Anda di halaman 1dari 3

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS RAJA MELEWAR, SEREMBAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN TUGASAN PROJEK (PISMP)

TAJUK PROGRAM : PISMP

NAMA GURU PELATIH :

TAJUK KURSUS: Pengenalan Konsep Asas Moral KOD KURSUS TARIKH MULA : ELM 3101

SEMESTER : 3

TARIKH HANTAR

Hasil Pembelajaran Kursus 1. memahami dan menghayati konsep-konsep asas moral 2. memahami falsafah dan mengenal pasti perbezaan dalam aspek-aspek moral, adat, agama dan undang-undang 3. menyenaraikan ciri-ciri model Insan Moral, 4. menyatakan kepentingan proses sosialisasi dan tanggungjawab agen-agen moral terhadap pembentukan moral individu. 5. mengenal pasti masalah-masalah dan isu-isu moral tempatan dan sejagat serta cara-cara menanganinya, 6. menyanjung dan menghayati sumbangan tokoh-tokoh / pertubuhan-pertubuhan yang berjasa, 7. mewujudkan sikap keterbukaan berlandaskan nilai murni dalam interaksi masyarakat setempat dan sejagat , dan 8. mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan harian.

Hasil kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1 hingga 5 Objektif Kerja Kursus Pendek 1. Membuat nota pengajaran dan pembelajaran berhubung tajuk-tajuk no 1 hingga 5

Tajuk Kerja Kursus Pendek Dalam membina Model Insan Moral, pastinya akan memasukkan konsep dimensi moral. Apabila sesorang itu di katakan sebagai Insan Bermoral maka dirinya akan memiliki pemikiran Moral bagi menyeimbangi diri sebagai insan bermoral. Di samping itu konsepkonsep asas moral seperti Moral, Nilai, Akhlak dan Etika mestilah digabungkan bagi

mewujudkan Insan Moral. Kesemua ini diterjemahkan dengan mengemukan seorang tokoh yang memiliki kesemua kriteria ini.

Sub Tugasan 1. Berdasarkan pernyataan di atas, sediakan satu laporan berkaitan konsep asas moral, Konsep asas nilai, Pemikiran moral, profil insan bermoral dalam masyarakat. Membuat refllektif mengenai sumbangan diri terhadap masyarakat, negara dan dunia. Pelajar dikehendaki membuat hubungkait dan mengaplikasi konsep nilai dan profil insan moral dalam kehidupan seharian.

2. 3.

Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus 1. Tugasan ini adalah tugasan individu. Tugasan dibuat dalam laporan atau esei dan peta minda. 2. Format penulisan tugasan adalah seperti berikut: i. ii. iii. iv. v. Fon Arial Saiz huruf ialah 12 Langkau satu setengah baris Rujukan mengikut format APA Lampiran

4. Amalan plagiat tidak dibenarkan. 5. Panjang tugasan antara 8-10 muka surat 6. Tugasan ini membawa markah 100 % Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria-kriteria berikut: 1. Ulasan yang menyeluruh, konsisten dan terperinci terhadap isu. 2. Bukti-bukti dan bahan-bahan yang dapat menyokong hujah-hujah anda hendaklah dikemukakan 3. Membuat refleksi tentang sumbangan diri terhadap masyarakat, negara dan dunia dengan mengambil kira peranan dan tanggungjawab anda. 4. Pelajar juga diminta membuat hubungkait dan mengaplikasi konsep nilai dan teori etika dalam kehidupan seharian sebagai seorang insan moral. . 5. Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian hasil kajian dan sokongan ilmiah.

6. Format dan organisasi laporan perlu jelas dan coheren. 7. Penulisan laporan harus menunjukkan kefasihan bahasa, kematangan hujah dalam menterjemah maklumat secara analitikal. Kriteria Pentaksiran Tugasan akan disemak berdasarkan kriteria pentaksiran yang disediakan.

Tugasan disediakan oleh

Disemak oleh

_______________________ ( BADRIYATUN KAMAR ) KU Pendidikan Moral Jab Pendidikan Islam dan Moral IPGK Raja Melewar

_______________________ ( NOOR LELA BINTI MOHAMMED SHARIFF) Pakar Bidang (SME) Jab Pendidikan Islam dan Moral IPGK Raja Melewar

Disahkan oleh __________________________________ ( ABDUL MALIK BIN NORAKIT) Ketua Jabatan Pendidikan Islam dan Moral IPGK Raja Melewar

Anda mungkin juga menyukai