Anda di halaman 1dari 7

PENJANA ARUS TERUS ( AT )

Penjana ialah satu mesin yang menukarkan tenaga mekanik kepada tenaga

elektrik. Penjana terdiri daripada dua jenis iaitu penaja DC dan penjana AC.

Kegunaan asas penjana DC adalah untuk membekalkan tenaga elektik kepada

peralatan elektrik mudah alih, sistem LRT / keretapi dan sistem komunikasi rajah

1 menunjukkan binaan asas penjana DC.

komunikasi rajah 1 menunjukkan binaan asas penjana DC. Rajah 1 Prinsip penjana DC adalah berasaskan HUKUM

Rajah 1

Prinsip penjana DC adalah berasaskan HUKUM FARADAY. Rajah 2 hingga 6

menunjukkan satu kendalian penjana DC mudah. Semasa gelung pengalir

berputar, pemotongan medan magnet akan berlaku.

Hukum Faraday

Apabila pengalir memotong medan magnet atau sebaliknya, d.g.e akan terjana dalam pengalir tersebut. Nilai d.g.e yang terhasil bergantung pada :

Kekuatan medan magnet

Panjang pengalir

Kelajuan pemotongan

Sudut pemotongan

0  Tiada d.g.e terjana  Ruas penukartertib ‘x’ dan ‘y’ berlitar pintas Rajah 2
0
0

Tiada d.g.e terjana

Ruas penukartertib ‘x’ dan ‘y’ berlitar pintas

Rajah 2

Voltan Rajah 3
Voltan
Rajah 3
+ 0 90º  D.g.e sebelah positif - sepenuhnya.
+
0
90º
D.g.e sebelah
positif
-
sepenuhnya.

terjana

Voltan Rajah 4
Voltan
Rajah 4
+ 0 90º 90º 180º  Tiada d.g.e terjana -  -
+
0
90º
90º
180º
Tiada d.g.e terjana
-
-

y berlitar pintas.

Ruas penukartertib x dan

Rajah 5 Rajah 6

Rajah 5

Rajah 5 Rajah 6

Rajah 6

HUKUM TANGAN KANAN FLEMING Arah daya gerak elektrik ( d.g.e ) yang dihasilkan dapat ditunjukkan melalui Hukum Tangan Kanan Fleming, dengan ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah bersudut tepat diantara satu sama lain. Ini dapat digambarkan seperti rajah 7.

satu sama lain. Ini dapat digambarkan seperti rajah 7 . Rajah 7 Binaan penjana DC terdiri

Rajah 7

Binaan penjana DC terdiri daripada beberapa bahagian utama seperti :

- Penutup hujung.

- Kutub Utama.

- Angker.

- Penukartertib.

- Berus karbon.

Rajah 8 menunjukkan bahagian-bahagian tersebut.

Rajah 8 Fungsi bahagian utama penjana DC diterangkan didalam jadual 1. Jadual 1 BIL BAHAGIAN

Rajah 8

Fungsi bahagian utama penjana DC diterangkan didalam jadual 1.

Jadual 1

BIL

BAHAGIAN

FUNGSI

 

KUTUB UTAMA – Teras besi

 

1

berlapis yang bertebat dililit menjadi elektromagnet.

- Menghasilkan medan magnet utama

 

KUTUB ANTARA – Kutub

- Mengurangkan kesan tindakbalas

2

tambahan yang dipasang di antara kutub utama

angker.

 

ANGKER – Lapisan besi berlapis yang bertebat

 

3

berbentuk selinder yang mempunyai lubang alur untuk menempatkan belitan angker.

- Memotong medan magnet untuk mengahasilkan d.g.e.

 

PENUKARTERTIB – Tembereng-tembereng kuprum yang diletakkan di atas aci angker.

- Punca tamatan bagi belitan pengalir angker.

4

- Menukarkan voltan AC yang terjana kepada voltan keluaran

DC.

5

BERUS KARBON

- Menyambung litar angker ke punca keluaran penjana

JENIS-JENIS PENJANA

Penjana DC boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu penjana ujaan asing dan penjana ujaan diri.

1. PENJANA UJAAN ASING

Penjana ujaan asing ialah sejenis penjana yang memerlukan arus ujaan DC luar untuk menghasilkan medan magnet kutub seperti rajah dibawah.

untuk menghasilkan medan magnet kutub seperti rajah dibawah. Penjana ujaan asing 2. PENJANA UJAAN DIRI Penjana

Penjana ujaan asing

2. PENJANA UJAAN DIRI

Penjana ujaan diri ialah penajan yang menghasilkan medan utama dari kesan kemagnetan baki yang terdapat di dalam teras medan. Pejana ujaan diri boleh dibahagikan kapeda tiga jenis, iaitu penjana siri, penjana pirau dan penjana majmuk.

ujaan diri boleh dibahagikan kapeda tiga jenis, iaitu penjana siri, penjana pirau dan penjana majmuk. Penjana

Penjana Ujaan Diri

a) Penjana Siri

Belitan medan penjana siri disambungkan secara siri dengan belitan angker yang menerima arus ujaan dari angker penjana itu sendiri seperti rajah.

arus ujaan dari angker penjana itu sendiri seperti rajah. b) Penjana Pirau Penjana Siri Belitan medan

b) Penjana Pirau

Penjana Siri

Belitan medan dan angker disambungkan secara selari seperti yang ditunjukkan dalam rajah.

secara selari seperti yang ditunjukkan dalam rajah. c) Penjana Majmuk Penjana jenis ini mempunyai belitan medan

c) Penjana Majmuk

Penjana jenis ini mempunyai belitan medan siri dan medan pirau. Terdapat dua jenis sambungan penjana majmuk iaitu pirau panjang dan pirau pendek. Kedua-dua jenis penjana majmuk ini menghasilkan voltan keluaran yang sama, sebagaimana ditunjukkan dalam rajah berikut.

Majmuk pirau panjang Majmuk pirau pendek
Majmuk pirau panjang
Majmuk pirau pendek