Anda di halaman 1dari 6

PUSAT SUMBER SMK UNGKU AZIZ, SABAK BERNAM PERANCANGAN TAHUNAN PROGRAM NILAM TAHUN 2013

BIL 1

PROGRAM Menyediakan Rancangan Tahunan

Mesyuarat Jawatan Kuasa NILAM

STRATEGI PELAKSANAAN Merancang aktiviti dalam setahun Memastikan aktiviti yang dilaksanakan bersesuaian Memastikan setiap AJK dapat melaksanakan tugas seperti yang tercatat Mebincangkan sebarang penambahbaikan dalam pelaksanaan program NILAM

OBJEKTIF Memastikan aktiviti dapat dijalankan dengan teratur

SASARAN AJK NILAM

JANGKA MASA Januari

SUMBER TENAGA KOS 1. Guru RM10 perpustakaan dan media 2. Guru pusat sumber

BAHAN Kertas Dakwat

PELAN TINDAKAN Rujuk Pelan Tindakan

PENILAIAN

Pembahagian tugasan Memastikan setiap aktiviti dapat dijalankan sebagaimana dirancang

AJK NILAM

Januari, Jun, Oktober

1. Guru Perpustakaan dan media 2. Guru pusat sumber

RM10

Kertas Dakwat

Rujuk Pelan Tindakan

Menyediakan Belanjawan

Memastikan sumber kewangan Untuk

Memudahkan aktiviti dilaksanakan berdasarkan

AJK NILAM

Januari

1. Guru perpustakaan dan media 2. Guru pusat

RM5

Kertas Dakwat

Rujuk Pelan Tindakan

PSS SMK UNGKU AZIZ 2013

Page 1

memudahkan setiap aktiviti yang dijalankan berlandaskan peruntukan yang sedia ada 4 Taklimat Program NiILAM Dilaksanakan sewaktu pendaftaran pelajaran tingkatan Satu Memberikan taklimat kepada pelajar sewaktu Program Maju Diri Menyediakan Kertas Kerja Sebagai Pengiktirafan kepada pelajar

belanjawan

sumber

Pemakluman kepada pelajar

Pelajar Tingkatan Satu

Jan/Feb

1. Guru Perpustakaan dan Media 2. Guru-guru Pusat Sumber 3. Kaunselor

RM30 Kertas (pempl Dakwat et)

Rujuk Pelan Tindakan

Pelancaran NILAM

Memastikan semua warga SUA peka tentang pentingnya Progran NILAM

Warga SUA

Februari

1. Guru perpustakaan dan media 2. Guru-guru pusat sumber 3. Pembantu pusat sumber 4. Pengawas pusat sumber 1. Guru perpustakaan dan media 2. Guru-guru pusat sumber 3. Perbadanan perpustakaan Awam Selangor

Perunt ukan PS

Kertas Dakwat Banting Benna Pemplet

Rujuk Pelan Tindakan

Program Jom! Ke Perpustakaan

Kempen sewaktu cuti sekolah Mengedarkan pemplet kempen kepada setiap kelas Menyahut program PPD Program Kelas

Pelajar Menanamkan minat membaca SUA dalam kalangan Warga SUA

Mac, Jun, Sept, Nov, Dis

Kertas Dakwat Banting Benna Pemplet

Rujuk Pelan Tindakan

PSS SMK UNGKU AZIZ 2013

Page 2

Terbanyak meminjam buku Menyahut program PPD Bergabung dengan aktiviti: -Minggu Bahasa -Minggu Sains dan Maths -Bulan Tek dan Vok -Bulan Kemanusiaan -Bulan Kesihatan -Bulan Membaca -Bulan Kerjaya Bulan Antirokok dan Antidadah Pelaksanaan sempena menghayati Bulan Ramadhan Pelajar Menanamkan minat membaca SUA dalam kalangan Warga SUA Mei 1. Warga SUA Perunt ukan PS Kertas Dakwat Banting Benna Pemplet Rujuk Pelan Tindakan

Program Galakan Membaca

o o o o o o o o

Program Bacaan ayatayat suci AlQuran

Menyedarkan pelajar peri pentingnya membaca AlQuran

Pelajar SUA

Julai/Og os

1. Guru Kanan Mata Pelajaran Kemanusiaan 2. Ketua Panitia Agama Islam 3. Guru Perpustakaan dan media 1. Guru Perpustakaan dan Media 2. Guru pusat Sumber 3. Guru kanan Mata Pelajaran

Peunt ukan panitia Agama Islam

Kertas Dakwat Banting Benna Pemplet

Rujuk Pelan Tindakan

1. Mengemas kini Terminal NILAM. 2. Sudut NILAM Dalam Pusat

Memastikan setiap Sudut NILAM mempunyai pelbagai maklumat berkaitan Program NILAM

Warga Menyediakan SUA maklumat kepada warga SUA Memastikan warga SUA Memastikan warga SUA peka

Januari Oktober

Perunt ukan PIBG

Kertas Dakwat Banting Benna Pemplet

Rujuk Pelan Tindakan

PSS SMK UNGKU AZIZ 2013

Page 3

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Sumber Anjung NILAM Luar Pusat Sumber Sudut NILAM Di kelas Sudut Iqra Surau Panitia Agama Islam Pondok NILAM Taman Sumber Sains Sudut NILAM di Kantin Sudut NILAM Di Bilik Kaunseling

Sebagi panduan kepad guru dan pelajar

berkaitan tatacara pelaksanaan Program NILAM Menyediakan ruang membaca kepada warga SUA sewaktu senggang

4. Ketua Panitia

10

Anugerah NILAM

Penyampaian anugerah di perhimpunan

Mengiktiraf dan Menghargai usaha murid

Semua murid

Feb, April, Julai, Sept Mac Okt

GPM AJK NILAM

PIBG

Coler pin sijil

Rujuk Pelan Tindakan

11

Pinjaman Kelompok

Setiap kelas dibekalkan 5 buah buku setiap bulan

Galakan membaca pelajar sekurangnya membaca sebuah buku sebulan

Semua kelas

GPM AJK NILAM

Perun utkan PSS

Novel

Rujuk Pelan Tindakan

PSS SMK UNGKU AZIZ 2013

Page 4

12

Kem Rakan Pembaca

Menyediakan kertas kerja Pengiktirafan pelajar

Semua Menanam minat membaca rakan dalam kalangan membaca warga sekolah

Sept

GPM AJK NILAM

Perun utkan PSS

Kertas dakwat hadiah

Rujuk Pelan Tindakan

13

Aktiviti Rakan Pembaca

Guru pembimbing mengadakan aktiviti bersama RP Memastikan murid mencapai tahap melalui model RP

Semua Memanam minat membaca rakan dalam kalangan pembaca warga sekolah

Feb-Okt

GPM AJK NILAM

Buku

Rujuk Pelan Tindakan

14

Program NILAM pelajar Asrama

Memastikan pelajar asrama membaca buku dengan meminjam sekurangnya sebuah buku seminggu

Pelajar Memupuk minat membaca asrama Meningkat prestasi akedemik pelajar

Mac-Okt Guru asrama GPM AJK NILAM

Kad pinjama n Cop pengesa han pinjama n

Rujuk Pelan Tindakan

15

Anugerah Kelas Terbanyak Meminjam Buku

Menyediakan kertas kerja Pengiktiraf kepada pelajar

Semua Menanam minat membaca kelas dalam kalangan sekolah

Feb-Okt

GPM AJK NILAM

Perun utkan PSS

Novel

Rujuk Pelan Tindakan

16

Lets Read 10 Minit bersama buku (DEAR)

Menyediakan kertas kerja Pelajara diberi ruang bersama di

Memupuk minat membaca Kesedaran pentingnya

Warga SMKUA

Feb-Jul

GPM AJK NILAM

RM 20

Buku hadiah

Rujuk Pelan Tindakan

PSS SMK UNGKU AZIZ 2013

Page 5

perhimpunan. DEARPerhimpunan pagi Khamis BI,Selasa BM

membaca

Disediakan oleh: (Nor Asyafa Bt Md. Fautzie) Guru Perpustakaan dan Media SMK Ungku Aziz Sabak Bernam

Disahkan Oleh:

PSS SMK UNGKU AZIZ 2013

Page 6