, a napkoh, a szlerm, a hegyvid
ki vzerm, az raply-erm. Egyes orszgok
kivltkpp j helyzetben vannak a napenergia
kihasznlshoz, msok pedig klnsen nagy
szlenergival rendelkeznek. Ez azt is jelen-
12
ten, hogy a megjul energik "elrhetbb"
rueikk vlnnak, amelyek nem llnnak foly
ton a nemzetkzi vlsg hatrn.
Haznkban a megjul energiaforrsok kzl
klnsen a nap- s szlenergit kellene inten
zven felhasznlni. Ezen tlmenen igen fontos,
hogy lehetleg minl kisebb fogyaszts, ener-
Elektronikus
Energia-
kapcsalrrl
mkdtetett
takarkos
fogyasztk
fogyasztk
Szrklet- s
M
mozgsrzkel

Irnyfny-
kapcsolrl jelz, kertvi-
mkdtetett lgts stb.
fogyasztk
Szrkletkap-
Energia-
--
csalrl

takarkos
mkdtetett
vilgts
fosztk
Kszenlti lla- Vide,
-
pot-ellenrzsrl
f
Hi-Fi,
mkdtetett tv-kszlk
fosztk
stb.
1.6. bra. A energiatakarkos fogyasztk
szksgletnek megfelel idszakos mkdtetsi
lehetsgei
giatakarkos s a szksgletnek megfelelen
idszakosan mkdtetett kszlkeket s
berendezseket hasznljunk, mint ahogy azt az
1.6. bra mutatja).
1.5. A nap- s szlenergia
hasznostsnak elfelttelei
A napsts idtartama s annak erssge az v
szaktl, az idjrsi viszonyoktl s a fldrajzi
helyzettl fgg. Kzp Eurpban tlagosan
1800 ... 2400 napos ra s 7200 ... 7800 szeles
ra termelhet neknk ramot. Haznkban a kis
teljestmny szl genertorak 1 O ... 30 m telep
tsi magassgban 2,5 ... 5 m/s ves tlag szl
sebessg rtk mellett 2600 ... 3100 zemrval
szmolhatunk. A napsugrzs vi sszenergi
jt orszgunkban az 1.7. brn tntettk fel. A
vi napstses rk szmt pedig az 1.8. brn
lthatjuk.
Ha a szlenergia hasznostsra gondolunk,
akkor inkbb egy (1.9. bra) vagy tbb hatalmas
90 m tmrj forgrszekkel rendelkez szl
genertorokbl ll (egyenknt 250 kW .. .4 MW
TerraSola r
energit termel) ipari mret szlerm telepre
(szlerm-mezre) gondolunk, nem pedig egy
0,5 ... 5 m szrnylapt-tmrj 60 W ... 5 kW
elektromos energia termelsre alkalmas
"
kis
prgetty re
"
(pl. 12 V /60 W-os, ill. 12 V/250 W-os
Rutland MARLEC gyrtmny (Anglia) szlge
nertorra, amely terepi munklatokhoz, kisha
jkhoz, jachtokhoz, s egyb, mobil alkalmaz
sokra ajnlott termk (1. 1 O. bra).
Krds, hogy hol clszer ignybe venni ezeket
a kis teljestmny szlmctoros ramfejleszt
ket? Klnbz okok miatt, amelyeket a kvet
kezkben rszleteznk, ott ahol nincs kiptve
elektromos hlzat, ahol ms tpmegolds
szinte kizrt. Haznkban az elzekben emltett
"
rammal elltatlan helyek
"
tbb mint 1/3-a
megfelelen szeles helyszn, ahol vals lehet az
igny az nellt, sziget-zemmd szlgene
rtoros rendszerre.
A 1.11. brn a 12, 24 s 48 V/400 W
Air X Land s Air X Marine, a 900 W-os Whisper
100 (H-40), ill. a 230 V-os tpussal is rendelkez
1000 W-os Whisper 200 (H- 80), valamint a
12, 24, 36, 48 s 230 V/3000 W-os Whisper 500
(H-175) tpus szlgenertor kpt lthatjuk.
l
- - - . - - - - _l.
l l
kW h/m'v
- 1170 ... 1200
- 1200 ... 1230
1230 ... 1260
1260 ... 1290
-
1290 ... 1310
1.7. bra. A napsugrzs vi sszenergija Magyarorszgon (TerraSolar, ATS)
-
1310 ... 1330
13
TerraSola r
l Vesgrm
1
o
-1
--
-
1
l
l
Kap
s
vkr
o l
l
l Pc
s
- --
-
-- -
Sokvi tlag, ra
-1900 .. 1950
-1950 .. 2000
-2000 .. 2050
2050 .. 2100
-
2100 . .2150
-
2150 ... 2200
1.8. bra. A vi napstses rk szma Magyarorszgon (TerraSolar, RTB)
-
2200 ... 2250
1.9. bra. Szlerm
14
1.10. bra. 12V/60 W- s 12 V/250 W teljestmny
"hordozhat" szlgenertor (F1, F6)
Ha alkalmazni szerelnnk a napelemes medu
lokat vagy a szlgenertort, legjobb, ha egytt,
gynevezett
"
hibrid
"
rendszerknt tesszk.
Pldaknt emltjk, hogy egy 12 V/250 W-os
szlgenertor s egy 85 W-os cscsteljestm
ny napelemmodul
"
hibrid" rendszerknt alkal
mas pl. szlskert borospincjnek, vagy ta
nyasi vzszivatty stb.
"
sznetmentes
"
ramel
ltsra. Ugyanis gy biztosthat a
"
folyamatos
sznetmentes
"
ramellts (ha nincs napsts,
tbbnyire van szl s fordtva). Mg a napelem
modulok elssorban nyron termelnek tbb
elektromos energit, az sztl tavaszig szk
sges energia nagyobb rsze szlgenertorral
llthat el (1. 12. bra).
Ugyanis a haznkra jellemz kontinentlis ghaj
lat a tli viszonyok kztt idnknt hossz (tbb
hetes), folyamatos felhs idszakokat okozhat,
ami vagy az energiatrol akkumultorok id
eltti kimerlst okozza, vagy sszertlenl nagy
trolkpessg akkumultorbank ltestst
tenn szksgess. A kt rendszer kiegsztheti
egymst. Ezr a kevsb napstses vszakok,
ill. a "napszegny idszakok
"
szk
"
energia-ke
resztmetszetnek
"
megszntetsre, a folyama-
%
100
80
60
40
20
o
c
..

..
. Q ;
c
:


>
o
r
Q " -<
:
-::
-
:: Q
o -
u
:
-
<
N z
Cl
1. 12. bra. A nap- s szlenergia lehetsges
tlagos havi eloszlsa
o
Q
o
tos ramelltshoz clszer a nap- s szlener
gia egyttes hasznostsa. A szirotoros ram
fejlesztket napelemes rendszerekkel kombinlva
kiegyenlthetjk a napenergit, ill. a szlenergit
hasznost rendszerek szezonlis fluktucik
miatti eltr energiatermelst. Ezek a megjul
energiaforrsok a vidki teleplsek, s egyb
rammal elltatlan helyek napjainak szmos
problmjn segthetnek a Napbl s a szlbl
nyerhet elektromos energia formjban.
1.11. bra. A leggyakrabban alkalmazott "kisteljestmny" szlgenertor-tpusok (RT1, RT4 s F2)
15
1.6. A jv alternatv
ramellt rendszerei
Energiaszksglet-vltozs, decentralizlt
ramforrsok. A mai monokultrs ram-el
lltssal ellenttben, egy megosztott, decent
ralizlt energiarendszer a megjul ramforr
sok egsz sort egyesthetn. Pl. kis ramter
mel genertorokat zemekben, laktelepi-,
csaldi hzak tetire szerelt napelemmodulokat
(1. 13. bra) s sok napelemmodulbl ll, nagy
kiterjeds napelemtbla-mezket (1.14. s
1. 15. bra.). Tovbb a legelkn, szljrta ter
leteken sztszrt szlgenertorokat, ms szvai
szirotoros ramfejlesztket (A nagy teljest
mny, hlzatra tpll szlgenertorokat
szlermveknek nevezzk, l. az 1.9. brt.)
Az 1. 16. brn hztetre is felszerelhet
Air 400 W-os szlgenertort lthatunk, amely a
320 W-os napgenertorral (2 db napelemmo
dul) egytt hibrid rendszert alkot.
A napelemtblk elhelyezhetk pl. kertben, sza
bad terleten is (1.17. bra). Klfldn az aut
plyk, ill. gyorsvasutak teleplsek melletti sza
kaszainak zajvd falai egyre tbb esetben szal
glnak napelemes modulok tartszerkezeteknt
A decentralizlt rendszer tbb milli egyedi
alternatv ramforrst hangolna ssze az inter
net jelenlegi mkdshez nagyon hasonlan,
amelyben az elektromos energit az ignyek
ingadozshoz igazodva "raktroznk", ill. osz
tank el. E mdon nem lenne egyetlen fo
gyaszt sem nagyon tvol valamelyik msik
1.13. bra. Dli tjols nyeregtetre sze re It 3 kW cscsteljestmny (3 kW p) napelemtbla-mez
16
1.14. bra. Nyeregtetn, optimlis dli tjolssal llvnyzatra szerelt 100 Kw cscsteljestmny
(100 kW
p
) napelemtbla-mez (Hamburg, RT1)
1.15. bra. 100 W cscsteljestmny (1 00 W p) Kaneka a-Si medulokbl felptet napelemtbla-mez.
A napelemtblk a kzelben lv 120 kW-os szlgenertor kpt tkrzik vissza (Wischafen, RT1)
17
1.16. bra. Hztetre szerelt 400 W-os szlgener
torbl s 2 db 160 W cscsteljestmny (160 W p)
napelemtblbl ll hibrid tpellt rendszer
szerelsi munklatai (Windenergy, RT1)
egyedi ramforrstl, gy a hlzati feszltsg
rtke viszonylag kis trsmezben lenne
tarhat. Gyakorlatilag egyetlen fogyaszt sem
lenne a
"
hlzat legvgn
"
, s az ramkimara
ds kevsb ismert fogalom lenne. A ram
ellts s a mindenkori szksglet kztti
egyensly e finom szablyozsa nveln az
ilyen rendszer hatkonysgt, cskkenten a
krnyezetszennyezdst s a vesztesgeket,
valamint elektromos energit s kltsget
takartana meg.
Egy megosztott energiarendszer lehetv
tenn, hogy az egyes nagyobb ltestmnyek,
pletek, laktelepi hzak (1. 18. bra) kielgt
sk sajt elektromosenergia-szksgletk ki
sebb-nagyobb rszt a hzra, ill. hztetre sze
relt napelemmodulokkal, st energiatermelkk
vlhatnnak, s a pillanatnyilag fel nem hasznlt,
felesleges energit a kzzemi tphlzatnak
adhatnk t.
A megjul energiaforrsokkal zemel ram
termel energiarendszerek megkvetelik, hogy
a rendszer alkalmazkodjon az energiaforrsok
(napsts, szlenergia stb.) idszakos term-
1.17.bra. Hrom klnll, 16 db. napelemmodulbl kialaktott, llthat dlsszg napelemtbla-mez
(Siblik Elektrik)
18
1.18. bra. 8 db 167 W cscsteljestmny (167 Wp) Kyocera napelemmodullal s SMA 1100 inverterrel
felptett napenergia-hasznost ramtermel rendszer (KLNSyS, Magyarorszg, RT3, RT4)
19
Napelemmodul
-
Energetikai cl vz
l
l
Als
vztroz
.. ___ _,
1.19. bra. Rsegt vzturbins energiarendszer vzlatos felptse
szethez. Ezrt kisegt (rsegt), vsztartalk
energiaforrsokrl, ill. energiatrolkrl kell
gondoskodni (pl. gzmotoros vagy benzin-ill.
dzelmotoros ramfejleszt, napelemmodulok
ltal termelt energival felszivattyzott vizet
trol, a vz helyzeti energijval mkdtetett
rsegtturbina ltal hajtott villamos genertor,
szolrakkumultor-bank, srtett levegs haj
ts villamos genertor, lendtkerk-trols
energiakiegyenlt stb.).
Az 1.19. brn egy napelemmodulos hidrarend
szer vzlatt lthatjuk. Az energiatrolsi itt fel
szivattyzott vzzel oldjk meg. Azokon a napo
kon, amikor a napelemmodul nem kpes elg
elektromos energit termelni (pl. ersen felhs
20
idben), a szksges ramignyt egy rsegt
vzturbina ltal hajtott villamos genertorral
nyerik a fels vztroz vznek leeresztse rvn.
Az 1.20. brn a kzzemi hlzatra vissza
tpll nap- s szlgenerloros hibrid rendszer
vzlatos felptst lthatjuk.
sszefoglalsui elmondhat, hogy a jv p
letei, hzai olyanok lesznek, ahol napelemmo
dulok, st elektromos ramot termel
"
csere
pekkel
"
kialaktott hztetk ezrei, s szelesebb
helyeken szlgenertorral kiegsztett hibrid
rendszerek termelik a ramot, a napkollektorok
a hasznlati meleg vizet s termszetesen h
szivattyk ftik a lakhzakat
&
J
Szlgenertor
Napelem
modulok
1.20. bra. Kzzemi hlzatra visszatpll ,.hibrid" rendszer fbb egysgei: napelemmodulok, szl
genertor, akkumultorbank s hlzatra szinkronban visszatpllni kpes inverer (RTS, Solar Electronic,
l. 4. old.)
21
2. Alkalmazsi lehetsgek,
rendszerkivlaszts
2.1. Autonm szigetzem
ramellt rendszerek
nll ramellts ott, ahol nincs elektro
mos. hlzat. A kis s kzepes teljestmny
napelemes tpellt rendszerek kivlan alkal
masak elektromos hlzat nlkli (elektromos
hlzathoz nem csatlakoz) htvgi hzak, kis
nyaralk, vadszhzak, erdszhzak, borospin
ck, istllk, horgsztanyk, egyb pletek, pl.
hegyvidki kis hzak, tengerben lv szigetek
hzai, lakkocsik, vitorlsok, kiteleplt rdi
amatr-llomsok stb. elektromos fogyasztinak
(pl. vilgts, rdi, tv, htszekrny, riasztk
szlk tvjelz kszlk stb.) ramelltsra.
Brhol, ahol nincs elektromos ram, a napelem
ott is mkdtetheti elektromos kszlkeinket,
mghozz a rendszerkiptstl fggen 12 V
egyenfeszltsgrl vagy 230 V vltakozfeszlt
sgrl egyarnt. Nzhetnk tv-t, videt, olvasgat
hatunk a lmpa fnynl s mg meg is bo
rotvlkozhatunk.
A napelemes ramtermels kivlthatja a kz
zemi elektromos hlzattl tvol lv htv
gi hzunk, borospincnk stb. eddig hasznlt
230 V-os aggregtoros, ill. a 12 V-os akkumu
lloros tpfeszltsg-elltsi mdjt. Most mr
"
nemcsak addig van villany
"
, ameddig az
aggregtor pfg, s a akkumultorokat pedig
a feltlts cljbl nem kell ide-oda cipelni.
A 2. 1. brn 230 V-os sznetmentes ramelltst
biztost napenergia-hasznost ramtermel
rendszer egysgeit tntettk fel. A legmegbz
hatbb, sznetmentes ramelltst biztost
rendszerekben hrom ramtermel egysg
hasznlata clszer (napelemmodul(ok), szl
genertor(ok) s kiegszt - rsegt - bels
gs motorral hajtott vsztartalk-ramfejlesz
t genertor). A megtermelt elektromos energia
trolsa a tltsszablyazn keresztl a akku
multortelepbe (akkumultorbank) kerl. A 12 V
os egyen-feszltsget (DC) ad rendszerek
tmbvzlatai a 2.2., ill. a 2. 3. brn lthatk. It
a napelemmodul (s a szlgenertor) ltal ter
melt ram a tltsszablyozra (a szlgenertor
esetben egy tovbbi klnll tltsszablyo
zra) kerl. Ez utbbi gondoskodik a szalr
akkumultor maximlis teljestmny munka
pontban val tltsrl, s megakadlyozza a
tltltst s a akkumultor mlykistst. A szl
genertorral kiegsztett vltozat esetben
kiegyenlthetjk a napenergit, ill. a szlenergit
hasznost klnll rendszerek szezonlis
fluktucik miatti eltr energiatermelst (L a
1. 12. brt).
2.1. bra. A napenergia-hasznost ramtermel rendszer fbb egysgei (napelemmodul, tltsszablyoz,
szolrakkumultor s inverter, F1)
22
12 Voc
(12 V-os fogyasztk
sznetmentes
ramelltsal
2.2. bra. 12 V egyenfeszltsget szolgltat nap
genertoros rendszer tmbvzlata
12 V-os egyenram
fogyasz1k
( .. sznetmentes zem")
r-
l
2.3. bra. 12 V egyenfeszltsget szolgltat nap
s szlgenertoros rendszer tmbvzlata
Amennyiben a 12 V-os fogyasztk mellett 230 V
vltakozfeszltsg (AC) fogyasztkat is kv
nunk tpllni, akkor egy a 12 V egyenfeszlt
sgbl 230 V vltakoz feszltsget elllt
feszltsgtalaktt (egyenvltakoz feszltsg
talakt-, DC-AC inverter) is kell hasznlnunk.
Egy ilyen napgenerloros (napelemmodul)
kialakts tmbvzlata, ill. vzlatos felptse
lthat a2.4., ill. 2.5. brn.
12 V-os egyenram
fogyasz1k
230 V-os vltakoz
ram fogyasztk
("sznetmentes zem")
2.4. bra. 12 V egyen- s 230 V vltakozfeszlt
sget szolgltat napgenertoros rendszer tmb
vzlata
Napelemmodul
Szolrakku
Feszltsgtalakt
m
4
A brzols nem mretarnyos!
2.5. bra. 12 V egyen- s 230 V vltakoz feszlt
sget szolgltat napgenertoros rendszer vzla
tos ielptse (napelemes
"
csomagokbl
"
ssze
llthat rendszerek: F1, F2, F4)
A kereskedelemben a 12 V-os s 230 V-os
60 W ... 3 kW teljestmnytartomnyba es vl
tozatok teljes kszletvlasztka (klnbz
mintavlasztkok) megvsrolhat (F1, F2, F3).
A kisteljestmny napelemes kszletvlaszt
kek (kittek) tbbsge a rszegysgeken s a
szerelsi tmutatn tlmenen a szksges
ktelemeket, kapcsolkat, vezetkeket (s a
kompakt fnycsvet) is tartalmazza ( 2.6. bra).
Nagyobb teljestmny hibrid rendszerek
esetben (400 W . . . 3 kW) clszer rendszerter
vezktl tancsot krni (RT1, RT3, F1 s F2).
2.6. bra. Kereskedelemben kaphat 45 W-os
napelemes kszlet hajkra s jachtokra (F1)
23
Kaphatk "tanyk villamostsra" alap, taka
rk s komfort kivitel vltozatok, mintegy
900 E Ft ... 3,8 M Ft kzlti ron (F1, RT1).
Vsrolhatunk szlgenerloros kszletcsoma
got is. Pl. Air X, Whisper 100, ill. 200, s 500
tpus (1. az 1.11. brt, RT1).
Egy horgszhzik 12 V-os fogyasztinak tp
feszltsg-elltshoz elegend egy darab
80 W
P
cscsteljestmny napelemmodul, egy
darab 20 A-es tltszablyoz s egy darab
130 A h trolkpessg szolrakkumultor
(pl. PB Solar SET-PV80 alapkszlet, F4). Segt
sgvel a nyri Gn., jl., aug.), a tavaszi s
szi (mrc., pr., mj. s szept., okt.), valamint
a tli idszakban (nov., dec., jan., febr.) rendre:
150 W h, 100 W h s 50 W h tltsi energia
elrsre nylik lehetsg naponta - szmolva
az idjrs szeszlyeivel (lsd ksbb!).
Amennyiben a 2. 7. bra szerinti kialaktsban
4 db prhuzamosan kapcsolt 80, ill. 85 W-os
napelemtblt, 1 db 20 A-es tltsszablyoz!
s 3 db prhuzamosan kapcsolt 130 A h tro
lkpessg (helytelenl: kapacits) szalr
akkumultort hasznlunk, gy a nyri, a tavaszi
Prhuzamosan kapcsolt napelemtblk
(4x 80, ill. 85 W)
3 db prhuzamosan
kapcsolt 130 A h-s akku
2. 7. bra. Napgenertoros, max. 0,6 kW h/nap
energiaignyt kielgt 12 V-os tpfeszltsg
ellt rendszer (Siblik Elektrik, BP solar, F4)
24
s szi, valamint a tli idszakokban min.
600 W h/nap, 400 W h/nap s 200 W h/nap
energia "begyjtsre" nylik lehetsg. A alap
s bvtett kszlet- kivitel a Siblik katalgusbl
megrendelhet (F4).
A horgszhzik max. 150 W h/nap energia
ignyt kielgt alapkialaktsnak fbb klt
sgsszetevi a kvetkezk (2007. vben):
- BP-380S 80 W-os, ill. BP585S 85 W-os nap
elemek: egysgesen 11 O E Ft/ db + 20 % fa;
- CR20LC (20 A) tltsszablyoz: 21 E Ft/db.
+20% fa;
- SB1 05S, ill. SB130S szolrakkumultor
(12 V/1 05, ill. 130 A h): 30, ill. 34 E Ft/ db +
20% fa.;
sszesen: 165 E Ft + 20 % fa + teleptsi dj.
A 2. 7. brn lthat 0,6 kW h/nap energit ter
mel 12 V-os napelemes tprendszer - az alap
kiptshez kpest - a fentieken fell mg 3 db
85 W-os napelemmodult s kt tovbbi akku
multort ignyel, amely gy sszesen: 165 E Ft
+ 3 x 11 O E Ft + 2 x 34 E Ft = 563 E Ft + 20 %
fa beruhzsi kltsget tesz ki.
Autakkumultorok hasznlata eseln (amely
szksgmegolds), azok beszerzsi kltsge
kb. 1/3-ra cskkenthet, a szolrakkumul
torokhoz kpest (lsd ksbb!).
A igaz, hogy a
"
tisztn" napelemes rendszerek
nem olcsk, m egyszeri beruhzssal 15 ... 35
vre djmentesen biztostott lehet az elektromos
energia. Maga a rendszer ennyi v utn sem
megy tnkre (kivve annak akkumultorait),
csak hatsfoka cskken minimlis mrtkben
a napelem minsgtl fggen.
A kevsb napstses idszakok szk energia
keresztmetszetnek megszntetsre a napge
nerloros kiviteleknl clszer a szlenergia
hasznostsa is (1. a 2.8. bra tmbvzlatt, s a
Szakkifejezsek, fogalmak A-tl Z-ig, 6. old.).
A 2. 9. brn lthat egy nll zrkr zemre,
ms szhasznlattal szigetzemre (nmely
gazdasg, birtok stb.) kialaktott kombinlt
(folyamatos sznetmentes ramelltsra alkal
mas) napelemmodulos, szlgenerloros s
kiegszt, vsztartalk-ramforrssal elltott
rendszer tmbvzlata. Megjegyezzk, hogy e
l Tltsszablyoz l
s vd k.
l Napelem-l
modulok
12 Vo
l
1
genertor
+
r
l
-
l
1
DC/AC 1
inverter
l
230 V
AC
230 V-os ener-
-
giatakarkos
fogyasztk
12 V-os ener-
l Szl-
:
l
l
l
+
12 v -l
12 V
oc giatakarkos
fogyasztk
Akkumultorbank
2.8. bra. Nap- s szlgenertoros szigetzem sznetmentes tpellt rendszer tmbvzlata
Vsztartalk
ramforrs
(aggregtor)
Tartalk jelleggel
12 v 24 V
oc
12 v. 24 V
oc
230 V
Ac
U
k,1 =
230 V
AC
max. 14.4 V
oc
ill. 28,8 V
oc
\
u
k,2
12 v. 24 V
oc
U
k
;3= 230 V
Ac
2.9. bra. Szigetzem, sznetmentes tpelltsra alkalmas kombinlt hibrid rendszer tmbvzlata
megolds raGionalitst azon krlmny
tmasztja al, hogy a legtbb megjul ener
giaforrs teljestmnyhozama a krlmnyektl
fggen ingadoz s elre nem kalkullhat.
A intelligens rendszer ilyenkor automatikusan
kapcsolja be a vsztartalk ramforrst (az
aggregtort), ha az akkumultorbank kis fe
szltsge s a fogyaszts ezt indokolja. Egy
tovbbi hibrid rendszer vzlatos felptsi rajzt
a 2.10. brn szemlltetjk.
Mint mr emltettk az sszegyjttt elektro
mos energit kmiai ton akkumultorokban
(tbb akkumultortelepben vagyis akkumultor
bankban), ill. ms mdon, pl. srtett leveg-
knt (kompresszor), vagy a vz helyzeti energi
jaknt trolhatjuk, majd azt az igny esetn (pl.
nap- s szlmentes idszakban vagy jszaka)
hasznlhatjuk fel a 2. 11. brn lthat tmbvz
lat szerint. Az elektromos energia az elektromos
vzszivatty (ill. pumpa) mkdtetsvel maga
san elhelyezett vztrol tartlyba kerlve (1. az
1.19. brt) a vz helyzeti energijv alakul.
Ersen borult szlcsendes idben, a szksges
energit a vzturbins ramfejleszt segtsg
vel nyerhetjk a vztrol tartly (troz) vz
nek leeresztse rvn. Azokban az esetekben,
amikor pl. egy ntzrendszerrl van sz, akkor
felesleges a "begyjttt" elektromos energia
kmiai akkumultorokban val trolsa.
25
CZQRlBIOl
PKKUHUBIO|
DBRK
ZVOS QyR
B|BH OQyBSZIK
Z VOS VBIBKOZ
B|BH OQyBSZIK
RZGHOIO|OS
B|BHjSZI
[OCORBS]
2.10. bra. Szigetzem, sznetmentes tpelltsra alkalmas kombinlt hibrid rendszer felptse (RT1,
RT2, ATS, RT9)
v
LRlQBIBKB

====

Z
=====|KOS OQyBSZ
IK [r v )
2.11. bra. Nap- s szlgenertorral s kt kiegszt vsztartalk-ramfejlesztvel felptett tpfeszltsg
ellt rendszer tmbvzlata
26
Vgezetl megemltnk, ill. bemutatunk n
hny olyan nellt, szigetzem, autonm
alkalmazsi terletet, ahol ms tpfeszlt
sg- ellts szinte kizrt. Ilyenek tbbek
kztt hlzati rammal nem rendelkez vidki
teleplsek, tanyk (l. 2. 12. bra), vadsz
erdszhzak, hegyi dltbor horgszlak,
kunyh, folyk ltal krbezrt szigetek, tenger
ben lv szigetek (l. a 2. 13. bra).
2.12. bra. 4,7 kW cscsteljestmny napelem
tbla-mez dli tjols hztetn (Moore, RT1)
Vzszivattyk, vzlevegztetk ramellt
sa. A nap- s szlgenertorokkal mkdtetett
vzszivattyzsnak s -levegztetsnek szmos
lehetsge s megoldsi mdja van.
Tipikus alkalmazs pl. htvgi telkek, vidki gaz
dasgok, kempingek, llatitatk, ill. olyan helyek
gazdasgos vzelltsa, ahol nincs vezetkes
vz- s ramellts.
Gyakorlatilag egyszeri beruhzssal
"
ingyenes
s
"
tehet a tovbbi vzfogyasztsi kltsgnk.
A ilyen rendszerek igen alkalmasak mezgaz
dasgi vezetekben vztrozk feltltsre, for
rsvzkiemelsre, halastavak vznek levegzte
tsre (oxigndstsra) s vzptlsra, meden
ck vzforgatsra (pl. napkollektoros meden
cevz melegts), szennyvztavak oxigndsts
ra, kis kertek, kertszetek, magngazdasgok,
llattenyszetek, vadszterletek vzelltsra,
legelkn itatvz biztostsra (villanypsz
torok zemeltetsre) stb.
2.13. bra. 1,7 kW DC oldali teljestmny autonm tprendszer 10 db 175 W cscsteljestmny
(10x 175 W p) napelemtbla felhasznlsval az Adria egyik szigetn (Siblik Elekrik)
27
A vizet frt blscsves cs s sott kutakbl,
folykbl csatornkbl s tavakbl nyerhetjk
(1. mg Jan Tuma: ntzrendszerek c. Cser
Kiad gondozsban megjelent knyvet, Buda
pest, 2005). Kaphatk klnbz teljestmny
egyen- s vltakoz feszltsgrl mkdtethet
elektromos szivattyk. A nap vagy/s szlgene
rtor a szablyozelektronikn (szksg esetn
a egyenfeszltsget vltakoz feszltsgg
talakt inverteren) keresztl ltja el tpfeszlt-
Napelem
modul(ok)
Szlgenertor
Szablyoz
elektronika
sggel a elektromos vzszivattyt (2.14. bra).
Itt nincs szksg akkumultoros energiatro
lsra. A ilyen szolrakkumultor nlkli megol
dsoknl vzszivattyzs akkor van, ha st a
nap vagy fj a szl.
A legelterjedtebb vzszivattytpusok a kvetke
zk: a felszni szivatty (pl. sz motorszivatty
egysg), a centrifuglis felszvszivatty s a
bvrszivatty (2. 15. bra).
Elektromos
vzszivatty
Vztroz'
2.14. bra. Nap- s szlgenertorrl mkdtetett elektromos vzszivattyz rendszer tmbvzlata
Szlgenertor
Tartoszlop
Szivatty s
rendszerszablyoz
D
2.15. bra. Szlgenertorrl mkdtetett vzszivattytpusok
28
Felszni szivatty
Centrifuglis szivatty
Bvrszivatty
Htvgi hzak vzelltsra kivlan alkalma
sak pl. a Grundfos s a Kyocera cg klnbz
vzhozarol biztost szivattyi (L F1, F2, F4, RT1,
RT2, RT4).
Kzbevetleg megjegyezzk, hogy kaphatk
napelemekrl mkdtethet 12 V-s mini
bvrszivattyk is. Ezek pl. csnakban, lak
kocsiban, konyhakertben, vztartlyok tlt
sre, rtsre alkalmasak (F1, F2).
A Kyocera SD, ill. SC sorozat bvrszivattyi
9 ... 162 Um in vzszlltst tesznek lehetv
O ... 70 m, ill. O ... 167 m emelmagassg mellett.
A SD sorozat egyenram membrnos bvr
szivattyk 12 ... 30 V egyenfeszltsg-tartomny
ban zemeltethetk. Mkdtetskhz akr 35 W
teljestmny is elegend. Semmilyen karbantar
tst nem ignyelnek, helyben szerelhetk. Al
kalmasak mind nyitott vztrk, mind pedig zrt
hidrofortartlyok feltltsre. Az SD 370/6-35, ill.
SD 12-30 tpus akr 127 mm, ill. 152 mm tm
rj frt kutakba is telepthet. Vzszlltsi rt
ke 9 Umin, max. emelmagassga 70, ill.30 m.
A SC sorozat bvrszivattyk vzszlltsa
max. 162 Umin, emelmagassguk O ... 167 m.
A 30 ... 120 V feszltsgtartomnyban teljest
mnyfelvtelk 140 ... 1 OOO W Ez lehetv teszi
a szles kr napelemmodulos zemeltetsket
Nem szennyezik a krnyezetet, korrozillak,
csendes mkdsek s rendkvl hossz a
lettartam uk.
A klnbz szivattyrendszerek mretez
svel s teleptsvel tbb cg foglalkozik (pl.
RT1, RT2, RT 4, RT 8 s RT9).
Aszivattyk adatlapjain tbbnyire megtallhatk
a szmunkra legalkalmasabb szivattyrendszer
mretezsi lpseihez szksges diagramok.
A mretezs a helyi adottsgok (tlag napsttt
sgszint, szlgenertor esetn tlag szlers
sg), meteorolgiai, topogrfiai, valamint egyb
adatok figyelembevtelvel trtnhet. Kaphatk
230 V/400 V-os hromfzis vzszivatty-rend
szerek is (RT1, RT8).
A 2. 16. brn llat itathely vzelltsra alkal
mas, napgenertorrl s kiegszt vsztartalk
ramforrsrl tpllt szivattyrendszer felp
tst lthatjuk.
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
2
3--
4
-l
5 ----
2.16. bra. Itathely vzelltsra alkalmas, napge
nertorrl s kiegszt vsztartalk-ramfejlesz
trl tpllt vzszivatty (Grundfox SOFlex Solar)
1 SQF szivatty; 2 kbel; 3 kbelszort; 4 feszthuzal;
5 huzalrgzt; 6 napelemtblk; 7 tartvz; 10 ram
fejleszt; 13 10 101 kapcsolszekrny
Azon ritka esetekben, amikor napokig nincs
napsts, a zkkenmentes vzelltshoz a
berendezs mkdtethet aggregtorrl is. Ez
utbbinl biztonsgosabb, felgyelet nlkl is
mkd megoldst tesz lehetv a nap- s
szlenergit egyttesen hasznost, a 2.17. b
rn lthat elrendezs.
Mg elnysebb a 2. 18. brn lthat elren
dezs. Itt a nap- s szlenergibl nyert elekt
romos energia egy magasan elhelyezett tro
ltartlyba szivattyzott vz helyzeti energij
v alakul. Ez esetben teljesen szksgtelen a
elektromos energia akkumultorbankban is
trtn trolsa. A megptett berendezs
rzkeli a kt vzszintjt, kikapcsol, ha a kt
bl esetleg elfogy a vz. Kiegszl mg egy
vzszintrzkel kapcsolval (15), amely a
berendezst kapcsolja ki s be a vztrol
vzszintvltozsnak megfelelen [2].
29
8
2
__.
3--
4--
5--
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
.. . . . .
:::: . " . .
...
. . . .

. . .
2.17. bra. llat itathely nap- s szlgenertoros
vzellt rendszere (Grundfos SOFlex Combi)
8 szlgenertor; 9 10 102 kapcsolszekrny, lsd elz
bra megnevezseit is
2.18. bra. Vidki telepls nap- s szlgenerto
ros vzellt rendszere (Grundfos SOFlex Combi)
11 eu 102 szablyozegysg; 14 vztrol; 15 vzszint
kapcsol, lsd a elz kt bra megnevezseit is
30
A bemutatott berendezsek tbbsgnl a szer
vizigny minimlis. A napgenertornak kzel
kell lennie a szivattyhoz, a szlgenertor (a ki
viteltl fggen) akr 1 .. . 3 km-re is telepthet a
szivattytl. A nap- s szlgenertoros rendsze
rek gazdasgossgukban versenykpesek a
dzel-/benzinmctoros ramellt egysgekkel
(agg regtorokkal).
Kzlekedsi eszkzk ramelltsa.
A megjul energiaforrsok hasznlhatk kz
lekedsi eszkzk fogyasztinak ramelltsra
is. Ilyen lehet pl. vitorls hajk, lakkocsik stb.
fogyasztinak ramelltsa. A 2.19a brn lv
jachton 2 db 400 W teljestmny Air X Marine
tpus szlgenertor s 1 db 175 W-os napelem
madul ad elektromos energit. A b brn (lak
kocsis kempingezsnl, hajzsnl hasznlt
mobil) max. 2 kW teljestmny, kiegszt vsz
tartalk benzinmctoros ramfejleszt lthat.
2.19a bra. Nap- s szlgenertor a hajn
2. 19b bra. Kiegszt vsztartalk-genertor
2.20. bra. Lakautra szerelt napelemmodulok (F1)
A 2.20. brn kempingezsnl hasznlt, lak
autra szerelt, llthat dlsszg napelem
tblkat lthatunk. Segtsgvel pl. htszekrnyt
s egyb fogyasztkat lthatunk el rammal
ott, ahol nincs vezetkes hlzat. Krnyezetv
delmi okokbl egyes tavakon csak villamos
maloros hajts kishajk hasznlata enged
lyezett (pl. ausztriai tavak). A ilyen kishajknl
rnykoltetknt szerepl napelemtblk llt
jk el az villamos motor hajtshoz szksges
"kiegszt" energit. jabban vitorlzreplk
fedlzeti ramelltst is napelemrdulokrl
oldjk meg (a hajlkony napelemek).
Szellztet- s htberendezsek ram
elltsa. A mlyhts, klmatizls, szellztets
tipikus napelemmodulos alkalmazsi terlet,
mivel a htshez megbzhat ramellts szk
sges. Itt gyakorlatilag "egybe esik" a knlat
(a napsts) s az igny (pl. a hts) idpontja.
Pl. szolrventiltoros szellztet rendszer gon
doskodik a szksges levegcserrl gymlcs
szrt-aszal berendezsek, fliastrak, tliker
tek, !elterek, magukra hagyott gpjrmvek,
lakkocsik stb. levegcserjrl. E berendez
seknl a ventiltor a napsugrzs hatsra
automatikusan lp mkdsbe.
2.21. br. Napenerloros senzetrendser flia
hzakhoz, tlikertekhez, tettrhez, lakauthoz (F1)
31
Egy ilyen szellztetkszlk felhasznlsi
pldja lthat a 2.21. brn (F1). A 12 V-os kis
napelemtbla egy ventiltort lt el tpfeszlt
sggeL A levegcsere ers napsugrzsnl
max. 61" m3/h.
A kereskedelemben egyre jobban terjed a nap
genertorrl mkdtetett kis trfogat, hordoz
hat energiatakarkos htlda. A Sibi ik Elektrik
knlatban 32 s 50 L trfogat kivitelek
kaphatk.
A legjabb cscstechnolgij Danfess BD 35F
kompresszornak ksznheten a CF-018, ill.
CF-35 tpus 18, ill. 35 L-es kompresszoros
mlyht (2.22. bra) 12/24 V-ra csatlakoztat
hat (az tkapcsols automatikus). Teljestmny
felvtelk kb. 35, ill. 45 W; htsi tartomnyuk
+5 ... -15 oc. tmegk 1 0,5, ill. 17 kg. A 35 L-res
tpus a 12/24 V egyen-tpfeszltsg mellett
11 O ... 240 V-os vltakoz feszltsgrl is m
kdik (F1).
2.22. bra. Minimlis energiafelhasznls komp
resszoros mlyhtdobozok (F1)
Egyb ms helyhez kttt berendezsek
ramelltsa. Nhny tovbbi, olyan kologi
kus alkalmazst mutatunk be, amelyekben a
napelemes tpfeszltsg-ellts energia-,
32
anyag-, ill. munkamegtakartst hoz. Itt emlt
hetk pl. az tjtszllomsok, mikrohullm
adattovbbt rendszerek stb. energiaelltsa
ott, ahol a ltestmny megkzeltse nehzkes
vagy pl. helikopter nlkl lehetetlen. Ide sorol
hatk mg a nehezen megkzelthet helyeken,
a nagy zembiztonsg, ill. minimlis karban
tartsi igny LED-es jelzfnyek. Ezekre a
helyekre trtn kipts (pl. napelemes jelz
fnyek nagyfeszltsg, 220 kV-os twezetki
oszlopokon, hegytetkn, magas pleteken
stb.) felttelezi a rendszer minden alkatelemrl
az igen magas zembiztonsgot, ill. a minimlis
karbantartsi ignyt, tovbb a rendszerek
tranziensek elleni vdelmt (villm, egyb
lkfeszltsgek s zrlati ramok keltette
mgneses indukci).
A ilyen alkalmazsi lehetsgek felsorolst
mg oldalakon keresztl sorolhatnnk.
A felsorolt berendezsek alkalmazsval meg
takarthatjuk a kltsges elektromos hlzat
(twezetk) kiptst (ha egyltaln lehets
ges is az pl. tengeri, folyami, magas hegyvidki
teleplseken).
Tipikusan alternatv zemben mkdnek a k
lnbz vilgtberendezsek, amelyek a nap
pal begyjttt elektromos energit eltroljk,
majd este vilgtanak. E berendezseket moz
gs- s/vagy alkonyat-rzkelkkel teszik intelli
genss, hogy nll, kls beavatkozs nlkli,
takarkos zemvitel mkdsk biztostva
legyen (2.23. bra). Ezen tmbvzlat alapjn
plnek meg a napelemes kerti lmpk is, ahol
az energiatakarkos fnyforrst LED-ekkel
alaktjk ki (2.24. bra).
Energiatakarkos
fnyforrs
2.23. bra. Energiatakarkos kltri napelemes
fnyforrs tmbvzlata
2.24. bra. "Energiakltsg nlkli" napelemes
keri lmpatestek (F1)
-.
-'
-
'
--
-
2.25. bra. Trmegvilgt lmpk egyedi ram
elltsa 100 W nap- s 400 W teljestmny szl
genertoros hibrid rendszerrl (als, ill. fels kp:
nappali, ill. jszakai felvtel)
Mint mr emltettk, a vezetkes ttest-vilgts
kiptse helyett egyre jobban hasznlnak intel
ligens, nap- s szlgenertorokkal mkdtetett
trmegvilgt ostorlmpkat (1. 2.25. bra).
A kltri napelemes vilgtstechnikai eszkzk
legkorszerbb vltozatainak tmbvzlatt a
2.26. brn tntettk fel. Ezeknl az tjelz
2.26. bra. Energiatakarkos kltri vilgt
s irnyfnyjelz (vilgtstechnikai) kszlk
irnyfnyforrs tbbnyire LED, amely stteds
eseln vagy folyamatos vagy villog fnnyel
jelzi az utat, amelynl a kvnt zemmd a (K)
kapcsolval vlaszthat ki. Ha a mozgsrz
kel mozgst szlel, akkor az egy bellthat
idtartamra bekapcsolja a fnyforrst az jsza
ka sorn. A infravrs mozgsrzkelvel egy
beptett kltri vilgttestek hasznlata igen
knyelmes - a legfontosabb azonban az, hogy
e mdon energit takartanak meg.
2.2. Hlzatra visszatpll
ramellt rendszerek
Hlzatra visszatpll napelemes rend
szerek. A napelemek alkalmazsai az auto
nm, nellt, szigetzem (Stand alone) "vil
lanyptl" megoldsoktl az gynevezett
hlzatra visszatpll (Utility Interactive) nap
elemes rendszerekig terjednek. Ez utbbi rend
szerek nem taralmaznak energiatrol szalr
akkumultorokat (gy a vesztesgek is cskkent
hetk), s a napsugrzsbl nyert elektromos
energia fel nem hasznlt rszt egy erre a clra
U1 = 12V U,AC =230 V
2.27. bra. Hromfzis hlzatra visszatpll
rendszer tmbvzlata
33
szolgl hlzatra szinkronizl inverteren
keresztl kzvetlenl a kiptett kzzemi elekt
romos hlzatba juttatjk. Egy ilyen hromfzis
visszatpll rendszernek a tmbvzlatt a
227.bt0n lthatjuk.
ter ez esetben a napelemek s a szolrakku
multor-bank ltal leadott energit vissza
tpllja a hlzatba a csatlakoztatott fo
gyasztk ltal felvett teljestmny bizonyos
mrtkig. A ilyen rendszer kzzemi ram
szolgltati ramsznet esetn sznetmen
tes, 230 V-os vltakoz feszltsg ramfor
rsknt zemel.
Ezeknek a visszatpll rendszereknek lnyege
a, hogy a napelemes rendszerrel felszerelt
csaldi hz, irodahz stb. egy kis energiaszol
gltatknt funkcionl. Nappal, amg st a nap,
van energiatermels, a megtermelt elektromos
ram egy rsze
"
kifel folyik
"
ms fogyasztk
fel. Napszegny idszakokban s este, ill. jjel
pedig a kzzemi szolgltattl vtelezzk a
ramot. Lehetsg van a kt rendszer, vagyis
a nellt szigetzem s a hlzatra vissza
termel vltozat kombincijra is (1. 2.2o.
bm). A hlzatra visszatpll OCAC inver-
A hlzatra visszatpll, szolrakkumultor
nlkli rendszereknl a napelemmel megter
melt energinkkal
"
ugyanolyan energiaszol
gltatv vlunk, mint egy kis erm
"
. A
ltalunk megtermelt nappali energiafelesleg a
kzzemi hlzatba kerl, gy a rajtunk kvl
ms fogyasztk is hasznlhatjk (kp
letesen szlva: ez esetben a
"
villanyrnk
"
vis
szafel forog) s ezrt a elektromos ener-
'HC
Lg__ = 12 v Lg_ =230 v
230 Vg_ gyBZS
KOZUZD HBZB
B[SZUSSg
12/230 VOS |BZBU|V
DC/AC BKBQCSO-
HV|| B
UODBKB
2.28. bra. Hlzatra visszatpll kombinlt energiahlzat tmbvzlata
r--------------------, r------------------------------, r-----------------,
|V SZ
' '
|BZB|B KBCSOB |V DV|l| AC VOOB SZl
l
' '
|DV||


-
-

R,
MK1
CDD!
SZ|
H-
SZ|

- -
SZ.-
VSSZBCSBOBS
OOB|BD-
V|SSZBCSBOBS


' '

QC |O

ZB

B
,.BZSOBS
''~
D|Z


OZ VBgy COD[U
V|SSZBCSBOBS_
gySSg
i i |B|OZSK
'
- 1
--------------------------- L-----------------------

L-------------
|B|ODBZSt 1
VBBSZ-
|BDSZO|DBO|
U g_ 3x 230 V
[K SS
_
DD,
L, Lg, Lg SS N)
___ .
2.29. bra. Napgenertoros hlzatra visszatpll hromfzis energiarendszer tmbvzlata (erraSolar)
d9
giaszolgltat neknk fizet. Ha nem terme
lnk ramot, de fogyasztunk, akkor mi fizetnk
a energirt
A 2.29. brn napelemes, a hromfzis
3 x 230 V-os hlzatra visszatpll energia
talakt rendszer egy lehetsges tmbvzlatt
tntettk fel (Terra Solar Kf.). A energiatala
kt rendszer a napelemtblk adta egyen
feszltsg elektromos energit alaktja t s
tpllja a hromfzis hlzatba egy levlaszt
transzformtoron keresztl. A teljes hlzatra
dolgoz rendszert egy PV (PV = Photovoltai
kus, fnyelektromos) illeszt, egy hromfzis
hlzatra kapcsolt inverter s egy AC vonali
illeszt- s a hromfzis levlaszttranszfor
mtor alkotja, termszetesen a napelemtblk
kal egytt. A inverter a hromfzis kimeneti
feszltsgt mikroprocesszorral szinkronizlja a
hlzathoz, gy a kimeneti feszltsg szinkron
poziciban kerl a hlzatra. A napelemek
munkapontjt a inverter vlasztja meg intelli-
Biztonsgi kapcsal
gens szaftvere ltal, gy keresve meg a
napelem lbibl a mindenkori maximlisan
kivehet elektromos energit (Gy4, RT5).
Hlzatra visszatpll nap- s szlgene
rtoros rendszerek. A kevsb napst
ses vszakok szk energia-keresztmetszet
nek megszntetsre - ahol elg szeles a
helyszn - clszer egyttal a szlenergia
hasznostsa is. T ny, hogy a szl elfordu
lsa vletlenszer. Magyarorszg ugyan nem
szmt szeles orszgnak, de annak nagy r
szn hasznlhat szirotoros ramfejleszt,
vagyis szlgenertor a kisebb feladatok
elltsra, ill. "rsegtsre".
A 2. 30. brn lthat kzvetlen hlzatra
visszatpll rendszer j plda a decentrali
zlt ramtermelsre. Itt vltoz sebessg szl
genertor (400 W ... 50 kW) s napelem
modulok (160 W . . . 1 O kW) termelik a ramot.
A inverter alaktja t a termelt ramot 230 V-os
Fogyasztsmr
Vezrelt inverter
G
AC terhelseloszt
kzpont
---
2.30. bra. Akkumultor nlkli nap- s szlgenertoros hlzatra visszatpll rendszer (RT1)
35
vltakoz feszltsgg. Az interaktv kap
csolatot biztost, a 230 V-os vltakoz ram
hlzatra visszatpll rendszerben a szlge
nertor s a napelemmodulok ltal ellltott
energival cskkenthetjk a kzzemi hlzat
bl vsrolt energia kltsgt (mivel az ramfe
lesleg eladhat a kzzemi hlzati szolgltat
nak). Mivel e rendszerkialakts nem tartalmaz
szolrakkumultorokat (akkumultorbank), ezrt
kltsgkihatsa s vesztesgei is kisebbek.
Tovbbi elny, hogy knnyen hozzilleszthet
a meglv rendszerhez. Kzzemi ramkimara
dsnl a rendszer kikapcsol.
A 2.31. bra egy sznetmentes 0,6 ... 30 kW
kztt megpthet hlzati rendszert mutat,
ahol az ramot szlgenertor s napelemma
dul termeli. A kis akkumultorbank (kb. 50 kW,
back-up) brmikor sznetmentes energiaell
tst tesz lehetv, gy kpes a vlgyidben
(a minimlis terhelsi idszakban) termelt ener
git a cscsidben leadni. A akkumultorok
u
- 230V-
Tranziens jelensg
-
~= =---~ -----~ ++= =+ +=
Feszltsgingadozs
J. Zavar
2.32. bra. A vltakozfeszltsg hlzat lehets
ges feszltsgingadozsai, tranziens jelensgei s
egyb zavarai
Fogyasztsmr
Transzformtor
2.31. bra. Akkumultoros nap- s szlgenertoros hlzatra visszatpll rendszer
36
szl- s napenergival termelt rammal vagy/s
a kzzemi hlzatrl tlthetk.
Termszetesen az energiaellts biztonsg
nak (sznetmentessgnek), a hlzatrl rke
z tranziens jelensgek, feszltsgingadozs
s egyb zavarjelek (2. 32. bra) kivdse
cljbl online zemmdot clszer alkalmaz
nunk. Itt az esetek tbbsgben a vezetkes
elektromos energia csak biztonsgi tartalk.
A ilyen hlzatra visszatpll nap- s szl
energit hasznost rendszert egy vagy tbb
napi ramsznetet elvisel ramtartalk akku
multorbankkal is el kell ltni. gy a kz
zemi ramellts kimaradsakor sem ma
radunk elektromos energia nlkl (sznet
mentes ramellts).
A legkorszerbb, legmegbzhatbb sznet
mentes ramellt rendszereknl a betp
llsi lehetsgek:
1. egyenram napelem modulokrl,
2. egyen- (ill. vltakoz ram) szlgenertorrl,
3. vltakoz ram az ramszolgltat hl
zatrl (ha van),
4. vltakoz ram vsztartalk ramforrsrl
(aggregtor).
A kimenet:
1. sznetmentes ramellts,
2. tiszta zavarmentes szinuszos feszltsg,
3. mentessg a hlzatrl rkez zavarok ellen,
4. az thidalsi id az alkalmazott akkumul
torbank trolkpessgtl fgg,
5. a napelemmodulok s a szlgenertor ter
melte energia teljes mrtkben hasznosuL
A 2.33., ill. a 2.34. brn egy ilyen, a hlzattal
interaktv kapcsolatban ll 4 kW cscsteljest
mny napelem modulos rendszer napelem
tblinak dli, ill. szaki tjols hztetn tr
tn elhelyezst lthatjuk.
A forgalmazk, rendszerfejleszlk s teleptk
klnbz teljestmnyhozam hlzata vissza
tpll napelemes s hibrid termklista ssze
lltsokat knlnak (F1 . ... F5 s RT1 .... RT6).
2.33. bra. Hlzatra visszatpll 4 kW-os cscsteljestmny napelemmodulos rendszer napelemtblinak
elhelyezse dli tjols hztetn. A napelemmodulok alatt lthatk a hasznlati meleg vizet elllt
napkollektorok (RT1)
37
Napelemmodulok esetben jelenleg 600 W tel
jestmny felett engedlyezik, ill. lehetsges a
kzzemi hlzatra val visszatplls. A leg
egyszerbb (legolcsbb) felpts megold
sok nem tartalmaznak akkumultorbankot A
rendszernk ekkor
"
mint egy fogyaszt" kz
vetlenl a hlzatra csatlakozik. Amennyiben
fogyasztsunk egy adott pillanatban kisebb
a napelemes rendszer energiatermelsnl a
"
norml villanyra megll", hromfzis ra
esetben brmelyik fzist kivltja. A ELM,
MSZ terletn mr lehetsg van "oda-vissza
mr" mrra beszerelsre, ami mrheti
ves szinten a fogyasztst, s a betplls! s ez
alapjn trtnik ves szinten a szalds elsz
mols. Kisebb teljestmny rendszereknl
(5 kW alatt) elegend egy
"
sima kt szmsoros"
ad-vesz mrs villanyra, amit a szaigitat ad
(20 E Ft. .. 30 E Ft, tpustl fggen).
A Pannon Solar Kft. (RT6) t klnbz ener
giahozam hlzatra visszatpll vltozatot
knl (l.a 2.1. tblzatot). Ezek polikristlyos
(edzett veghordozn, ers, tvztt alumini
umkeretben, 20 ves szavatossggal) nap
elemtblkbl s egy hlzatra szinkronizl
visszatpll DC-AC inverterbl llnak. A tb
lzatban lv sszelltsokat 50 %-os ener
giakivllsra mreteztk.
2.34. bra. Napelemtbla-mez tarszerkezet
szaki tjols hztetn
2.1. tblzat. 50 %-os ves energia kivllsra mretezett, hlzatra visszatpll rendszerek
Tpus- ves Havi Napelemtbla- Napelemtbla db, DC/AC A berendezs l
jells energia- energia- tpus, teljest- sszteljestmny, invertertpus neH ra, Fl
termels, fogyaszts, mny, W
P
mret (HXSZXV),
kW h/v kW h/h mm
l
PS-PVH-1 1050 150 ... 200 KCB5T-1, 10 db, B5o w
P
SMA Sunny Boy 700 1 215 OOO
l
85 +10/-5%
1000 x 652 x 36
PS-PVH-2 1727 250 ... 300 KC130GHT-2, B db, 1400 W
P
SMA Sunny Boy 11 OOE 1 813 OOO
130 +10/-5%
1290 x 990 x 36
PS-PVH-3 2 590 350 ... 500 KC130GHT-2, 12 db, 2100 w
P
SMA Sunny Boy 1700E 2 626 OOO
130 +10/-5%
1290 x 990 x 36
PS-PVH-4 3 454 550 ... 700 KC200GHT-2, 14 db, 2800 Wp SMA Sunny Boy 2500 3 328 OOO
200 +10/-5%
1425 x 990 x 36
PS-PVH-5 4 934 750 ... 900 KC200GHT-2, 20 db, 4ooo w
P
SMA Sunny Boy 3000 4 646 OOO
200 +10/-5%
1425 x 990 x 36
l
38
3. Nap- s szlgenertoros ramtermel
rendszerek fbb egysgei
A nap- s szlgenerloros tprendszerek ener
giagyjt, ill. ramtermel egysgeiknt emlt
helk (1. elbb 2.9. s 2.10. brt) a napgener
torok (napelemmodulok, napelemtblamezk),
a szlgenerlarak ( szlmaloros ramfejlesztk)
s a kiegszt (rsegt) vsztartalk- ramfej
leszlk (benzin-, ill. dzel- vagy gzmotorral haj
tott ramfejleszt genertorok, ms szhaszn
lattal aggregtorok).
Tovbbi egysg a akkumultortlts-szablyo
zk, a szolrakkumultorok, a DC-AC inverte
rek, a energiatakarkos fogyasztk, tovbb a
egyb tartozkknt szerepl elektromos szere
lsi anyagok, s kiegszt egysgek. Ez utbbi
hoz tartoznak pl. a kapcsolszekrnyek s tl
feszltsgvd berendezsek, villmvdelmi s
rintsvdelmi kialaktsok, s egyb kiegszt
elektronikk.
3.1. Napelemek,
napelemrod u Iok
A napelem mint elektromos energiaforrs.
A Nap kzvetlenl vagy szrt formban hoz
znk rkez fnyt, de akr a mestersges fnyt
is fnyelektromos cellkkal elektromos egyen
ramm alakthatjuk t. A napelemek alapanya
ga flvezet. A energiatalakts a flvezet
alapanyagban jtszdik le. Ha a fnyforrs a
Nap, a fnyelektromos cella, vagyis a fnyelem
neve napelem. Egy napelemcella hatsfoka
tpustl fggen 6 ... 21 ,5 %.
A egyedi napelemcellk elektromos s mecha
nikai jellemzi ltalban nem felelnek meg a fel
hasznlsi ignyeknek. Pldaknt emltjk, hogy
a kristlyos szilcium napelemcellk resjrsi
feszltsge 0,55 ... 0,65 V, rvidzrsi rama
20 .. .40 mNcm2 s teljestmnye 13 ... 17 mW/cm2
1000 W/m2-es AM 1 ,5 sugrzsi felttel mellett,
25 oc krnyezeti hmrsklet esetn. Egy szo
ksos kristlyos szilcium napelem fellete
50 ... 200 cm2 A clbl, hogy nagyobb teljest
mnyt rjenek el, a egyedi napelemcellkat
nagyobb egysgekbe szerelik. A ilyen tokzott,
egybeptett cellkat (3. 1. bra) napelemmodu
loknak (napelemtbla, napelempanel, fnyelekt
romos modul, PV (PhotoVoltaik) modul, szalr
madul stb.) nevezzk. A felhasznls, vagyis a
telepts sorn a sok napelemmodul egybefg
g "napelemmezt, szolrsznyeget" alkothat.
3. 1. bra. Szemmel lthatan klsleg is jl
elklnthet napelemcellk egy napelemtblban
A napelemmodulokban a egyes cellkat elekt
romosan sorosan, prhuzamosan, ritkbban
vegyesen kapcsoljk (sszefmezik). A ilyen
mdon kapcsolt cellk l = f(U) jelleggrb
jnek alakulst a 3.2. bra mutatja.
Mint mr emltettk a napelemmodulok speci
fikll adatait tbbnyire 1 OOO W/m2 AM1 ,5 su
grzsi felttel mellett, 25 oc krnyezeti hmr
skletre adjk meg. A fld lgkrn kvl a op
tikai levegrteget 0-val s a sugrzst AMO
val jellik (Air Mass O, AMO). A Fld felsznre
a tengersznt magassgban merlegesen,
39
a)
b)
l
3
A
2
o
l
1!0

)
o 0,4 0,8 1,2 1,6 v
c
)
l
l
e
i
2
- - -

1

+
0,4 v u o 0,4 0,8 1,2
.
u
1,6 vu
3.2. bra. A napelemmodul ram-feszltsg karak
terisztikjnak alakulsa napelemcellk esetben
a) sorosan kapcsolt; b) prhuzamosan kapcsolt;
c) vegyesen kapcsolt
tiszta, felhtlen idben berkez sugrzst AM 1-
el jellik (3.3. bra). Tlzott leegyszerstssel
a optikai lgrteg a fldn lv tengersznt ma
gassgban lv megfigyelsi pontban, tiszta
idben: AM/cos a, ahol a (grg kis alfa) a
megfigyelsi pontban a berkez sugrzs s
a fggleges ltal bezrt szg (amely fldrajzi
hely- s idfgg!). A AM1 ,5 48,2-nak felel
meg.


l
.

AM1
3.3. bra. A AMm defincijnak szemlltetse (1]
A napelem mint tpforrs ramgenertorknt
mkdik. Bels ellenllsa nagy, s ezrt is
zrhatak rvidre minden kros kvetkezmny
nlkl annak kivezetkapcsai. Elektromos
helyettest kpt a 3.4. brn lthatjuk.
40
R
s

+
U
o

l
U
R
a)

1
0
l,
t=
.
R
s
l
m
b)
3.4. bra. A napelemmodul elektromos helyettest
kpe s maximlis teljestmny M munkapontja
az l = f(U) jelleggrbn
Itt IF a fotonok ltal generlt ram; R b a bels prhuza
mos vesztesgi ellenlls rtke (a napelem felletn
ltrejv vesztesgek sszege); R. a soros vesztesgi
ellenlls rke (a napelem kontaktusain s bels
ramvezetsben keletkez vesztesgek sszege);
/0 a pn tmeneten U0 feszltsg hatsra tfoly
(megvilgtsmentes esetre vonatkoztatott, vagyis
stt) ram rtke; U a kls R terhelellenllson
tfoly l ram hatsra keletkezett feszltsg.
A napelemrl levehet teljestmnyt a napelem
feszltsgnek s a ellenllsan tfoly ram
nak szorzatbl kapjuk. Ahhoz, hogy a napelem
bl a lehet legnagyobb teljestmnyt vehessk
ki, fontos a optimlis terhels megvlasztsa.
A 3.4. brn a maximlisan kivehet teljestmnyt
a kk szn rsz szemllteti. Ezen terletnek,
valamint a res jrsi feszltsg s a rvidre
zrsi ram szorzata ltal meghatrozott terlet
nek a hnyadosa a n. kitltsi tnyez, ms
szhasznlattal FF tnyez (fill faktor) faktor. E a
(szakirodalomban, a napelemkarakterisztika
jellemzsre, minstsre szolgl) hnyados
rtk adja meg, hogy a maximlisan kivehet tel
jestmny tglalapja hny szzalka a I,U0 ltal
meghatrozott tglalap terletnek. Ertke
a gyakorlatban hasznlatos napelemekre
0,75 ... 0,85 tartomnyba esik. Idelis napelem
esetn a FF kitlts i tnyez rtke 1 volna (nulla
rtk soros s vgtelen ellenlls-rk prhu
zamos ellenllst s idelis karakterisztikt fel
ttelezve).
A napelemek tltsszablyozi a beptett
MPPT (maximlis teljestmny munkapontke
ress) rendszernek ksznheten a napelem
modulokbl nyerhet legnagyobb kimeneti tel
jestmnyt hasznostjk.
A napelemmodulok tbbsgnek nvleges fe
szltsge 12 V, de kszlnek kisebb s nagyobb
(a szabvny 6, 12, 24, 48 V feszltsgsorhoz
ill eszked, vagy tkapcsolhat) nvleges fe
szltsg modulok is. Pldaknt emltjk, hogy
egy 12 V nvleges feszltsg modulban mint
egy 30 ... 40 db egyedi kristlyos szilcium
napelemet kapcsolnak sorba.
A szoksos 12 V-os nvleges feszltsg egy
kristlyos (monokristlyos) s a polikristlyos
napelemmodulok kivlan illeszkednek a 12 V
os rendszerekhez. Ellenben az amorf szilcium
vkonyrteg napelemmodulok feszltsge nem
mindig igazodik a 12 V-os nvleges szabvnyos
feszltsg hez, annl nagyobb: 40 ... 50 V
A gyrts sorn, hogy a napelem energiabe
fogsa minl kedvezbb legyen, klnfle m
szaki megoldsokat alkalmaznak. A felletet
klnbz eljrsokkal
"
rcskstik", tkrzs
mentestik vagy "lencsstik". A napenergia mi
nl jobb hasznostshoz ugyanis szksges a
felleti reflexi cskkentse.
A 3.5. bra f els rszn egy tipikus mono
kristlyos szilcium napelemmodul l = f(U) jel
leggrbje lthat, szabahmrskleten ahol a
paramter a napsugrzs erssge. Ezen bra
als rszn viszont az l = f(U) jelleggrbt k
lnbz krnyezeti hmrskleteken ltjuk. A
3.6. brn pedig egy ilyen tipikus napelemro
dul %-ban kifejezett teljestmnynek a kr
nyezeti hmrsklettl val fggst lthatjuk.
Energiatalaktsi hatsfok, r. A napelem
hatsfokt a maximlisan levehet elektromos
teljestmny s annak munkafelletre bees
fnyteljestmny hnyadosa hatrozza meg.
A kereskedelemben kaphat napelemmodulok
energiatalaktsi hatsfoka: monokristlyos
15 ... 21,5 %, polikristlyos 13 ... 15%, amorf
5 .. .7%.
A amorf napelemek 5 ... 7 %-os hatsfoka azt
jelenti, hogy ugyanakkora elektromos teljest-
a)
b)
t= 25C-on
?r-
l, A
`
6 : .n . .
I l l no " l
41 l l l.o l
3
'
0
,
5
r
w/m
'
l l ' f"" - n
2
1 l l l t\ \1
o 5 10 15 20 U, V 25
7
l, A
1 kW/m
'
6
5
4
3
2
o 5 10 15 20 U, V 25
3.5. bra. Egy tipikus monokristlyos napelem
madul jelleggrbi
: tt
-60 -40 -20 o +20 +40 +60 oc
3.6. bra. Egy tipikus szilcium napelemmodul tel
jestmnynek hmrskletfggse
41
mny "kitermelshez" amorf szilciun nap
elembl 2,5 ... 3-szor nagyobb napelemmodul
fellet alkalmazsa szksges, mint a mono
kristlyos napelemmodulok esetben. Elnyk
azonban, hogy kis energia- s anyagrfordts
sal gyrhatk, viszonylag olcsk. Htrnyuk,
hogy teljestmny lettartamuk rvid (tbbnyire
10 ... 15 v).
Nagy ttelben vsrlsnl a monokristlyos
napelemmodulok 4 ... 5 EuroN, a polikristlyos
tblk 3 .. .4 EuroN, az amorf szilcium vkony
rteg tblk pedig 2 ... 3 EuroN ron vsrol
hatk. (1. F s RT 2007. vi adatok). A nagy
teljestmny modulok tbbnyire alumnium
keretben, csatlakozdobozzal, 2 db bypass
didval kerlnek forgalomba.
Monokristlyos
"
merev
"
napelemtblk. A
monokristlyos napelemtblk mrete a n-
y y --..-

..
..
t
..
.
.. ..

.. ..
BP-5170S
hny szz ngyzetcentimtertl a nhny
ngyzetmteres tartomnyba esik. A kereske
delmi kszletvlasztkuk tbbsge a nhny
watt teljestmny tpustl a kzel 250 W-os t
pusig terjed. lettartamuk legalbb 30 v (25 v
teljestmnygarancia). Figyelemre mlt, hogy
a BP Saturn technolgival gyrtott vltozatok,
pl. a BP5175S tpusjells 175 W cscsteljest
mny napelemmodulja (1. 3. 7 a bra) 2 x 36 db,
klsleg szemmel jl elklnthet sorosan
kapcsolt cellbl pl fel. Munkaponti feszlt
sge, ill. rama 36 V, ill. 4,9 A. E napelemmo
dulok kiss felhs idben is kielgten mkd
nek. Mr kis megvilgtsnl (3.8. bra), vagyis
a reggeli s esti, valamint a nappali kiss felhs
idszakokban is tbb energia begyjtsre
kpesek, mint a hagyomnyos technolgival
ellltott monokristlyos tpusok. Spekirlis
rzkenysgi tartomnyuk ugyanis (az emberi
szemhez hasonlan) a lthat tartomnyba
v

b)
894
re .. -
koz
- v +
900 mm-es
kbel
MC
satlako

r
,
-
A
_
35
f-m
c;

j
A
3.7. bra. a) A BP-cg BP5175S 175 W-os; b) a Sanyo HIP-191 BE3 190 W-os napelemtblja
42
Y
o
U

.
-

Q
a
%
100
90
80
70
60
o
l
l l
-
/ ..- T l

f
l

,
l
l
l
200
Hagyomnyos lech.
l l l
l l l
Saturn lech.
l l l
4
00 600
Fnyerssg
800
1
1000
Wim'
3.8. bra. A hagyomnyos- s s Saturn techno
lgij BP monokristlyos napelemmodulok
relatv hatsfoka a fnyerssg fggvnyben
%
100
O
Q
80
c
Q
60
t
Q
!!
4
0
;
20
Q
c
C
o
0,35
Saturn tech.
0,55 0,75 0,95
Hullmhossz
1,15
tm
3.9. bra. A BP monokristlyos napelemmodulok
spektrlis rzkenysge a hullmhossz fggv
nyben
esik, de kiss a kk szn fel toldva. A 3. 9. b
rn lthat a (0,3 ... 0,55 11m) hullmhossz
tartomnyba es kiemelked spekirlis (kk
szn) rzkenysg. A napsugrzsbl nyerhet
elektromos energia ugyanis a Nap ltal kibo
cstott sugrzs hullmhossztl jelents
mrtkben fgg. A 3.10. brn a napsugrzs
erssgnek spekirlis eloszlst tntettk fel a
hullmhossz fggvnyben.
A cscsmodellek kzl a 3. lb brn a
SANYO HIP-190BE3 tpusjel HIT (Hetero
junction with lntrisic T hin layer) napelemmodul
jnak a kpt lthatjuk. Teljestmnye 190 W,
tmege 14 kg, mrete 1319 x 894 x 35 mm.
Hatsfoka viszonylag nagy (18,5 % cellahats
fok), nagy krnyezeti hmrskleten is.
Lthat
UV tart. fny tart. Infravrs tartomny
kW/m'-
U
-

c
.
"
-r
2,5
Intenzits a lgkr
hatrn
Allagos sugrzsszint
a fldfelszn kzelben
-
l l
o
' ..
0,5
1
ll! L --
o 0,5 1,9 1,5
Hullmhossz
2,0 2,5
m
3.10. bra. A napsugrzs erssgnek spektrlis
eloszlsa a hullmhossz fggvnyben [2]
A monokristlyos tblk fekete sznezetek, kl
sleg jl elklnthetk. Ezek a legkltsge
sebb, a legnagyobb fajlagos teljestmnyt ad,
kivl minsg tpusok.
A 3. 11. brn a SUNSET monokristlyos
napelemtblk fbb tpusainak kpt, a
3. 1. tblzatban pedig azok legfontosabb
jellemzit tntettk fel (F1.).
3.11. bra. "Nagy teljestmny" SUNSET
monokristlyos napelemmodulok (F1)
43
3.1. tblzat. SUNSET monokristlyos napelemmodulok (l. 3.11. bra kpeit balrl jobbra, F1)
K
p Tpus
Max. Nvleges Nvleges
telj. WP fesz., V ram, A
1 SM 1 0/36 10 1 7,2 0,58
2 SM 30/36 30 1 7,3 1 ,74
3 SM 45/36 45 17,6 2,55
4 AS 55 55 1 6,9 3,3
5 AS 65 65 1 7,3 3,75
6 AS 80 80 1 7,3 4,6
7 AS 1 20 1 20 1 6,9 7,1
Polikristlyos
"
merev
"
napelemtblk.
A polikristlyos napelemtblk tbbnyire kkes
lila sznezetek. Haznkban a KOCERA, ill.
MITSUBISHI ltal gyrtott termkek 40 ... 200 W
teljestmnytartomnyban kaphatk. Hatsfo
kuk kisebb, 13 ... 15% a 15 ... 21,5 %-ot elr
monokristlyos tpusokhoz kpest.
A Kyocera KC167G-2 s KC125G-2 napelemes
moduljainak celli az optikai hatsnak kszn
heten csaknem feketk. A KC125G-2 modul
9 ^ 4 = 36 cellt tartalmaz s 125 W cscstel
jestmny leadsra kpes. A KC167G-2 modul
167 W cscsteljestmny.
Pldakppen megemltjk, hogy a Mitsubishi
cg PV-MF165EB3 tpusjells 165 W cscs
teljestmny polikristlyos napelem modulja
l, A
1 kW/m'
t=25C
8
200
7
0,9 kW/m'
P W
6
1 50
5
4
100
3
2
50
o
O 10 20 30 40 U, V
3.12. bra. A PV-MF 165EB3 165 W-os polikristlyos
napelemtbla l = f(U), ill. P = f(U) jelleggrbje,
ahol paramrer a napsugrzs erssge
44
resjrati Rvidzrlati Tmeg,
Mret, mm
fesz., V ram, A kg
20,8 0,64 1 ,3 434 X 234 X20
20,8 1 ,93 2,7 685 ? 340 ? 20
20,9 2,78 4,2 640 X 530 X 20
21 3,65 7,5 877 ? 660 X 35
21 ,2 4,1 7,5 778 X 660 X35
21 ,5 4,95 8,2 1 200 X 526 X35
21 7,7 1 1 ,9 1 476 X 660 X35
50 db (5 ^ 10 db) sorosan kttt cellbl pl
fel. Munkaponti feszltsge, ill. rama: 24,2 V ,
ill. 6,83 A.
A 3. 12. brn e napelemmodul szobah
mrsklet s AM 1 ,5 sugrzsi felttel melletti
l= f(U), ill. P= f(U) jelleggrbje lthat, ahol a
paramter a napsugrzs erssge.
A 3. 13. brn az l
s
rvidzrsi ram
( +0,057 %fC). az Uoc resjrsi feszltsg
(-0,346 %fC) s a Pmax maximlis teljestmny
(-0,478 %;C) cellahmrsklettl val fg
gst lthatjuk.
A 3. 14. brn, az elz brval azonos
jellemzket, a napsugrzs erssgnek fgg
vnyben adjuk meg.
%
140
120
O
w
*0
"
O

"
-"
;
.t
c
E
o

100
80
60
40
20
o
-25

'
l

U
O

l P RB
o 25 50 75 100
Cella hmrsklet oc
3.13. bra. A PV-MF165EB3 165 W-os polikristlyos
napelemtbla fbb jellemzinek a cellahmrsk
lettl val fggse
%
140
120
O
w
%
100
g
80

-"
60
'i
-
r
40
E
o
20
x
o
t= 25 oc
O 200 400 600 800 1 OOO 1200
Fnyerssg
Wtm
3.14. bra. A elz brn bemutatott 165 W-os
polikristlyos napelemtbla fbb jellemzinek a
napsugrzs erssgtl val fggse
Vgezetl a 3. 15. brn a SUNSET polikrist
lyos napelemtblk hrom legelterjedtebb
tpusnak a kpt, a 3.2. tblzatban pedig
azok legfontosabb jellemzit lthatjuk (F1).
3.15. bra. Polikristlyos SUNSET napelemmodu
lok (10., 9., 8. kp, F1)
3.2. tblzat. SUNSET polikristlyos mapelem modulok (F1)
Kp
8
9
10
Tpus
Max. Nvleges Nvleges resjrati Rvidzrlati Tmeg,
telj. WP fesz., V ram, A tesz., V ram, A kg
PX50, 12 V 50 17,2 2,90 3,30 21,1 5,5
PX55, 12 V 55 17,1 3,20 3,50 21,3 5,5
PX85, 12 V 85 17,5 4,85 3,50 21,5 11,9
ma. 7
j
--- i -- -
+i:

85 108
f"

---
! _r _____ .
! l
|
i
ma. 19,35
-
Mret, mm
980 X 450 X 35
980 X 450 X 35
1477 X 660 X 35
3.16. bra. A BSC cg ltal gyrtott 40 ... 50 V/40 W-os a-Si napelemtbla a felerstsnekkel
45
(
N
Napele
m
tbla
Manyag
tartbett
Manyag takarlap
3.17. bra. Felerstsi lehetsgek a bal oldali kpen lthat alumniumprofillal
Amorf szilcium
"
merev
"
napelemtblk.
A vkonyrteg tbbtmenetes amorf szilcium
(a-Si) napelemmoduloknak a kis gyrtsi klt
sgei rvn kedvez a kltsg/teljestmny
arnyuk. Azok 5 . . . 120 W teljestmnytarto
mnyban kaphatk. Legelterjedtebbek a 40 W
cscsteljestmny, 40 . . . 50 V-os munkapont
feszltsg vltozatok, pl. a 0840 tpus, amely
ma BSC40 jellssei (Bangkok Solar Company,
T haifld) kaphat.
Ezeknl a tpusoknl nincs szksg a stabilits
nvelshez erstkereire (1. 3.16. bra), azt
maga a napelemmodul (kt 3 mm vastag veg
lap kz felvitt szilciumrteg) tmege biztostja,
amely 13,5 kg. Felszerelskhz klnleges alu
mnium profilidomct fejlesztettek ki (3. 17. bra),
amellyel a klnbz napelemtbla-mezk
knnyen kialakthatk.
E 40 W cscsteljestmny amorf szilcium nap
elemmadul jellemz karakterisztikit a 3. 18. b
rn lthatjuk.
A napelemtblk klsleg egy fekete svokat
tartalmaz keretezetlen (megrendelsre kere
tezett) veglap benyomst keltik.
A 3.19. brn lthatan a modul Pm
a
x mai
mlis teljestmnyhez tartoz Um
a
x munka
ponti feszltsgellmax munkaponti rama
46
44 V/0,9 A. resjrsi feszltsge/rvidzrsi
rama 61 V/1 ,1 A. Az FF kitltsi tnyez rtke
60%. Mrete 635 x 1245 mm. Fellete 0,79 m2.
sszehasonltskppen egy-egy 40 W-os amorf
szilcium, monokristlyos s polikristlyos nap
elemmadul fellete/tmege tlagosan rendre
0,79 m2/13,5 kg ; 0,31 . . . 0,38 m2/5 kg, s
0,35 . . . 0,4 m2/4 . . . 4,9 kg. Lthat hogy az amorf
szilcium napelemtblk teleptsnl 2,7 . . . 3,5-
szr nagyobb tmegterhelssei kell szmol nunk,
mint a mono- s polikristlyos napelemmodulok
esetben.
Vannak azonban elnys tulajdonsgaik. A ked
veztlenebb hatsfok, rvidebb teljestmnyga
rancia (1 O . . . 15 v), nagyobb teleptsi helyszk
sg let, nagyobb tmegterhels mellett figyelem
be kell vennnk, hogy rzkenysgi tartomnyuk
az emberi szem ltal lthat szntartomnyon
bell a srga sznhez esik kzelebb. Ez alkal
mass teszi ket
"
mfnyben
"
vagyis gyenge
megvilgtsi, felhs krlmnyek kzlt mintegy
8 . .. 12 % tbbletenergia begyjtsre. gy kivl
lehet energiatermelsk a kiss kedveztlenebb
keleti, ill. nyugati teleptsi irnyokban is. Tovbb
nem olyan knyesek a
"
benapozottsgra
"
, mint
a mono- s polikristlyos vltozatok. Ez utbbi
aknak szinte egyetlen
"
porcikja
"
sem kerlhet
rnykba, mert mr egyetlen falevl rnyka is
leblokkolhatja a teljes rendszert (1. ksbb!).

:
c

E
50
'
40 Q
2
30
:
20
10
-
o Q
_
1,2
< 1,0
E 0,8
0,6

<
0,4
o
Maximlis teljestmny a megvilgts
fggvnyben
200 400 600 800 1000
Megvilgts, Wim'
npikus 1-U karakterisztika 1000 Wim'
besugrzsnl, AM 1 ,5-nl, t = 25 C
O,

.
o 1 o 20 30 40 50 60 70
Feszltsg, V
1,2
< 1,0
E 0,8
0,6
- 0,4
>
0,2
o
g 80
2
3 60
: 40
Q
l
20
o
o
o
Maximlis teljestmny munkaponti
ram a megvilgts fggvnyben
200 400 600 800 1000 1200
Megvilgts, Wim'
A resjrati feszltsg vltozsa a
megvilgts fggvnyben
200 400 600 800 1000 1200
Megvilgts, W/m'
3.18. bra. A BSC cg ltal gyrtott 40 W-os a-Si
napelemmodul jelleggrbi
a) maimlis teljestmny a megvilgts fggvnyben;
b) tipikus /- karakeriszika 1 OOWim' besugrzsnl,
AM 1 ,5-nl t = 25 oc-on; c) maximlis teljestmny
munkaponti ram a megvilgts fggvnyben;
d) a resjrsi feszltsg vltozsa a megvilgts
fggvnyben
Egy teljes napelemes rendszer hatsfokt a
napelem konstrukcival (napelemfajta s -tpus)
s a krnyezeti, valamint a rendszerkialaktssal
sszefgg tnyezk egyarnt befolysoljk.
A krnyezeti tnyezk kzl a hmrsklet az
egyik legfontosabb. A amorf szilcium naplem
modulok hmrsklet-fggsge viszonylag
kicsi. ves tlagban 21 ... 22 %-kal tbb energit
gyjtenek be, mint az azonos teljestmny
kristlyos tpusok (30-0S dlsszg mellett).
A tli hidegben a napelemeknek kb. 15 %-kal
jobb a hatsfokuk, mint a 35 C-os nyri meleg
ben. Termszetesen nemcsak a megvilgts
45
40
35
30
Sz;r-r
1000 N
-
25
20
l.
800
600
15
10
5
o

I
400
200
o 5 1 o 15 20 25 30 35 40 45 50
Modulfeszltsg, P ma munkapontnl, V
<
t = 25 C, AM1 ,5, 1000 Wim'
..
:

+ ,--- --
. 0,8
( 0,6
0,4
- 0,2 |
U
o
1 1 1 1 r .
1 o 20 30 40 50 60 u v
U o = 61 V, lsc = 1,1 A, FF = 60 %
P ma =
40 W, U ma = 44 V
,
l
ma = 0,9 A
R
+
l
s
D

lo AbD Uo
Helyettest kp
3.19. bra. A 3.18. bra napelemmoduljnak
a P
max
teljestmnyhez tartoz munkaponti
adatok, s a modul helyettest kpe
E

v

>

'5
O
<l
:
47
erossege, hanem a napelemtbla felletnek
tisztasga is dnt tnyez. Igen fontos tovb
b, hogy maximlis teljestmny munkapontot
keres tltsszablyozkat s nagy hatsfok,
kis nkisls, jl ciklizlhat szolr szolrakku
multorokat hasznljunk (1. ksbb!).
"ttetsz", ptszeti cl
"
merev" nap
elemtblk. Epletek kialaktsnl, bvt
snl, utlagos rnykolsi feladatok meg
valstser a beruhzkat, ptszeket s
"barkcsolkat" elektromos energit is termel
korszer megoldsok megalkotsra sztnz
hetik a kzelmltban megjelent, ptszeti
clokra kifejlesztett, "ttetsz
"
amorf szilcium
vkonyrteg rnykol napelemtblk.
A RWE SHOT Solar-termkek 12 sznben
kaphatk, amelyekkel klnbz bels trhat
sok alakthatk ki. A helyisg bels vilgtst a
napelemtbla ramvezet aluminiumfelletei
visszaverik, amelyek igen kellemes benyomst
keltenek. E termkek tbbsgnek fnyteresz
t kpessge 1 O %. A napelem s hordozja
kt igen vastag (6 . . . 8 mm) veglap kztt
helyezkedik el, amelynek gy igen j a hszige
tel kpessge s igen jl alkalmazhatk rny
kolstechnikai feladatokhoz stttett vegtblk
helyett. Felhasznlhatk pl. pletfalak, folyosk,
tetterek beltrkialaktsok stb. hszigetel biz
tonsgi vegeknt,ill rnykol, egyben ramot
termel ptelemeknt A legnagyobb gyrtott
tblamret 2,4 x 1 ,3 m. Nvleges teljestmnye
42 W/m2.
Ezeknl a napelemtblknl (1 OOO W/m2,
AM 1 ,5) 65 C-ig n a a termelt teljestmny, a
kristlyos meduloknl viszont cskken.
A ilyen "ttetsz
"
merev napelemtblkat els
sorban biztonsgi berendezsek (riaszt, vsz
vilgts stb.) ramelltsra alkalmazzk.
Hajlthat vkony-fmlapos s feltekerhet
napelemek. Kaphatk hajkra, jachtokra, ten
geri vitorlsokra, s egyb jrmvekre (pl. aut,
lakkocsi stb.)alkalmas felhasznlsra ksztett
(F1, F2, F4) napelemmodulok is (3.20. bra). A
igen vkony, tengervznek ellenll napelem
modulok specilis ragasztval egyszeren fel-
3.20. bra. Jrmveken felhasznlhat, hajlithat vkony fmlapos napelemek (F1)
48
ragaszthatk egy adott felletre. Igen knny,
flexibilis, trs- s jrsbiztos s nagyon
vkony vltozatok is kaphatk. Ezek egyenetlen
felletre is felragaszthatk. E srlsll modu
lok jl rsimulnak a alapfelletre (pl. a jrm
fedlzetre), s jrhat s csszsmentes fel
letet kpeznek.
A BP cg gyrtmnyai kztt (1. 3.21. bra)
BP-MSX5L-, 10L-, 20L- s 30L- tpusjellssei
5, 1 O, 20 s 30 W cscsteljestmny, 12 V
nvleges feszltsg polikristlyos hajlthat
vkonyfm-lapos modulok kaphatk. (Kisker.
ruk rendre: brutt 28, 32, 63 s 69 E Ft/db,
F1 s F 4) (2007. vi rak).
,.
(
N
,-
'-
l
fl
445
2
l'
l
l
o

l l
*
3.21. bra. A BP cg 12V-os, hajlthat vkonyfm
lapos, polikristlyos napelemmoduljai
A 3.22. brn Triple-junction vkonyrteg-szil
cium technolgival ellltott tpusok lthatk
(F1, F4), amely flexibilis, hajlthat (keret s
veg nlkli), idjrs- s tengervzll, kiemel
keden rnyktr, a cellkhoz tartoz bypass
didknak ksznheten. Nagy a rzkenys
gk, kis besugrzs, s diffz fny esetn is.
Fbb jellemziket a 3.3. tblzatban foglaltuk
ssze.
3.22. bra. Flexibilis vkonyrteg szilcium
napelemmodulok (12, 13 s 11 kp, F1)
A ilyen napelemekkel klnbz szabadid
kszletek is sszellthatk (napelem, tltssza
blyoz, szolrakku, DC-AC inverter (1. ksbb!).
Egyre jobban terjednek a pilleknny hajlkony
feltekerhet rugalmas, tengerznek is ellenll
napelemek, ms nven felcsavarhat szolrcel
lasznyegek, amelyek pillanatok alatt brhol
hasznlhatk. Hasznlat utn pedig egyszeren
feltekerhetk, gy knnyen trolhatk a legkisebb
helyen is. A kereskedelemben 5, 1 O W cscstel
jestmny 12 s 16,5 V nvleges feszltsg
tpusok kaphatk (F1, F2 s F4). Tmegk
0,36, ... 0,45 ill. 0,7 ... 0,9 kg. gy a 5, mint a
3.3. tblzat. Flexibilis vkonyrteg szilcium napelemmodulok (F1)
Kp Tpus
Max. Napi energia- Nvleges Nvi. Rvidzrlati resjrati Tmeg,
Mret, mm
telj. WP term., wh ram, A fesz., V ram, A fesz., V kg
11 FL5 5 20 0,30 16,5 0,37 23,8 0,54 540 x 246 x 6
12 FL11 10,3 40 0,62 16,5 0,78 23,8 0,91 540 x 424 x 6
13 FL32 32 120 1,94 16,5 2,40 23,8 2,14 1416x424x6
49
3.23. bra. Felcsavarhat szolrcella-sznyeg
(5 s 10 W-os kivitelben, F1)
10 W-os kiviteli kompletten (1. 3.23. br), m
anyag trolhengerben forgalmazzk. (Kisker.
ruk: brutt 39, ill. 63 E FVdb) (2007. vi rak).
A szban forg tpusok gyenge fnyviszonyok
esetn is kielgten mkdnek (felhs/ess
gboltnl is). sszecsavarva a manyag hen
gerben jl szllthatk. Mivel tkletesen vzhat
lanok, gy kivl napelemes tpforrsknt szal
glhatnak vitorlzs, vizitrzs, s amatr rdi
zs sorn is. Kaphatk tovbb olyan, igen
hajlkony manyaflis vltozatok is, amelyek
szskpesek.
Napelemek kis kszlkekhez, energia
kondicionlshoz. Egyre jobban terjednek a
kis kszlkekhez hasznlhat napelemes
ramforrsok. A kereskedelemben kaphat
(zsebbe tehet) univerzlis napelemes gene
rtorok (F1, F2) intelligens tltelektron i kval
kszlt hordozhat egysgek (3.24. bra).
Ezeknek a kszlkeknek a akkumultorait
napelemrl, 230 V-os hlzatrl s a gpjrm
3.24. bra. "Sznetmentes" tpforrsknt hasznlhat, szolrakkumultoros, univerzlis napelemes ram
forrs mobiltelefonokhoz, PDA-khoz, digitlis kamerkhoz (F1)
50
12 V-os fedlzeti feszltsgrl egyarnt feltlt
hetjk. Segtsgkkel a feltlttt, ill. a napge
nerloros tlts alatt ll akkumultorokrl kis
kszlkek s mobiltelefonok brhol hlzat
nlkl zemeltethetk, ill. tlthetk. A kszl
kekhez megfelel sszektkbelek, univerz
lis adapterdugk s mobiltelefon-csatlakozk
a klnbz telefontpusokhoz tartozkknt
szerepelnek.
Egyre jobban terjednek a jrmakkumultorok
kondcijnak karbantartsra szolgl nap
elemmodulos tltk (3 .25. bra). A forgalmazk
(F1, F2, F4) 2 s 6 W teljestmny tpusokat
knlnak. Ez utbbi nemcsak autkhoz, hanem
ersen ignybe vett teheraut, lakkocsi s
motorcsnak-akkumultorokhoz is hasznhat.
A idjrsll napelempanel nappal tarts,
kmletes tltst biztost. A kondicionl tlt
ram kb. 400 mA, amely megakadlyozza, hogy
a jrm akkumultora lemerl jn, azt llandan
feltlttt llapotban tartja.
Komplett napelemes kszletvlasztkok.
Akr villamos hlzat nlkli vidki hzba
(htvgi hz, nyaral, vadszhz, borospince,
horgszhzik stb.), akr lakkocsiba vagy ha
jba kvnunk napelemes tprendszert ksz
teni, a forgalmazk s rendszertervezk- s
teleptk kztt minden teljestmny-ignyhez
tallhatunk megfelel komplett napelemes
kszletei. A kereskedelemben kaphat rendszer
kszletvlasztkok (12 V-os egyenram s
230 V-os vltakoz ram kis s kzepes telje
stmny szettek) 40 W-tl tbb mint 3 kW-ig
vsrolhatk, amely utbbi mr nyaral, csaldi
hz ramelltsra is alkalmas. A kszletbe a
kvetkez elemek tartozhatnak a 3.26. brn
lthatan: napelemmodul(ok), tltsszablyoz,
230 V-os rendszernl 12 vagy 24 V/230 V-os
DC-AC inverter, esetenknt akkumultor(ok),
csatlakozkbelek, akkumultorcsatlakozk,
napelemmodul-felerst alumniumprofilok stb.
Kln kaphatk hlzatra dolgoz rendszerek
hez, az erre az zemmd ra kifejlesztett inverterek.
3.25. bra. Jrmakkumultorok kondcijt karbantart napelemmodulos tltk (F1)
51
12 V vagy 24 V DC 12 V vagy 24 V DC s 230 V AC
Napelemmodulok
Fogyaszlk
il
Tlts
szablyoz
lmrort"- 12 V/230 V t
t
Szolrakkumultorok
3.26. bra. A 12, 24, ill. 230 V-os napelemes rendszer fbb egysgei
Olyan kszletet clszer beszereznnk, ill. ter
veztetnnk, amely teljesen feltlttt akkumul
tor(ok) esetn, nvleges napi fogyasztst
felttelezve, legalbb ngy napig zemkpes
napsts hinyban is. Nyron, ill. tlen be
gyjttt napenergia mennyisge kztti arny
haznkban 6 : 1. Ennek figyelembevtelvel
nyron lnyegesen hosszabb ideig hasznl
hatjuk a fogyasztinkat vagy tbb nagyobb tel-
52
jestmnyfelvtel kszlket mkdtethetnk.
A gyrtk, forgalmazk klnfle egyb alkal
mazsokra kifejlesztett komplett szetteket is
knlnak (pl. hlzatra dolgoz napelemes
energiarendszerek, tvkzlsi rendszerek, fo
lyami s tengeri bjk, seglykr telefon,
nagyfeszltsg oslopokon elhelyezett jelz
fnyek napelemes
'
tpfeszltsg-elltsa stb.).
Cgnknl megtallja amit keres:
WAGNER napkollektoros rendszerek a legobb hatsfok sk kollektorokkal
BP Solar, SANYO napelemek s a szksges tartozkok teljes vlasztka
CI pellet kandallk 5, 7 s 10 kW-os teljestmnnyel
LIGNOplus pellet kaznok 10, 15, 25 s 45 kW-os teljestmnnyel
OCHSNER geotermikus hszivattyk teljes vlasztka ftsre - htsre
Napkollektoros rendszerek
Hszivatty ftsre s htsre
3.2.
"
Kis teljestmny
"
szlgenertorok
Szlgenertorok, szerkezeti felptsk.
A szl kinetikai energijt mozgsi vagy elektro
mos energiv alakthatjuk. A szlerm lnye
gben egy szlmotor, amely szivattyt vagy
ramfejleszt genertort hajt (3.27. bra). A szl
genertor teht nem ms, mint egy sziroto
ros ramfejleszt. A 3.28. brn egy "nagyobb
teljestmny
"
szlgenertor ltalnos felpt
se lthat. Haznkban tbbnyire 60 W . . . 20 kW
"kis teljestmny" vltozatok kaphatk. Kime
neti feszltsgk: 12, 24, 36, 48 s 230 V lehet
tpustl fggen. Legelterjedtebbek a 250 W,
400 W, 1 OOO W, 3000 W s a 4000 W elektromos
energit leadni kpes vltozatok.
A j szlgenertor egyszeren tervezett: rugal
mas manyag laptkerkkel, kzvetlen hajts,
neodmium-boron-acl lland mgneses kefe
nlkli genertorral, automatikus fkrendszerrel
s szlirnykvetssei lttk el. Rozsdamentes
alapanyagokbl s tarts bevonatokkal kszl
nek. Halk mkdsek (a szl httrzajtl
3 ... 10 dB-lel zajosabbak), kis szlsebessgek
nl is j teljestmnyt nyjtanak Ezek viharos
l SZLERMi
l Szivattyk l
Szrnylapt
Fk Hajtm
Genertor
villamos
vezrls
3.28. bra. A
"
nagyobb teljestmny
"
szlgener
torok ltalnos felptse [4]
szlben mechanikusan s elektromosan let
kezve mkd, megbzhat, vltoz teljest
mnyt ad egysgek.
Villamos genertorak
l A energia l
ellltsa
l Hidrolzis l
-- -------- ----------------1---- ---------- ----------- -------- --------------
L Vztrol l
Srtett- ,j
leve trol
l Lendkerk l l Akkumultor l l Hidra ntroll
l A, en

rgia l
tarolasa
--- -------- ------- ----------- ----------- ----------- -------- --------------
llajmotor l Belsc s motor
IVzturbinal [Lgmotor
[ l A energia l
talaktsa
l
Villamos genertor
--- -------- - --------- ----- --------------- -- ----- -
J
--- - --------------
+
';
l MECHANIKAI HAJTS
l
l VZELLT S FUTES !RAMSZOLGLTATS
[
3.27. bra. A szl kinetikai energijt felhasznl szlerm (szlmotor) energiatermels szerinti
felosztsa [4]
54
Tbbsgknl az ellltott nem szinuszos vl
takoz ramot a bennk lv elektronika
egyenirnytja, amely egyben tltlts-vdelem
mel elltott automata akkumultortltknt is
szolgl. gy az ilyen szlgenerlarak kimene
trl kzvetlenl a tltend akkumullorbankra
csatlakozhatunk. A 230 V-os fogyasztkhoz a
vltakoz feszltsget az akkumultorbankhoz
csatlakoztatott DC/AC inverterrel llthatjuk el.
A szlgenertorok indtsi szlsebessge
tpustl fggen 1 ,8 ... 3,5 m/s. A kis teljest
mny szl genertorak legalbb 3,5 .. .4 m/s
tlagos vi szlsebessget ignyelnek, ekkor
mr gazdasgosak. A legtbb hazai helyszn
ennek tbbnyire megfelel. A nvleges, ill. cscs
kimeneti teljestmnyket ltalban 1 O ... 12, ill.
18 ... 20 m/s szlsebessgnl rik el, ekkor mr
valamennyire letkeznek s kb. 50 ... 65 m/s
sebessg szlviharban, a tllsi szlsebes
sgnl lellnak vagy kifordulnak a szlbL
tlagos lettartamk meghaladja a 30 vet, s
ezt kveten is gazdasgos a feljtsuk.
Htrnyuk a relatve nagy egyszeri befektets.
A ilyen szlgenerloros rendszerek knnyen
telepthetk s kltztethetk. A teleptshez
ptsi engedly elegend, a tetre szerelsnl
csak bejelentsi ktelezettsg van, s nincs szk
sg 17 tovbbi engedlyre, mint a 100 kW feletti
szlgenerlarak teleptshez.
Mint mr emltettk a szlgenerlarak lland
mgneses, kefe nlkli szerkezetek. A 3.29. b
rn lthat radilis lgrs lland mgneses
gpeknl az els kp hj-mgneses, mg a m
sodik s harmadik kp bels mgneses meg
oldsokat mutat.
S@m(
orgore sz
3.29. bra. Radilis lgrs lland mgneses
(ramfejleszt) genertorak
a) b)
3.30. bra. Ailis lgrs lland mgneses
(ramfejleszt) genertorak
a) toraid tekercsels; b) ketts llrsz
A 3.30. bra kpei axilis lgrs vltozatokat
mutatnak. A 3.30a "robbantott" bra szerinti
kialaktsban a toraid tekercsels llrszt kt
lland mgnessel elltott forgrsztrcsa
fogja kzre. Itt az lland mgneseket ragaszt
jk a forgrsztrcskra.
A 3.30b brn szemiiletett egyszerstett met
szet olyan megoldst brzol, amikor kt
llrsz fogja kzre az lland mgneses tr
csa alak forgrszt A llrsztekercs az
llrsz-vastest sugrirny hornyaiban helyez
kedik el.
Fbb szlgenertor-tpusok. A leggyakrab
ban alkalmazott 12, 24, 36, 48 V egyenfeszlt
sg Air X 400 W, Whisper 100 (H-40) 900 W,
Whisper 200 (H- 80) 1 OOO W s Whisper 500
(H-175) 3000 W-os szlgenerlarak fbb adatai
sorrendben a kvetkezk:
1. Rotortmr: 1, 15; 2,1; 3 s 4,5 m
2. Tmeg: 5,85; 21; 30 s 70 kg
3. Indtsi szlsebessg: 3; 3,4; 3,1 s
3,1 m/s
4. Nvleges teljestmnyhez tartoz szl
sebessg: 11 ,5; 12,5; 11 ,6 s 10,5 m/s
A Whisper 200 (H- 80)-as s a Whisper 500
(H-1759)-s tpusnak 230 V-os AC vltoza
tai is vannak.
Knnyen kltztethet, hzilag felszerelhet,
kzben kis csomagknt elvihet, mobilizlhat
esetekre (lakkocsi, haj, htvgi hz, horgsz
lak stb.) knl az Atys-Co Irnytstechnikai Kft.
(F6) s a Conrad Vevszolglat (F1) 60 ... 250 W
55
3.31. bra. Air X 400 W teljestmnyt leadni kpes
szlgenertor kpe
teljestmnytartomnyba es kis szlgenerto
rokat. Ezek a kis "prgettyk" (1. az 1. 10. brt)
telepthetk lakkocsira, hajra, tavak melletti
kis tartrdra, hztetre, erklyre, tartrddal
hzfalra, magas fra stb. Ezek a hatlaptos
rotorral elltott Marlee gyrtmny (Anglia)
szlgenertorok a kisebb szlsebessgek ki
hasznlst teszik lehetv a kevesebb lapttal
ptett berendezsekhez kpest. Ezek igen
alkalmasak lehetnek pl. vilgtsi, mrs-adat
gyjtsi, s biztonsgtechnikai (pl. riaszt, GSM
interaktv tvjelz stb.) rendszerek minimlis
energiaigny tpfeszltsg elltsnak bizto
stsra.
A 3.31., ill. 3.32. brn az AIR X 400 W nvleges
teljestmny szlgenertor kpe s fbb m
retei lthatk.
A 3.33. brn e szlgenertor "robbantott" raj
zt is bemutatjuk. E termk neodmium-vas
boron lland mgneses forgrsszel (Rotor),
aerolasztikus karbon szrnylaptokkal (Biade),
alumniumtvzet gphzban helyezkedik el.
Csak kt mozg alkatrsze van! A mikropro
cesszoros szablyozelektronika (amely mag
ban a genertorhzban helyezkedik el) optimali-
56
---
/
'
'
Fellnzet
'
3.32. bra. A Air X 400 W-os szlgenertor fbb
mretei
zlja az akkumultorok feltltst, s megaka
dlyozza, hogy nagy szlben hangos legyen a
szlkerk. A akkumultorbank feltltdsekor
az elektronika lecskkenti a tltramot, meg
vdve az akkumultort a tltltstl s lelasstja
a szrnylaptol egy csendes forgs zem
mdra. A akkumultorcsatlakozs megszaka
dsakor a szablyoz gy rzkeli, hogy a
akkumultor maximlis feszlisgre van feltl
tdve s el sem indul vagy resjrsban forog,
mert nem tud tltramot leadni.
Mint emltettk a szrnylapt (Biade) anyaga
rugalmas karbonszl, amely csavarodik, amikor
a genertor elri a legnagyobb teljestmny
hatrt. Ez tlhzst okoz, a genertor fordulat
szmt cskkenti s vdi az egysget a sr
lstl ers szl esetn.
Ez az automatikus fkezs szlirnykvet ge
nertor egyszeren a tetre (vagy a hz oldal
falhoz) szerelhet, kipnyvzott tartoszlop
nem szksges. Napelemmodulokkal hibrid
rendszert alkothat.
A 3.34. brn ezen AIR X 400 W-os szlgene
rtor P = f(v) jelleggrbjt tntettk fel. Ennek
a tpusnak van egy AIR X Marine tpusvltozata
is, amely hermetikusan szigetelt, vdfestkkel
bevont kivitel. Ezt hajk, jachtok energiael
ltsra (az azon lv akkumultorok tltsre)
alkalmazzk (1. a 2.19. brt!). Jelleggrbjket
a 3.35. brn tntettk fel.
A 3.36. brn a Whisper 100 (H-40) s Whisper
200 (H-80) 900, ill. 1 OOO W teljestmnyt lead ni
.

.
.

4 l

3.33. bra. A Air X 400 W-os szlgenertor .,robbantott" rajza


1 orrkp, vagyis a forgrsz fej; 2 szrnyrotor, ill. lgcsavarlapt; 3 szrnylaptagy (rotor-forgtrcsa); 4 csapgyak;
5 Seger-gyr, vagyis bepattints rgztgyr; 6 O gyr; 7 llrsz-tekercs; 8 permanens mgneses forgrsz;
9 szablyozelektronika; 1 O genertorgphz; 1 1 htfellet; 12 rboc/oszlop csapgya; 13 rboc-forgrszfej;
14 kimeneti vezetkek; 15 keferug; 16 kefe/rug; 17 nyakrsz-csavar; 18 nyakrszbilincs; 19 kefk; 20 keferugk;
21 potenciomter
Turbulenciamentes teleptsi helyszn
n
> w

E
\
,
i
Q
2 .
.
c

o
L
J
y
/
/
l
""

. . . . mrf/h
.. 9 .. ..m/s
Pillanatnyi szlsebessg
3.34. bra. A Air X szlgenertor kimeneti teljest
mnye a pillanatnyi szlsebessg fggvnyben
kpes szlgenertorok kpe lthat. A szban
forg kt tpus P = f(v) jelleggrbjt a 3.37.
brn szemlltetjk.
E genertorak szlviharban a tllsi szlsebes
sg elrsekor kifordulnak a szlbl (3.38. b
ra). A hazai gyrtk kzl megemltend a
NYR-KO WAT Kf. ltal gyrtott (Gy4) 800 W
nvleges teljestmny AER 21680 tpusjells
szlgenertor. Indtsi szlsebessge 1,8 m/s.
2,2 m/s szlsebessgnl az ramtermels mr
megindul. A sszes szlgenertortpus kieg
szthet napelemmodulokkal hibrid rendszerr.
Vgezetl pldaknt a 3.39. brn a
Whisper 200, 1 kW-os szlgenertornak az pt
mny falhoz bilincselt tzi tzihorganyzott
aclcs oszlopra trtn szerelst szemii
tetjk (RT1
)
.
57
s 600
500

E
400

.Q
300

200
c
100
:
o
v
/
j

4,4 8,7 13,1 17,4 21,8 26,1 30,5 34,8 39,2 csom
5 10 15 20 25 30 35 40 45 mr./h
2,3 4,5 6,8 9 11,3 13,5 15,8 18 20,3 rs
a)
|||anatn,|sze|seoesseg
< 595
476
O

c

>
_ 357
Q
238

110
o


v
.

v
o 8,7 13,0 17,4 21,7
o 10 15 20 25
o 4,5 6,8 9 11,3
mr./h = 0,447 rs = 0,87 csom
D)
Nap|at|agossze|seoesseg
csom
mr./s
rs
3.35. bra. A Air X Marine szlgenertor kimeneti
teljestmnye, ill. napi tltsmennyisge a pillanat
nyi szlsebessg, ill. a napi tlagos szlsebessg
(csom, mrfld/h s m/s) fggvnyben
3.36. bra. 900 W, ill.1 kW teljestmnyt leadni
kpes Whisper 100, ill. 200 tpusjel szlgenertor
(RT1, F1, F2)
b
w
1000
>
c
800 Q
E

600 Q
2

400
c
Q
E
200
:
o

t
l [.

l
`
10
v
l
/

5 10 15 20 25 30 35 40 45 e1A
2,3 4,5 6,8 9,0 11 ,3 13,5 15,8 18,0 20,3 /
s
|||anain,|sze|seoesseg
3.37. bra. 3.36. bra szlgenertorainak kimeneti
teljestmnye a pillanatnyi szlsebessg (mr./h,
m/s)fggvnyben
3.38. bra. A Whisper 100 tpus szlgenertor
alapllapotban s szlviharban a szlbl trtn
kifordulskor
3.39. bra. A Whisper 200, 1 kW-os szlgenertor
szerelse (RT1)
3.3. Kiegszt aggregtoros
vsztartalk ramfejlesztk
A napelemmodulos s a szlgenertoros hibrid
ramtermel rendszerek kialaktsnl a sznet
mentes ramellts cljbl a napfny- s szl
szegny idszakok minimlis energiatermels
nek thidalsra szksg-, vagyis vsztartalk-
ramforrsknt kiegszt (rsegt) aggregto
rokat hasznlhatunk.
A megbzhat folyamatos, sznetmentes ramel
ltshoz teht a tartalk jelleg
"
vsztartalkot
"
az aggregtoros ramfejleszt biztostja, amely
gyakorlatilag
"
nincs aktv hasznlatban
"
. A leg
korszerbb rendszereknl azok vezrl-szab
lyoz elektronikja automatikusan bekapcsolja a
benzin- vagy dzelmotoros ramfejlesztt, ha az
akkumultorbank kirverltsge s a fogyaszts
ezt indokolja.
Aggregtortpusok, fbb jellemzik. A 3.40.
bra kpn ESE 900 (ill. 950) tpusjel, kompakt
felpts, kttem benzinmctoros ramfejlesz-
KOLLEKOROK
,
NAELEMEK
,
SZLTURBIN
,
INRTEREK
BEMUTATTEREM

DMENTES SZAANCSADS
RNDSZERTERVEZS

FELSZERELS
ACCUSEALED Kf.
U&gCSI, S U. 4/
CCO1 4-4V CCO/&X1 4-44V
-&11 1O@&ccUSC&C.DU WO&g1 W.&gCC.DU
59
3.40. bra. 650 W, tarts terhelhetsg benzin
mctoros vsztartalk ramfejlesztk (ENDRESS,
F7, F10, F11 s Gy3)
t (ENDRESS gyrtmny, amelynek mr igen sok
,.utngyrtja" van) 230 V/50 Hz-es kimeneti
vltakoz feszltsget szalgltat Nvleges, ill.
leadott max. teljestmnye 650 W, ill. (780 W.
Egyes tpusvltozatainak: a 950-es tpusnak
12 V/8,3 A-es egyenfeszltsg kimenete is van.
3.41. bra. 230 V/50 Hz, 1100,2000, ill. 4000 V A
A 230 V-os vltakoz feszltsg kimenetrl meg
felel tltberendezssel rtkes szolrakkumu
ltorainkat utntlthetjk. gy megvdhetjk
azokat a kros mlykiststl, amikor a napbl
s a szlbl nem tudunk elegend elektromos
energit nyerni az akkumultorok feltltsre.
Termszetesen az akkumultorbankunk tlt
snek idtartama alatt tovbbi elektromos,
elektronikus fogyasztinkat is hasznlhatjuk, a
nvleges kivehet tarts zem teljestmny
hatrig (650 W).
A genertor hajt benzinmotor egyhengeres,
szinkron lghtses kttem motor. Legnagyobb
teljestmnye a gyrt ltal beptett hajtma
torl fggen 1 ... 1 ,5 kW (1 ,36 ... 2 LE). A motor
fordulatszm: 3000 1/min. A zemid egy tank
tltssel (4, 1 L) kb. 6 ... 8 ra. A fogyaszts 3/4 ter
helssei 0,4 ... 0,5 Uh. zemanyag: kttem
keverk 1: 50 (2%). Vdettsgi foka IP 23. A eg
sgben beptett AC (ill. DC) tlterhels elleni
vdelem is van. A legnagyobb kimeneti gene
rtorram 2,8, (ill. 3,1 A) 230 V esetn, a 90,
(ill. a 950-es) tpusnl. A mkdsi zajszint, LWA:
85 dB(A). A hangnyomsszint 7 m-es tvolsg
bl, LPA: 60 dB(A). Tmege: kb. 20 kg.
(1., 2., 3.) s 900 V A (4.) tarts teljestmny leadsra kpes ENDRESS ramfejleszt (F1)
60
J.4Z. bra. A ENDRESS-cg hagyomnyos
s elektronikus szablyozs ramfejlesztje
s kimeneti jelalakjuk
J.4J. bra. A ENDRESS-cg duplex G4 generto
rnak felptse
%
20

_


_
m

_
!
_
' 151 l
ll
A J.

l
-l
i 1
0
1<1 <l l

l

5
5 1

!T

!
_
m
1
5 20 P
J.44. bra. hagyomnyos s az ENDRESS
szinkron genertor (IP54) torztsi tnyezjnek
rtke a terhelram fggvnyben
E tpus utngyrtott tvolkeleti vltozatai a ha
zai szuper-, ill. hipermarketekben i dnknt mr
20 E Ft-os akcis ron is megvsrolhatk
(200 1. vi adat).
Nagyobb teljestmnyignyek eseln clsze
rbb az ESE 1 1 00 BS, ill. ESE 2000 BS, ill. ESE
4000 BS hordozhat aggregtor-tpusvltozatok
hasznlata (1. alulrl felfel a 3.41. bra kpeit).
Tars terhelhetsgk 1 1 00, 2000, ill. 4000 V A.
A bra jobb oldaln 900 V A tarts terhelhet
sg, kerekeken gurthat vltozat lthat.
Korszer, j technikj aggregtorok. A
elmlt vekben egyre jobban "elektronizldtak"
az aggregtarak is. A HON DA cg EU 1 Oi s
EU 30i tpusjells 1 kVA-es, ill. 3 kVA-es max.
teljestmny, 230 V feszltsg, hordozhat
benzinmctoros ramfejlesztinek pl. teljesen t
kletes szinuszos lefolys kimeneti jelalakjuk
van. Jellemzjk a mikroszmtgp ltal vez
relt szi nuszhullm, s feszltsg s frekvencia,
valamint a terhelsfgg, elektronikusan vez
relt motorfordulatszm.
E tpusok elnye a viszonylag kedvez fogyasz
ts s a kis zajszint (52, ill. 49 dB). Viszonylag
knnyek (1 kVA: 1 4 kg, 3 kVA: 61 kg nindt
val). Rendelkeznek elektronikus olajszint ellen
rzvel s tlterhels elleni vdelemmeL Kt
azonos tpus ramfejleszt sszekapcsols
val ktszeres kimeneti teljestmny rhet el.
A hagyomnyos technolgij aggregtoros
ramfejleszlk kimeneti feszltsge a terhels
sei arnyosan vltozik. rtke a 3.42. bra fels
szinuszgrbjn lthatan 1 O %-os ingado
zst is elrhet, s a kimeneti feszltsg idbeni
lefutsa sem tiszta szinuszos jelalakot mutat.
A elektronikus szablyozval elltott egysg
terhels-stabilitsa 1 %-on bell tarthat s a
kimeneti feszltsg i dbeni lefutsa "tiszta
"
szi
nuszos jelalak (1. a 3.42. brn az als jobb
oldali kpet).
A ENDRESS duplex G4/G5 genertorak kefe
nlkli, teljesen elektronikus szablyozs
szinkron gpek (3. 43. bra). Itt a genertor
"megtanulja", hogy milyen motor hajtja, s
ennek megfelelen mkdik. gy hihetetlen tel
jestmnytartalk szabadul fel, s a genertor a
legnagyobb i ndulsi teljestmnyignyt is tale-
61
rlja, valamint vdi a rzkeny elektromos
berendezseket a krosodstl. A kimeneti
kapcsain megjelen szinuszgrbe lefuts fes
zltsg mindig .,tiszta" marad.
Ezek a genertorak elviselik a egyoldali tlter
helst, 1 00 %-osan zrlatmentesek, kefe nlk
liek s ezltal .,teljesen szikrzs s srlds
mentesek".
3.45. bra. A elektronikus szablyozegysg
(alul), s a hagyomnyos s a duplex genertor
forgrsze (fell)
3.46. bra. 6, 8 s 11 kVA teljestmny VKS tech
nolgij, duplex genertorral felptett ENDRESS
ramfejlesztk
62
3.47. bra. Kiegszt vsztaralk "erm" csaldi
hzakhoz
A 3.44. brn a hagyomnyos s az ENDRESS
szinkron genertor (IP 54) torztsi tnyezjnek
(klirr faktor) rtkt lthatjuk a kimeneti terhe
lram fggvnyben. A 3.45. brn alul az
elektronikus szablyozegysg, fell pedig a
hagyomnyos s a duplex genertor forgr
sznek a kpe lthat.
Ma mr a mltbli technikt elfelejthetjk. A
lland mgnes ramfejlesztknl a forg
rszen nincs cssz, szikrz sznkefs kom
muttor, ill. csszgyr. A lland mgnes
torgrsz esetleges mgneses trerejnek
korosodssal egytt jr idbeni cskkensre
is gondoltak. A forgrsz igen nagy keresztmet
szet, nhny menet tekercsnek kimeneteire
kttt, azzal egytt forg dida, ill. didk
tartjk megfelel rtken az lland mgneses
trert
Napjainkban VKS technolgia felhasznlsval
s duplex G4/G5 genertorral 6, 8 s 11 kVA-es
aggregtoros ramfejlesztket is gyrtanak
(3.46. bra).
Csaldi hzunkba vsztartalkknt pl. szuper
csendes elektromos
"
ermvet" (benzin-, ill.
dzelmotoros ramfejleszt!) is bepthetnk
(4 ... 10 kVA-es tpusok), amelyben kszenlti
elektronika is van (3 .47. bra). Ez a szolrakku
multor-bank kimerlsekor (vagy hlzat ki
maradskor) automatikusan indul, s mintegy
14 rnl is hosszabb folyamatos zemidt
tesz lehetv (pl. ENDRESS ESE 4000 tpus).
A aggregtor kivlasztsnak fbb szem
pontjai. A megfelel terhelhetsg s elren
dezs ramfejleszt kivlasztsa nemcsak
mszaki, hanem rkrds is. Krds, hogy a
szolrakkumultoraink utntltsn tlmenen
milyen egyb fogyasztkhoz kell az ramfej
leszt? A elektromos fogyasztkat hrom f
csoporba sorolhatjuk:
- ohmos jelleg fogyasztk (izzlmpk, f
ttestek, hsugrzk, fzlapok, stk stb.);
- induktv jelleg fogyasztk (nagyobb tel
jestmny akkutlt a szolrakkumulto
rainkhoz, mctoros barkcsgpek s egyb
villamos mctorral hajtott gpek, pl. fnyrk,
mosgpek stb.);
- klnleges fogyasztk (szivattyk, komp
resszorok, betonkeverk stb.).
Ha az akkumultor-tltsszablyozn kvl csak
ohmos fogyasztkat zemeltetnk esetleg kis
teljestmny barkcsgpeket, akkor vlasztha
tunk aszinkron genertor ramfejlesztt is.
Minden ms esetben szinkron genertoros
ramfejleszt javasolt.
Krds tovbb, hogy milyen hajtmotorral ell
tott (felptett) tpust vlasszunk? Ha csak vsz
tartalk jelleggel kell az aggregtoros ramfe
jleszt, ha annak csak az idnknt lemerlt
szolr szolrakkumultorok kisegt (rsegt)
utntltsrl kell gondoskodni, to
vbb csak ohmos fogyasztkat kvnunk arrl
mkdtetni, akkor vlaszthatunk gynevezett
"
hobbimotoros ramfejleszt!" is, amelyeknl a
hajtmator lettartama
"
nhny szz" zemra.
(Ilyen motorok pl. a Briggs-Stretten consurer
tpusok, gynevezett
"
fekete" motorok, vagy a
Tecursech fggleges tengely tpusai, mint a
PRISMA, CENT URA s egyes tvol-keleti
"
utngyrott" tpusok stb.).
Ha az ramfejlesztt nemcsak idszakos, vsz
tartalk jelleg, hanem
"
tarts" zemeltetsre
kvnjuk hasznlni, akkor csak
"
profi", vagy
"
ipari" motorral elltott aggregtort vlasszunk.
A ilyen motorok lettartama ugyanis tbb ezer
zemra lehet. Ezekben mr perselyezett, go
lyscsapgyazott, igen knnyen sztszerelhet,
feljthat motor van. (Ilyen motorok az eurpai
gyrtmnyok kzl az ACME, LOMBARDINI,
RUGGERINI, ENDRESS stb., a japn motorok
kzl pl. a HONDA, ROBIN stb., az amerikai
tpusok kzl a Briggs-Stretton IC s VAN
GUARD-, TECUMSECH GEOT EC tpusok.)
Krds, hogy mekkora telestmny ramfej
lesztt vsrolunk? Amennyiben tbb fogyasz
tt kvnunk egyidejleg hasznlni, amikor a
szolrakkumultorainkat felttlenl tltennk
szksges (pl. az akkumultortltn tmenen,
mosgp, fnyr stb.), akkor a fogyasztk tel
jestmnyfelvtelt differenciltan kell figyelem
be vennnk.
A
"
klszably" szerint az egyes fogyaszti
csoportok teljestmnyfelvtelt az gynevezett
"teljestmnytnyezvel" korriglnunk kell. Ezek
az ohmos, induktv s a klnleges fogyasztk
esetben 1-, 2-, ill. 3-szoros
"
teljestmnyigny
nvekmny!" jelentenek (1. elbb a hrom fo-
63
gyaszti fcsoportot!). A villamos motorok s
motoros kszlkeknek a bekapcsalsnl
nagy indtsi, ill. bekapcsalsi ramlks lp
fel, s ezrt az indtsi teljestmnyszksglet is
tbbszrse ezen fogyasztk nvleges teljest
mnynek.
Gyakorlati plda az aggregtorpus kiv
lasztshoz. Tegyk fel, hogy az aggregtoros
ramfejlesztl pl. a htvgi hzunkban napelem
modulos s szlgenerloros hibrid ramtermel
rendszernk esetben elssorban a napfny- s
szlszegny idszakban lemerlt szolrakkumu
ltoraink feltltsre hasznljuk. Azonban ezen
idszakokban clszersgbl egyidejleg m
kdtetnk pl.:
- 1 OOO W-os villanyrezst:
1 OOO x 1 = 1 OOO V A;
- 600 V A-es 12 V/40 A tltram akkutltt:
600x2=1200VA;
- 900 V A-es fnyrgpet
900x2=1800V-A;
- 500 V A-es hzi vzellt szivattyegysget:
500 x 3 = 1500 v
.
A.
Ez sszesen 5500 V A teljestmnyignyt jelent.
Ennek a felttelnek teht egy 5500 V A nvle
ges teljestmny benzinmctoros ramfejleszt
felel meg. Egy ilyen egyfzis, szinkrongener
toros ramfejleszt beszerzsi kltsge nagy
sgrendileg elrheti a brutt 180 ... 260 E Ft-ot
(2007. vi r).
Termszetesen, ha lemondunk arrl, hogy az
sszes fogyasztt egyidejleg mkdtessk s
megelgsznk a legfontosabbnak tlt akkumu
ltortlt, max. egy tovbbi fogyaszt tpfe
szltsg-elltsval, akkor ezek kzl a leg
nagyobb teljestmnyfelvtel fogyaszt s az
akkutlt teljestmnyfelvtelnek sszege ha
trozza meg dntsnket (1800 + 1200 V A).
Vagyis ekkor megfelel lesz egy 3000 V A nv
leges teljestmny ramfejleszt is, melynek
beszerzsi kltsge is lnyegesen kisebb, kb.
90 ... 130 E Ft.
Ebbl a pldbl is lthat, nem mindegy
hogyan dntnk. Ezrt, ha az elzeknek
megfelelen vlasztunk generlort s hajtmo
tort, vagyis komplett ramfejleszt aggregtot,
akkor biztosan nem csaldunk.
64
3.4. Akkumultor-tlts
szablyozk
Soros- s snt szablyozs tltkszl
kek. A napelemes tltsszablyoz megaka
dlyozza a szolrakkumultor tltltst s
annak mlykistst, s elltja a rendszer fel
gyelett A tltsszablyoznak biztostania kell,
hogy a napelemmodul mindig a maximlis tel
jestmny munkapontjban mkdjn. A kor
szer tltsszablyozknl a beptett MPPT
(maximlis teljestmny munkapontkeress)
kialaktsnak ksznheten, azok a napelemma
du lokbl nyerhet legnagyobb kimeneti teljest
mnyt hasznostjk (1. elbb a 3.4. s 3. 19. b
rkra vonatkoz kat). A napelemes tltsszab
lyozk tbbsgn a 3.48. brn lthatan hat
csatlakozpont tallhat. Ezen SCD sorozat
tltsszablyoz LC kijelzvel RS232 inter
fsszel, 10, 20 s 30 A-es vltozatban kaphat
(F1).
A soros szablyozs elvn mkd tltssza
blyoznl az ramkr gyakorlatilag megsza
kad, amikor az akkumultor elri a tltsi vg
feszltsgt. Figyelembe veend, hogy a gyrk
az akkumultoraikra (ha minimlis mrtkben
is) eltr tltsi vgfeszltsget adnak meg,
amit a tltsszablyoz kivlasztsnl figye
lembe kell venni (vagy llthat tltsi vgfe
szltsg kszlket kell beszerezni).
A snt szablyozs elvn mkd tlts
szablyozknl, amikor az akkumultor elri
tltsi vgfeszltsgt, a szablyoz "rvidre
zrja" (sntli) a napelemtbla kimeneti
kapcsait. Az ilyen szablyoznak brnia kell a
napelemtbla kimeneti kapcsainak maximlis,
vagyis rvidrezrsi ramt, mintegy 25 ... 30%
biztonsgi tartalkkal megfejelve. A teljestmny
igny lehetsges jvbeni nvelse rdekben
a kiptend berendezsekhez mr a tervezs
kor nagyobb ramterhelhetsg tltszab
lyozt clszer vlasztani. A napelemtbla ki
meneti kapcsainak rvidre zrsa ugyanis nem
jelent problmt, mivel azoknak nagy a bels
ellenllsa, ami korltozza az ramot. A napele
mek ramgenerloros jellegek (l. elbb a 3.2.
s 3.4. brra s az egyes tpusok l = f(U) jel
leggrbire vonatkozkat). Nagyon fontos, s
nem kerlheti el a figyelmnket, hogy a
napelemes tltsszablyozk semmikppen
sem alkalmazhatk szlgenertorral egytt. Ez
utbbiak kimenele feszltsggenerloros jel
leg, annak bels ellenllsa minimlis (hacsak
nem magba a szlgenerlorba beptett
tltsszablyozja van, s gy az kzvetlenl
csatlakoztathat a szolrakkumultorra).
A szolrakkumultorok a kros mlykists
ellen vdettek. Ezek a kszlkek ugyanis
lekapcsoljk a fogyaszti, ha az akkumultor
feszltsge elri az akkumultor mlykistsi
feszltsgrtkt
Korszer mikrokont rolleres tltsszab
lyozk. A egyszer szablyozstl a praeesz
szarvezrls tltsi siratgiig a legkln
bzbb rendszerek hasznlatosak, amelyek
legtbb forgalmaz terrki kztt megtall
hatk (F1 ... F9 s RT1 ... RT8). A impulzus
szlessg modullt snt szablyozk pl. jl
hasznlhatk kicsi s kzepes (max. 20 A-es
tltram) szolrberendezseknl. Ezek s az
sszes "ignyes
"
szablyoz optimalizlt tltst
tesz lehetv, amely a lehet legjobban illesz
kedik a tltend szolrakkumultorhoz s kln
leges egyb funkcii rvn a lehet leghasz
szabb akkumultor lettartamot teszi lehetv.
A korszer gyrtmnyok, pl. TSBC 1212 s
TBSC 1220, 12 s 20 A-es tltrammal s 12 V
nvleges feszltsg mellett 13,5 ... 15,0 V llthat
tltfeszltsggel rendelkeznek (Gy4, F2, F4, F9,
RT1, RT5 s RT8.), 18 ... 65 V DC bemeneli fes
zltsgtartomnyban zemelnek. Mivel kpesek
arra, hogy megkeressk a maximlis teljest
mny munkapontot (1. elbb 3.4. s 3.19. b-
,,,
Mlykisls
eljelzvel
3.48. bra. Mikrokontrolleres intelligens napele
mes tltsszablyozk (F1)
rt), gy kivlan alkalmazhatk mind amorf szil
cium vkonyrteg, mind mono-, ill. polikristlyos
modulokhoz. A kimenet mlykists elleni vde
lemmel, tlramvdelemmel, valamint a kimeneti
terhels (fogyaszt) bekapcselst rzkel
fokozattal van elltva. Vltoz megvilgtsi vi
szonyok eseln a kszlkek automatikusan
megkeresik a maximlis hatsfok, legnagyobb
teljestmnyt nyjt munkapontot. A kimenetnek
intelligens terhelsfelismer ramkre van,
amely biztostja, hogy pl. 5 W-nl nagyobb ter
hels eseln a kszlk bekapcsol (Gy4). Ha
a terhelst lekapcsalj uk, akkor a tltsszablyo
z is stand-by (kszenlti), npiesen mondva
"alv" llapotba kerl, ezzel is cskkentve a fo
gyasztst.
A kis teljestmny szlgenerlarak tbbs
gnl magban a genertortestben van bep
tett tltsszablyoz. Ez esetben egyszeren
csak a szolrakkumultorra kell csatlakozni.
A szlgenerloros tltsszablyoz egyik igen
fontos feladata, hogy szlercskkens eseln
cskkentse a tltramot, hogy az "ne fajtsa le"
a lgcsavart, vagyis az ne lljon meg, hanem
folyamatosan forogjon a szlertl, az akkumu
ltor tltttsgtl s a terhelsi (fogyaszti)
viszonyoktl fggen.
Vgezetl megjegyezzk, hogy jelenleg az egyik
legkorszerbb tpussorozatknt emlthelk az
OutBack Power Sytems ltal gyrtott 90 %-nl
nagyobb hatsfokkal dolgoz, max. teljestm
ny munkapontkvet (MPPT) MX 60 s FX, ill.
VFX sorozatjel egysgek. A utbbi kett egy
egysgben tartalmaz tltsszablyoz! s DC
AC invertert, amely 230 V-os tiszta szinuszos
jelalak tpfeszltsget llt el (RT1).
3.5. Szolrakkumultorok
SzeJr savas lomakkumultorok. A szlgene
rtoros s napelemes rendszerekhez specilis,
n. ciklusll szolrakkumultorok a legalkal
masabbak (3.49. bra.). Ezek az akkumultorok
kpesek hossz idn keresztl j hatsfokkal
feltltdni, majd kislni a trolkpessgk
20 %-ig is. A ciklusllsgot jval nagyobb
tmeg lommal tudjk elrni, gy ezek nehe-
65
3.49. bra. Kis nkisls, tltltsll, mlykis
ts-biztos, nagy ciklustlsg Sonnenschein
dryfit szolrakkumultor (F1, RT1)
zebbek az azonos trolkpessg gpjrm
indt savas lomakkumultoroknl s klts
gesebbek is. A gpjrmindt savas lom
akkumultorok nem alkalmasak igazn a cikli
kus tlts-kists zemmdra-, mg a drgbb
kivilelek sem. Ezeket az igen kis bels ellenll
s indtakkumultorokat arra terveztk, hogy
rvid idtartamra tbb szz arpert leadva
elindtsk a gpjrm motorjt, majd az indu
lst kveten annak ramfejlesztje azonnal
tlteni kezdi az akkumultort.
Az autakkumultorok 1 . .. 1 ,5 v alatt tnkre
mennek a nap- s szlgenerloros hasznlat
ban. Ez id alatt is nagyon rossz hatsfokkal s
nagy energia-vesztesggel (nkisls) zemel
nek. A 3.50. brn a klnbz technolgij
savas akkumultorok trolhatsgi idtartamt,
vagyis nkislsi hajlamt hasonltottuk ssze.
A PbSb savas indtakkumultoroknak 75 nap
elteltvel, mg a PbCa szolr savas akkumul
toroknak csak 200 napot kveten cskken a
tltttsgi llapotuk 50 %-ra. A szlgenerloros
s napelemes rendszerekhez hasznlhat kor
szer szolr savas lomakkumultorok 6 .. . 1 O
vel brnak ki. A szolr akkumultorokon nem
tntetnek fel indtramot, gy a legknnyebb
felismerni azokat.
Abban az esetben, ha igen olcsn hozzjutha
tunk gpjrmindt savas lomakkumultor
hoz, akkor a szksges szolrakkumultor (cik
lusll akkumultor) trolkpessgnek min
denkor a ktszerest meghalad trol-
66
% v
1 DD 2,72
- 90 2,61 O
g 80 2,50 ]
l 70 2,40 o
60 2,29
g 50 2 18 2
40 2:07 E
; 30 1,96
; 20 1,86 s
1 10 11,75 z
o 11,64
O 50 1 DO 150 200 250 300 350 400 nap
Idtartam
3.50. bra. Klnbz technolgij savas lom
akkumultorok tltttsgi llapotnak s nyugalmi
feszltsgnek alakulsa a trolsi idtaram fgg
vnyben
kpessg autakkumultort vsroljunk, teht
pl. 1 00 A h-s helyett pl. 2 db 1 00 A h-s akku
multort, amelyeket prhuzamosan kell kap
csolnunk. Ez esetben, ha a kevsb terheljk
(ramtakarkos fogyasztk), ill. nem mertjk le
nagyon (csak a trolkpessgk 70 %-ig),
akkor azok 2 ... 3 ves zemidt is elviselnek.
A 12 V nvleges feszltsg szolrakkumultorok
a legelterjedtebb 6,6 ... 230 A h trolkpess
(kapacits) tartomnyban a legtbb forgalmaznl
beszerezhetk (F1, F2, F4, F5 s RT1).
Az akkumultortelep tbb egymssal elektro
mos kapcsolatban ll akkumultorcellbl ll
egysg. Az akkumultortelep feszltsgt a
egyes sorosan kapcsolt cellk feszltsgnek
sszege adja. A 12 V nvleges feszltsg
akkumultor(telep) 6 db sorosan kapcsolt 2 V
os akkumultor cellbl pl fel, amelyet a
esetek tbbsgben kzs hzban helyeznek
el. A nagyobb teljestmny rendszereknl a 12,
24 V-os akkumultortelepet klnll 2 V-os cel
lk soros kapcsolsval alaktjk ki, mivel gy a
esetlegesen meghibsodott (zrlatos, szakadt,
id eltt "legyenglt") akkumultorcella kisebb
kltsgkihatssal s knnyen cserlhet. A
knnyebb s az olcsbb javthatsg rdek
ben mg a kisebb teljestmny rendszereknl
is elnyben rszestik pl. a 6 V-os akkumul
tortelepek alkalmazst.
Tbb akkumultortelep egyttesen akkumul
torbankot alkot. A 3.51. brn lthat 12 V, ill.
24 V nvleges feszltsg akkumultorbankot
8 db 6 V-os akkumultortelepbl lltottk ssze.
Szablyozhoz lnverterhez
Szablyozhoz l nverterhez
Szablyozhoz lnverterhez
Szablyozhoz lnverterhez
3.51. bra. 6 V-os akkumultortelepekbl kialaktott 12 V-os s 24 V-os akkumultorbank
A lomakkumultorok tltsi szablyai.
A lgmentesen lezrt, kocsonystott (glestett,
zselatinlt) elektrolit, 2 V nvleges feszltsg
savas lomakkumultor-cellknl a gzkpz
ds elkerlse vgett a tltfeszltsget a 2,4 V
gzkpzdsi feszltsg alatt, gyrtmnytpus
tl fggen 2,28 ... 2,35 V/cella rtkben hat
rozzk meg (1. 3.52. bra fels jelleggrbjt).
Ezek tltsre olyan automatikus tltkszlk,
ms szval tltsszablyoz hasznlatt java
soljk, amely 2,28 ... 2,35 V/cellafeszltsg el
rsekor a tltst megsznteti s csepptltsre
ll t. E cellafeszltsg esetn nem szksges
korltozni a tltramot, ugyanis e feszltsg
mellett az akkumultorcella nem tlthet tl. A
ilyen soros tltszablyozknl a tlts lland
ramerssggel kezddik (ha st a Nap), majd
a megadott kapocsfeszltsg elrsekor kzel
nullra, vagyis a csepptltsi rtkre cskken.
A maximlis tltfeszltsg a 12 V nvleges fe
szltsg, lezrt, "szraz
"
szolr savas akku
multoroknl a gyrtk ltal megadottak szerint
ltalban 6 x 2,3 V = 13,8 V, mg a "nyitott"
celljaknl (pl. az autakkumultorok tbbs
gnl) 6 x 2,4 V = 14,4 V Ezt a feszltsgr
tket az akkumullorra kapcsolva lehet hagyni,
gy az llandan feltlttt llapotban tarthat.
A 3.52. bra als jelleggrbjn a savas lom
akkumultor cellafeszltsgnek vltozst
l = C220 rtk kistram mellett a kistsi
V/cella, U
'"""u""""
2,8
Vgs
tlt-
2 ,4
tesz.
1,6
l l l l l l l l l l l l l
o 4 8 12
V/cella, U
Kists
2,8
2,6
2,4
2,2
2,0
1,8
1,6
1,4
16 20 24
t, h
o 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Kistsi id t, h
v
ges
sz.
gs
t
sz.
3.52. bra. A hagyomnyos "nyitott" savas lom
akkumultor cellafeszltsgnek vltozsa a
tltsi idtartam s a kistsi idtartam fggv
nyben l = C2o20 kist ram esetn
idtartam fggvnyben tntettk fel. Egy 12 V
nvleges feszltsg akkumultor megenge
dett vgs kistfeszltsge 6 x 1, 75 V = 10,5 V
67
d.. L-PL DVBfBfBK
Szigetzem inverterek. A flvezets DC-AC
talaktk (egyen-vltakoz feszltsg talak
tk, vltirnytk, inverterek, hlzatptlk) az
egyenfeszltsgbl meghatrozott rtk s
frekvencij (s fzisszm) vltakoz feszlt
sget elllt elektronikus egysgek. Tbbnyire
12 V, 24 V vagy 48 V akkumultorfeszltsgbl
11 O V, 230 V, 50 Hz (60 Hz)-es
"
hlzati feszlt
sget
"
lltanak el. A nll szigetzem
(stand alone) inverterek alkalmazsi terlete,
minden olyan hlzati feszltsget ignyl fo
gyaszt ramelltsa, amelynek egy adott id
ben vagy helyen hlzatbl trtn ramellt
sa nem lehetsges. A inverter a trolakkmu
ltor egyenfeszltsgt alaktja t tbbnyire
230 V/50 Hz-es
"
vltakozfeszltsgg
"
. A t
alakts sorn az akkumultorbl (akkumultor
bankbl) kivett energia visszatltse, ill. ptlsa
a szigetzem rendszereknl a nap- s szl
genertor, ill. a kiegszt (rsegt) vsztartalk
ramforrs (benzin-, ill. dzelmotoros ramfej
leszt genertor) ltal termelt rammal trtn
het (1. elbb 2.9. s 2.10. brra vonatkozkat!).
A DC-AC inverterek a vltakoz ram hlzat
hinyban, mint
"
kltri szigetzem
"
profik igen
alkalmasak szles kr felhasznlsra. Alkal
mazhatk pl. kempingezsnl, szolrechniknl
s minden olyan esetben amikor autban, hajn
stb. akkumultorrl mobil krlmnyek mellett,
s szabad terepen pl. napelemmodulok felhasz
nlsval 230 V-os vltakoz feszltsg k
szlkek (pl. kompresszoros htszekrny, t,
villamos motor, elektromos szerszmok, mobil
irodk, pl. laptop, szmtgpes berendezsek,
lmpa stb. ) zemeltetse vlik szksgess.
A gond akkor jelentkezik, amikor egy inverterre
tbbnyire
"
mindenfajta fogyasztt r szerelnnk
ktni
"
! A inverter kimeneti feszltsgnek
jelalakja, terhelhetsge, a fogyaszt bekapcsa
lsi ramlkse s egyb jellemzi hatrozzk
meg, hogy mely fogyasztk zemeltetsre al
kalmas az.
A klnbz mkdsmd inverterek tbb
nyire a kimeneti feszltsg alakjban trnek el
[
"
modifiklt
"
szinuszos (ngyszg, trapz),
kvzi szinuszos s vals, tiszta (true, pure) szi
nuszos, l. 3.53. s ksbb a 3.55. brra vonat
kozkat].
Feszltsg, V
+
325
y ..
.
.... V
"" ..
.
.
"
Modiliklt
"
szinuszhullm
/'
.. "Tiszta" szinuszhullm
-325 .................. .... ..... ........ ....... ... ... -................... 1- A . .... .
O 5 10 15 20 ms
o o go o 180 2 70 360 0
3.53. bra. A 50 Hz frekvencij szinuszos s
a "modifiklt" szinusz hullm DC-AC lnverter
kimenetn megjelen jelalak az id fggvnyben
10
O
-
"
'
z 3
a
- 2,5
2 2
1,5
1
a
o
f\

L
..
-
1 s 10 s 1 min.10 min. 1 h
Idtartam
3.54. bra. Egy adott inverter relatv terhelhet
sge az id fggvnyben
A ngyszg s trapz kimeneti jelalakot szal
gltat inverterek a legolcsbbak, igen gazda
sgosak s a legtbb alkalmazsra meg
felelek. Elektronikus fordulatszm-szablyo
zssal (fzishastssal, vagyis gyjtsszg
vezrlssel) rendelkez motorok (pl. frgp
stb.), dimmeres fnyer-szablyozk, kedve
ztlen cos<-vel rendelkez fogyasztk, pl.
fnycsvek, mikrohullm kszlkek ze
meltetsre viszont alkalmatlanok. Pldakpp
emltjk, hogy egy 700 W/3000 W tarts/cscs
kimeneti teljestmny trapz inverter csak max.
120 W teljestmnyfelvtel kompresszoros
htgp mkdtetsre alkalmas. A cscsmi
nsg invertereknek rvid idtartamra igen
nagy bekapcsalsi ramlkseket is el kell visel
nik. Egy ilyen inverter relatv terhelhetsgt
az id fggvnyben a 3.54. brn lthatjuk.
A kvzi-szinuszos inverter szaggats zemmd
ban mkdik. A bemeneli egyenfeszltsget
nagyfrekvencis vltakoz feszltsgg alakt-
69
a)
..t
b)
..
t
3.55a bra. A tiszta szinuszos; b) a kvzi-szinu
szos DC-AC inverter kimenetn - az oszcillosz
kp kpernyjn - lthat jelforma az id fgg
vnyben
jk gy, hogy a egyes impulzusok amplitdjt
korltozzk. Ezek egyms utn kvetkezve szi
nuszos jelleg, lpcss kimeneti jelalakot szal
gltatnak (1. 3.55. bra als grbje). A trapz
invererekhez kpesti kisebb torztsnak k
sznheten csaknem mindenfajta mrstech
nikai kszlkek, szmtgpes berendezsek,
*
.
.
(
<
r
I
100
90
80
70
tpikus hatsfok grbe
60
50
40
30
20
10
o
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
A inverter nvleges kimeneti teljestmnye, %
3.56. bra. DC-AC inverterek tipikus hatsfok
jelleggrbje
audio- s tv-kszlkek, tovbb induktv ter
helsek is mkdtethetk velk. Hatsfokuk
jobb a vals szinusz hullm jelalakot ad
inverterekhez kpest (1. 3.56. bra). A kedvezt
len cosq-vel rendelkez terhelsek (pl. fnycs
vek, mikrohullm kszlkek stb.) is j hats
fokkal zemellelhetk velk.
A vals (tiszta) szinuszhullm jelet ad inver
tertpusok a cscskszlkek. Ezek mg a ere
deti felharmonikus-mentessget s a frekven
cia stabilitst is javtjk. A szinuszos kimeneti
feszltsg torztsa tbbnyire kisebb, mint 3 %,
vagyis nagyobb tisztasg, mint egy leterhelt
kzzemi hlzat. Ez a jelenti, hogy minden, a
korltoknak megfelel teljestmny kszlkek
mkdsre alkalmasak, vagyis brmilyen
230 V-os fogyaszt mkdtethet rluk.
3.57. bra. 12V/230 V, 1000, ill. 1500 W tarts terhelhetsg Mascot trapz inverter (F1)
70
A inverterek lehetsges bemeneti feszltsg
tartomnyai a kvetkezk: 12 V (1 O . . . 15 V),
24 V (20 ... 30 V), ill. 48 V (43 ... 60 V). Kime
neteiken-tpustl fggen -ngyszg, trapz,
kzi- vagy vals szinuszhullm jelet szolgltat
nak. Tarts kimeneti teljestmnyk a 1 00 W-tl
tbb kW-ig terjedhet. A 3.57. brn 12 V/230 V-os
1000, ill. 1500 W tarts terhelhetsg Mascot
trapz invertert lthatunk (F1). A akku
multorfeszltsg meghatrozott szint al es
sekor automatikusan kikapcsolnak. Tlterhels,
tlmelegeds, rvidzrlat, mlykisls s tl kis
feszltsg ellen vdettek. Kaphatk olyan vlto
zatok is, amelyeknl a kimeneti feszltsg pl.
30 s alatt ri el a nvrtket, gy pl. motorok nagy
bekapcsalsi ramlkse elkerlhet. Egyes
tpusoknl az akkumultor kmlse cljbl az
inverter lekapcsol, ha pl. 60 s idtartam eltelte
utn nincs rajta terhels. E funkci egy kapcso
lval kiiktathat.
A nap- s szlgenertoros rendszerekhez igen
sok cg fejlesztett ki- s forgalmaz invertereket
(Gy1, Gy4, Gy5, F1, F2, F4, F6, F22, RT 1, RT 4,
RT5, RT8 s RT16).
Prhuzamosan
kapcsolt
napelemtblk
A gyrtk a tltsszablyozt s az invertert tbb
esetben egy egysgben helyezik el (1. 3.58. b
ra). gy lehetsg van a 12 V egyenfeszltsget
s a 230 V-os vltakoz feszltsget ignyl
fogyasztk egyidej sznetmentes tpelltsra.
A egysg 230 V-os kimenetnek terhelhet
sgt az id fggvnyben a 3.58. br jelleg
grbjn lthatjuk. A kszlk 20 ms, ill. 0,6 s-ig
300 %-os, ill 200 %-os tlterhelst is elvisel.
Hibrid inverterek. A legkorszerbb inverterek
minden szoksos zemmdra alkalmasak,
azaz szigetzem (Stand-alone), hlzatra
visszatpll (Utility Interactive) s sznet
mentes ramelltst ad biztonsgi zemmd
ra tUPS=Uninterruptiple Power System) egy
arnt hasznlhatk. Ezeknek a "nagy tuds"
tltsszablyozval egybeptett, hlzatra is
visszatpllni tud 90 ... 99 % hatsfok inverte
reknek a jellemzi a kvetkezk: maximlis tel
jestmny munkapontkeress (MPP-Tracking),
hmrsklet-kompenzlt tltsszablyozs,
stabilizlt, vals, tiszta szinuszos kimeneti jel
alak, Mester-Szolga (Master-Siave) zemmd
(1. ksbb), hlzatra visszatpll zemmd-
20 ms 0,6 s 5 s >60 min. t
SOLAIX S550
3.58. bra. 12 V-os s 230 V-os fogyasztk egyidej sznetmentes tpelltsa tltsszablyozval
egybeptett inverterrel (Siblik Elektrik)
71
ban a kimenet szinkronizlsa a kzzemi
hlzathoz, hrom fzis elrendezsi lehetsg,
automatikus tkapcsol a kiegszt (rsegt)
vsztartalk benzin-, ill. dzelmotoros gener
torhoz (ATS=Automatic Transfer Switch), akku
multortlts a vsztartalk genertorrl, tlts
szablyoz bemenet szlgenertorhoz (opcio
nlis), RS232 interfsz port, amely kapcsoldik
a szmtgp soros partjhoz.
Ilyen sok szolgltats egysg tbb gyrt ter
mkei kztt megtallhat. Kln emltsre
mlt az egyik legmegbzhatbb, legsokolda
lbb OutBack FXNFX modulris "ptkocka"
rendszer, kzel 99,4 %-os hatsfok egysg
komplexum, amely valdi szinuszos inverterbl,
tltsszablyozbl s AC transzfer kapcsol
bl ll (3.59. bra). Egyarnt alkalmas kicsi
(2 kW) s nagy teljestmny hztartsi s ipari
rendszerekben (2 ... 30 kW) val alkalmazsra.
A egysgek prhuzamosan kapcsolhatk, vagy
hrom fzis kialaktsban is felpthetk. Gya
korlatilag 10 db egysg (a 3.59. brn 4 db
lthat) kapcsolhat ssze 230 V 30 kW ssztel
jestmnyig. A rendszerben "terhels nlkl"
csak az els szm inverter mkdik, amely
figyel (ramot csak vesz fel), a tbbi inverter
ekkor "alv llapotban" van, azok nem dolgoz
nak (energiatakarkos zemmd, kb. 2 W tel
jestmnyfelvtel inverterenknt). A fogyaszts
mrtknek nvekedsvel a tbbi inverter
egyms utn kapcsoldik be a rendszerbe
(Mester-Szolga mkds). A rendszerben van
RS232 por, amely USB fordtval USB portra is
kapcsolhat.
3.59. bra. OutBack komplett ramtalakt
rendszer (RT1)
72
3.60 bra. Teleptett Sunny Boy DC-AC inverter
(KLNSyS, Vecss)
A FX szria teljesen zrt (tengervznek, prs
kirnak bogaraknak, apr llnyeknek, rg
cslknak ellenll), vzsugrral lemoshat!
Hajkon, sivatagban, vagyis minden mcstoha
krlmny kztt hasznlhat. A rendszer a
sszes beprogramozott belltst megrzi
(NOV-RAM), ezzel vdve a programot az egy
sg kikapcsolsakor vagy akkumultorcser
nl.
A 3.60. brn felszereJt Sunny Boy DC-AC inver
tert lthatunk, amely szigetzem s hlzatra
visszatpll kialaktsban is kaphat.
A haznkban kifejlesztett (RT5) s gyrtott
(Gy4) hibrid inverercsald (PC2000 ... PC8000
a felhasznJk legklnbzbb ignyeit kiel
gt rendszerek kialaktsra alkalmas. A k
szlk zemmdjnak ltlltsval vlaszthat
ki a megfelel mkdsi bellts. zemeltets
kzben is lehetsges az zemmd lvltsa a
ignyeknek megfelelen. A klnbz zem
mdok varilhatak, a kivlasztott zemmd
ban lehetsg van a klnbz paramterek
vltoztatsval az adott rendszer leghatko
nyabb, legoptimlisabb belltsra.
Mindegyik inverter tpus(PC8000, PC5000,
PC3000 s PC2000) rendelkezik egy beptett
napelem modulrl vagy szlgenertorrl m
kdtethet intelligens tltsszablyoz egysg
gel. A tltsszablyoz automatikus maximlis
munkapontkeres algoritmussal mkdik
(MPPT), amely minden pillanatban biztostja a
rendelkezsre ll nap- vagy szlenergia maxi-
75 W-os napelemmodul jelleggrbe
25C, 1000 W/m2
5
1, A
r
MPPT tlts szab.
100
4 +::80
60
l?
' l ' . t'' y 40 0
10 15
a)
20 25
20
o
U, W
Tlts
kezdete
Tlt
feszltsg
Tlt ram
Feltltsi"
"
El nyelet"
"
Csepptltsi" fzis
fzis fzis
elet fziJ
: idtartama :
l l
: lland :
,
--
k
eszltsg :
b)
l
l
l
l
Csepptolts feszullsgnek
blltsa
Csekkeniett leszulisg
3.61. bra. Tltsszablyozval egybeptett "ZERO POWER" megnevezs invertercsald:
a) automatikus tltteljestmny optimalizls; b) a hrom fzis tltsi folyamat (RT5, Gy4)
48 V-os
akkumultorbank
PC-5000
BATT PV
-
+
........
l 'c l
- . . .
N U
V. D
v
3.62. bra Tltsszablyozval egybeptett "ZERO POWER" megnevezs inverterrel (PC 5000)
felptett, 230 V vltakoz feszltsget szolgl "szigetzem" napelemmodulos rendszer vzlatos
felptse (RTS)
mlis kihasznlst (3.61. bra). Ugyanakkor a
tltsszablyoz a gyri ajnlsoknak megfele
len tlti a akkumultorelepeket
48 V-os akkumultorbank, mint energiatrol,
a napelemmodulok vagy szlgenertor, mint
energiaforrs, valamint a fogyasztk.
A "szigetzemmdban" (1. 3.62. bra) a
PC5000 tpus inverterhez csatlakozik a
Ha a akkumultorbank feszltsge a mszaki
adatokban lert normlis mkdsi tartomny-
73
00000000
l ICIOOO l
- . . .
OOO
PV N U N L
-
+
3.63. bra. Tltsszablyozval egybeptett PC 5000 inverterrel felptett, hlzattal egyttmkd
zemmdok vzlatos felptse (ATS)
ban van, akkor a napelemmodulok vagy a szl
genertor energija kzvetlenl a fogyasztk
zemeltetsre fordtdik.
Ha a nap- vagy szlenergibl nyert energia
tbb, mint amennyi a fogyasztk elltshoz
szksges, akkor a tbbletenergia a akku
multorbankba kerl.
Ez a zemmd akkor hasznlhat, ha nem ll
rendelkezsre elektromos hlzat, vagy akkor,
ha a fogyasztk egy rszt a hlzattl fg
getlenl kvnjuk zemeltetni.
A ZERO POWER invertercsald ugyanakkor
kpes a hlzattal egyttmkd zemm
dokra is (3.63. bra).
Ezekben az zemmdokban az inverterhez
csatlakozik a akkumultorbank, mint ener
giatrol, a napelemmodulok vagy szlgener
tor mint energiaforrs, a kzzemi elektromos
hlzat mint energiaforrs s a fogyasztk.
A K1 vltkapcsal 1-es llsban a fogyasz
tk a PC5000-en keresztl kapnak energia-
74
elltst a akkumultorrl vagy a hlzatrl,
vagy mindkettrl egyszerre. A kapcsal 2-es
llsban a fogyasztk a hlzatra vannak
kapcsolva, mg kzps llsban a fogyasztk
rammentesek.
A hlzattal egyttmkd zemmdok egyik
formja a "sznetmentes" zemmd. A nap
elemmedulak ltal begyjttt energit a akku-
>
ramkimarads
3.64. bra. A hlzati ramkimarads
"
lekezels
nek
"
, vagyis az tkapcsolsi folyamatnak a jelleg
grbi
multorokba tltjk. Amg a hlzati feszltsg
rtkei megfelelek, addig a fogyasztk a
hlzatrl kapnak tpelltst Ha a hlzati fe
szltsg valami ok miatt megsznik, vagy a
paramterei egy belltott tartomnyon kvl
esnek, akkor a fogyasztk energiaelltst a
inverter a akkumultorbankbl fedezi. A kz
zemi hlzati energiaellts tarts helyrellsa
utn a inverter a fogyasztkat ismt vissza
kapcsolja a hlzatra.
A tkapcsols kt mkdsmdban lehets
ges. A UPS 1 zemmdban a fogyasztk vagy
a hlzatrl, vagy a inverterrl kapnak energia
elltst, a tkapcsols idtartama kb. 1 ... 2 s.
A hlzati tpellts ideje alatt az inverter
kszenlti llapotban vrakozik, ramfelvtele
minimlis.
A UPS 2 zemmdban a hlzat s a kszlk
egyidejleg rkapcsaldik a fogyasztkra s
Napelemmodulok
INVERTER 3.
PV1
PV 2
PV 3
48 V-os
akkumultorbank
v
l
C

(
a
......

l

(
a
_......
=
'
BAT PV


N U
l
!
!
"
3.65. bra. Hromfzis szigetzemmd rendszer-kialakts ZERO POWER inverterrel (ATS, Gy4)
75
hiba (pl. ramkimarads) esetn az 20 ms-on
bell lekapcsol a hlzatrl (3.64. bra). Itt az
inverter llandan aktv. ltalnos hztartsi
clokra, gyakori hlzat kimaradsok esetn az
UPS 1, szmtgpes alkalmazsra az UPS 2
zemmd javasolt. Ebben az zemmdban az
akkumultorbank trolkpessgt s a nap
elemmodulok sszteljestmnyt a hlzat ki
maradsok vrhat idtartama s az zemel
tetni kvnt fogyasztk teljestmnyfelvtele
alapjn kell meghatrozni.
A hlzattal egyttmkd msodik zemmd: a
"hlzatra visszatpll" zemmd. A napelem
modulok ltal begyjttt energit a kszlk t
alakts utn a kzzemi hlzatba, mint egy
vgtelen trolba tpllja, vagy a tltttsgktl
fggen az akkumultorbankba tlti. Ha a pilla
natnyi napelemmodul teljestmny nagyobb, mint
a fogyasztk teljestmnyfelvtele, akkor az ener
gia a hlzatba is ramlik. Ha a hlzat meg
sznik, akkor a kszlk automatikusan levlik a
I
PC-IDDD
BAT PV

Id, h
o 1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181922122
Id, h
3.66. bra. Szmtgpes manitoroz rendszer
76
hlzatrl s a fogyasztk tpelltsa is meg
sznik. Ebben az zemllapotban az akkumul
torbank trolkpessgt kisebbre lehet vlasz
tani, hiszen nincs ramellts az akkumultorok
rl, az akkumultorok szerepe a fellp energia
cscsok tmeneti trolsra korltozdik, amelyre
fleg szlgenertorok esetn van szksg.
A hlzattal egyttmkd harmadik zemmd a
"nulla hlzati teljestmny" zemmd, mSkp
pen
"
ZERO POWER" zemmd. Ebben az zem
mdban a kszlk csak a hozz csatlakoztatott,
vagy a tv-ramrzkel ltal mr fogyasztk
ltal felvett teljestmny mrkig tpll vissza a
hlzatra. Ez a jelenti egyrszt, hogy idelis
esetben nincs teljestmnyfelvtel a hlzatbl,
msrszt sohasem lesz a hlzati teljestmny
negktv, az energia nem jut vissza a hlzatba.
Ha a csatlakoztatott, vagy a tvmr fogyasztk
teljestmnye meghaladja a visszatpllhat telje
stmnyt, akkor a kzzemi hlzatbl is trtnik
energiafelvtel, vagyis fogyaszts.
Gn
9 101
51 5.
SOlHz
01-mONTINUS N--
55 Clou
k akkumultorbank trolkpessgl itt na
gyobbra clszer vlasztani, hiszen amikor a
napelemmodul pillanatnyi teljestmnye na
gyobb, mint a fogyaszts, akkor a tbbletet az
akkumultorbankban tudjuk trolni. Ez az zem
md minden esetben alkalmazhat ott ahol az
ramszolgltat nem akar egyttmkdni a
fogyasztval az alternatv energik hasznos
tsban. A hlzat szempontjbl nem jelent
semmilyen j mszaki ignybevtelt a rendszer
kiptse, egyszeren a fogyaszt ltal ignybe
vett hlzati energia mennyisge, vagyis a ;o-
gyaszt villanyszmlja cskken. /
A gyrt a 230 V /6000, 3800, 2500 s
1500 VA nvleges kimeneti teljestmny le
adsra kpes
"
ZERO POWER" megnevez
s tltsszablyozval egybeptett inverterei
PC8000, PC5000, PC3000 s PC2000 tpus
jellssei kerlnek forgalomba. A kszlkek in
verterei tpustl fggen 48 V, i ll. 24 V-os nvle
ges akkumultorbank feszltsgrl mkdnek.
k inverterek kimeneti jelalakjai: "szinusz
"
(360
lps/ciklus). Tltsszablyzjuk bemeneli m-
Laksunk, hzunk vzelltsnak kialaktsban
segt a CSER Kiad Mestermunka sorozatnak
Vzzerels
Vzellts - Csatornzs
cm ktete (ra: 3998,- Ft)
A tarta/ombl: A vz s vzfajtk - Csatornahlzat
- Csatornacsvek -A hzi vezetk csatlakoztatsa
a kzzemi csatornahlzatra-Szennyvztrol
gdr -A csapadkvz elszivrogtatsa - Bels
csatornahlzat- Vzellts -Vzvezetk-
szerelvnyek - Vzellts sajt forrsbl
-A meleg vz ksztse s melegvz-ellts -
Berendezsi trgyak a lakpletben -A laksok
higiniai helyisgei -A bels vzvezetk-hlzat
s csatornzs terve
r
:
CSER Kiad
1114 Budapest, Kroli Gspr tr 3.
Tel.: 386-9019, 209-2982, 209-3909
Fax: 385-6684 E-mail: cer@chello.hu
Honlap: wwcserkiado.hu
kd s i feszltsgtartomnya 50 ... 120 V, ill.
25 ... 1 00 V (48 V, ill. 24 V-os akkumultorbank
alkalmazsa esetn). A kszlkek folyama
tos maximlis teljestmny-munkapontkeress
(CMPPT) mellett max. 6000, 4000, 4000 ill.
2000 W bemeneli napelemmodul-teljestmny
kezelsre kpesek.
A "ZERO POWER" invertercsalddal hrom
fzis rendszerek is kialakthatak (3. 65. bra).
A kszlkeket kzs akkumullorbankra lehet
kapcsolni, viszont a napelemmodulokat kln
kell kialaktani az optimlis tltsszablyozshoz.
A klnbz fzisokra kapcsolt kszlkek egy
specilis szinkronvezetkkel, valamint RS485
vonal segtsgvel vannak kapcsolatban egy
mssal. Ekkor a hrom kszlk szimmetrikus
hromfzis feszltsgrendszert alkot, de m
kdsk fggetlen egymstl. Lehetsg van a
PC5000-ek sszekapcsolsra egy RS485 vonal
segtsgveL Lehetsg van ugyanezen az
RS485 vonalon egy adatgyjt csatlakoz
tatsra is, amelyen keresztl szmtgpes
manitorozs is megvalsthat (3.66. br).
77
78
r 1 L
RMTERELS NAP-
/ /
/"
-/ /
r \SZELEN
Az n sajt ermve!
Alternatv energik. ..
-tARr
\
eJ
S
/ /
RGIABOL
SOLAR ELECTRONIC KFT.
7400 BQO8l U1Bl 1 45.
Bl.. 82/526-524 BX. 82/510-498 NOOll. 30/947-4052
c-RBll. 8OlBlBlBC1lODlC1-ODllDB U MODlBQ. WWW DBQBDBllB.lDO
3. 7. Egyb tartozkok,
kiegsztegysgek
A komplett nap- s szlgenerloros kereskedel
mi kszletvlasztkok tbbnyire rendelkeznek
teljes villamos szerelsi anyaggal s az esetleges
kiegsztegysgekkeL Ertelemszeren ezek
kztt emlthetk: az sszektkbelek, napelem
tbla-tartszerkezetek, akkumultortrol-doboz
(llvny), akkumultorsaruk, megfelel sorka
pocslcek, be- s kimeneti kapcsolk s
biztostk (pl. kismegszaktk), tovbb a
szlgenertorkittben lv felerstbilincsek,
lehajthat oszloptartozkok (pl. kipnyvz
ktelek), az oszlopemelshez emelrd (szol
gard), kzponti kapcsolegysg-doboz, tlfe
szltsgvd, villmvdelmi s rintsvdelmi
megoldsok, ill. egysgek.
A napelemtblkat clszer sorosan kapcsolni,
ha a rendszerkzpont attl tvol helyezkedik el.
gy kisebb keresztmetszet bektkbeleket
hasznlhatunk. Minl rvidebbek azok, annl
kisebb rajtuk a feszltsgess.
i :J
l
RD
EINSCH
A TOPnMIE
RUNG
FOR
G
R
OSVERBRUCHE
R
3.67.bra. A nagy bekapcsalsi indulramok
ellen vd, ramkorltoz egysg (F1)
Ugyancsak elengedhetetlen fontossg a villm
vdelemrl val gondoskods. A napelemmo
dulokat s a szlgenertortestet az oszloppal
egytt felttlenl fldelni szksges. (1. Karl H.
Schubert: Villanyszerels s lngeborg Schier:
Villanyszerelsi munkk, valamint A. Nicole
Kuhlman: Napenergia hasznosts cm, CSER
Kiad gondozsban megjelent knyveket!).
A 12 V, 24 V /230 V-os egyedi inverterek alkal
mazsakor gyakran elfordul, hogy a nagy
bekapcsalsi ramot felvev fogyasztk ( pl.
sarokcsiszol, frszgp stb.) az inverter vd
ramkrt mkdsbe hozzk s az kiold akkor
is, ha egybknt nincsen hiba. A 3.67. brn
lthat bekapcsalsi ramkorltozval (F1) ezt
knnyen kivdhetjk (230 V/50 Hz, l = 16 A,
tarts teljestmny 3680 VA).
Tovbbi gondolatokat a fentiekre vonatkozan a
6. fejezetben tallhatunk.
3.8. Energiatakarkos
fogyasztk
A energiatakarkossg tgondolt elektromos
fogyaszt-vlasztk kialaktsval, az elavult
kszlkek kicserlsvel komfortvesztesg
nlkl megoldhat. Mint mr az elzekben az
1. 6. bra kapcsn ismertettk, minl kisebb
fogyaszts s a szksgletnek megfelelen
mkdtetett (szablyozott s vezrelt, idsza
kos mkdtets) kszlkeket s berende
zseket hasznljunk.
Energiatakarkos fnyforrsok. A ener
giatakarkos kompakt fnycsvek lettartama a
hagyomnyos izzlmpkkal szemben 8 . . . 1 0-
szeres, s tszr jobb a fnyhasznostsuk, s
mintegy 80 %-kal kevesebb energit fogyasz
tanak.
A LED-es vilgttestek kis didi a j hats
fok fnyhasznosts s a megbzhat mk
ds mellett rendkvl hossz lettartamak.
A 3.68. brn lthat fnyforrsok energiafel
hasznlsnak sszehasonltst a 3.4. tb
lzatban mutatjuk be. Lthat, hogy a 11 W-os,
15 W-os, ill. 23 W-os kompakt fnycs egyen-
79
3.68. bra. Klnbz technolgij fnyforrsok
3.4. tblzat. Fnyforrsok energiafelhasznlsnak sszehasonltsa
IZZLMPA KOMPAKT FNYCS LED-ES LMPA
Teljestmny,
Energiafogyaszts
Teljestmny,
w
1000 ra alatt,
w
kW h
25 25 5
40 40 7 . .. 9
60 60 11
75 75 15
100 100 20
120 120 23
rtk egy 60 W-os, 75 W-os, ill. 120 W-os
izzlma fnyerejvel.
A 3. 69. brn ingenium elfts 230 V-os kom
pakt fnycsveket lthatunk (a 15, 30 s
52 W-os termkek egyenrtkek a 75, 150
s 160 W-os izzlmpa fnyerejvel.). Ezek a
fnycsvek nappali fnyt adnak (F1 ).
Kaphatk a kisfeszltsg rendszerekhez
cserlhet fej, 12 V-os kompakt fnycsvek is
(F2). Ha kigett a fnycs, ezeknl nem kell
80
Energiafogyaszts
Teljestmny,
Energiafogyaszts
1 OOO ra alatt,
w
1000 ra alatt,
kW h kW h
5 0,5 0,5
7 . . . 9 1 1
11 2 2
15 3 3
20 4 4
23 5 5
megvenni a egsz lmpatestet, elg csak a
felttet (vagyis a fnycsvet) kicserlni, mivel a
elektronika szinte elnyhetetlen. A 12 V/12 W-os
s 18 W-os tpusoknak E-14-es gyertyafoglala
tuk van. A megvsrolhat tartalkfeltt mellett
foglalatadapter is kaphat, amely a E-14 gyer
tyafoglalatot E-27 norml foglalatt alaktja.
A 3. 70. brn 18 LED-bl kialaktott energiaklt
sg-kml 12 V, ill. 230 V-os GU5,3 fej, ill. GU
1 O fej, 50 OOO ra lettartam, 240 lux
megvilgtst ad LED-es fnyforrs lthat.
3.69. bra. Ingenium elfts energiatakarkos kompakt fnycsvek (F1, F3)

SOO h GUSJ
EC
S OO h GU 10
3. 70. bra. 18 db. LED-bl ll energiakltsg
kml vilgttestek (240 lux, F1)
Elnyk a minimlis energiafelhasznls mel
letti igen nagy fnyer s a extrm hossz
lettartam. Sugrzsi szgk 15, tmrjk
5 cm {F1). A E-27 fej 230 V-os tpusok a ha
gyomnyos izzlmpkat s egyb hlzati
feszltsg fnyforrsokat vlthatjk ki.
Kaphatk 3 V-os LED-Spot vilgttestek is
(l. 3. 71. bra, F1, F2) GU 1 O s E-27 foglalattaL
3.71. bra. 3 W-os LED-Spot GU10/E27 lmpk
81
A csavarozs norml E-27 foglalatnak kszn
heten illeszkednek a hagyomnyos izzfogla
lathoz. gy megtehetjk, hogy izzinkat hossz
lettartam LED-es technikra cserljk (F1).
Energiatakarkos fogyasztk vezrelt s
szablyozott mkdtetse. A idkapcsal
rk lehetv teszik, hogy elektromos ksz
lkeink idben kapcsoljanak be, illetve ki.
Kaphat kisfeszltsg rendszerekhez, ill. mo
bil hasznlatra alkalmas, 12 V-os fogyasztk be
s kikapcsolsra, szivargyjthoz csatlakoz
tathat tpus is (3.72. bra, F1, F2), amely 10 A
terhelhetsg. A ht napjaira kt be- s ki
kapcsolsi idpontot lehet vele beprogramozni.
Vsrolhatunk 230 V/10 A terhelhetsg ket
ts idkapcsal rt is (3.73. bra fels kpe),
napi s heti programozsi lehetsggel (F1).
ramkimarads esetn egy "pufferakku" gon
doskodik a program tovbbi futsrL Ameny
nyiben msodperces pontossggal kvnunk
kapcsolni, vagy nem akarunk bajldni a tli
nyri idszmtsbl add ratlltssal, gy
rdijel vezrls, DCF technikj idkapcsal
rt is beszerezhetnk (3. 73. bra als kpe).
Hasznlhatunk passzv mozgsrzkelket is.
Ezek knyelmesek, biztonsgosak s takar
kos fogyasztmkdtetst tesznek lehetv.
Automatikusan kapcsoljk be a vilgtst (vagy
pl. a riasztkszlket stb.), ha valaki belp a
ltala figyelt tartomnyba. Praktikusak a hzban
3.72. bra. 12 V-os, 10 A terhelhetsg, szivar
gyjthoz csatlakoztathat idkapcsal ra (F1, F2)
82
AD/O CONTLf
O
3. 73. bra. Ketts, egymstl fggetlenl progra
mozhat s DCF idkapcsal ra (F1)
tbb helyen, pl. lpcshzban, pincben stb.
E megoldssal energit takarthatunk meg,
hiszen mg vletlenl sem fordulhat el, hogy
lmpink tovbb vilgtsanak a kelletnl.
A 3. 7 4. brn lthat mozgsrzkel (F1)
bellthatsgi ksleltetsi idtartama max. 10
perc, rzkelsi tartomnya 180.
Nappal felesleges a kltsges vilgts. Erre
a clra klnbz gyrtmny szrklet- (alko
nyat-, stteds-, naplemente-) kapcsolk kap
hatk (pl. a szupermarketekben). Ezek alkony
atkor a hozzkapcsolt vilgtst be-, reggel pe
dig kikapcsoljk.
Igen hasznosak a fnyerszablyozs (dim
mer) vilgtsok is. A fnyer cskkentsvel
ezekkel is jelents energit takarthatunk meg.
--
-
::
3.74. bra. 1000 W terhelhetsg passzv
infravrs mozgsrzkel (F1, F2)
Napjainkban az elektromos kszlkeinket
kszenlti llapotban tartva, azaz "kikapcsolva
is" pazaroljuk az energit. Hztartsainkban az
elektromos energiafelhasznls kb. 1 O %-t a
kszlkeink puszta resjrata, vagyis azok k
szenlti llapotban tarsa teszi ki teszi ki.
jabban mr kaphatk kszenlti llapotot
ellenrz egysgek, amelyek automatikusan
rzkelik az zemi llapotot, s ha a tvir
nyts kszlket ki kapcsoljuk, akkor azok egy
ksleltetsi idtartam utn automatikusan le
kapcsoljk a kszlket a hlzatrl (pl. a tv k
szenlti llapott ellenrz kszlk, Conrad
Elektronika).
A CSER Kiad Padlburkolatok cm knyve (ra 3998,- Ft)
ismerteti a padlburkolatok kzismert s klnlegesebb tpusait,
azok elnyeit s htrnyait, s leraksuk mdjt. Utbbi bemutatst
a beptst lpsrl lpsre vgigksr fnykpek egsztik ki.
A tarta/ombl:
A megfelel burkolat
kivlasztsa
Tervezs, stlus
s burkolatkioszts
Szerszmok
s eszkzk
A aljzat elksztse
Hidegburkolatok
Rugalmas burkolatok
Fa padlburkolatok
Padlsznyeg
s alternatvi
C S E R
CSER Kiad
1114 Budapest, Kroli Gspr tr 3.
Tel.: 386-9019, 209-2982, 209-3909 Fax: 385-6684
, - o o
E-mail: cser@chello.hu Honlap: ww .cserkiado.hu
83
4. Teleptsi, tervezsi meggondolsok,
kivitelezs
4.1. Napelemes rendszerek
teleptsi meggondolsai
Napelemtblk energiahozamnak optima
lizlsa. Igen fontos, hogy a napelemtblkbl
minl tbb elektromos energit vehessnk ki.
A maximlis napenergia-begyjts lehetsgeit
egy ngy darab, egyenknt 40 W cscsteljest
mnyt lead, haznkban kaphat amorf szilci
um vkonyrteg napelemmodulokkal (F2, F8 s
RT1) kialaktott (tanyn felszerel!) ramellt
rendszeren mutatjuk be. A ngy napelem ma
dul fldn ll llvnyzatra kerlt elhelyezsre.
Prhuzamosan kapcsolt napelemtblk
12 V/230 V-os inverter ,_ ___ _
4.1.bra. 12 V egyen- s 230 V vltakoz feszltsget szolgltat napgenerloros rendszer felptse
84

\
1
/

- -
,

(
;
l
/
'
,

l 1"
-
-
-
-
`
\

-
-
! '
-
-
-
-
-
-
-
',

*
*
"
;

-
-
-
\
,

-
-
-

"
"

^
Napelemrod ul
4.2. bra. A napelemtbla energiahozama akkor
optimlis, ha a napsugr a mindig merlegesen ri
A rendszerkialakts tmbvzlatt a 2.4. b
rn (/. 2. fejezet), vzlatos felptst pedig a
4. 1. brn mutatjuk be.
Tudvalv, hogy a megtermelt elektromos ener
gia mennyisge a napelemmodul fajtjtl,
tpustl, annak munkafelletre es megvil
gts erssgtl s a napelemmodulok elhe
lyezstl fgg. A optimlis elhelyezs az
lenne, ha fny a nap folyamn a lehet leg
hosszabb idtartamig s mindig merlegesen
rn a napelemmodulokat (4.2. bra). A Nap
alacsony llsa eseln a napsugaraknak lnye
gesen hosszabb utat kell megtennik a fldi
atmoszfrban (lsd elbb 1.3. s 3.3. brra
vonatkozkat is), ami jelentsen megnveli az
abszorpci!. A napelemtblkat az szaki fl
tekn dli irnyba lltva clszer felszerelni.
Amennyiben erre nincs lehetsg, akkor azok
csak cskkent hatsfokkal termelnek elektro
mos energit.
A 4.3. brn egy amorf szilcium napelem
madul idelis irnytl val eltrsnek hatsa
lthat az energiatermelsre. A szaki irny
ba fordtva a napelemet-, csak a szrt fny
hatsa ltszik.
A 4.4. brn a dl fel fordtott, de klnbz
dlsszgben elhelyezett 40 W-os amorf szilci
um napelemmel termelt tlagos napi energia
mennyisg lthat. A dlsszg a vzszintessel
bezrt szget jelenti. A vzszintes elhelyezs azrt
1,0
/
\
L
0,9 -Q
U
."
0,8
c
c
Q
l \
l \
E
0
0,7
.e
0,6
Q
c
l \
0,5
Q
<
r
0,4

l \
l
\
Q
0,3
E
0,2
v
'.
0,1
o
K D NY
4.3. bra. A amorf szilcium napelemmodulok tla
gos relatv energiatermelsnek irnyfggsge
500
450
400
350
300
<
c
: 250
: 200
150
100
50
o
Fggleges felleten
(mindig a Nap fel fordulva)
l. ll. lll. IV V VI. VII. VIli IX. X XI. XII.
p = oo vzszintes Hnapok
p = 90 fggleges
4.4. bra. Egy 40 W
p
-os a-Si napelemmodul tlagos
napi energiatermelse havi bontsban, klnbz
dlsszgek esetn
sem lenne clszer, mert a napelem ntisztu
lsa ez esetben nincs megoldva. A idelis
dlsszg 30 .. .45, attl fggen, hogy tlen
vagy nyron akarunk-e tbb energit a napsug
rzsbl
"
befogni
"
.
85
W h/nap
250
200
150
100
50
o
l. ll. lll. IV. V. VI . VII. VII\ IX. X XI. XII.
Hnapok
4.5. bra. 40 W teljestmny a-Si napelemmodullal
Magyarorszgon egy nap alatt tlagosan megter
melhet elektromos energia havi bontsban (RT8)
A 4. 5. brn lthat grafikonon az egy darab
40 W-os amorf szilcium vkonyrteg (pl. 0840,
TS40, BSC 40) napelemmodullal Magyaror
szgon egy nap alatt tlagosan begyjthet
(megtermelhet) elektromos energiamennyisg
0 h/nap) lthat havi bontsban. A grafikon
bl leolvashat, hogy nyron egy 40 W-os amorf
szilcium napelemmel begyjthet energiameny
nyisg 240 ... 250 W h/nap, ami pl. egy 12 V-os
szolrakkumultor tltsekor mintegy 240 W
h/12 V = 20 A h-t jelent.
A 4. 1. brn lthat 4 db 40 W-os napelemma
dult prhuzamosan kapcsoltuk, gy az 80 A h
s tltsnek felel meg. Itt figyelembe kell ven
nnk, hogy a kzs gakban nagyobb ram
folyik, teht nagyobb keresztmetszet (6 mm2)
bektvezetket kell hasznlnunk. Mint a 4.5. b
rbl lthat, a tlen begyjthet elektromos
energia a nyrinak kb. 1/6 rsze. gy egy 40 W
os napelem esetben naponta tlagosan
mintegy 40 ... 50 W h energival szmolhatunk
(4.1. tblzat).
A vi napstses rk szmt Magyarorsz
gon, vagyis az vi napfnytartamal az 1. fejezet
1.8. brjn, a napsugrzs vi sszenergijt
pedig az 1. 7. brn mr feltntettk.
A meteorolgiai tblzatokbl szrmaz s
szmtott adatok alapjn az 1 db 40 W-os amorf
szilcium napelemmodullal egy v alatt begyjt
het energia vrhat rtke az orszg kln
bz pontjain 48 ... 53 kW h/v, az energia
hozam egy vre vonatkoztatott tlaga pedig
132 ... 145 W h/nap (4. 1. tblzat).
A napelemtblk elhelyezse, tjolsa. Mint
mr emltettk igen fontos, hogy a napelem
modulok megfelel irnyban s szgben llja
nak a Nap helyzethez. Ez pedig a dli irny,
15-nl kisebb eltrssel (4.3 s 4.6. bra). A
dlsszg pedig a vzszinteshez kpest a k
vetkez:
- nyri idszakra optimalizlt rendszereknl
30 .. .40 (pl. csak nyron hasznlt htvgi
hzaknl, nyri ntzrendszereknl);
- tavasztl szig mkd rendszereknl
45 .. Ar (pl. tanyk, ahol tlen nem laknak);
- tli idszakra optimalizlt, vagyis egsz
vben mkd ramforrsoknl 60 ... 65
(pl. hrkzl tjtszknl, meteorolgiai
llomsoknl stb.). A dlsszg s az ener
giatermels sszefggse nyilvnval, ha
belegondolunk a Nap tli s nyri jrsba
(1. 1.3. bra). Hihetetlenl fontos, hogy a
kvnt energiatermels idpontjban, vagyis
addig, amg a napelemmodulok "ltjk" a
Napot, semminek sem szabad, mg rszle
gesen sem rnykot vetnie a napelemmodul
munkafelletre. A monokristlyos napelem
moduloknl mr egy kzepes mret falevl
rnyka is kpes az egsz rendszert blokkol
ni. Mivel az ilyen napelemmodulokban a cel-
4. 1. tblzat. 40 W cscsteljestmny a-Si napelemtbla napi tlagos energiahozama (W h/nap)
Magyarorszg klnbz helyein. (A adatok tjkoztat jellegek!)
Hely
Energiahozam, W h/nap
Jan. Feb. Mrc. pr. Mj Jn. Jl. Aug. Sze p t. Okt. Nov. Dec. Eves tlag, W h kW hv
Budapest 37 70 117 176 229 242 241 207 147 84 41 27 135 49
Kecskemt 39 75 126 189 246 260 258 222 157 91 44 29 145 53
Miskolc 36 68 114 171 224 236 235 201 143 82 40 26 132 48
Szeged 38 73 123 184 241 254 252 217 154 89 43 28 141 52
Pcs 38 71 120 180 235 248 246 212 150 86 42 28 138 50
86
4.6. bra. Dli tjols tetfelleten elhelyezett
7 db 158 W-os Kyocera polikristlyos napelem
medul a hozkapcsolt Sunny Boy tltsszab
lyozs inverterrel (KLNSYS, Bp.)
lk soros kapcsolsak (1. a 3. 1. s 3. 7. b
rt), gy egyetlen cella lernykolsa (pl. fale
vl, kmny, tettri ablak stb.) is megg
tolhatja az energiatermelst A amorf szil
cium modulok esetben ez kevsb jelent
gondot, mivel ezeknl csak a lernykolt
fellet arnyban cskken az energiater
mels.
Tudnunk kell tovbb, hogy a napelemek eset
ben nincs olyan, hogy csak "kicsit rnykolja
"
,
meg "azr j irnyban ll
"
. Kicsit felhs idszak
ban, amolyan ftyolos gbolt mellett is csak
tredkre szmthatunk a specifikll teljest
mnynek (1. az 1.4. brt), kivve pl. a saturn
technolgival gyrtott monokristlyos s az
amorf szilcium modulokat (1. a 3.8., 3.9. s
3.10. brt), amelyek kiss felhs idben is j
hatsfokkal mkdnek. A napelemek a tli hi
degben kb. 15 %-kal kedvezbb hatsfokkal
dolgoznak, mint a 35 C-os nyri melegben.
A napelemtblk a nyri melegben igen nagy
hmrskletre emelkedhetnek. A a-Si modu-
loknl 65 C-ig n a teljestmny, a tbbieknl
cskken. A amorf szilcium napelemtblk
mintegy 8 .. . 12 % tbbletenergit kpesek
begyjteni felhs, illetve gyenge megvilgtsi
krlmnyek kztt, gy kivl az energiater
melsk a kiss kedveztlenebb keleti, illetve
nyugati irnyokban is, ezrt alkalmazsuk
esetenknt elnyt jelenthet. ves tlagban
21 ... 22 %-kal tbb energit termelnek a hagyo
mnyos mono- s polikristlyos tpusokhoz
kpest. A gyakorlatban a nyri idszakban a
30-0S napelem-dlsszg vlt be (RT12).
A legkedvezbb energiabefogs elrshez
kszthelk olyan llvnyzatok, ill. tartszerke
zetek is amelyek az adott vszakhoz lehetv
teszik a napelemmodulok dlsszgnek opti
malizlt belltst (4.21. bra).
A napelemtblk meglv pletek eseln
(amennyiben a tjols s a tetfellet alkalmas
r), a tetfelleten helyezhetk el. szaki tjo
ls tetfelletre kln tartszerkezetet kell
kszteni. A tet ltalban a legidelisabb hely:
nincs tban, lopsbiztos, dlsszge tbbnyire
megfelel a kvnalmaknak. Termszetesen a kis
teljestmny, idszakosan hasznlt napelem
modulokat, vagy az ntzsre hasznlt nap
elemmodulokat egyltaln nem szksges a
tetre szerelni. A j irnyban ll erkly, a pusz
ta fldn ll llvnyzat is (1. az 1.17. brt)
kivlan megfelel.
Napelemtblk teleptse, szerelse. A l
talnos teleptsi tudnivalk a kvetkezkben
foglalhatk ssze:
- a napelemmodulok nagy bels ellenlls
ak, nem rzkenyek a rvidzrlatra (ramge
nertoros jelleg). Ezrt is alkalmaznak kisebb
teljestmnyek esetben tltsszablyoz
knt "snt" szablyozt. A rvidzrlatot el
viselik ugyan, de kivlrl feszltsget nem
szabad rjuk kapcsoini (a prhuzamosan
kttt tovbbi modult kivve), mert az kro
sodst okozhat;
visszatplls ellen knnyen vdhetk
SCHOTIKY didval;
a felletkre rakd h, jg-, mivel diffz r
teg, mg javthatja is a tli zem hatsfokt;
a tli hidegben kb. 15 %-kal jobb hatsfokkal
dolgoznak, mint a 35 C-os nyri melegben
(lsd elbb!);
87
- a napelemmodulok kimeneti kapcsai soro
san s prhuzamosan is sszekthetk. A
azonos resjrsi feszltsg napelemmo
dulok prhuzamosan kthetk, de sorba csak
azonos tpusokat szabad ktni. Soros kap
csolssal a feszltsg, prhuzamos kapcso
lssal pedig az ram nvelhet tetszs
szerint. Tbb napelemmodul prhuzamos
kapcsolsnl vegyk figyelembe, hogy a
kzs gakban nagyobb ram fog folyni,
teht nagyobb keresztmetszet vezetkeket
kell alkalmazni. Soros kapcsolsnl pedig a
feszltsg nvekedse miatt az rintsvdel
mi problmk kerlhetnek eltrbe;
- a napelemtblk a szelet, havat, jeget s a
kisebb jgverst elviselik, de nagyobb kvel
megronglhatk;
- a napelemmodulokat a "vandalizmus
"
kiv
dshez lehetleg vdett helyre teleptsk.
Mint mr emltettk, amennyiben a tjols s
az plet tetfellete alkalmas r, azok a te-
tfelleten helyezhetk el. Ott nincs tban,
onnan nem lopjk el, dlsszge hazai vi
szonylatban tbbnyire megfelel a kvnal
maknak, Kaphatk tetszerkezetekre vltoz
tathat dlsszgre bellthat tartszer
kezetek is (l. a 4. 7. brt);
- a napelemmodulok s a csatlakoz elektro
nikus egysgek kzlt a lehet legrvidebb
s megfelel keresztmetszet vezetkeket
hasznljunk;
- mono- s polikristlyos meduloknl a "bena
pozottsgnak" teljes mrtknek kell lennie,
mg rszleges rnykba sem szabad kerl
nik. Rszleges rnyk eseln megoldst
jelenthet ez esetben (tbb modul esetn) a
mono- s polikristlyos modulok thidalsa,
a bypass dida. Ekkor a "kikapcsoldott"
modul bypass didjn keresztl tud a tbbi
modul mg ramot adni. (Sorosan kapcsolt
napelemmodulok kimenetre zr irnyban
kttt thidal didk!);
4. 7. bra.
"
Kisebb teljestmny
"
napelemmodulok rgztsi mdjai csaldi hzak, nyaralk tetszerkezetn
(SOLREX
88
az amorf szilcium modulok nem annyira
rzkenyek a fentiekben emltett "berny
kolsi" jelensgre. Itt csak a letakart fellet
arnyban cskken az energiatermels. Ter
mszetesen igyekezni kell gy elhelyezni a
modulokat, hogy azok ne kerljenek rszle
gesen se rnykba. Ha ez nem oldhat meg,
akkor az rnyk brmelyik modulon mindig
merleges legyen a vgsokra, azaz a nap
elemmeduion lthat "cskok" egyformn
legyenek rnykban, mint az a 4.8. brn
szemlltetett 40 W-os tpus ksz struktrjn
is lthat. Sorba kttt moduloknl, azok
azonos rsze lehet rnykban, ha az sehogy
nem kerlhet el (RT12);
- a "nagyteljestmny
"
amorf szilcium nap
elem tblk felszerelsnl vegyk figyelem
be, hogy f alapanyaguk szinte kivtel nlkl
veg. Ezrt ugyangy kell bnni velk, mint
brmilyen ms vastag veglappal;
a napelemtblkat rugalmasan kell felszerel
ni. A gyrtk megfelel felerst profilidomct
tartozkknt szlltanak. A felszerelshez
mindenkppen a mellkelt specilis profilki
alakts, univerzlisan alkalmazhat alum
niumtart hasznlata javasolt (1. pl. a 3. 17. b
rn bemutatott tartprofilt.);
- a felerstpontoknak egy skba kell esnik,
gy nem alakulhat ki az vegben olyan kros
mechanikai feszltsg, amitl az idvel be
repedhet;
- felttlenl figyelembe kell vennnk, hogy az
a-Si meduloknl 2,5 ... 3-szor nagyobb tele
ptsi fellet szksges s 2,7 ... 3-szor na
gyobb tmegterhelssei kell szmolnunk,
mint a mono- s polikristlyos napelemtb
lk esetben. Hztetre szerelsnl arra nem
csak a tbbletterhels nehezedik, hanem a
szlterhels is megvltozhat, gy a statikai
szmts is indokoltt vlhat. Pldaknt em-
A szilcium rtegrendszer lzeres vgsa utn
A ksz struktra a alumnium-kivezetsekkel
4.8. bra. Amorf szilcium vkonyrteg technolgij napelemstruktra
89
ltjk, hogy 3,2 kW DC oldali energiatermels
elrshez 65 m2, ill. 25 m2 teleptsi fellet
tel s 1080 kg, ill. 400 kg tmegterhelssei
kell szmolnunk a amorf, ill. a mono- s
polikristlyos napelemtblk hasznlatakor;
- amennyiben van a napelemek elhelyez
shez megfelelen nagy teleptsi helynk
(pl. a fldn) gy meggondoland a amorf
szilcium napelemtblk hasznlata.
A napelemtblkat igen nagy gondossggal kell
felszerelni (szlterhels, tmegterhels figye
lembevtele, tlzott napelemtbla-hmrsklet
elkerlse a napelemtbla htoldali szellzsi
lehetsgnek biztostsval stb., l. ksbb).
A szerels sorn a villmvdelemrl is felttle
nl gondoskodni kell, a napelemtblknak s a
tartszerkezetknek a fldelsveL Ugyanez
vonatkozik termszetesen a szlgenertoros
rendszerekre is.
4.10. bra. A els 100 WP teljestmny a-Si
napelemtbla lapos tetn elhelyezett llvny
szerkezetre szerelse (RT1)
A gyrtk egyarnt ksztenek kis s nagy telje
stmny napelemmodul-tartszerkezeteket.
Kaphatk hajkra, lakkocsikra felszerelhet
napelem tartk is (4.9. bra), amelyek a kiala-
4.9. bra. Saroktar s bvt szerelkszlet napelemmodulokhoz (F1)
90
4.11. bra. 100 W
P
-os a-Si napelemtblkbl kialaktott napelemtbla-mez teleptsi munklatai
(Freiburg, Bruns 04, RT1)
kul htoldali szellzs lehetsgeknt a nap
elemmodulbl a legnagyobb teljestmnyt hoz
zk ki. A bra als rszn lthat kt hossz
profil kzbeiktatsval egy napelemtblval b
vthet rendszer. A 4. 1 O. brn lapos tetn lv
tartszerkezet re elhelyezett 1 OOW-os amorf szi
lcium vkonyrteg technolgij napelemtblt
lthatunk (RT1). A 4. 11. brn ugyancsak 100 W
os a-Si napelemtblkbl felptett napelem
tblamez teleptsi munklatai lthatk (RT1).
pts
lakberendezs
felits
karba n ta r s
www.lakasfelujitasok.hu
sekrum
91
4.2. Szlgenertoros
rendszerek teleptsi
meggondolsai
A telepts alapvet feltteleL A kis teljest
mny (50 W ... 5 kW) szlgenertorok az egyik
leggazdasgosabb, nllan mkd, kis szer
vizigny, hztartsban is hasznlhat megju
lenergia-rendszerek, amelyek hozzjrulhat
nnak a haznkban lv hztartsok ram
ignynek elltshoz krnyezetbart mdon.
Jelenleg egy millinl tbb magyar hztarts
nak van megfelel nagysg klterleti telke, s
azok kzel felnl az ves tlag szlsebessg
megfelel lenne szlgenertor hasznlathoz.
Krds, hogy megvalsthatjuk-e, melyek a gt
ltnyezk egy szlgenerloros rendszer kiala
ktsnl?
Igen, megvalsthatjuk az ilyen kis teljestmny
szlgenerloros rendszert, ha:
- a hatsgok nem tiltjk a szlgenertor
teleptst a helysznen;
megfelelen szeles a helyszn (4 m/s ves
tlag sebessg 1 O ... 15 m magassgban);
megfelel hely ll rendelkezsnkre, vagyis
elg nagy a helynk klterleten vagy ker
tes hz vezetben;
magas tartoszlop telepthet a helysznen
(12m-nl magasabb, 16 . .. 30 m az idelis,
legalbb 9 m-rel magasabb a 1 00 m-es
krn bell lv legmagasabb ltest
mnynl);
az ingatlannak a kzzemi elektromos hl
zathoz val csatlakozsa annyiba, vagy
tbbe kerlne, mint a megjulenergia
rendszerrel val ramelltsa;
a meglv hlzati ramellts nem tk
letes: gyakori ramsznet s feszltsgin
gadozs miatt sznetmentes ramelltst
akarunk;
jvendbeli felhasznlknt mr ta ulm
nyoztuk s rtjk a szl- s naperrgis
rendszerek alapvet mkdst, s el tudjuk
dnteni, hogy mennyi elektromos energira
van szksgnk (kW h/h) s mennyit haj
tunk a nap- s szlenergis rendszerrel
megtermel ni.
92
Tovbbi igen fontos szempont
- az energiatakarkossg lehetsgeinek vizs
glata, vagyis az energiatakarkos fogyasz
tk lehetsges hasznlatnak felmrse;
a jelenlegi s a vrhat energiafelhasznlsi
ignyt szmtsuk ki a szksges szlgener
tor (ill. napelemmodul "mret") eldntshez;
meg kell hatroznunk az ignyelt cscstel
jestmnyt (kW), a max. terhelramot (A), a
napi energiaignyt (kW h/nap), s a havi
energiaigny maximumt (kW h/h).
Ez utbbi egyszerbben: tudnunk kell mennyi
kb. egy nyri s tli hnap fogyasztsa, vagy
legalbb annyit, hogy milyen fogyasztk vanak
lesznek, s azokat mennyi idtartamra hasz
nljuk. Egyidben mennyi lehet a maximlis fo
gyaszts, pl. egyszerre szerelnnk-e tv-t nzni
s mosni stb. Ezek az adatok azrt fontosak,
mert egy tlmretezett rendszer teleptse
sokkal kltsgesebb, az alulmretezett pedig
kevsb mkdkpes.
Felteend krdseink a szigetzem hibrid
rendszer teleptsi lehetsgeinek a felmr
shez a kvetkezk:
- milyen a hztet (lapos, nyeregtet), mekko
ra a bepthet hasznos fellet a napelem
tblk elhelyezsre, megfelel tjols-e a
nyeregtet? Ha nem, akkor hol helyezhetk
el, pl. llvnyon, egyb helyen a napelem
modul(ok);
- a telek, sajt terlet nagysga, 1 00 m-en belli
magas ltestmnyek (tvolsg, magassg);
- a szlgenertor tartoszlopa hol helyez
het el?
Mieltt idt s pnz ldozunk, dertsk ki, lehet
e jogi vagy krnyezeti akadlya a (400 W feletti)
szlgenertor teleptsnek. ptsi hatsg
magassgi korltozsa, vagy valamelyik szom
szd nem hajtja ltni vagy/s hallani a mozg
szlgenerlort (pedig az a szl httrzajtl
mindssze csak 3 ... 10 dB-lel zajosabb). El
fordulhat, hogy esetleg faltetvnyt vagy ma
gas pletet terveznek a kzeli jvben a
szomszdban ltesteni. Ha hlzatra vissza
tpll rendszert hajtunk, tudakoljuk meg a
szolgltattl a csatlakozs feltteleit, kltsg
vonzatt s az ram kW h-knti tvteli rt.
Tovbbi igen fontos krds hogy megfelelen
szeles-e a helysznnk? A telepts megfon
tolshoz irnymutatak lehetnek a krnyken
mkd nagy szlgenertorok szladatai s a
meteorolgiai szolglat (szlenergia-trkpek)
vagy a kzeli reptr, tovbb a szlgener
torokat forgalmazk tapasztalatai, irnymutat
sai. A egy v idtartam tudomnyos szl
mrs kis teljestmny rendszereknl nem
gazdasgos.
Egy szlgenertor teljestmnye arnyos a la
ptkerk ltal srolt fellettel, a szlsebessg
harmadik hatvnyval s a leveg srsgveL
A elrhet tlagteljestmny, hazai tlagos
szlsebessget felttelezve 7 ... 80 W/m2. Tny,
hogy a szl vltoz erssg, pffs (hirtelen
ersd lketekbl s gyenglsekbl ll), s
a szlsznetekkel, vagyis a szlcsendes idt
is beszmt, a megszaktsokkal elrhet, vi
7000 ... 7800 ra az, amivel szmolhatunk.
-
4.12. bra. A teljestmny optimum elrshez fontos, hogy a szlgenertor a fk s az pletek
rnyznjbl kiemelkedjen [5)
Zavartalan szembeszl


Nagy turbulencia
/
15H
2 H

10H
H= tvolsg


SH
T"<b"looda

15H
3%
l 5% l 2%
17% l 9%
4.13. bra. Ltestmnyek s turbulencia (Windenergy: RT1)
93
4.14. bra. A szlgenertor ajnlatos elhelyezsi
helye egy adott H magassg ltestmny eltt,
ill. mgtt (RT1)
A levegramlst a hegyek, dombok, fk,
bokrok s hzak akadlyozzk, fkezik. Mg a
hegyek s a dombok, valamint a helyszn ma
gassga a hasznosthat szlsebessget el
nysen befolysolja, addig a fk s hzak a
talaj menti levegrtegekben gyakran szl
lkseket s rvnyeket idznek el, ami a
szlenergia hasznostsban kifejezetten ht
rnyos. A legkedvezbb teljestmny elr
shez igen fontos, hogy a szlgenertor a fk
s pletek rvnyznjbl kiemelkedjen
(4.12. bra).
A 4. 13. brn a ltestmnyek okozta szlse
bessg, szler s turbulencia vltozsainak a
rtkeit lthatjuk klnbz tvolsgokban.
Mint mr emltettk, a 100 m sugar krben
lv legmagasabb ltestmnyek figyelembe
vtelvel hatrozhat meg a telepts helye s
Szl
o
Wim'
4000
3 500
3000
250 0
2000
1500
1000
500
O 2 4 6 8 1 O 12 14 16 m/s
4.16. bra. A fajlagos szlenergia a szlsebessg
fggvnyben [4]
magassga (4.14. bra). Ha a ltestmny ma
gassga H, akkor eltte 2H tvolsgban a tart
oszlop legalbb H magas legyen. Mgtte leg
albb 2H, hogy a szlgenertor a rvnyzna
fl kerljn (1. 4.14. bra).
A ferde tet (dombtet, hegytet) elnye, hogy
felgyorsul a szl (4.15. bra).
4.15. bra. A szlsebessg nvekedse dombtetn, ill. ferde hztetn (RT1)
94
A szlgenertor felszerelse vagy a ptmny
gerincmagassga fltti 8 . .. 9 m-es svban
ajnlhat, ahol a nyeregtet esetn a tet
aljhoz rkez szlhez kpest 200 %-os
szlsebessget mrhetnk minimlis turbu
lencival (4.15. bra). Tovbbi lehetsgknt
knlkozik a kb. 18 m-es kipnyvzott, vagy a
ptmnyhez bilincselt tzi horganyzott aclcs
oszlopra trtn szerels. Minl magasabbra
tesszk a szlgenertort, annak teljestmnye a
szlsebessg harmadik hatvnyval n s egy
ben kisebb a eslye, hogy ellopjk. Pldaknt
emltjk, hogy egy 5,6 m/s ves tlagsebes
sg helyen ktszer annyi energit termelhe
tnk, mint egy alacsonyabban teleptett gener
torral a 4,5 m/s tlag-szlsebessg helyen.
4.2. tblzat. Beautort-fle szlerssgskla
Szlerssgi Szlsebessg
osztly,
m/s km /h mrfld/h
B f
o O .. . 0,2 O . .. 0,8 0 ... 0,6
1 0,3 .. 1,5 0,9 ... 5,5 0,7 ... 3,5
2 1,6 .. 3,3 5,6 ... 12,1 3,6 .. .7,5
3 3,4 ... 5,4 12,2 ... 19,6 7,6 ... 12,2
4 5,5 ... 7,9 19,7 ... 28,5 12,3 ... 17,8
5 8,0 ... 10,7 28,6 ... 38,8 17,9 ... 24,0
6 10,8 ... 13,8 38,9 ... 49,8 24,1 ... 31,0
7 13,9 ... 17,1 49,9 ... 61,7 31,1 ... 38,3
8 17,2 ... 20,7 61 ,8 .. .7 4,6 38,4 ... 46, 4
9 20,8 ... 24, 4 74,7 ... 88,0 46,5 ... 54,7
10 24,5 ... 28 ,4 88,1 ... 102,4 54,8 ... 63, 6
11 28,5 ... 32,6 1 02,5 ... 117,0 63,7 ... 73,0
12 ... 32,7 ... 117,1 ... 73,1 ...
A szlgenertor megfelel teleptsi helynek
kivlasztsakor ne feledjk, hogy ktszeres
szlsebessg 7 ... 8-szaros fajlagos energiater
mels-nvekmnynek felel meg (4.16. bra).
Vegyk figyelembe tovbb a 4.2. tblzatban
lvket is. A szl ramlsnak tjban lv aka
dlyokrl se feledkezznk meg (lsd elbb!).
A akadlyok mgtt a kiegyenltds csak
nagy tvolsgokban kvetkezik be. A szlge
nertort a nagyobb akadlyoktl minl mesz
szebb s minl magasabbra helyezzk el.
A nagyobb akadlyok hatsa a ramlsra a
magassgnak legalbb tzszeresn rzdik
hosszanti irnyban, felfel pedig a ktszeresn
(4.17. br).
Lthat
Csom
Megnevezs
jelensgek
0 ... 0,5 Teljes szlcsend A fst egyenesen
szll fel
0,6 ... 3,0 Alig rezhet szell A fst jelzi a szl irnyt
3,1 ... 6,5 Knnyszell A fk leveleit megmoz-
gatja, arcunkon rezhet
6,6 ... 10,5 Gyenge szl A levelek s a vkony
gak mozognak
10,6 ... 15,5 Mrskelt szl Felkavarja a port,
felemeli a paprdarabokat
15,6 ... 20,9 lnk szl A kisebb fk hajladozni
kezdenek, a tavakon tara-
jos hullmok kpzdnek
21 ,O ... 26, 9 Ers szl A ersebb gakat is
megmozgatja, a ese r-
nyt nehz hasznlni
27,0 ... 33,3 Igen ers szl Egsz fatrzseket
meghaj lit, a jrst
rezheten gtolja
33,4 .. .40,3 Viharos szl Fk gait letri, a jrst
jelentsen akadlyoua
40,4 ... 47,5
Vihar A fkon kisebb krokat
okoz, a tetcserepeket
lehord ja
47,6 ... 55,3 Szlvsz A fkat gykerestl
kitpi, a hzakon slyos
krokat okoz
55,4 . . 63,4 Orknszer szlvihar Jelents viharkrok, a
szrazfldn nagyon ritka
63,5 . .. Orkn, hurrikn Igen slyos puszttsok,
a szrazfldn nlunk
gyakorlatilag nem
fordul el
95
4.17. bra. pletek s egyb akadlyok mgtt a kiegyenlitds csak nagy tvolsgokban kvetkezik be
--vsz sz
Nyr |
6,0
5,0
V

4,0

-
V
V
Q
.
3,0
Q
V
;
N
C
2,0

P"
'
r-
J
..
/

r:
r:
'
r-

-
-

"

"
/
1,0
0,0
1 3 5 7 9 11 13
Id, ra
15 17 19 21 23 24
4.18. bra. Mrt szlsebessgrtkek a teleptsi helyen, az adott magassgszinten, rnknti bontsban,
vszakonknt [2]
Nagyobb teljestmny szlgenertorok tele
ptsi helynek kivlasztshoz ajnlatos
hosszidej szlsebessg-mrst vgezni

(4.18. bra). A 4.19. brn pldt mutatunk a


klnbz szlsebessgek gyakorisgra egy
adott helyen.
60
50
?
40
ci
"
.!
o
30
-"
<
>
(
20
10
5 10 15
Szlsebessg, m/s
4.19. bra. Plda egy adot helyen a klnbz szlsebessgek gyakorisgra
Teleptsi elmunklatok, szerels. A gyr
tk tbbsge a kis teljestmny szlgenerto
rokat s a ahhoz tartoz kiegsztkszleteket
egysgcsomagokban, szerelsi kellkekkel
egytt szlltja. Ebbe tartozik tbbek kztt:
- a szlgenertor-egysgcsomag;
- tartoszlop-szerelsi egysgcsomag (acl
oszlopcs-rgzt szerelsi kszlettel, a ki
pnyvzshoz kihorgonyzkkal-, tartoszlop
nlkl!);
- beptsi kszlet (ellenrz egysg, kap
csaldoboz a szlgenertorhoz stb., kbelek
nlkl);
- elektromos vezetk(ek) a szlgenertortl a
szablyozig stb.);
- akkumultorbank, tltsszablyoz, inverter
(sajt kln megrendelsre);
- teleptshez, bezemelshez elmunkla
tok (alapozs a oszlophoz s llvnyhoz
stb.) sajt erbl. Teleptsi lersok minden
mozzanata a tbbnyire beszerezhet CD-n
nyomon kvethet.
Opciknt
- szaigard (emelrd) a teleptshez s a
tartoszlop leengedshez, tovbb csrl
pl. 1600 kg terhelsig;
- fldfrkszlet a alapozshoz (a talajnak
megfelelen).
Ne feledkezznk meg a kiegszt hibrid rend
szer eseln a:
- napelemmodul(ok);
- llvnyok, ill. a modulokhoz szksges fel-
szerelsi kszlet;
- modulsszekt kbelkszlet, modulsor
bekt kbelkszlet (a kapcsoldobozba)
stb. megrendelsrl, ill. beszerzsrl.
A kis teljestmny, pl. AIR X 12 V/400 W-os,
akkumultor-tltsszablyozval egybep
tett egyenfeszltsg szlgenertor egysze
ren a tetre szerelhet (4.20. bra). A gyrt a
mellkelt kszletben (A jelzs kszlet) minden
szksges alkatrszt biztost a teleptshez
(eselvezet szigetelgyr a tetre szerels
hez, rozsdamentes ktelemek, s egyb alkat
rszek, kivve a 47,5 .. .48 mm tmrj tzi
horganyzott tartoszlop aclcsvet.). Kln
megrendelhet a falhoz vagy kertshez
hasznlhat szerelsi kszlet.
A 4.21. brn falhoz erstett tartoszlopos
megolds lthat (B tpusjel kit vltozat). Ezen
hibrid megolds 400 W nvleges teljestmny
szlgenertorbl s kt darab 160 W cscstel
jestmny napelemtblbl plt fel.
Hasonl mdon "falhoz erstett" tartoszlo
pos, 5 db 400 W-os szlgenertorbl s nap-
97
4.20. bra. Tetre szereJt Air X 12 V/400 W-os
szlgenertor (Windenergy: RT1)
"
,
4.21. bra. Air X 400 W-os szlgenertorbl
s kt db 160 W-os napelemtblbl ll hibrid
ramellt rendszer (RT1)
\
'
4.22. bra. t 400 W-os szlgenertorbl s ngy napelemtbla-mezbl kialaktott hibrid energiaellt
rendszer
98
4.23. bra. Whisper 200 (H-80) szlgenertornak a hz oldalfalhoz rgztse (buda, RT1)
elemtbla-mezbl kialaktott hibrid energia
ellt rendszer lthat a 4.22. brn.
Kaphat 14 m magas kipnyvzott tartoszlop
hoz val egysgcsomag (fldfrk s a tart
oszlopknt szerepl 48 mm tmrj melegen
hengerelt, varrat nlkli tzi horganyzott aclcs
nlkl), genertor kapcsolval, DC oldali auto
mata kismegszaktkkal stb.
Helyben javasolt beszerezni:
- 21 ,4 m tzi horganyzott 48 mm tmrj,
138 km/h szlsebessgig 2,3 mm, 150 km/h
felett 3,6 mm falvastagsg csvet (7,2 +
6,3 m hossz darabot az oszlophoz, 1 ,8 m
hosszt az oszlop alapzathoz, 6,3 m
hosszt a szolgardhoz, vagyis az emel
rdhoz);
kb. 15 m hosszt rzvezetket a villmvde
lemhez;
4 mm2 keresztmetszet kbelt a szlgene
rtortl a felhasznlig.
Javasolt tovbb idben megrendelni az egyb
szksges egysgeket pl. 12 V-os 400 A h-s
akkumultortelepet, tltsszablyozt, DC/AC
invertert, s az olyan fogyasztkat, amelyekrl
elmondhat, hogy azok energiatakarkosak.
A 4.23. brn egy Whisper 200 (H- 80) tpus
1 OOO W-os szlgenertornak a hz oldal
falhoz val rgztsi mdjt lthatjuk (buda).
A 4.24. bra a tartoszlop szerelsi elk
szleteit mutatja. A 4.25. brn lthatk a
gyrt ltal szlltott, szerelshez szksges
kellkek.
A 4.26. brn egy Whisper 200 (H- 80) tpus,
1 OOO W-os szlgenertor tetre szerelse
lthat (Csepel). A kpen a szlgenertor
egysgcsomagjnak doboza is lthat!
A 4.27. brn nhny kellket szemlltetnk
{frk, tartoszlop oldalfal-felerst bilincs,
kipnyvzshoz alkalmas csbilincs stb.).
99
4.24. bra. A 1 kW-os szlgenertor tartoszlopnak szerelsi munklatai
4.25. bra. A szerelshez szksges kellkek
Mint Jthatjuk a szlgenertor a tetre vagy a
ptmnyhez bilincselt, tzi horganyzott (ill.
rozsdamentes) aclesre is felszerelhet.
100
4.26. bra. Whisper 200 szlgenertor a tetn, az
egysgcsomagjnak a dobozval (RT1)
Termszetesen minl magasabbra tesszk a
szlgenertort, annak energiaszolgltatsa a
harmadik hatvny szerint n.
4.27. bra. Szerszmok s kellkek az 1 kW-os
szlgenertor szerelshez
4.29. bra. Whisper 200 szlgenertor kipnyzott
tartoszlopon
24m
4.28. bra. Pnyzott, lehajthat genertortar
oszlopok
Tartoszlopknt (1. 4.28. bra) alkalmazhatunk
daru nlkl felemelhet 24; 19,5; 15; 9; s 7,2 m
es sszeszerelhet, lehajthat oszlopokat.
A sajt, hazai beszerzs oszlophoz vsrol
hatunk oszlopszerelsi egysgcsomagot
A 4.29. brn egy ilyen kipnyvzott, lehajt
hat tartoszlopon lv 1 kW-os nvleges
teljestmny szlgenertort lthatunk. A tele
ptshez szksges a hozz megfelel szer
szmkszlet, oszlopszerelsi egysgcsomag
s csrl. Nagyobb teljestmny, nagyobb
magassgra trtn felemelshez aclcs
szaigard (emelrd) is szksges lehet.
A 4.30. brn az elz brn lthat, mr fel
lltott szlgenertor csrlzsi elmunklatai
lthatk. A 4.31. brn egy szlgenertor szal
garddal (emelrd) trtn "beemelsi"
munklatait lthatjuk. A 4.32. brn kipnyv
zott, lehajthat tartoszlopon lv Whisper 200
(1 kW teljestmny) szlgenertor lthat.
Vgezetl a 4.33. brn e szlgenertor be
emelsi elmunklata lthat.
4.30. bra. A szlgenertor csrlzs! elmunklatai
101
4.31. bra. Szlgenertor fellltsa emelrddal (szolgard) (RT1)
\
4.32. bra. Kipnyvzott tartoszlopon lv
1 kW-os szlgenertor (Mede, Windenergy: RT1)
102
4.33. bra. A 1 kW-os Whisper szlgenertor
a "beemels" eltt (Mede, Windenergy: RT1)
'A szl nnek is ingyen fj!
tasznostsa a szl s a nap kimerthetetlen energijt!
Valstsa meg sajt energiahztartst!
Mindezt magyar gyrtmny szlergpekkel!
Mi segtnk nnek elkpzelsei megvalstsban.
Forduljon hoznk bizalommal!
Szolgltatsaink:
Energiahatkonysgi szaktancsads
Oktats
Terezs
Gyrts
Kivitelezs
Karbantarts
Szarizels
M
PJ70vl
Y
|P
,,
PX|iputuv|tttiv||ut0tte|e@ep
Ie(esiwye.J20-JM|Mr|
SZLERGPEK JAVASOLT FELHASZNLSI TERLETEI:
Vzszivattyzsra:
ntzs, llattars, belvzvdelem, halastavak, holtgak feltltse,
vad helyben tarsa, itatk, dagonyzk, kiskerek ntzse
csepegtet ntzsseL
Teljesfny ACT vzszivattyz szlergpnl:
b-T liter/ra
Villamos energia termelsre:
Tanyk, farmok csaldi s htvgi hzak, kempingek,
nkormnyzatok , intzmnyek termszetes vilgtsra,
trilgts-, dszvilgts ramelltsa,
htsre, ftsre mobil telefontltk zemeltetsre,
ott ahol az ramellts nem megoldott.
vilamos ramtermel szlergpeink a kvetkez
eneriamennyisget tudjk folyamatosan (sznetmentesen)
biztositani: d00 , ,0k,Jk,4,0k
Hibrid rendszer: szlerp s naplem egyttes alkalmazsa
bkW s dkW ramot tud fol9amatosan biztositani.
Egy biztos s tiszta jv61
Egy megbzhat parnerrel!
NYR-KO-WAT
omots SR tO K
4400 Nyregyhza, Szaras u 1-3.
Telefon: +36 {42) 506-688
Telefax: + 36 {42) 506-687
Mobil: +36 {70) 450-6503;
+36 {70) 459;
E-mail: nyirokowatt@netra.hu
web: nyirokowatt.hu
- - -.
- -
. *

103
5. Energiahozam, kltsgsszetevk,
lettartam
5.1. Napelemmodulok
energiahozama
A adott napelemmodul ltal begyjthet elekt
romos energia az alkalmazs helyn lv su
grzs fggvnye. Haznk terletn a napbl
rkez sugrzsi energia ves fajlagos tlag
rtke 1200 ... 1330 kW/m2 tartomnyba esik
(1. az 1.7. s 1.8. brt.).
A 5.1. brn lthat grafikonokon egy 1 kW
cscsteljestmny, 30, ill. 60-0S dlsszg
ben elhelyezett napelemtbla-mezvel Kecske
mt krnykn egy nap alatt "tlagosan" be
gyjthet (megtermelhet) elektromos energia
mennyisg (kW h/nap) lthat havi bontsban
(Forrs: Plfy M., RT9, [2]).
30-0S dlsszg
60-0S dlsszg
5.1. bra. 1 kW
P
teljestmny 30-0S, ill. 60-0S
dlsszg napelemtbla-mezvel Kecskemten
egy nap alatt tlagosan megtermelhet elektromos
energia havi bontsban (Forrs: Plfy M., RT9, [2])
104
A napelemmodulokkal begyjthet energia a
nvleges teljestmnykbl s a fldrajzi hely
szn sugrzsi energia tlagrtkeibl "viszony
lag
"
jl megbecslhet. A pldaknt mutatott
1 kW cscsteljestmny napelemmez 30-0S,
ill. 60-0S dlsszg eseln egy vre vonatkoz
tatva tlagosan 1350 kW h, ill, 1270 kW h
elektromos energia termelsre kpes. Ezek
tlagrtkek, s ves szinten kb. 15 %-os hi
bahatr! nem lpik tl.
Ha az 1 kW cscsteljestmny napelemtbla
mezvel vente kb. 1350 kW h/v elektromos
energit gyjtnk be, a 32,9 Ft/kW h + 20 %"
39,5 FVkW h ELM rral szmolva, a jelenlegi,
2007 vi ron 39,5 Ft/kW h x 1350 kW h/v=
53 325,- Ft-ot tesz ki.
A 5.2. brn lthat grafikon hasonl a
5. 1. brn ltotthoz, de itt jobban szemgyre
vehetjk a napelemtblk klnbz dlssz
gek melletti napi energiahozam eltrsnek
mrtkt.
A 5.3. brn a vzszintestl a fgglegesig ter
jed felletekre rkez napsugrzs erssgt
C 1 ,6
1A
. 1,2
1
.< 0,8
0,6

0,4
0,2
o
r
6
0


1-
. . 1
c _ c.
<
5.2. bra. 240 W
P
(4 db 60 W p) teljestmny
napelemtblval Budapest trsgben begyjthet
elektromos energia napi tlagrtke klnbz
dlsszgek esetn, havi bontsban (Forrs:
Plfy M., RT9, [2])
1
2
50

1150
3E
. 1050

950
850
750
650
s
550
4
50

c
,
o

c
:
c - -
>
o
.
: :
c
-
o
Q c
Q
.

<

-
< } O z o
- -


(
Hnap
5.3. bra. A vzszintestl a fgglegesig terjed
felletekre rkez napsugrzs erssge dlben,
tiszta idben, idelis lgkrben, havi bontsban
:1
2
00

_1000

,.

c
,
c
.
Q
-
L
o
, . ..
c -

c <


c
:
:
-
-
Hnap
c
t =
> o
:
o
Q
_ C
<
z o
(
5.4. bra. A 45-os dlsszg felletre rkez
napsugrzs erssge a dli irnytl val eltrs
fggvnyben, tiszta idben, idelis lgkrben
0,8
0,6
'
c
>
c
-
r
0,4 c

n
c
Q

0,2
o

l
l
l
/

o 30 60 90
Napmagassg, fok
5.5. bra. A napsugrzs intenztseloszlsa a
napmagassg f ggvnyben
80
_ 70
H 60
c
50
O
c
E 40
c

30
20
10
|

5
4
Z -A?
Z

325 6 7 8 9 10 11 12
19 18 17 16 15 14 13
Id, ra
Hnapok
Jn., Jl.
Mj., Aug.
pr., Szept.
Mrc., Ok.
Febr., Nov.
Jan., Dec.
5.6. bra. A napmagassg alakulsa Budapesten
az id fggvnyben (2)
lthatjuk havi bontsban, tiszta idben, idelis
lgkr esetn. A 5.4. aOan pedig a 45-0S
dlsszg felletre rkez napsugrzs
erssgt szemlltetjk a dli irnytl val
eltrs fggvnyben, tiszta idben idelis
lgkr esetn.
A 5. 5. aO1a napsugrzs relatv erssgnek
eloszlst mutatja a napmagassg fggv
nyben. Fvrosunkra, Budapestre vonatkoz
an a fokokban mrhet napmagassg rtkeit
a id fggvnyben a 5.6. aOantntettk fel.
Vgezetl a 5. 7., ill. 5.8. aO1 a tlagos
("szennyezett vrosi") napsugrzs-erssget,
600
s_ 500
c

n
g 400

o
300
-
O
_ 200
100
O 1 f o o\ ' l
o 4 8 12 16 20 24
Id, ra
5. 7. bra. A napsugrzs intenztsnak tlaga az
id fggvnyben, a ngy vszakban, Budapest
trsgben
Tb
Z
dU
) T
e
"
.
a
:
TU -
"

c
b
-/
o
I 13v352
U
-
U 4 o TZ T ZU Z4
|U, C|3
5.8. bra. A hmrsklet tlaga az id fggvny
ben, a ngy vszakban, Budapest trsgben
ill. a hmrskletet mutatja az id fggv
nyben, a ngy vszakban Budapest trs
gben. Ez utbbiak segtsget nyjthatnak az
energiahozam becslshez, mivel a besugrzs
erssge s a hmrsklet jelents hatssal
van a napelemmodulokra (1. elbb a napelem
medulak jelleggrbinek alakulst a hmrsk
let fggvnyben).
5.2. Sze|generatorok
energiahozama
A vrhat energiahozam alakulsa. P 5.9. s
5.10. brn az Air 400 W-os, a Whisper 100
900 W-os s a Whisper 200 1 kW-os szlge
nertorok energiahozamt mutatjuk be az vi
tlagos szlsebessg fggvnyben.
P 5.1. tblzatban a napi, ill. havi energiaho
zamat tntettk fel a pillanatnyi szlsebessg
fggvnyben. A tblzatban a Whisper 500
(rgebbi tpusjellse: Whisper-175) 3 kW-os
szlgenertor energiahozamt is lthatjuk.
Megjegyezzk, hogy csaldi hzakhoz javasolt
2 kW-os napelemtbla-mezvel 2700 kW h/v
energia gyjthet be, amely mintegy 106,6 E FVv
(8887 Ft/h) ELM ramszmlt vlthat ki
(2007. vi, 39,5 FVkW h brutt ron).
1 kW-os nvleges teljestmny szlgenertorral
vente (az adott hely szlviszonyaitl fggen)
kb. min. 860 ... 1 kW h/v elektromos ener-
106
/
2
/
Z .
. .

~
- : : . H00m
.. :.- .: : -: mS
vi |ld]0SSl0lS000SS0]
5.9. bra. A Air X 400 W-os szlgenertorral ter
melhet havi energiamennyisg az vi tlagos
szlsebessg fggvnyben
::
Z
:::
~:::
O
.::
.::
E
::
::
::
=

Z
/v
/

,. _
/

/
/

TUU -
l
S - : u . - : H00m
.: . :.- : : -.: .. :.: mS
5.10. bra. A Whisper 100 (H-40), ill.
Whisper 200 (H-80) szlgenertorral termelhet
havi energiamennyisg az vi tlagos szlsebes
sg fggvnyben
gia termelhet. Ez mintegy 39 500,- Ft-ot jelent
vente (2007. vi r). Ez termszetesen ennl
sokkal tbb is lehet, ha a szl a 4 m/s
tlagrtket meghaladja.
Pl. egy 1 kW teljestmny szlgenertor 6,7 m/s
szlsebessgnl 306 kW h/h energia terme
lsre kpes.
Ez vente az igen szeles helyen meghaladhat
ja a 3700 kW h/v rtket is, amely tbb mint
146,1 EF V v ELM szmlt vlthat ki. Sajnos a
szlenergia hasznostsnak legnagyobb prob
lmjt a szl teljestkpessgnek az inga
dozsa jelenti. A szl szakaszosan haszno
sthat, s nyolc napos folyamatos szlcsend is
elfordulhat.
5.1. tblzat. Napi, ill. havi tlagos energiahozam a pillanatnyi szlsebessg fggvnyben,
klnbz teljestmny szlgenertorok esetben
l
Szlseb es-
Napi tlag energiahozam, kW h/nap
sg, m/s
AIR X Whisper-200 Whisper-500
400 W 1000 w
4,0 0,5 3,4
4,5 0,7 4,5
4,9 1,0 5,7
5,4 1,3 6,9
5,8 1,5 8,0
6,3 1,8 9,1
6,7 2,1 10,2
7,2 2,5 11,2
7,6 2,8 12,0
8,1 3,2 12,8
8,5 3,6 13,5
5.3. Hibrid rendszerek
energiahozama
3000 w
9,1
12,2
15,5
18,9
22,3
25,7
28,9
31,9
34,7
37,2
39,4
A hibrid rendszerekkel termelhet havi elekt
romos energia mennyisgre mutatnak pldt
a 5. 11
.
brn lthat grbk.
A energiahozamat tbbnyire a 1 kW-os telje
stmny rendszerekre adjk meg. A legkedve
ztlenebb energiatermelsnl a ilyen 1 + 1 =
2 kW-os hibrid rendszer a jelenlegi rak (2007.
v eleji) mellett vente 53 325 + 39 500 =
92 825,- Ft-os ELM ramszmlt vlthat ki
(7735,- Ft/h). Ezek utn krds, napelem vagy
szlgenertor? T ny, hogy csak nyri haszn
latnl (kisebb ramignynl) a napelemes rend
szer elegend, egybknt mindenkppen a
hibrid megolds javasolt.
Szlgenertor kivlasztsnl a szlsebess
genknti pillanatnyi s havi energiatermelsi
adatokat kell figyelembe vennnk.
5.4. Nap- s szlgenerloros
rendszerek fbb kltsg
sszetevi, lettartamuk
A 12 V-os napgenertoros autonm rendszerek
(1. a 2.2. bra tmbvzlatt) beruhzsi klt
sgsszetevit a napgenertor, a akkumultor,
Szlsebes-
Havi tlag energiahozam, kW h/h
sg, m/s
AIR X W hisper-200 Whisper-500
400 w 1000 w 3000 w
a)
b)
c)
d)
4,0
4,5
4,9
5,4
5,8
6,3
6,7
7,2
7,6
8,1
8,5
15 103
22 136
30 171
38 206
46 241
55 274
64 306
74 335
85 361
96 385
107 406
2 3 4 5
Napi tlagos napfnytartam, ra
275
366
464
567
670
771
868
958
1041
1116
1182
<-o
O .
g?


'-"
" -
-<
mc
E:;
c:
"
WHISPER 100 s 300 W-os napelemmodul
tlagos szlsebessg, mrf/, (m/s)
<-o
6
(2,7) 9 (4)
12 (
5,4
)
15 (6,8) 18 (8)
..
300

.
200 '
S
-
zl
.. Nap
100 5 .<
"=
o E :;
2 3 4 5 6
Napi tlagos napfnytartam, ra
WHISPER 200 s 400 W-os napelemmodul
tlagos szlsebessg, mrf/, (m/s)
<-o
6 (2 7) 9 (4) 12 (5,4) 15 (6 8) 18 (8)

600 .
_. 400
-
Szl
.. Nap
200 ,: .<
"=
o E :;
2 3 4 5 6
Napi tlagos napfnytartam, ra
WHISPER 200 s 400 W-os napelemmodul
tlagos szlsebessg, mrf/, (m/s)
6 (2,7) 9 (4) 12 (5,4) 15 (6,8) 18 (8)
l ld#!:
2 3 4 5 6

Napi tlagos napfnytartam. ra
5. 11. bra. Termelhet havi energiamennyisg
klnbz teljestmny nap- s szlgenertoros
hibrid rendszerek esetn
107
a tltsszablyoz s egyb szerelsi anyagok
(mechanikus szerelvnyek, vezetkek, kapcso
lk stb.) hatrozzk meg. A forgalmazk, rend
szerfejleszlk s teleptk (lsd ott!) szinte min
den teljestmnyigny kielgtsre felkszl
tek. Kaphatk kis s kzepes teljestmny
nap- s szlgenerloros egysgcsomagok.
A 5. 12. brn pldaknt egy kempingezsre
hasznlt lakaut 12 V feszltsg napelem
modulos tpellt rendszere kltsgssze
tevinek megoszlst tntettk fel. A egysg
160 W cscsteljestmny monokristlyos
napelembl, 160 A h trolkpessg akku
multorbl s 1 O A-es tltsszablyozbl pl
fel. Beruhzsi sszkltsge 1200,- Euro. A rend
szer alkalmas 50 W teljestmny 12 V-os kom
pakt fnycsvek, 12 V/60 W-os htszekrny s
80 W-os ivvzszivatty zemeltetsre.
A 2. fejezetben mr bemutattunk egy
0,6 kW/nap energiaignyt kielgt 12 V-os
tpfeszltsgellt rendszert beruhzsi klt
sgsszetevivel egytt (1. 2.7. s 2. 8. brra
vonatkozkat). A kvetkez, 6. fejezetben to
vbbi pldkat mutatunk be.
A 5. 13. brn pldaknt htvgi hz ram
elltsra alkalmas nap- s szlgenerloros
Egyb 10%
5.12. bra. 160 W teljestmny napgenertoros
12 V-os ramellt rendszer kltsgsszetevinek
megoszlsa
108
hibrid tpellt rendszer kltsgsszetevinek
megoszlst lthatjuk. A teljes rendszer 1200 W
cscsteljestmny napelemtbla-mezbl,
400 W-os szlgenertorbl, 650 W tarts tel
jestmnyt szaigitat benzinmaloros kieg
szt vsztartalk-genertorbl (vagyis hrom
klnbz ramforrsbl), 1000 A h-s trol
kpessg 24 V-os akkumultorbl, nap- s
szlgenerloros tltsszablyozbl, 1 OOO W
tars, 3500 W cscsterhelhetsg inverterbl
pl fel. A teleptsi kltsgbe beszmtva a
mechanikus szerelvnyeket, vezetkeket, s
egyb villamos szerelvnyeket, a teljes be
ruhzsi kltsg mintegy 20,- E Eur! tesz ki.
Nagyobb teljestmny rendszerekre a kvet
kez, 6. fejezetben lthatunk pldt.
Nap- s szlgenerloros rendszerek let
tarama. A nap- s szlgenerloros rendszerek
esetben 25 ... 30 ves lettartammal szmol
hatunk-, kivve az akkumultort. A felhasznlt
akkumultor tpustl fggen a 30 ves let
tartam sorn az akkumultorcserre min. kt
szer, legfeljebb hatszor kell sort kerteni. A kis
teljestmny szlgenertorok mkdtetsi
s szerizkltsge elhanyagolhat. sszesen
kett, hrom mozg alkatrszbl llnak (1.
3.2. fejezet).
Szalr
akkumultor
25%
Benzinmaloros
vsztartalk ge
nertor 5%
5.13. bra. Nap- s szlgenerloros (1200 WP s
400 W) hibrid tpellt rendszer kltsgssze
tevinek megoszlsa
VILLMVDELEM
A DEHN + SHNE
BIZTONSG VAL!
.
DEHN + SHNE
GMBH+ CO. KG
HANS-DEHN STR. 1.
D-92306 NEUMARKT 1.
POSTFACH 1640
MAGYARORSZGI CGKPVISELET
H-2040 Budars, Bimb u. 9.
Tel.: 06-23-500-802
Fax: 06-23-500-803
Mobil: 06-30-914-4700
E-mail: dehn@axelero.hu
TEL.: 00 49 9181 906 O
FAX: 00 49 9181 906 100
Sorszm: Vdkszlk Tpus Cikkszm
DEHNvenlil TNC

1. DV TNC 255 900 373
alternativ DEHNventI
J
T DV T 255 900 375
-llernaliv DEHNvenul< TNS DV TNS 255 900 374
2. NT Proleelor NT PRO 909 958
3. DEHNiall 230 FMl DR 230 FML 901 100
4. BLITZDUCTDR' CT ME 24 SCM MOD ME 24 919 523
i BLITZDUCTOR'0 CT Bzisrsz BCT BAS 919 506
5. EPH SIO K12 563 200
6.
:
DENguard

. TNS DG TNS 230 400 900 530


aliernailY DEHN9uard" T DG TT 230 400 900 520
aliernalv DfBNguard & TNC DG TNC 230 400
,
900 510
7. DEHNrarl 290 FMl DR 290 FML 901 100
8. DEHNirnk ISDN l OLIISDN l 929 024
9. BLITZDUCTOR" CT ME x BCT MOO ME X 919 5)
: BLITZOUGTOR CT Bztsresz BGT BAS 919 506
10. BLIZOUCTOR CT ME X SCT MOO ME X 919 5X
BLITZOUCTOR1 CT Bzrsrsz SCT BAS 919 506
11. S-Protector S PRO 909 821
12.
- TV-roleclor TV PRO 909 921
13. ISDN-Proleelor ISDN PRO 909 954
-
14. - UGKF BNC UGKF BNC 929 010
15. DEHNsale DSA 230 LA 924 370
16.
-
DEHNgale
i
DGA FF TV 909 703
Villm- s tlfeszltsg-vdelem az MSZ 274,
MSZ IEC 1312-1 s az MSZ 447 mdostsai szerint
Kls villmvdelem a j MSZ 274 szerint. A kls
villmvdelem feladata vltozatlanul az, hogy a kzvetlen
villmcsapst krokozs s gyjthats-mentesen felfogja
s a villmramot, aza a villmkislskor kiegyenltd
villamos tltseket megfelel keresztmetszet s villamo
san jl vezet ramton biztonsgosan levezesse.
Felfog. Kzvetlen villmcsapskor a vdend pt
mny helyett minden esetben a felfogn kpez biztons
gos villmbecsapsi talppontot, s ilyen mdon megvdi
a pletet.
Levezet. A felfogi sszekti a fldelveL Szmuk
nvelsvel a pros szm s szimmetrikus elrendezs
vel a Faraday kalicka hats nvelhet, mert ennek rvn
a vdett tr ered gerjesztse cskken, s ezltal a bels
tr elektromgneses zavarsa is cskkenthet. Ezrt a
kls villmvdelem fokozatnak nvelse kvnatos!
Fldel. A villmhrt fldel berendezse a villm
hrtnak az a fmbl kszlt vezettest rsze, amely
vagy kzvetlenl, vagy betonba gyazott vezetk sszes
sgeknt rintkezik a talajjal, s a villmramot levezeti a
fldbe. A villmvdelmi fldelt s az rintsvdelmi fl
delt az MSZ 172 s MSZ 274 elrsai szerint az EPH
fcsompontban ssze kell ktni! A fldel ellenllsnak
rendszeres ellenrz mrse cljbl kln mr-csatla-
kaz helyeket kell kialaktani, amelyek vizsgl-sszekt
(bonthat), vagy vizsgl-csatlakoz (nem bonthat) kell
legyenek.
Kls villmvdelmi szerelvnyek. A szigortott j
kvetelmnyeket az MSZ 274/1-4 szabvny s a EN
50164-1 szabvny egyttesen rja a jvben el. Ennek
alapjn csak szabvnyos s korrzivdett villmvdelmi
szerelvnyeket szabad bepteni, amelyeknek a kvetkez
hatsgi fellvizsglalig (3, 6, ill. 9 vig) garantlni kell a
"
villmhrt
"
megfelel minsgt s megbzhatsgt!
Ezrt a jvben a helysznen barkcsolt rozsds beton
vasakat s egyb korrzivdelem nlkli villmvdelmi
szerelvnyeket nem szabad bepteni.
Msodlagos veszlyek. Kzvetett villmhatsokkal
szemben clszer vdeni az pletekben lv elektroni
kus berendezseket.
A j MSZ 274 szabvny mdostsai s a 2/2002 BM
rendelet az plet vagy ptmny bels mszaki taralma
s annak msodiagos villmhats veszlyeztetettsge
(H1 ... H5) fggvnyben, ill. a vrhat msodiagos villm
kr nagysga, a vdelem ltestsnek kltsgei s a
pnzben ki nem fejezhet villmkr kvetkezmnyek
figyelembevtelvel a bels villm- s tlfeszltsg-vde
lem ltestsre t fokozatot (BO ... B4) hatroz meg!
6. Nap- s szlgenerloros ramforrsok
a gyakorlatban
6.1. Kis teljestmny
szigetzem tprendszerek
Terezsi meggondolsok. Pldaknt tegyk
fel, hogy 12 V-os tpfeszltsg elektromos
fogyasztink teljes fogyasztsa 0,6 kW/nap,
amelyeket alapveten nyron kvnunk mkd
tetni horgsztanynkon vagy htvgi hzunk
ban. Krds, hogy mekkora teljestmny s
hny napelemtblval s mekkora trolkpes
sg akkumultorral tudjuk ezt a 0,6 kW/nap
energiaignyt fogyasztinknak (vilgts, rdi,
tv, kis hzi vzellt stb.) biztostani? Felmerl
het tovbb, hogy ez a 0,6 kW/nap energia
ignynk ngy felhs nap esetn is ki legyen
elgtve. A akkumultornak elmletileg 4 nap x
600 W h/nap = 2400 W h energit kell trol
nia. Ezrt a 12 V-os nvleges feszltsg akku
multornak 2400 W h/12 V = 200 A h trol
kpessgnek kell lennie. A biztonsgos,
"
sz
netmentes" ramelltshoz legalbb 1 ,5-sze
res szorzval kell itt szmolnunk. E szerint
300 A h-s, vagyis 3 db prhuzamosan kap
csolt 100 vagy 130 A h, trolkpessg szo
lrakkumultort kell hasznlnunk.
A napelemmodulok kzelt szmtsnl ab
bl kell kiindulnunk, hogy ngy napstses nap
alatt, a szoksos hasznlat esetn fel kell tud
nunk tlteni akkumultorainkat mg a ngy
nem napstses, vagyis felhs napra is. Fel
hasznlsra 600 W h, trolsra 600 W h, teht
sszesen 1200 W h energira van szks
gnk.
Ha a napelemtblk naponta t ra hosszan
"ltjk" a Napot s 70% hatsfokkal dolgoznak,
akkor a szksges nvleges napelemtbla
sszteljestmny idelis krlmnyek kztt
1200 W h/5 h = 240 W lenne. A 70 %-os hats
fok miatt azonban a gyakorlatban 240 W/0,7 =
343 W sszteljestmny napelemmodul(ok)
110
alkalmazsa vlik szksgess. Ez ngy db 85
W (vagy 80 W), ill. 2 db 170 W-os (lsd mg a
2. 7. bra) teljestmny prhuzamosan kap
csolt napelemtblk hasznlatval oldhat
meg.
A 85 W-os tblk 9 x 4 = 36 napelemcellbl
llnak, s max. 4,72 A leadsra kpesek. A
BP-5170 tpus 170 W cscsteljestmny tpu
sok 2 x 6 x 6 = 72 napelemcellbl tevdnek
ssze (1. 3.7. bra).
Ez a kzelt szmtsi eljrs a gyakorlatban
jl bevlt, a valsgban inkbb egy kiss fell
tervezi a rendszert. Megjegyzend, hogy a nyri
idszakban szaigitatott 0,6 kW h/napi energia
a tavaszi s az szi idszakban vrhatan 0,4,
a tli idszakban pedig 0,2 kW h/nap rtkre
cskken.
Ezen napgenerloros rendszer kltsgvonzatt
mr a 2. 7 brn lthat 12 V-os tpfeszltsg
ellt rendszer ismertetsekor bemutattuk (1. ot!).
A 4. 1. brn 12 V egyen- s 230 V vltakoz
feszltsget szaigitat napgenertoros rend
szert mutattunk be (lsd ott!).
6.2. Nhny kis teljestmny
autonm ramellt rendszer
A 6. 1. brn lthat napelemes tpellt rend
szer 12 V-os kompakt fnycsvek s kisebb
ramfelvtel fogyasztk (tv, villanyborotva stb.)
tpelltsra szolglhat, pl. htvgi hzakban.
Mivel csak 32 W-os napelemmodult haszn
lunk, ezrt itt 2 db 64 A h trolkpessg ak
kumultort kapcsoltunk prhuzamosan. Tlts
szablyozknt 12 V /6 A-es tpu st hasznltuk
fel. Fontos, hogy a napelemtblt felttlenl
fldeljk le (villmvdelem).
-
l
12 V-os kompakt
fnycsvek
:
12 V-os DC
dugaszol-
_ ljzat
230 V-os
AC fogyasz-
l "=' ' ' lkhoz
82,200 A
L
Vdfld
Szolrrakkumultor
bank (12 V, 64 Ah)
12 V/230 V, 1000 W-os
inverter (modifiklt ngy
szghullm kimenet)
6.1. bra. 32 W DC oldali energiatermelsre kpes, 12 V egyenfeszltsget s 230 V vltakoz feszltsget
szeigitat napelemes rendszer
12 V/230 V-os 1000 W-os
inverter (modifiklt ngy-
szghullm kimenet)
2,5 LE-s aggre- Akkumultorbank
gtor (12 V-os 6 db (Exde GC-2A 6 V-os savas
DC kimenettel) lomakkumultor, 12 V, 660 Ah)
230 V-os energia
eloszt tbla kis
megszaktkkal
V dfld
6.2. bra. 240 W DC oldali energiatermelsre kpes, vsztartalk aggregtorral elltott 12 V DC s 230 V
AC feszltsget szeigitat napelemes rendszer
A 6.2. brn 240 W DC oldali energialeadsra
kpes, vsztartalk-ramfejlesztvel elltott
napelemes tpellt rendszer lthat. Itt 6 V-os
nvleges feszltsg akkumultorokat haszn
lunk, mivel valamelyik akkumultor meghib
sodsakor (pl. cellazrlata stb.) csak egy db
6 V-os akkumultor cserje vlik szksgess.
A napelemmodulokat felttlenl fldeljk le (vil
lmvdelem!). Ugyancsak fldelnnk kell a tl
tsszablyozt, invertert, az aggregtort s az
eloszt tbla dobozt.
A akkumultorbank kimeneti kapcsaira egy
szulftold csatlakozik (F5), amely egyarnt
szaigl a j llapot telepek jellemzinek
l, A "70 A
1 ... 2m
t, s
6.3. bra. A elektronikus akkumultoraktivtor
l tlt s 1 ... 2 mA-es kistramnak vltozsa
az id fggvnyben 1 00 A h trolkpessg
akkumultortelep esetn
111
javtsra s a szulftossg rszleges meg
szntetsre. E szulftold visszatlt impulzu
sainak s 1 . .. 2 mA-es kist ramnak ala
kulsa a 6.3. brn lthat.
A 6.4. brn 4 db 85 W-os napelemtblt alkal
maztunk, ahol a kettesvel sorosan kapcsolt
modulokat prhuzamosan ktttk. gy 24 V DC
feszltsg tltsszablyoz! s 24 V/230 V-os
DC-AC invertert kellett alkalmaznunk. A 24 V
mellett esetleg szksgess vl 12 V-os tp
feszltsget 24 V/12 V-os DC-DC konverterrel
(egyenfeszltsg-talakt, transzverter) lltjuk
el. A egysgeket felttlenl fldelnnk kell.
24 V/230 V; 1000 W-os
inverter (Berei, modifiklt
ngyszghullm kimenet)
Szolrakkumultor-bank
(4 db 12 V, 180 Ah-s
akku, 360 Ah 24 V-nl)
24 V/12 V; 5 A-es
DC/DC konverter
AC energiaeloszt tbla
(15 A-es kismegszaktk
kal, GFI hibaram vd
kapcsolval)
6.4. bra. 340 W DC oldali energiatermelsre kpes 12V s 24 V DC, valamint 230 V AC feszltsget szel
gltat napelemes rendszer
PV csatlakoz
doboz
Szlgenertor
(Air 403, 24 V, 400 W)
;:
AC segdkapcsol
tbla-mez (230 V,
15 A-es kismegsz.)
230 V-os
fogyasz
lkhoz
Fldel
rd
12 db 6 V, 400 A h-s akkumultorbl ll
akkumultorbank (24 V, 120 A h
6.5. bra. 230 V AC feszltsget szeigitat nap- s szlgenertoros hibrid tpellt rendszer
112
A 6.5. brn 230 V vltakoz feszltsget
szaigitat 680 W-os napelemtbla-mezbl s
24 V/400 W-os szlgenertorbl, valamint 24 V
1200 A h trolkpessg szolrakkumultor
bankbl kialaktott hibrid tpelltrendszer
kialaktst szemlltetnk. A nagy trolkpes
sg akkumultorbank hossz idtartam
ramelltsi lehetsget biztost.
6.3. Tanyk, hegyvidki
teleplsek nll ram
s vzelltsa
A nellt, szigetzem, helyi energiafelhasz
nl gazdasgok, birtokok, tanyk s hegyvid
ki teleplsek n. zrtkr rendszerben tbb
nyire nap- s szlenergibl nyert elektromos
ramot hasznlnak. Ugyanis egy gazdasgot
ellt szolr- s szirotoros ramfejleszt
rendszer ltestsi s fenntartsi kltsgei
kisebbek, mint egy hossz vezetkrendszerrel
a meglv kzzemi ramellt hlzathoz
val csatlakozs.
Bels6gs mctorosi
AC2
ramfejleszt
Az energiaellt hlzatra nem csatlakoz
(autonm) teleplsek, pl. tanyk farmok, ten
gerben lv szigetek teleplseinek stb. ener
giaelltsa a szoksos elektromosenergia-fel
hasznlson (vilgts, rdi, t, htszekrny
stb.) tlmenen magban foglal egyb ignye
ket is, mint pl. a hasznlati meleg vz elll
tst, szerszmgpek, darlk mkdtetst,
vzszivattyzst s mg sorolhatnnk tovbb.
Megjul energiaforrsokat hasznlva, a ren
delkezsre ll forrsokat optimlis kihasznlt
sg mellett oszthatjuk szt az egyes helyi fel
hasznlk kztt. Ily mdon cskkenthetjk a
megtermelt energia szlltsval, trolsval
kapcsolatos kltsg eket. A 6. 6. brn egy ilyen
komplex energiaellt rendszer tmbvzlatt
tntettk fel. Ennek fbb egysgei a kvetke
zk: napelemmodulok, szlgenertor, fagyll
folyadkos napkollektor a hasznlati meleg vz
ellltshoz, belsgs motorral hajtott
ramfejleszt (aggregtor) az akkumultorok
tltsre s hlzati tpfeszltsg-elltsra. Ez
utbbira azrt van szksg, mivel a megjul
energit hasznost rendszerek teljes mrtk
ben a vltoz nap- s szlenergiaknlattl
fggenek (l. elbb az 1. 4. s 1. 12. brt).
-
O
Q
a

Vz
Kt
6.6. bra. Tanya, hegyvidki telepls komplex energetikai rendszere
113
Egy ilyen, kb. havi 160 kW h energiafogyasz
ts kielgtsre haznkban 1500 W cscstel
jestmny napelemtbla-mez s egy kisegt,
400 W nvleges (max. 630 W) teljestmny
szlgenertor (1. 3.31. bra) hasznlata elgs
gesnek bizonyul. Szlgenertorknt AIR 400 W
os tpu st vlasztottunk (RT1), amely a szlertl
fggen kb. 15 ... 80 kW h/h elektromos ener
gia termelsre kpes. Ez a kis szlgenertor
egyszeren a tetre szerelhet, kln tart
oszlop nem kell hozz. Karbantartst nem
ignyel, csak kt mozg alkatrsze van.
Vz- s elektromos hlzathoz nem csatlakoz
vidki teleplsek, tanyk, llattart telepek stb.
vzelltst, ntzvz-szksglett stb. frt s
sott kutakbl, folykbl s csatornkbl nye
rik. Erre a clra haznkban amerikai rendszer,
sr laptozs vzhz szlmaiorokat hasz
nlhatunk. Ezek a szlmalorak nem ramter
mel genertorokat hajtanak, hanem a lapt
kerk (szlkerk) forg mozgst kulisszs
vagy excenteres hajtmvek alaktjk t a
mechanikus szivatty ltal hasznosthat egye
nes vonal mozgss. Membrnszivatty m
kdtetsnl a hajtst kzvetlenl a tengelyen
kialaktott excenterrl viszik t.
A soklaptos tpusok mr 1 ,8 ... 1 ,9 m/s szl
sebessgnl indulnak s 2,2 m/s sebessgnl
mr teljestmnyt adnak le. Ez azt jelenti, hogy
ms gyrtmnyokkal sszehasonltva ugyan
azon a helysznen ezek az amerikai rendszer,
sr laptozs szlmotorok ves szinten azo
nos nvleges teljestmny eseln is lnyegesen
tbb energit tudnak termelni a nagyobb zem
ra kvetkeztben.
Haznkban a NYR-KO-WA T Kft. (Gy?, RT11)
AER 06, ill. AER 21 tpusjellssei hordozhat
12 1aptos, ill. 18 1aptos szlmotorral, kzvetlen
excenteres hajtssal mkdteti a membrn szi
vattyit (1. 6. 7. bra). Ezek a vzhz szlmalorak
egyedlll megoldst knlnak kistrsgeknek,
csaldi hzak, mezgazdasgi kisvllalkoz
sok, tarmak, tanyk, tulajdonosainak termfl
dek ntzsre, belvzvdelemre, de a halszat
s a vadgazdlkods terletn is.
A emltett 12, ill. 18 laptos tpusok jellemz
adatai a kvetkezk:
- forgrsz-tmr 2,2, ill. 4,1 m,
114
6. 7. bra. AER 06 tpusjel 12 lapttal megptett
szirotoros vzszivatty kiskerti s kertszeti
csepegtetntzshez (NYR-KO-WATT Kf.:
Gy7, RT11)
- llvnymagassg 15, ill 21 m,
- sszmagassg 16, ill. 23,5 m,
- indtsi szlsebessg 1 ,9, ill. 1 ,8 m,
- vzhozam 2,5 ... 5,8 m/s szlsebessg eseln
1400 ... 1800 U, ill. 5000 ... 9000 U.
Mindkt tpus membrnszivattyval kerl meg
ptsre. A szban forg kt szirotoros vz
szivalty tpus felhasznlsi terletei:
- vztrolk, csepegtet csves ntzrend
szer mkdtetse (fliahzak, kiskertek, ker
tszetek);
termfldntzs (tbblet termst, jobb ter
mkminsget biztost);
legeltetses llattarts fejlesztse (itatk,
frdk kialaktsa, legel ntzse);
belvzvdelem, talajvzszint-szablyozs;
szennyvzszllts, tisztts, levegztets
(krnyezetvdelem);
halastavak, holtgak, trozk, vizes lhe
lyek letben tartsa vzptlssal, levegz
tetssel;
vadgazdlkodsi terleten a vadak helyben
tartsa, itatk, daganyk vzelltsa stb.
A kt tpus szlkerekeit az irnysklapt lltja a
szl irnyba. A szlkerk 14 m/s szlsebes
sgnl a szlbl automatikusan kifordul, a mr
skld szlsebessgnl pedig jra az zemi
helyzetbe ll vissza.
A gazdasgi megfontolsok azt mutatjk, hogy
a szelet elssorban azokon a vidkeken
rdemes kihasznlni, ahol a szlsebessg vi
tlaga a teleptsi magassgban (1 O ... 30 m)
elri a 2,5 ... 5 m/s rtket. Figyelembe kell ven
ni a is, hogy ez a szlsebessg ves szin
ten 2600 ... 3100 ra idtartamban ll rendel
kezsre. Ezek az adatok termszetesen trben
s idben jelentsen eltrhetnek egy-egy hely
sznen.
A magyarorszgi vizsglatok azt bizonytottk,
hogy ezen amerikai rendszer, sr lapto
zs, kis szlsebessgnl (2,2 m/s) mr kzel a
nvleges teljestmnyt leadni kpes tpusok az
orszg sk terletein szinte brhol eredmnye
sen hasznlhatk. J pldk vannak arra, hogy
eredmnyesen hasznlhatk domb- s hegy
vidki krlmnyek kztt is. Ekkor a lejtn
emelked, ill. a lejtn felfel irnyul szeleket
hasznlhatjuk fel.
6.4. Ltestmnyek nll
napelemes ramelltsa
A napenergis ramellt rendszerek alkalmaz
hatk intzmnyek, termelzemek, csaldi h
zak stb. elektromosram-elltshoz, rsegt
vagy nll ramforrsknt Egyes vlemnyek
szerint a 12 ... 20 ves beruhzsi megtrlsi
id, a kormny energiatakarkossgat s a
megjul energiaforrsokat tmogat ply
zatai segtsgvel a felre cskkenthet. A EU
irnyelvei szerint Magyarorszgon a megjul
energiaforrsok rszarnynak az energiamr
legben el kellene rnie a 12 %-ot. Ez az rtk
jelenleg 3,6 % alatt van. Ezrt clszer megis
merni s kihasznlni az Eurpai Unis s a
hazai plyzati lehetsgeket.
Ezek utn krds, hogy mekkora beruhzsi
kltsget tesz ki pl. egy csaldi hz csupn
napelemes rendszerrel trtn elektromos
ramelltsa. A minl kisebb beruhzsi klt
sgek cljbl els kzeltsknt amorf szil
cium modulok felhasznlsval szmoltunk.
A 40 W cscsteljestmny, pl. BSC 40 mo
dulok 1 kW/ m2 energij nyri napsts
esetn max. 40 W elektromos teljestmny le
adsra kpesek. Egy ilyen napelemmodullal
napi hat rs "napfnybefogs
"
esetn mintegy
6 x 40 = 240 W h elektromos energit lehet
naponta tlagosan megtermelni-, tlen pedig
40 ... 50 W h-t. Ezekbl a napelemtblkbl
tbb darabot sszektve, tetszleges energia
termel kapacits rhet el.
A mintegy max. 3,2 kW DC oldali energiater
mels elrshez a rendszerkipts a kvet
kez f rszekbl ll:
- napelemmodulok (80 db 40 W-os napelem
tbla),
- tltsszablyozval egybeptett inverter
(230 V AC, 1 fzis, akkutlts 48 V/max.
90 A),
- akkumultorbank (12 db 12/100 A h trol
kpessg akkumultor),
- napelemmodulok felszerelshez szksges
tartszerkezetek,
- elektromos kbelek, kapcsolk, biztostk
stb.
A rendszerkialaktssal nyron, napi 5 ... 6 rs
napstst felttelezve s a rendszervesztes
geket is figyelembe vve, naponta tlagosan
mintegy 15 kW h, tlen pedig max. 3 kW h
energia termelhet meg. A akkumultor
bankban 14 kW h energia trolhat, a maxi
mlis terhelhetsg pedig 3 kW lehet.
Ezek az rtkek kielgthetik egy tlagos csa
ldi hz elektromosenergia-ignyt, amennyi
ben nincs villamos fts vagy ms extra fo
gyaszts. Megjegyezzk, nyron igen elnys
lehet kisebb teljestmnyfelvtel (pl. 2,6 kW
os) klmaberendezs hasznlata. A napi kb.
4 ... 5 rs "htsi" idtartam (4 ... 5) x 2,6 kW =
1 0,4 ... 13 kW h energiafelhasznlst jelent. gy
mg napi min. 2 kW h energival rendelkeznk
az egyb fogyasztink mkdtetsre.
T ny, hogy ezen napelemes rendszer termelte
energia a tli hnapokban kevs lehet, ekkor
vagy tovbbi napelemmodulokat kell telepteni,
vagy valamilyen kiegszt ramforrst pl. szl
genertort, dzelmotoros ramforrst (aggreg
tort) clszer alkalmazni, amelynek teljest
mnye nhny kW.
A fenti rendszer tjkoztat jelleg kltsgei
2007. vi ron a kvetkezk:
- napelemmodulok (80 db, 80 x 30 E Ft =
2400 E Ft+ 20% fa),
- tltsszablyozval egybeptett inverter
(380 E Ft+ 20% fa),
115
- akkumultorbank (12 x 19 E Ft = 228 E Ft +
20% fa),
- teleptsi, bezemelsi kltsg (a teljes rend
szerkltsgnek kb. 15 ... 20 %-a).
Ezek alapjn a teljes kltsg kb. 3 milli Ft +
20% fa + teleptsi, bezemeltetsi kltsg.
A napelemtblk meglv csaldi hz esetn
(amennyiben a tjols s az rnykmentes
tetfellet alkalmas r) a tetn helyezhetk el.
Csak dli tjols kipts! alkalmazzunk a
legkedvezbb, vagyis a maximlis
"
napfny
befogs
"
rdekben. Mint mr emltettk a
napelemtblk dlsszge attl fggen, hogy
a nyri, a tli vagy egsz ves idszakra opti
malizljuk az 30 ... 55 kztt vltozhat.
A napelemmodulok tetre szerelsnl feltt
lenl vegyk figyelembe, hogy 1 db 40 W-os
amorf szilcium napelemtbla tmege kb. 13 kg
a kiegsztszerelvnyek nlkl, tovbb hogy
a tetre nemcsak a tbbletterhels nehezedik,
hanem a szlterhels is megvltozhat, gy a
statikai szmts felttlenl indokoltt vlhat.
A 80 db 40 W-os napelemtbla tetre szere
lshez 80 x 0,79 m2 = min. 65 m2 tetfellet
szksges, amelynek teljes tmege szerelv
nyekkel egytt mintegy 80 x 13,5 kg = 1080 kg.
A felszerelshez a gyrtk specilis profilkiala
kts, univerzlisan alkalmazhat alumnium
tartt fejlesztettek ki (1. 3.17. bra).
Amennyiben pl. BP585S vagy BP5170S tpus
85, ill. 170 W-os monokristlyos napelemtb
lkat hasznlnnk a 40 W-os amorf szilcium
napelemtblk helyett, akkor kb. 0,38-szor
kisebb fellet napelemmez teleptse is
elgsges lenne. A 65 m2 terletigny gy
65 x 0,38 = kb. 25 m2-re cskkenthet, amely
nek teljes tmege mintegy 418 kg.
A 3200 W DC oldali cscsteljestmny elrs
hez a 40 W-os napelemekbl 80 db, a 85 W-os
saturn technolgij monokristlyos napelem
modulokbl mr 3200/85 =38 db alkalmazsa
is elgsges, amelynek beszerzsi kltsge
38 x 11 O E Ft/ db = 4180 E Ft + 20 % fa. A
teljes rendszerkltsg gy mintegy kb. 4,8 mil
li Ft + 20 % fa + teleptsi, bezemeltetsi
kltsg.
116
A kisebb kltsg rdekben, mint lthat cl
szerbb, ha amorf szilcium napelemmodu
lokat hasznlunk.
A nagyobb tmegterhet jelent napelemtblk
termszetesen a fldre vagy a lapos tets hzra
megfelel vzszerkezetre is felszerelhetk.
6.5. Hlzatra visszatpll
rendszerek
A valsgban legclszerbben a kzzemi h
lzatra kapcsolt, arra visszatpll napelemes,
energiatrols-mentes (akkumultor nlkli)
ramtermel rendszerrel cskkenthetjk legjob
ban villanyszmlnkat A mr ismertetett 80 db
40 W-os napelemmodullal felptett napelemes
rendszernk itt annyiban egyszersdik, hogy
szolrakkumultorokra s azok tltsre fel
gyel tltsszablyoz ramkrre nincs szk
sg. A kzzemi hlzatra visszatpll inver
ter itt a kimeneti 230 V-os vltakoz feszltsget
megfelel szinkronizl ramkrrel a hlzati
jellemzkhz illeszti, gy az inverter kimeneti
feszltsge szinkron pozciban lesz betpllva
a kzzemi elektromos hlzatba.
Mivel itt tltsszablyozra s akkumultor
bankra nincs szksg, gy a beruhzsi kltsg:
2,7 milli Ft + 20% fa+ teleptsi, bezeme
lsi kltsg. E rendszer f elnye tovbb, hogy
a szolrakkumultorok hinyban, annak ha
tsfoka sokkal kedvezbb.
Pldakpp kt tovbbi ilyen rendszert muta
tunk be a 6.8. s 6.9. brn, amely lnyegben
kt f komponensbl, a napelemtbla-mezbl
s a hlzatra kapcsal inverterbl tevdik
ssze. Itt a 24 db 120 W-os cscsteljestmny
napelemtbla max. 2880 W DC oldali energia
leadsra kpes. A munkaponti feszltsg
(8 db sorosan kapcsolt napelemmodul) max.
125 v
A napelemmodulokat llthat dlsszg
tartszerkezetre erstve a fldn helyeztk el.
Azok dli irnyba forgatva, rnykmentes he
lyen foglalnak helyet. A legkedvezbb
"
nap
fnybefogs
"
cljbl a modulok ngy fokozat
ban llthatk (15, 25, 35 s 50).
24 db Kyocera KC-120 tpus, 120 W
P
-os modulbl
kialaktott napelemtbla-mez
Felhasznlhoz
L
uki =230 v- N
PE
6.8. bra. Hlzatra visszatpll energiatrols-nlkli napelemmodulos ramtermel rendszer, amely
2880 W DC oldali teljestmny leadsra kpes (SMA Sunny Boy SB2500V
2800 W max. teljestmny 24 db Kyocera KC-120,
120 W
P
-os modulbl kialaktott napelemtbla-mez
Csatlakoz
doboz
EEI = u
sz
:

:
o
;30V-
A A A A A A A A A
-
PE
6.9. bra. 2880 W DC oldali teljestmny leadsra kpes hlzatra visszatpll energiatrols nlkli
napelemes ramtermel rendszer Xantrex inverterrel
A forgalmazk, rendszertervezk s teleptk
knlatban klnbz teljestmny kialak
tsok tallhatk, l. pl. a 2.1. tblzatra vonat
kozkat (F9, RT1, RT3, RT 4 s RT8).
A idelis hlzatra visszatpll, hossz thi
dalsi idej interaktv rendszer szolgltatsa:
nellts a kvnt mrtkben a nap- s szl
genertor (s a vsztartalk-ramforrs) ltal
tlttt akkumultorbankrl, a felesleges energia
hlzatra tpllsa.
A 6. 10. brn lthat Festo irodahz (a fels
kpen lthat 8 db 165 W-os monokristlyos
napelemmodullal, httrben a H-175 3 kW-os
szlgenertorral) sznetmentes ramelltsa
50 ... 87 %-ban megjul energirl mkdik.
A rendszer havi tlagban 900 kW h energit
termel helyben fogyasztsra. A ltestmny tel
jestmnyignye max. 30 kW, thidalsi idtar-
tam 3 ... 24 ra. A als kpen htul lthat a
11 00 A h trolkpessg akkumultorbank, a
falon pedig a 30 kW-os OutBack tltsszab
lyozs inverter-rendszer. A 6. 11. brn szlge
nertor "beemels" eltti, a 6.12. brn pedig
daruval trtn felemelsi munklatt lthat
juk. Vgezetl a 6.13. bra a mr helyre felll
tott szlgenertort mutatja.
A hlzatra visszatpll rendszerek lelke a tl
tsszablyozval egybeptett inverter. Leg
ismertebb hazai tpusai kztt emlthet a
elzekben mr bemutatott
"
ZERO POWER"
megnevezs invertercsald (1. 3.61.bra).
A kaposvri Solar Electronic Kf. (RT5) a fenti
termkcsaldon tlmenen tovbbi tpusokat is
kifejlesztett. Ezek kzl a 6. 14. brn egy ilyen
tltsszablyozval egybeptett TPIN-1500, ill.
3000 1 ,5, ill. 3,0 kV A teljestmny inverter
tmbvzlatt tntettk fel. A akkumultorbank
117
6.10. bra. A budapesti Festo Irodahz nap- s szl
genertoros sznetmentes ramellt rendszere
(a fels kpen a httrben szlgenertor s a lapos
tetn lv napelemtblk, az alsn pedig a
"
kz
pont
"
lthat, RT1)
6.11. bra. A Whisper 500 3 kW teljestmny
szlgenertor a
"
beemels
"
eltt (Festo Iroda
hz, Bp., lll. ker., Csillaghegyi t 37.)
118
6.12. bra. A Whisper 500 3 kW teljestmny
szlgenertor daruval trtn
"
beemelse
"
(Festo lrodahz, Bp., lll. ker., RT1)
6.13. bra. A mr fellltott Whisper 500 3 kW
teljestmny szlgenertor (Festo lrodahz,
Bp., lll. ker., Windenergy: RT1)
tltse hrom tltsi fzisban megy vgbe
l. 3.61b bra. A els fzisban ramgenertor
knt zemel a tltsszablyoz s a belltott
tltrammal tlti a akkumultorbankot A m
sodik fzis akkor kezddik amikor a akkumul
torfeszltsg elrte a vezrlegysgen belltott
rtket (elnyelet fzis). A idzts (120 perc)
letelte utn a harmadik fzis kvetkezik, amely
egy cskkentett akkumultorfeszltsg (26,8 V
DC) szinten tartst jelent mindaddig, amg a
akkumultort nem terheljk. Ha a terhels (kis
ls) hatsra a akkumultor feszltsge 24,0 V
al kerl, akkor kezddik jra az els ciklus.
A teljes rendszert a automatikus munkapont
bellts mikrokontroller (szablyozegysg)
vezrli. A hlzati szinuszos feszltsget egy
DC-DC s egy DC-AC talakt lltja el. A DC
DC talakt 24 V-bl 31 O V DC hdfeszltsget
llt el. A talakt a mikrokontroller ltal sza
blyozott, amely a mindenkori terhelsnek s
teljestmnyignynek megfelelen szablyazza
a hlzati hd feszltsgt. A DC-AC talakt
teljes hdramkre lltja el a 230 V/50 Hz-es
szinuszos jelalak feszltsget. A hdramkr
szintn mikrokontroller ltal vezrelt, a szinu
szos jelalak ellltsa a kitltsi tnyez szi
nuszfggvny szerinti modulcijval trtnik
(6.15a bra). A modulci frekvencija 18 kHz,
amely 50 Hz eseln 360 ciklusbl lltja el a
tiszta szinuszos alak kimeneti feszltsget. Ez
a eljrs biztostja a kis torzts! a kimeneten
(amely kisebb mint 3 %). Hlzatkimarads
eseln (6. 15b bra) a inverter a hlzat flper
idusa alatt tkapcsol a inverter ltal ellltott
Tlt
feszlisgre K2 SSR (Solid State Relay, szi
lrdtest-rel) kikapcsolsval s K1 SSR be
kapcsolsval. A hlzati feszltsg visszatr
sekor a kszlk szinkronozst vgez, majd
visszakapcsol a kzzemi hlzatra.
A szinuszos jelalak ellltsa
a kitltsi tnyez modulcijval
O a Ra ffg
= CT O +== CCC TTT

a)
I 1 I l !U
A hlzatkimarads lekezelse
u
,

U
inverer
b)
6. 15. bra. A szinuszos jelalak ellltsa
s a hlzatkimarads lekezelse (RT5)
t

Bs
Szablyozegysg
u

Napelem
modulokhoz, a-Si
'-
Akkubankhoz
(24 V)

U

'
Fogyasztkhoz Hlzathoz
(230 V-)
6. 14. bra. TPIN-1500 (ill. 3000) tpusjel 1 ,5 (ill. 3) kV A-es tltsszablyozval egybeptett inverter
tmbvzlata (RT5)
119
Megjegyezzk, hogy a fogyaszti s a hlzati
gba iktatott 85 s 86 biztostk kzs kapcso
lkar kismegszakt-automatk. Tlram vagy
zrlat esetn gy mindkt vezetkg megszakad.
A kzelmltban jelentek meg a Dialog Center Kf.
(RT12) ltal fogalmazott Windslart szlgener
tor-rendszerek. Ezek a knai gyrtmny rendsze
rek 200 W kimeneti teljestmnytl a 20 kW-os
teljestmnyhatrig (200 W, 300 kW, 400 W,
500 W, 800 W, 1 kW, 2 kW, 3 kW, 5 kW, 1 O kW,
15 kW s 20 kW) kaphatk. A leszlltott szettek
komplett rendszereket kpeznek. A szettben a
szlgenertoron kvl mg a tltsszablyoz,
az inverter (230 V vltakoz feszltsget szol
gltat feszltsgtalakt) s meghatrozott
trolkpessg akkumultorbank ra is benne
van. Pldakpp emltjk, hogy az 1 kW teljest
mny komplett rendszer ra 549 E Ft + fa
(658 800,- Ft). A ra a telepts s a szllts
rt nem tartalmazza, amely min. brutt 50 E Ft.
A 1 kW nvleges teljesimny rendszer ener
giatermelse 5 m/s vi tlagos szlsebessg
mellett kb. 2000 kW h/v. A 2007. vi rakon
szmolva mintegy 9 ... 9,5 v alatt trl meg a
befeketets. Ezt kveten a rendszer "ingyen
termeli" az ramot. A gyrtk szerint ezen szl
genertorak lettartama kb. 25 ... 30 v. Ekz
ben az aprbb karbantartsi munkk kivtel
vel csak az akkumultorokat kell 6 ... 8 vente
kicserlni. A szlgenertor esetben 25 ... 30 v
utn mindssze az lland mgneses gener
tort kell cserlni. Megjegyezzk, hogy az elmlt
1 O v alatt a villamos energia ra kzel 360 %
kal emelkedett!
6.16. bra. 1 kW nvleges kimeneti teljestmny
szlgenertor (FDJ.0- 1 000, 1 kW-os modell) bemu
tat pldnya, amely megtekinthet a Ndland Kf.
telephelyn: Bp. VII., Jszbernyi t 47/b.)
120
Egy 1 kW nvleges kimeneti teljestmny te
leptett szlgenerlort a 6. 16. brn lthatunk.
A emltett komplett rendszerek rendelkeznek
CE, valamint IS0-9001 tanstvnnyaL Hibrid
rendszerknt a nagyobb csaldi hzak ram
elltsra az 1 kW-os szlgenertor-rendszerek
alkalmasak. A csak szlgenertor-rendszerek
esetben a min. 2 kW-os teljestmny rend
szerek ajnlatosak. A 200 W ... 1 kW nvleges
teljestmny szlgenertorok hztetre telep
tsnl ptsi engedlyt abban az esetben kell
krni, amennyiben a szlgenertor 3 m-nl ma
gasabbra nylik a tet fl. A ismertetett,
komplett rendszerknt szlltott szlgenerto
ros ramtermel rendszerek megtrlsi idtar
tama modelltl fggen 5 ... 1 O v. Hasznlha
tk hlzatra visszatpll s nellt, auto
nom (szigetzem) rendszerknt egyarnt.
Vgezetl megemltjk az egyik legkorszerbb
"
kis teljestmny
"
, 1 ,8 kW nvleges teljestm
ny, amerikai gyrtmny Skystream htszl
hajts szlgenerlort (1. 6.17. bra), amely h
lzatra visszatpll s szigetzemmdra egy
arnt alkalmas. A igen nagy hatsfok, csen
des mkds htszlhajts genertor 5,4 m/s
ves tlag szlsebessgnl 400 kW h/h elekt
romos energia termelsre kpes (RT1).
6. 17. bra. 1 ,8 kW teljestmny Skystream ht
szlhajts szlgenertor s napelemmodulos
hibrid rendszer (Skystream-lifestyle-baldino-solar,
RT1)
7. Gyrtk, forgalmazk,
rendszertervezk s -teleptk
Gyrk:
Gy1 Akkumultork, tltsszablyozk, invererek:
Kapacits Kf.
1115 Budapest, Szentptery u. 24. Tel.: 06-1/463-0885
E-mail: info@kapacitas.hu; Honlap: ww. kapacitas.hu
Gy2 Szirotoros ramfej/esztk:
Unicornis Kf.
3671 Borsodndasd, Bels t 7. Tel.: 06-48/442-529
Gy3 Benzinmaloros ramfejlesztk:
Agrimotor Kf.
2351 Alsnmedi, Haraszti t 130. Tel.: 06-29/337-132 (Szab Lajos)
Gy4 Tltsszablyozk, inverterek:
Mozg Vilg Kf.
7400 Kaposvr, Corvina tr' 4. Tel.: 06-82/424-943, 06-82/526-440, 06-30/947-4052
E-mail: mozgovilag@t-online.hu (Dnydi Tibor)
Gy5 lnvererek, komplett rendk:
Powerstar Kf.
1 039 Budapest, Nagyvrad u. 11.
Honlap: ww.powestar.hu
'
Gy6 Szatrechnikai rendszerek:
SUN POWER Gmbh.
Markplatz 2-4. 61118 Bad Vilbel, Nmetorszg.
E-mail: info & sunpower.de; Honlap: ww.sunpo-wer.de
Gy? NYR-KO-WAT Kf.
4400 Nyregyhza, Szaras u. 1-3. Tel.: 06-42/506-688, 06-30/995-7034, 06-70/450-6489.
E-mail: !lYirokowatt@netra.hu; Honlap: ww . nyirokowatt.hu (Orosz Mikls,
Szab Arpdn)
Forgalmazk:
F1 Conrad Elektronika Szakzlet
1067 Budapest, Terz krt. 23. Tel.: 06-1/302-3588,
E-mail: szakuzlet@conrad.hu; Honlap: ww. conra.hu
F2 Accusealed Kf.
1158 Budapest, Ksmrk u. 14/b. Tel.: 06-1/417-0848
E-mail: info@accusealed.hu; Honlap: ww.napelem.hu
121
F3 Windenegy Megjul Energia l. RT1
F4 Alfanap Kft.
9200 Mosonmagyarvr, Zsilip u. 6/b. Tel.: 06-96/576-637, 20/943-2927
E-mail: alfanap@alfanap.hu; Honlap: ww .alfanap.hu
F5 Forex Kereskedelmi Kft.
1037 Budapest, Csillaghegyi t 13. Tel.: 06-1/388-8825, Fax: 06-1/250-1168
E-mail: forex@axalero.hu; Honlap: ww .forex .hu (Forg Antal)
F6
ATS-co
1107 Budapest, Fert u14. Tel.: 06-1/263-2561
E-mail: kissa@atysco.hu; Honlap: ww.atysco.hu
F7 Agroforg Kft.
1107 Budapest, Balkn t 3/e. Tel.: 06-1/264-4383, 06-1/264-4384 (Maleczky Imre)
F8 Netpoint Bt.
2011 Budakalsz, Mtys Kir. u. 12. Tel.: 06-20/934-6643
F9 Pannon Solar Kft.
1147 Budapest, lstvnffy u. 11/a. Tel.: 06-1/221-7639
E-mail: ps@pannonsolar.hu
F1 O EN DR ESS Kft.
1103 Budapest, Gymri t 120. Tel.: 06-1/431-2511,06-20/957-8287 (Velker Pter)
F11 Hondimpex Kft.
8060 Mr, Kossuth L. u. 48. Tel.: 06-22/407-7321
Mintabolt: 1 085 Budapest, Jzsef krt. 76. Tel.: 333-1544
F12 S.O.S. Kft.
3527 Miskolc, Budai Jzsef u. 1. Tel.: 06-46/501-380
E-mail: info@soselectrnoico.hu (Harangi Jnos)
F13 Sunpipe Kft.
1111 Budapest, Zenta u. 1.;Tel.: 06-1/279-0407
E-mail: filodis&axelero.hu
F14 Napenergia-hasznost s -forgalmaz Kft.
6800 Hdmezvsrhely, Nyrfa t 65. Tel.: 06-62/241-692
F14 Naplop Kf.
1033 Budapest, Szentendrei t 83-93. (PP Center park)
F16 Kardos Labor Elektronik Kft.
1119 Budapest, Sopron u. 19. Tel.: 06-1/204-5719,06-1/402-1738,06-70/257-7041
E-mail: info@kardoslabor.hu
F17 Marbe Kft.
1116 Budapest, Hunyadi J u 162. B/3.
E-mail: info@marbe.hu; Honlap: ww.marbe.hu
F18 Paulex Kf.
122
1211 Budapest, Jkai u. 32. Tel.: 06-1/420-9735
E-mail: paulex@paulex.hu
F19 Stibel Eitron Kft.
1036 Budapest, Pacsirtamez u. 41. Tel.: 06-1/250-6055; E-mail: info@stibeleltron.hu
F20 Buderus Kft.,
231 O Szigetszentmikls, Leshegy u. 15. Tel.: 06-24/525-200
Honlap: ww.buderus.hu info@buderus.hu
F21 Ketyere Kf.
2922 Budakeszi, Erkel u. 31/c. Tel.: 06-23/450-353 (Olh Gyrgy)
Rendszererezk s -teleptk:
RT1 Windenergy Megjul Energia
1111 Budapest, Zenta u.1. Tel.: 06-1/279-0407,06-30/650-1244
E-mail: windenergy.budapest@windenergy.hu; Honlap: www.windenergy.hu
RT2 SOL Kft.
1012 Budapest, Lovas t 30. Tel.: 06-1/375-2487, 06-30/748-0710 (Herber Ferenc)
E-mail: sol@t-online.hu, herbert,ferenc@kuk.bmf.hu
RT3 Soltec Kereskedelmi s Szaigitat Kf.
1116 Budapest, Hunyadi J. t 162. Tel.: 06-1/204-9079
E-mail: info@soltec.hu; Honlap: ww.soltec.hu
RT4 KLNSyS
1223 Budapest, Vrsmarty u 9. Tel.: 06-1/424-0268
E-mail: klnsys@klnsys.hu (Brcsk Tams, Kitzinger Zsolt)
RT5 Solar Electronic Kft.
7400 Kaposvr, lntai t 45. Tel.: 06-82/526-524, 06-30/947-4052
E-mail: solarelectronic@t-online.hu; Honlap: ww.napeneria.info
RT6 Pannon Solar Kft. l. F9
RT? Gaisolar a megjul Energik Rendszerhza
2821 Gyermely, Napenergia Center. Tel.: 06-30/996-7675 (Vg hely Tams)
E-mail: gsinfo@gaisolar.com; Honlap: www.gaisolar.com
RT8 TerraSclar Hungary Kft.
1121 Budapest, KonkolyThege M. 29-33. Tel.: 06-1/392-2784
E-mail: info@terrasolar.hu; Honlap: ww.terrasolar.hu
RT9 SOLRT-SYSTEM Kft.
1112 Budapest, Gulys u.20. Tel.: 06-1/246-1783
E-mail: solartsy@elender.hu
RT1 O Wagner Solar Hungria Kft.
2151 Ft, Nmeth K. t 26. Tel.: 06-27/538-980. 06-20/234-1061
Honlap: ww.wagnersolar.hu
RT11 Windslart knai szlgenertor-rendszerek:
Dialog Center Kft.
1112 Budapest, Kapolcs u. 13/8. Tel.: 06-1/226-1743,06-30/209-5552
E-mail: info@windstart.eu; Honlap: www.windstart.eu
RT12 Napelemmodul-telepts, UPS-forgalmazs, -szerizels:
LOBOSOUND Kft.
1013 Budapest, Lnchd u. 15-17. Tel.: 06-1/201-0179, 06-70/245-5660
123
8. Irodalomjegyzk
[1] Nemcsik kos: A napelem s fejlesztsi perspektvi. Akadmiai Kiad, Budapest, 2001
[2] Dr. Farkas Istvn (szerk.): Napenergia a mezgazdasgban. Mezgazda Kiad, 2003
[3] Gerald J Lemay: The Solar Van, HomePower #94 2003/pr.-mj.
[4] Or Tth Lszl-dr Horvth Gbor: Alternatv energia: Szlmotorok, szlgenertorok.
Szaktuds Kiad Hz, Budapest, 2003
[5] Uwe Hallenga: A szlenergia hasznostsa. Cser Kiad, Budapest, 2004
[6] Hans-Werer Bastion: Halognvilgts a laksban. Cser Kiad, Budapest, 2002
[7] Klaus Fisch: Energiatakarkos hz s laks. Cser Kiad, Budapest, 2003
[8] "Megjul energiaforrsok" eladssorozat: BMF KVK VEl Mszaki Fiskola Kand Klmn
Villamosmrnki kar, Villamosenergetikai Intzet,
1034 Budapest, Bcsi t 94 (RT1, RT2, F2)
[9] Festo Irodakzpont OutBack rendszerteleptsi munklatai (RT1)
124