Anda di halaman 1dari 2

Soalan objektif 1. Aktiviti merentas kurikulum merangkumi pelbagai aspek dalam pelajaran sains kecuali?? A.

Sains dan teknologi maklumat B. Pedagogi dalam mata pelajaran sains C. Nilai D. Bahasa Soalan Struktur 1. Dalam kaedah khas pengajaran dan pembelajaran sains terdapat strategistrategi pengajaran Sains.

Nyatakan aktiviti-aktiviti merentas kurikulum yang terdapat dalam pelajaran Sains

JAWAPAN

I. II. III. IV.

Nilai merentas kurikulum Bahasa merentas kurikulum Pendidikan alam sekitar merentas kurikulum Sains dan teknologi merentas kurikulum

Soalan esei 1. Aktiviti merentas kurikulum merangkumi sains dan teknologi yang merentas kurikulum. Berikan cara untuk guru membuat pengajaran sains supaya lebih berkesan. i) Guru perlu menyesuaikan kaedah pengajaran dengan gaya pembelajaran pelajar dengan lebih menekankan soal minat, intelektual, kreativiti, sikap, penghayatan dan apresiasi sains dalam kehidupan pelajar.

ii) Proses pengajaran dan pembelajaran dalam sains yang melibatkan guru-guru dan pelajar perlu kepada cara pembelajaran dengan menggunakan alat bantuan terkini seperti penggunaan komputer, software atau internet.

iii) Pelajar-pelajar perlu didedahkan atau diberi bimbingan melalui gaya pembelajaran dengan cara pengumpulan data atau maklumat dan cara satu bahan itu disusun atau dianalisis.

iv) Bagi menguatkan ingatan dan tidak mudah luput apa yang dipelajari, gaya pembelajaran dalam sains seharusnya sentiasa mengaplikasikan apa yang dipelajari kepada situasi baru adalah amat perlu dilakukan oleh pelajar.

v) Kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam sains perlu menarik minat dan mencabar kebolehan pelajar. Kriteria ini amat penting menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih bersifat inovatif dan kreatif untuk mengembangkan minda kritis dan kreatif pelajar.