Anda di halaman 1dari 5

8. Zadatak (2 poena) Dimenzionisati ugaone avove za vezu prikljunog lima sa noicom stuba.

V= 125,0 kN
h

H
t

H= 60,0 kN t= 15 mm e= 55 mm

Popreni presek stuba je vrue valjani profil HEB400. Dimenzionisati ugaone avove za vezu zatege sa vornim limom.

Maksimalna sila zatezanja Debljina vornog lima

N t = 800 kN t= 15 mm

Oredediti maksimalne vrednosti momenta savijanja i transverzalne sile koje moe da prenese radioniki nastavak nosaa. Nastavak nosaa se izvodi sueonim avovima.

Kvalitet sueonog ava Popreni presek nosaa Osnovni materijal: Sluaj optereenja: S235 I

D IPE

200

GRAEVINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU KATEDRA ZA METALNE KONSTRUKCIJE

Dimenzionisati ugaone avove za vezu prikljunog lima sa noicom stuba.


e

V= 125,0 kN
h

H
t

H= 60,0 kN t= 15 mm e= 55 mm

Popreni presek stuba je vrue valjani profil HEB400. Tabela: Proraun ugaonih avova
Skica spoja Veza konzolnog lima sa vertikalnim ugaonim avovima Komponentalni naponi

n=

M = Ww

Kontrola napona:

3 F l F l = 2 2 a lw a lw 2 6 F VII = 2 a lw

u = n 2 + VII2 w, dop
dop = 16,0 kN/cm2 w,dop = 12,0 kN/cm2

Osnovni materijal: S235 Ugaoni avovi Veza prikljunog lima za noicu stuba

Predpostavlja se prikljuni lim = 100 x 15 x 300 Pretpostavljaju se minimalni avovi za vezu aw = 4 mm; (lw = h =300 mm)

nH =
nM =

60,0 60,0 H = = = 2,5 kN/cm 2 Aw 2 aw lw 2 0,40 30


Me = Ww

VII ,V

125 5,5 Me = = 5,73 kN/cm 2 2 2 2 0,4 30 / 6 a l 2 w w 6 V 125 = = = 5,2 kN/cm 2 Aw ,v 2 30 0,4


2

= (nF + nM )2 + VII ,V =

(2,5 + 5,73 )2 + 5,22

= 9,73 kN/cm 2 < w,dop = 12 kN/cm2

GRAEVINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU KATEDRA ZA METALNE KONSTRUKCIJE

Dimenzionisati ugaone avove za vezu zatege sa vornim limom.

Maksimalna sila zatezanja Debljina vornog lima


Osnovni materijal: S235 Ugaoni avovi 1. Dimenzionisanje tapa

N t = 800 kN t= 15 mm
dop = 16,0 kN/cm2 w,dop = 12,0 kN/cm2

Apot

Nt

dop

800 = 50 cm2 16

Usvaja se: 2L120/120/11 (A=2x25,4 =50,8 cm2)

=
2. 2.1

Nt 800 = = 15,75 kN/cm2 < 16,0 kN/cm2 A 50,8

Proraun veze u zavarenoj izradi Dva leima okrenuta L profila e = a/2-ex = 12/2 -3,36 = 2,64 cm Me = Nte = 8002,64 = 2112 kNcm Pretpostavlja se debljina vornog lima 15 mm. Debljina ugaonih avova aw,min = 3 mm aw,max = 0,7tmin = 0,711 = 7,7 mm
t

Usvaja se debljina ugaonih avova: aw = 7 mm Duina ugaonih avova

l w,min = max{6a w

40 mm} = 42 mm

lw,max = 100aw =700 mm Pretpostavlja se: lw =360 mm Kontrola napona u avovima

V II , N =

V II , M

Nt 800 = = 7,94 kN/cm2 4 a w l w 4 0,7 36 Me /a 2112 / 12 = = = 3,49 kN/cm2 2 a w l w 2 0,7 36

GRAEVINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU KATEDRA ZA METALNE KONSTRUKCIJE

V II = VII , N + VII , M = 7,94 + 3,49 = 11,43 kN/cm2 < 12,0 kN/cm2


Usvajaju se ugaoni avovi 4x7x360 mm 2.2 Dva unakrsno postavljana L profila Pretpostavlja se debljina vornog lima 15 mm. Debljina ugaonih avova aw,min = 3 mm aw,max = 0,7tmin = 0,711 = 7,7 mm
t

Usvaja se debljina ugaonih avova: aw = 7 mm Duina ugaonih avova

l w,min = max{6a w

40 mm} = 42 mm

lw,max = 100aw =700 mm Pretpostavlja se: lw = 240 mm Kontrola napona u avovima

V II =

Nt 800 = = 11,90 kN/cm2 < 12,0 kN/cm2 4 a w l w 4 0,7 24

Usvajaju se ugaoni avovi 4x7x240 mm 2.3 Jedan L profil Usvaja se: L160/160/17 (A=51,7 cm2)

Nt 800 = = 15,5 kN/cm2 < 16,0 kN/cm2 A 51,7

Pretpostavlja se debljina vornog lima 15 mm. Debljina ugaonih avova aw,min = 3 mm aw,max = 0,7tmin = 0,715 = 10,5 mm
t

Usvaja se debljina ugaonih avova: aw = 10 mm Duina ugaonih avova

l w ,min = max{6aw

40 mm} = 60 mm

lw,max = 100aw =1000 mm Pretpostavlja se: lw = 300 mm Kontrola napona u avovima

VII =

Nt 800 = = 6,66 kN/cm2 < 12,0 kN/cm2 4 aw l w 4 1,0 30

e = 4,57 2 = 6,46 800 6,46 6 Nt e 6 = 8,61 V = = 2 4 1,0 30 2 4 aw l w

= V + VII = 8,612 + 6,67 2 = 10,9 kN/cm2 < w,dop = 12 kN/cm2

GRAEVINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU KATEDRA ZA METALNE KONSTRUKCIJE

Oredediti maksimalne vrednosti momenta savijanja i transverzalne sile koje moe da prenese radioniki nastavak nosaa. Nastavak nosaa se izvodi sueonim avovima.

Kvalitet sueonog ava Popreni presek nosaa


Maksimalna vrednost momenta savijanja avovi su D kvaliteta:

D IPE

200

w ,dop = k dop = 0,72 16,0 = 11,52 kN/cm2

M M = w ,dop Wy = 11,52 194 = 22,3 kNm Wy

Maksimalna vrednost smiue sile avovi su D kvaliteta:

w ,dop = k dop = 0,55 16,0 = 8,8 kN/cm 2


tw I y Sy = 8,8 0,56 1940 = 86,9 kN 110

V Sy tw I y

V = w ,dop