Anda di halaman 1dari 7

NO.

KAD PENGENALAN/
NO.SIJIL KELAHIRAN
ANGKA GILIRAN

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2013


BAHASA MELAYU PENULISAN

012

SEPTEMBER
1 jam

Satu jam lima belas minit

tundA set 1
(tujuan nak dapat A)
=======================================================================
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI
SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian
iaitu Bahagian A, Bahagian B, dan Bahagian
C.

Bahagian

Markah

2. Anda dikehendaki menjawab ketiga-tiga


bahagian.

3. Bagi Bahagian B, anda boleh memilih sama


ada menjawab Soalan 1, Soalan 2
atau Soalan 3

4. Jawapan hendaklah ditulis pada ruangan


yang disediakan. Sekiranya helaian kertas
jawapan tidak mencukupi, sila dapatkan
kertas jawapan tambahan daripada pengawas
peperiksaan. Kertas jawapan tambahan( jika
ada) hendaklah diikat dan dihantar bersamasama buku soalan.

No. soalan

JUMLAH

Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak


012

(Lihat sebelah )
SULIT

012

BAHAGIAN A
(Masa yang dicadangkan : 15 minit)
(10 markah)

Tulis lima ayat yang lengkap berdasarkan aktiviti-aktiviti dalam gambar yang diberi.

SULIT

2
BAHAGIAN A

10

SULIT
BAHAGIAN B
(Masa yang dicadangkan : 40 minit )
( 30 markah)

Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya tidak
kurang daripada 80 patah perkataan.

Kamu amat menyayangi dan mengagumi seseorang. Ceritakan orang yang kamu sayangi dan
kagumi itu.
ATAU

Kelas kamu bercadang untuk menganjurkan pertandingan permainan sebagai pengisian


Program Pasca UPSR. Kamu dan rakan-rakan memerlukan beberapa peralatan sukan untuk
menjalankan latihan dan pertandingan tersebut. Tulis sepucuk surat kepada Penolong Kanan
Kokurikulum untuk meminjam peralatan sukan sekolah.
Tulis surat tersebut selengkapnya.
ATAU

Kamu akan menyertai pertandingan syarahan sempena Program Keceriaan sekolah.


Tajuk syarahan kamu ialah Cara-cara Menceriakan Sekolah.
Tulis syarahan kamu selengkapnya.

4
SULIT

BAHAGIAN B
...
...
...
...
..
..
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

30
5

SULIT

BAHAGIAN C
(Masa yang dicadangkan: 20 minit)
(20 markah)
Tulis lima nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Panjang jawapan
kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Tulis jawapan kamu dalam satu
perenggan.

Abdullah murid Tahun Lima Amanah. Pada setiap pagi, dia akan bangun pada pukul
6.00 pagi. Selesai mandi, dia akan mengemaskan bilik tidurnya. Abdullah tidak suka
melihat biliknya berselerak.
Selepas itu, Abdullah akan bersarapan bersama ibu bapa dan kakaknya.
Sebelum ke sekolah, dia akan bersalaman dan mencium pipi ibu dan bapanya. Abdullah
suka membawa bekal yang disediakan oleh ibunya.
Abdullah dan kakaknya berjalan kaki ke sekolah kerana rumah mereka tidak
jauh dengan kawasan sekolah. Sementara menunggu loceng masuk dibunyikan,
Abdullah suka membaca buku.

SULIT
BAHAGIAN C
...
...
...
...
..
..
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
....
.
20