Anda di halaman 1dari 1

Instrumen 1: Pembentangan dan laporan / manual Tajuk Pembelajaran: 7.

Aplikasi Prinsip Pengembangan dan Pengecutan Jirim Deskriptor: B6D7 Menjelaskan tentang kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam prinsip pengaliran haba Evidens: B6D7E1 Menghuraikan dalam pelbagai bentuk persembahan bagi beberapa penyelesaian masalah mengenai prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian. 1. Berikut adalah beberapa masalah yang mudah dalam kehidupan harian. a) Rajah 1 di bawah menunjukkan dua gelas yang serupa terlekat di antara satu sama lain. Huraikan bagaimanakah cara untuk memisahkan dua gelas kaca tersebut tanpa memecahkannya.

Rajah 1 b) Rajah 2 di bawah menunjukkan sebiji bola ping pong yang kemek. Huraikan bagaimanakah bola tersebut dapat kembali ke bentuk asalnya.

Rajah 2 Arahan: Huraian anda hendaklah merangkumi prosedur yang sistematik, jelas (gambar foto / gambar rajah ) dan menarik dalam bentuk pembentangan.