Anda di halaman 1dari 26

PROGRAM MINDA SIHATMENANGANI STRES DALAM KALANGAN MURID DI SEKOLAH

KKM dengan kerjasama KPM

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

KKM

PENGENALAN
Definisi Kesihatan Mental

Situasi di mana seseorang individu itu berupaya menyedari potensinya, boleh berdaya tindak terhadap stres kehidupan sehari-hari, boleh bekerja dengan produktif dan boleh menyumbang kepada masyarakat
(WHO, 2001)
Gangguan mental dan tingkahlaku meningkat dari 10% dalam tahun 1990 ke 12% dalam tahun 2000 dan dijangka akan meningkat ke 15% dalam tahun 2020. Kemurungan yang merupakan salah satu dari gangguan mental dijangka akan menduduki tempat ke-2 teratas di bawah penyakit jantung iskemia dalam tahun 2020. (Beban Global Penyakit WHO) Kempen Cara Hidup Sihat KKM bermula semenjak 1991 di mana salah satu dari 5 skop kempen adalah Bijak Menangani Stres

KKM

Rasional Program Minda Sihat

Promosi Kesihatan Mental Sekolah telah dikenalpasti sebagai satu komponen penting dalam memupuk kesejahteraan pelajar dan warga sekolah dan menyokong persekitaran sekolah - psikologikal warga sekolah yang sihat - implikasi sosial dan akademik

Mengenalpasti awal masalah kesihatan mental akan mencegah kepada penyakit mental i.e kemurungan

KKM

Rasional Program Minda Sihat

Masalah kesihatan mental semakin meningkat di kalangan kanak-kanak dan remaja Morbiditi psikiatri di kalangan kanak kanak dan remaja telah meningkat daripada 13.0% (1996) kepada 19.4% (2006) kepada 20.0% (2011)
(Kajian Kesihatan Morbiditi Kebangsaan KKM)

Projek rintis Program Minda Sihat Menangani Stres hasil keputusan Mesyuarat Majlis Penasihat Promosi Kesihatan Mental Bil 1/2011 pada 18 Januari 2011 selari dengan projek NCDP1 Malaysia

KKM

OBJEKTIF PROGRAM
Mengenalpasti tahap stres, keresahan dan kemurungan melalui saringan kesihatan mental Memberi kemahiran kepada guru-guru mengenal pasti murid dan mengendalikan murid yang mempunyai masalah kesihatan mental 4 Memperkasa murid menangani stres cabaran kehidupan sehari-hari melalui kemahiran daya tindak (coping skills) 4 Merujuk awal murid yang mengalami masalah emosi, psikologi dan mental

1 2 3 4

KKM

PROGRAM MINDA SIHAT


1 Skop Program

Latihan Kepada Kaunselor dan guru

Kesedaran Dan Promosi

4
2
Kemahiran Daya Tindak Kesihatan Mental kepada murid

Intervensi Murid Bermasalah

Saringan Minda Sihat dan Pengesanan Awal

KKM MODUL SARINGAN DAN INTERVENSI


Pelaksanaan Saringan
DASS21 (Depression Anxiety Stress Scale)

Pelaksanaan intervensi:

Modul Kemahiran Kesihatan Mental Remaja


Pemikiran positif Komunikasi interpersonal Penyelesaian masalah Tegas diri Menangani pengaruh dan tekanan Kemahiran menenangkan diri

KKM

Pelaksanaan Program di 6 buah sekolah menengah

SMK Dato Haji Ahmad Badawi, Seberang Perai, Pulau Pinang


SMK Simpang Bekoh, Jasin, Melaka Sek. Menengah Sains, Teluk Intan, Hilir Perak, Perak Sekolah Menengah St. Michael, Penampang, Sabah MRSM Gemencheh, Negeri Sembilan Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Katholik, Petaling Jaya, Selangor

Program Minda Sihat_Sekolah

KKM
SEKOLAH

Saringan DASS
MELAYU/ BUMIPUTER A 845 755 10 684 750 CINA INDIA LAINLAIN 3 0 8 1 1 JUMLA H 875 774 2895 707 765

SMK ST MICHAEL MRSM GEMENCHEH SMJK CATHOLIC SMS TELUK INTAN SMK DATO AHMAD BADAWI

25 3 2851 5 4

2 16 26 17 10

SMK SIMPANG BEKOH MELAKA


JUMLAH

330
3374

104
2992

90
161 13

524
6540

KKM

Peratus Murid Disaring

Jumlah keseluruhan = 6823 orang

4.1 %

2.5 %

45.7 %

51.6 %

95.9 % 6540 murid

KKM
60

Peratus Murid Mengalami Stres, Keresahan dan Kemurungan

50 40 30 20 10 0 stres 40% (2279) keresahan 51.6 % (3520) kemurungan 35.1 % (2395) 19.5 20.6 17.1 4.8 5.2 15.7 13.9 13.1

n=6540

teruk
sederhana

ringan

16.8

KKM
n=6540 37.7 %

Keputusan Gaya Daya Tindak


0.9 % 13.1 %

baik sederhana ringan teruk

48.3 %
Stres, keresahan dan kemurungan berhubungkait dengan gaya daya tindak

KKM

Bilangan murid dirujuk

100% dirujuk iaitu semua murid yang mengalami tanda-tanda stres atau keresahan atau kemurungan yang teruk
SEKOLAH BILANGAN MURID MENGIKUTI INTERVENSI BILANGAN MURID DIRUJUK KAUNSELOR/ PEGAWAI PERUBATAN 123 145 561 130 169 73 1207

SMK ST MICHAEL MRSM GEMENCHEH SMJK CATHOLIC SMS TELUK INTAN SMK DATO AHMAD BADAWI SMK SIMPANG BEKOH MELAKA JUMLAH

273 352 1068 214 260 178 2345

KKM
1.

KEPUTUSAN dan TINDAKAN

Peratus kes yang mengalami tanda-tanda stres, keresahan dan kemurungan yang teruk bukan suatu yang abnormal

2. Keupayaan daya tindak yang ringan: hampir 40%: Golongan ini berisiko mendapat masalah kesihatan mental jika mengalami tekanan yang lebih tinggi

FOKUS UNTUK MEMPERTINGKATKAN KEMAHIRAN DAYA TINDAK MURID SUPAYA BOLEH MENANGANI STRES DAN MASALAH EMOSI DENGAN BAIK

1. Teknik Relaksasi: Latihan Pernafasan Relaksasi Otot 2. Spiritualiti : Ketenangan diri 3. Teknik Penyelesaian Masalah

KKM

PERLAKSANAAN PROGRAM
MINDA SIHAT AKTIVITI INTERVENSI
Secara individu rujukan dan kaunseling Secara berkelompok Bengkel, Seminar, Ceramah dan outreach programme Kumpulan berisiko tinggi - Fokus kemahiran diri meningkatkan kemahiran daya tindak kesihatan mental - Intervensi bersama ibu bapa dan keluarga - Susulan dan rawatan jika perlu

AKTIVITI PROMOSI
Info ringkas Kemahiran Minda Sihat di perhimpunan pagi Senaman relaksasi semasa perhimpunan Pameran bahan promosi di lokasi strategik kantin, tandas, papan kenyataan, astaka, laluan pelajar Sudut Minda Sihat setiap tingkatan

BANNER EDARAN RISALAH STREAMER

Program Minda Sihat_Sekolah

KKM

Latihan untuk guru


SEKOLAH SASARAN (BIL. GURU KAUNSELING) 2 2 5 BIL. GURU YANG MENGIKUTI LATIHAN 16 60 16

SMK ST MICHAEL MRSM GEMENCHEH SMJK CATHOLIC

SMS TELUK INTAN


SMK DATO AHMAD BADAWI SMK SIMPANG BEKOH MELAKA JUMLAH

3
2 4 18

65
30 92 279

KKM

ISU: 1. Kerjasama daripada ibu bapa untuk murid dalam keadaan stres tinggi untuk terlibat dalam program intervensi >>> Sosial stigma 2. Rujukan kepada pakar: kebenaran ibu-bapa - Sesetengah ibu-bapa keberatan murid dirujuk 3. Kewangan CADANGAN - diperluaskan di semua sekolah menengah

Kesimpulan dan Cadangan

mengesan tahap stres, keresahan dan kemurungan murid intervensi awal diberi kepada murid yang mengalami tanda-tanda stres, keresahan dan kemurungan tingkatkan kesedaran warga guru tentang kepentingan kesihatan mental

KKM

KKM

KKM

Program Kem Minda Sihat

KURSUS FASILATOR MINDA SIHAT KKM

KKM

AKTIVITI PROGRAM

KKM

PROGRAM PROGRAM SOKONGAN LAIN


Program Peningkatan Pelibatan Pelajar dalam aktiviti kokurikulum dan sukan permainan

KKM

AKTIVITI PROGRAM

Program Minda Sihat_Sekolah

SEKIAN, TERIMA KASIH..

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

Program Minda Sihat_Sekolah

KKM

Peratus murid mengalami sama ada stres/keresahan/kemurungan teruk mengikut sekolah