Anda di halaman 1dari 12

NAMA :__________________________________KELAS:__________________ BAHAGIAN A: SOALAN OBJEKTIF (20 MARKAH) ARAHAN: Baca dan jawab semua soalan-soalan berikut dengan

teliti. Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan yang disediakan. 1. Kita perlu mensyukuri nikmat kesihatan badan yang dikurniakan oleh _________ a. b. c. d. Ibu bapa Tuhan Rakan Guru

2. Kebersihan fizikal bermaksud kebersihan dan kekemasan ________. a. b. c. d. Mental Kelas Padang Diri

3. Perbuatan _________ adalah contoh perbuatan menjaga maruah diri yang digalakkan oleh agama. a. b. c. d. Beradab sopan Meninggi diri Berlagak sombong Menipu

4. Stephanie rajin ________ pelajaran sebelum peperiksaan untuk mendapat keputusan yang cemerlang. a. b. c. d. Bercerita Menyesuaikan Mengulangkaji Menyediakan

5. Mereka yang mengamalkan nilai ______ sentiasa beradab sopan dan menggunakan bahasa yang sopan dalam pergaulan mereka. a. b. c. d. Kasih sayang Rajin Bertimbang rasa Hemah tinggi
Leela dipulaukan oleh rakan-rakannya kerana menghidap penyakit HIV/AIDS 6.

I. II. III. IV. a. b. c. d.

Apakah yang sepatutnya dilakukan oleh rakan-rakan Leela? Mengejek dan mentertawakan Leela Memberi sokongan moral kepada Leela Menceritakan penyakit Leela kepada orang lain Mengajak Leela bermain bersama-sama I dan II I,II dan IV II dan IV II,III dan IV

7. Berikut merupakan kebaikan amalan jujur dalam kehidupan kecuali a. b. c. d. Dipercayai oleh rakan dan masyarakat sekeliling Dapat menjalankan tanggungjawab dengan amanah Dapat membantu orang tua dengan ikhlas Dipandang mulia oleh masyarakat

8. Rakyat Malaysia yang baik hati telah _________ bantuan kewangan kepada mangsa Tsunami di Acheh. a. b. c. d. Menghulurkan Mengambil Berkongsi Menggunakan

9. Kita hendaklah ______ di atas jasa dan pengorbanan bapa kemerdekaan negara, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. a. b. c. d. Bertimbang rasa Mengenang budi Berterima kasih Berkongsi cerita

10. Seorang bapa yang baik tidak akan ______ kasih sayang kepada anakanaknya. a. b. c. d. Memberikan Membeza-bezakan Menghulurkan Memberitahu

11. 11. Jessica berdepan masalah dengan rakan-rakan sekelasnya di sekolah Tindakan yang boleh diambil oleh Jessica ialah I. II. III. IV. Meminta pendapat/pandangan ibunya Berkongsi masalah tersebut dengan ayahnya Menceritakan keburukan rakannya kepada guru Memencilkan diri kerana kesedihan

a. b. c. d.

I dan II II dan III I dan IV II dan IV

12. Pilih cara-cara yang menunjukkan seseorang individu menyayangi keluarga mereka. I. II. III. IV. a. b. c. d. Bersedia membantu ahli keluarga Patuh nasihat ibu bapa Tidak menghiraukan masalah yang dhadapi oleh ahli keluarga Menghormati ahli keluarga I,II dan III II, III dan IV I,II dan IV I,III dan IV

13. Pemimpin yang ______ sentiasa mengambil berat akan kesusahan dan masalah yang dihadapi oleh rakyat. a. b. c. d. Berfikiran terbuka Jujur Amanah Prihatin

14. Kita boleh mengamalkan nilai semangat bermasyarakat dengan mengamalkan nilai-nilai murni dibawah kecuali: a. b. c. d. Memberikan kerjasama dalam menyelesaikan masalah Hidup bertolak ansur antara satu sama lain Tidak mengambil tahu perihal jiran tetangga Saling bantu-membantu

15. Antara berikut, yang manakah BUKAN masalah gejala sosial yang melanda negara kita? a. b. c. d. Vandalisme Meniru Gengsterisme Buli

16.Antara tindakan berikut, yang manakah BOLEH diambil bagi memastikan perkara diatas tidak berlaku. a. b. c. d. Mengitar semula bahan buangan Membela ikan di dalam sungai Membuang botol plastik di dalam sungai Membina kilang berdekatan dengan sungai

17. Berikut adalah beberapa jenis tumbuh-tumbuhan yang mengalami kepupusanKECUALI: a. b. c. d. Pokok bakau Pokok limau Periuk kera Pokok palma

18. Seseorang yang ingin bercuti ke luar negara hendaklah mempunyai ______ terlebih dahulu. a. Sijil lahir b. Kad pengenalan c. Pasport antarabangsa d. Lesen memandu 19. Antara perlakuan di bawah,yang manakah menunjukkan sikap pemimpin yang bertanggungjawab kepada negara? a. b. c. d. Mempertahankan rahsia negara dari pihak luar Memberitahu maklumat sulit kepada negara lain Mendedahkan rahsia negara kepada pihak luar Memburuk-burukkan nama negara

20. Antara berikut, yang manakah kebaikan mengekalkan perpaduan kaum? I. II. III. IV. Masyarakat mementingkan diri masing-masing Dapat hidup aman dan damai Mengelakkan ancaman luar Keharmonian negara a. I,II dan III

b. II,III dan IV c. I,II dan IV d. I,II,III dan IV

BAHAGIAN B: 5 SOALAN STRUKTUR (60 MARKAH) Jawab soalan-soalan berikut. 1. Peperangan membawa banyak kesan negatif. Kita sebagai rakyat Malaysia patut bersyukur kerana negara kita aman dan damai tanpa peperangan. Lengkapkan carta dibawah dengan jawapan yang betul.

(12 markah) 2. Fahami pantun dan jawab soalan-soalan berikut.


Pergi ke kedai bersama Ramu, Untuk membeli sebungkus laksa, Tuntutlah ilmu tanpa jemu, Jangan mudah berputus asa. Berehat sebentar di tepi ladang, Sambil melihat burung berkicauan, Usaha kecewa jika kecundang, Sabar menghadapi segala ujian. Kucing dan anjing berlari-lari, Sambil mengejar si rama-rama, Rajin berusaha setiap hari, Hidup bahagia kejayaan menjelma

2 a) Berdasarkan pantun di atas, apakah sifat yang diperlukan oleh seseorang individu bagi menunjukkan nilai kerajinan? (2 markah) 2 b) Nyatakan DUA kebaikan yang akan diperolehi daripada sifat rajin. I._____________________________________________________________ II.____________________________________________________________ (2 markah) 2 c) Bagaimanakah cara untuk menghadapi kekecewaan dan kegagalan? _________________________________________________________ (2 markah) 2 d) Apakah kesan terhadap individu yang mudah putus asa? ______________________________________________________________ (2 markah) 2 e) Pada pendapat anda, apakah akibat murid yang malas? _________________________________________________________ _________________________________________________________ (4 markah)

3. Nyatakan cara anda menunjukkan rasa hormat kepada anggota keluarga di bawah.

(12 markah)

4. Fahami kempen di bawah dan jawab soalan berikut.


KEMPEN CINTAILAH SUNGAI KITA

4 a) Apakah yang anda faham tentang kempen di atas? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ _____. (2 markah) 4 b) Nyatakan EMPAT tindakan anda untuk memastikan kempen di atas berjaya. I._____________________________________________________________ II.____________________________________________________________ _ III.____________________________________________________________ _ IV.____________________________________________________________ _ (8 markah)

4 c) Apakah faedah yang diperolehi oleh generasi akan datang jika sungai di negara kita tidak tercemar? ._____________________________________________________________ ______________________________________________________________ ____. (2 markah)

5.
KELAB KAUNSELING SEKOLAH KEBANGSAAN Pihak kelab dengan sukacitanya mengundang Tuan/Puan ___________________________________ ke program MEMPERINGATI DAN MENGHARGAI TOKOH DAN PEMIMPIN NEGARA Yang dianjurkan oleh Kelab Kaunseling sekolah mengikut ketetapan berikut: TAMBAK PAYA

Tarikh: 16 Oktober 2010 Masa : 8:00 pagi hingga 1.00 petang Tempat : Dewan Sri Siantan Sek Keb Tambak Paya Kehadiran tuan/puan akan memeriahkan lagi program ini. Terima kasih.

Fahami kad undangan di bawah dan jawab soalan-soalan berikut

5 a) Apakah tujuan program ini dijalankan? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ____. (2 markah) 5 b) Nyatakan DUA kebaikan daripada program di atas. I._____________________________________________________________ __ II.____________________________________________________________ ___ (2 markah) 5 c) Bagaimanakah caranya untuk memastikan program di atas mendapat sambutan daripada pihak ibu bapa.

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ____. (2 markah) 5 d) Pada pendapat anda, apakah program-program yang akan dilaksanakan pada hari tersebut? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ________. (4 markah)