Anda di halaman 1dari 1

Nama: _______________________________

Markah:

Tarikh: _____________

/10

Susun semula perkataan supaya menjadi ayat yang betul.


1.

suka

tembikai

Kakak

makan

____________________________________________________.
2.

mengelap

sedang

Adik

meja

____________________________________________________________.
3.

Ibu

menjahit

sedang

baju

_____________________________________________________________.
4.

berehat

di

Abang

bawah

pokok

_____________________________________________________________.
5.

ada

Pelangi

jenis

warna

tujuh

_____________________________________________________________.
6.

suka

Lucy

pokok

menanam

bunga

_____________________________________________________________.
7.

seekor

Wei Han

arnab

memelihara

_____________________________________________________________.
8.

surat

sedang

Kakak

menulis

_____________________________________________________________.
9.

menunggu

Mereka

bas

sedang

_____________________________________________________________.
10. sedang

Ibu

timun

memotong

_____________________________________________________________.