Anda di halaman 1dari 3

TINGKATAN 2

PENDIDIKAN SENI VISUAL Kertas 2


MENGGAMBAR (SENI HALUS) Tiga Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Kertas soalan ini mengandungi 6 soalan 2. Jawab satu soalan sahaja

Arahan kepada calon (a) Kertas soalan ini hendaklah dibawa ke tempat peperiksaan pada hari yang ditetapkan. Tuliskan dengan terang Nama, Nombor Kad Pengenalan, Tingkatan, Kod Mata Pelajaran, No. Soalan dan Markah mengikut susunan yang ditetapkan di sudut kanan sebelah atas muka hadapan kertas lukisan anda. (Lihat gambar rajah di bawah). Sudut Kanan Sebelah Atas Muka Hadapan Lukisan. NAMA:_______________________ TINGKATAN:__________________ NO. SOALAN:__________________ MARKAH:_____________________ 5 cm _

8 cm

(b) (c) (d) (e)

Hasil kerja anda hendaklah yang asli. Hasil kerja anda hendaklah memenuhi atau hampir memenuhi kertas lukisan kecuali ruang 5 cm x 8 cm yang ditetapkan. Anda tidak boleh menggunakan bahan pengilat atau syelek pada permukaan hasil kerja yang sudah siap. Anda bebas menggunakan apa jua teknik kecuali teknik semburan dan asemblaj. Jika teknik kolaj digunakan, anda hendaklah menggunakan kertas berwarna, atau bahan terbuang yang nipis seperti kulit majalah, perca kain dan lain-lain yang dibawa sendiri. Hasil kerja anda hendaklah dalam bentuk 2D (Dua Dimensi) sahaja.

( f)

Seni Halus

Pilih satu soalan sahaja.

1 airnya. 2 3 4 tersebut. 5

Lukiskan satu pemandangan suasana pagi di sebatang anak sungai yang jernih Seorang kanak-kanak sedang bermain dengan seekor anak kucing di atas tilam.Gambarkan situasi ini. Lukiskan dari jarak dekat sebuah bakul sampah yang penuh berisi bahan buangan. Gambarkan suasana satu perayaan di negara kita.Gambarkan keceriaan suasana Di padang sekolah,sekumpulan pelajar sedang bermain bola.Kelihatan juga seorang guru sedang menunjuk ajar pelajar tersebut. 6 Satu lembaga besar sedang merosakkan tanaman penduduk kampung.Gambarkan keadaan ini.

KERTAS SOALAN TAMAT

Anda mungkin juga menyukai