Anda di halaman 1dari 5

Asonansi: Pengulangan bunyi vokal yang sama secara berturutan dalam satu baris puisi Contoh: Aliterasi: Pengulangan

bunyi konsonan yang sama secara berturutan dalam satu baris puisi Contoh: Sekali-kali aku bukan insan penakut ( pengulangan konsonan k ) Anafora: Pengulangan perkataan yang sama di awal baris secara berturut Contoh: Ada kuat tidak buat Ada masa tiada kuasa Alusi: Sejenis gaya bahasa perbandingan yang merujuk kepada sesuatu peristiwa atau tokoh besar. Contoh: Kehebatan Abu Bakar Kutahu itu suatu penipuan ( pengulangan vokal u )

Kemusnahan perang Ambiguiti: Sejenis gaya bahasa yang mempunyai pengertian/tafsiran yang lebih daripada satu makna/maksud. Contoh: Pasang Mereka Aforisma: Kata-kata pujangga/kata-kata hikmat

Contoh:

Patah tumbuh hilang berganti

Berpantang maut sebelum ajal Apakop: Sejenis gaya bahasa/ayat yang menggunakan kata nafi di awal ayat. Contoh: Bukan duit yang diutamakan.

Tidak bercakap dengan orang ramai. Sinkof: Perkataan yang disingkatkan Contoh: ku/mu/kau/tapi/dah/dll. Kata ganda/penggandaan kata Contoh: guru-guru/murid-murid/tolong-menolong/dll Metafora: Bahasa perbandingan secara tidak langsung yang menggunakan satu kata konkrit dan satu kata abstrak. Contoh: Madu ilmu/sungai maut/dahan bahagia/telaga cinta/bunga damai/dll. Personifikasi: Bahasa perbandingan yang memberikan sifat manusia/binatang kepada benda/objek/suasana mati. Contoh: Daun melambai/ombak berlari/malam yang sepi/dll. Hiperbola: Bahasa perbandingan yang membawa maksud keterlaluan/melampau/ berlebih-lebihan. Contoh: Sejuta jarum halus/tinggi melangit/luas melaut/dll. Bahasa perbandingan langsung: Sejenis gaya/unsur bahasa yang menggunakan kata kopula/penegas

dalam ayat. Contoh: Kau adalah ibu pertiwiku/ Malaysia ialah tanah airku/dll. Bahasa klasik/lama: Contoh: Hatta/sahibul hikayat/syahdan/maka/riwayat/arakian/dll. Bahasa istana: Contoh: ampun/dipersembahkan/daulat tuanku/ke bawah duli tuanku/ayapan/dll. Bahasa asing ( Inggeris/Arab ): Contoh: nite club/syiling/virus/sindrom/salam/syukur/tafsir/insya-Allah Taala/dll. Bahasa daerah: Contoh: inak-inak/merayap mesiu/nanar/beroyat/dll. Inversi: Pembalikan kata dalam ayat/ayat sonsang/ayat tidak ikut tatabahasa yang betul. Contoh: Sunyi malam yang menakutkan/kehebatan tutur bicaranya/dll. Pengulangan perkataan/frasa dalam ayat: Contoh: Bentayam pun bumi Melaka, Pagoh pun juga bumi Melaka. Ayat pendek: Contoh: Dia berkahwin di sana/Kita tidak mahu dijajah/dll. Simile: Bahasa perbandingan yang menggunakan kata-kata bandingan dalam ayat ( seperti/umpama/bagai/bak/ibarat/laksana/dll ). Contoh: Hidupnya ibarat kais pagi makan pagi dan kais petang makan petang/kata-katanya menghiris tajam bagai sembilu/dll. Peribahasa/perumpamaan/bidalan/kiasan: Contoh: Seperti si buta kehilangan tongkat/jangan dijolok sarang tebuan/yang pepeh datang melayang, yang bulat datang menggolek/dll. Hybrid: Dua perkataan yang digabungkan menjadi sepatah kata.

Contoh: Kotateguh/terima kasih/dll. Responsif: Pengulangan perkataan yang sama di tengah baris/ayat secara berturut. Contoh: Asalkan bergaya itulah kaya Asalkan berkilat itulah intan Epifora: Pengulangan perkataan yang sama di akhir baris/ayat secara berturut. Contoh: Susah buatan sendiri Akhirnya menyesal diri sendiri Diftong: Gabungan dua huruf vokal menjadi satu bunyi dalam perkataan. Contoh: Kuala/piala/harimau/gua/dll. Simbol/imej/perlambangan Contoh: ombak/kapas/merpati//neraka/darah/bunga/bulan/dll. Diksi tepat/menarik/berkesan: Contoh: rincis/menggapai/meratah/senggara/fenomena/flora/fauna/pawana/dll. Alkais/klise: Bahasa/perkataan usang yang hampir pupus kerana jarang sekali digunakan. Contoh: Ilmu hisab/tawarikh/khutub khanah/kolah/ilmu alam/dll. Satira

Bahasa/ayat yang membawa maksud sindiran/mengenakan seseorang. Contoh: Janda mata duitan itu/perempuan ibu ayam/ayam menang kampung tergadai/dll. Kontradiksi/paradok:

Bahasa/ayat yang membawa maksud berlawanan/berlainan dengan maksud asal. Contoh: Aku ketawa dalam kesedihan/hidupnya kaya dengan kemiskinan/dll.

Dialog:

Perbualan/percakapan lebih daripada seorang watak/pelakon.

Bahasa berirama/runs: Contoh: Yang buta datang bertongkat, yang kurap memikul buluh, yang pekak memasang meriam. Hebat nabi kerana mukjizat, hebat manusia kerana muafakat. Bulat manusia kerana muafakat bulat air kerana pembentung. Ke gunung sama di daki ke lurah sama dituruni. Hati kuman sama dicecah hati gajah sama dilapah/dll.

Bahasa melankolik:

Bahasa/ayat yang membawa maksud sedih/pilu/terharu/hampa/kecewa/sayu. Contoh: Si pengemis itu menitis air mata mengenangkan nasib malang dirinya yang sebatang kara/Bagiku dalam hidup ini tidak ada lagi rasa gembira kerana yang selebihnya ialah kesedihan dan penderitaan/dll.