BAB 11 : PENGOKSIDAAN DAN PENURUNAN Sel Elektrolisis Gambarajah Sel Kimia

1. TINDAK BALAS REDOKS
Agen P↓ Agen P[O]

Proses P[O} P↓ Lar. Fe2+ Lar. Fe3+

O2 + Lar. KBr Air Br2

H2 + Lar. KI Air Cl2

e- e+e+ Lar. Na2SO3 Lar. KMnO4

N.P + -

Fungsi Agen p[o] Agen p↓ Lar. Sn2+ Lar. Sn4+

Label Anod katod Mg/ Zn Asid HNO3

Gas SO2 Lar. K2Cr2O7

4. TB REDOKS DLM SEL ELEKTROKIMIA (S.E.K) DAN SEL KIMIA

Tenaga Terminal Elektron bergerak dari

T.E ke T.K Anod : +

T.K ke T.E Anod : -

Tindak balas Penyesaran Logam daripada larutan ionnya. A + BX → AX + B (A > B) Tindak balas Penyesaran HALOGEN daripada larutan halidanya. X2 + BY → BX + Y2 (X > Y) Lar. NaOH Mdkn hijau kotor K3Fe(CN)6 Mdkn biru tua Mdkn biru muda Warna lat. akueus Kuning Perang Perang Warna dlm CCl4 Kuning pucat Perang Ungu K4Fe(CN)6 KSCN

Elektrod -ve ke elektrod +ve
Fe2+ Fe3+

2. PENGARATAN SEBAGAI TB REDOKS K Na

Ca Mg Al Zn Fe Sn Pb H Cu Ag

Logam yang terletak lebih tinggi dalam S.E.K akan mengalami proses p[O] : A A+ + e- logam mengalami kakisan * Jika A > Fe – warna merah jambu terbentuk (Fenolftalein – uji kehadiran ion OH-) * Jika Fe > A – warna biru tua terbentuk – pengaratan berlaku ( Lar. K3Fe(CN)6 – uji kehadiran ion Fe2+) * keamatan warna semakin bertambah jika jarak relatif pasangan logam ( A/Fe ) semakin jauh dalam S.E.K

3. SIRI KEREAKTIFAN LOGAM

Cl2 Br2 I2

K Tindak balas Logam dengan oksigen sahaja. Na Kedudukan C.

Ca Mg Al C Zn H Fe Sn Pb Cu Hg Ag Au

a) b)

C + AO

CO2 + A C + AO

:(C>A)

CO2 + A

:(A>C) :(H>A) :(A>H)

Kedudukan H2 : a) H2 + AO b) H2O + A

H2O + A H2 + AO

Langkah mengurangkan pengaratan 1. proses pengaloian 2. proses penggalvanian 3. guna logam yang lebih e’+ve daripada ferum ( Zn/Mg) 4. menyapu cat/gris/minyak 5. membungkus dengan plastik

Semua sebatian oksia logam, AO berwarna putih kecuali CuO berwarna hitam. ZnO – warna kuning semasa panas warna putih semasa sejuk. PbO – warna perang semasa panas Warna kuning semasa sejuk.

Langkah mempercepatkan pengaratan 1. hadir larutan ion garam di pantai. 2. hadir larutan berasid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful