Anda di halaman 1dari 3

SPSK PK 06/1 Rekod Penyemakan buku Latihan / Kerja Murid (Oleh Guru Matapelajaran) Nama Sekolah : SMK Sultan

Abdul Aziz Kuala Selangor Nama Guru Tahun/Kelas : NORAINI ABD SAMAD : MP diajar : Helaian ke: BAHASA MELAYU 1

2 ASPIRASI

Bil

Kelas

Bil. Murid

Bil Buku /Hasil 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

MP/Buku /Aktiviti Latihan Latihan Latihan Latihan Latihan Latihan Latihan Latihan Latihan Latihan Latihan

Tajuk/Kemahiran

Tarikh Pemeriksaan Beri Latihan Dipulangkan 05 Jan 2012 06 Jan 2012 09 Jan 2012 10 Jan 2012 11 Jan 2012 09 Jan 2012 06 Jan 2012 9 Jan 2012 12 Jan 2012 11 Jan 2012

Catatan Keseluruhan Mutu Kerja Murid atau Maklumat Berkaitan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2ASP 2ASP 2ASP 2ASP 2ASP 2ASP 2ASP 2ASP 2ASP 2ASP 2ASP

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Karangan Keperihalan Novel : Tema dan persoalan Tatabahasa Karangan Pidato Tatabahasa Karangan Bahan Rangsangan

17 Jan 2012
Novel: Plot dan Teknik Ringkasan Surat Kiriman Tidak Rasmi Surat Kiriman Rasmi Ringkasan

19 Jan 2012 20 Jan 2012 31 Jan 2012 3 Feb 2012 10 Feb 2012 23 Feb 2012

19 Jan 2012 31 Jan 2012 1 Feb 2012 8 Feb 2012 13 Feb 2012 1

SPSK PK 06/1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2ASP 2ASP 2ASP 2ASP 2ASP 2ASP 2ASP 2ASP 2ASP 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 Latihan Latihan Latihan Latihan Latihan Latihan Latihan Latihan Latihan
Pemahaman Karangan Bahan Rangsangan Cerpen Anak Penggunting Rambut: Nilai dan Pengajaran Pemahaman Cerpen Capa Rengat: Sinopsis Ringkasan Karangan Wawancara Latihan tatabahasa Sajak Persahabatan : Gaya Bahasa

27 Feb 2012 29 Feb 2012 3 Mac 2012 5 Mac 2012 9 Mac 2012 19 Mac 2012 21 Mac 2012 23 Mac 2012 28 Mac 2012

27 Feb 2012 2 Mac 2012 4 Mac 2012 05 Mac 2012 10 Mac 2012 19 Mac2012 23 Mac 2012 23 Mac 2012 1 April 2012

Disahkan oleh : Tanda Tangan : Cap :

Catatan: Hantar borang ini dan salinannya setelah merekodkan 25 latihan / aktiviti kepada pentadbir. Tarikh : No keluaran 01 Tarikh keluaran No Pindaan 01 November 2011 00 Hak Cipta Terpelihara@JPNSel.2010 Tarikh Pindaan

SPSK PK 06/1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2ASP 2ASP 2ASP 2ASP 2ASP 2ASP 2ASP 2ASP 2ASP 14 14 14 25 25 25 25 25 25 14 Latihan 14 Latihan 14 Latihan 25 Latihan 25 Penilaian 25 Penilaian 25 25 25 Penilaian Latihan Ulangkaji Latihan Ulangkaji Karangan Bahan Rangsangan Novel Wira Persona Avatari Tatabahasa Karangan Bahagian C 26 Sept 2012 29 Sept 2012 2 Okt 2012 16 Okt 2012 28 Sept 2012 29 Sept 2012 2 Okt 2012 16 Okt 2012 Hikayat Opu Daeng Menambun: Objektif Tatabahasa
Pemahaman Cerpen Dendam: Latar Ringkasan

16 April 2012 20 April 2012 2 Mei 2012 11 Mei 2012 20 Jun 2012

16 April 2012 21 Mei 2012 2 Mei 2012 12 Mei 2012 20 Jun 2012

Disahkan oleh : Tanda Tangan : Cap :

Catatan: Hantar borang ini dan salinannya setelah merekodkan 25 latihan / aktiviti kepada pentadbir. Tarikh : No keluaran 01 Tarikh keluaran No Pindaan 01 November 2011 00 Hak Cipta Terpelihara@JPNSel.2010 Tarikh Pindaan