Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

MATA PELAJARAN: Bahasa Melayu TAHUN BIL. MURID TEMA TAJUK TARIKH MASA : 5 Adil : 25 Orang : Kesusasteraan : Ke Puncak Jaya : 30 Julai 2012 : 9.50 pagi 10.50 pagi

HASIL PEMBELAJARAN: 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat, serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 1 Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat, dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. Aras 1 Mengecam diksi, istilah, dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab. 11. 1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 2 Menyatakan pendapat tentang sebuah karya secara kritis dan kreatif.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Murid gambar dipaparkan SET INDUKSI (5 minit) gunung Guru bertanyakan khabar KB: menghubung kait CATATAN

dan gambar orang mendaki gunung. -

murid-murid. Selepas itu, murid dipaparkan BCB: memerhati dengan gambar gunung dan orang aktif yang sedang mendaki gunung. Kemudian, murid-murid guru tentang menyoal BBB: laptop, LCD,

makna paparan gambar

puncak dan mengaitkannya dengan gunung. Murid-murid juga NILAI: gigih, tidak mudah disoal putus asa

mengenai nilai yang perlu ada dalam diri untuk sampai ke KP: Visual puncak gunung dan membuat kaitan dengan gambar kedua. Guru memperkenalkan tajuk yang akan dipelajari hari ini. LANGKAH 1 (15 minit) 2.1 Aras 1 - memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. Tajuk sketsa: Menuju Kejayaan Situasi: 1. Murid sedang tekun belajar bersuluhkan lilin. Guru memilih beberapa orang KB: menjana idea murid satu untuk sketsa melaksanakan berdasarkan BCB: maklumat Kad situasi, peralatan menyampaikan

situasi yang guru beri. Guru bersoal jawab dengan

murid tentang sketsa yang BBB: telah dilakonkan oleh rakan pelakon, mereka. Berdasarkan dikehendaki perkataan atau sketsa, murid lakonan menyatakan NILAI: diksi

kerjasama,

yang keberanian KP: kinestetik, verbal-

menggambarkan mereka.

perasaan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


2. Ibu bapa sedang berkebun dan bercucuk tanam. 3. Murid mendapat keputusan peperiksaan yang cemerlang. 4. Murid dapat anugerah dan guru ucap tahniah. LANGKAH 2 (15 minit) 7.2 Aras 1 - Mengecam diksi, istilah, dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab. Guru menayangkan klip video KB: mengenai orang yang sedang mendeklamasikan sajak. BCB: membaca dengan Pendekatan: mengalami dan menghayati linguistik, interpersonal

Murid dikehendaki meneliti klip intonasi yang betul video tersebut sebagai cara-cara BBB: teks sajak

pendedahan

mendeklamasikan sajak. Murid diedarkan sajak bertajuk NILAI: Menuju Kejayaan yang kerjasama keberanian,

dipetik daripada buku teks. Murid-murid diminta membaca KP: sajak secara senyap. Kemudian, guru memilih verbal-linguistik,

intrapersonal

beberapa orang murid untuk mendeklamasikan sajak

dengan intonasi dan sebutan yang betul di hadapan kelas. Selepas untuk itu, murid diminta pasti

mengenal

perkataan yang memberikan kesan kepada mereka dengan menyatakan sebab.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


LANGKAH 3 (20 minit) 11. 1 Aras 2 - menyatakan pendapat tentang sebuah karya Murid-murid memberikan keseluruhan kejayaan. Kemudian, diminta sajak sajak diminta KB: mencirikan, membuat maksud perbezaan menuju BCB: mencatat dan

secara kritis dan kreatif.

murid-murid melaporkan maklumat ciri-ciri tel;ah BBB: oleh buku latihan,

menyatakan yang

dideklamasikan mereka. Guru

rakan paparan power point

meminta

murid NILAI:

patuh

kepada

menyatakan perbezaan antara arahan sajak dan pantun. Berdasarkan diberi, jawapan yang diminta menuju buku

murid-murid sajak

menulis maksud keseluruhan dan ciri-ciri di kejayaan latihan. Guru kemudiannya dalam

memaparkan contoh jawapan. Murid menyemak jawapan

masing-masing.

PENUTUP (5 minit) Rumusan pengajaran pembelajaran. dan Guru meminta murid-murid

KB: membuat kesimpulan

membuat kesimpulan tentang KP: muzik pembelajaran pada hari ini. Sebelum masa tamat, guru memperdengarkan gemuruh Tahir untuk nyanyian renungan lagu Faizal dan

motivasi murid-murid.