Anda di halaman 1dari 10

Kertas Kerja ( Kelab Bahasa Inggeris )

1. Tajuk Aktiviti : Pertandingan Bercerita BI Tahap II dan Action Song Tahap I antara kelas. 2. Latar belakang : memupuk minat murid dalam BI dan mendedahakan pengalaman Pertandingan bercerita dan Action Song di kalangan murid. 3. Objektif : Dengan aktiviti ini, murid-murid dapat meningkatkan Kemahiran bercerita. 4. Sasaran : Tahap I : Sekurang-kuranganya 5 orang murid mewakili setiap kelas Tahun 1 3. Tahap II : Sekurang-kurangnya 2 orang murid mewakili Setiap kelas Tahun 4 5. 5. Tarikh Pelaksanaan : 22.09.07 SJK Chung Hua, Sibu. 6. Perbelanjaan : RM387.50 ( Rujuk lampiran 1 ) 7. Peruntukan : Peruntukan Kokurikulum 2007 8. Jadual Aktiviti : Latihan 3.30 5.00 p.m. setiap hari Jumaat Pertandingan 8.00a.m. 12.00 p.m. 9. Jawatankuasa : Pengerusi, Setiausaha, Ahli Jawatankuasa (Lampiran 2 )

Disediakan oleh ______________ Song Siaw Fong, Guru Penasihat Kelab BI

Disahkan oleh _____________________ Voon Nguk Fah PKKK SJKC Chung Hua

Lampiran 1: 1. Hadiah : Piala set of 5 - Johan, Naib Johan, Tempat Ketiga dan 2 hadiah sagu hati) Piala 1 set = RM60 Jumlah = RM60 x 5 = RM300 2. Makanan : RM3 x 25 = RM75 3. Minuman air mineral 1 kotak = RM12.50 4. Jumlah kos = RM300 + RM75 + RM12.50 = RM387.50

Kertas Kerja ( Kelab Bahasa Inggeris )


1. Tajuk Aktiviti : Kuiz Bertulis Bahasa Inggeris 2. Latar belakang : memupuk minat murid dalam BI dan meningkatkan tahap penguasaan murid-murid dari segi tatabahasa dan pemahaman petikan. 3. Objektif : Dengan aktiviti ini, murid-murid dapat meningkatkan Kemahiran menjawab soalan tatabahasa dan kefahaman. 4. Sasaran : 90 orang 5. Tarikh Pelaksanaan : 20.04.07 Jam: 1.00 2.00p.m. Di SJK Chung Hua, Sibu. 6. Perbelanjaan : RM360.00 ( Rujuk lampiran 1 ) 7. Peruntukan : Peruntukan Kokurikulum 2007 8. Jadual Aktiviti : Latihan 3.30 5.00 p.m. setiap hari Jumaat Pertandingan 2.00 3.00 p.m. 9. Jawatankuasa : Pengerusi, Setiausaha, Ahli Jawatankuasa (Lampiran 2 )

Disediakan oleh ______________ Song Siaw Fong, Guru Penasihat Kelab BI

Disahkan oleh _____________________ Voon Nguk Fah PKKK SJKC Chung Hua

Lampiran 1: 1. Hadiah : Piala (set of 5 - Johan, Naib Johan, Tempat Ketiga dan 2 hadiah sagu hati ) 1 set = RM60.00 Jumlah = RM60.00 x 6 = RM360.00

Kertas Kerja ( Kelab Bahasa Inggeris )


1. Tajuk Aktiviti : Pertandingan Bercerita Dalam Bahasa Inggeris Tahap II 2. Latar belakang : Masih terdapat murid-murid yang tidak ada pengalaman menyertai pertandingan bercerita dan mempelajari teknik bercerita yang betul 3. Objektif : Untuk mengukur dan mempertingkatkan tahap penguasaan BI di kalangan murid Tahap II 4. Sasaran : 1 orang 5. Tarikh Pelaksanaan : 15.05.07 Jam: 8.30a.m. Di SK SEDC, Sibu. 6. Perbelanjaan : RM25.00 ( Rujuk lampiran 1 ) 7. Peruntukan : Peruntukan Kokurikulum 2007 8. Jadual Aktiviti : Latihan 1.30 3.00 p.m. setiap hari Pertandingan 8.30 a.m. 9. Jawatankuasa : Pengerusi, Setiausaha, Ahli Jawatankuasa (Lampiran 2 )

Disediakan oleh ______________ Song Siaw Fong, Guru Penasihat Kelab BI

Disahkan oleh _____________________ Voon Nguk Fah PKKK SJKC Chung Hua

Lampiran 1; 1. Pengangkutan = RM50 Pakaian = RM30 x 15 orang = RM450 Props and background = RM150 Makanan dan minuman = RM5 x 19 orang (termasuk 4 orang guru penasihat) = RM95 Jumlah besar = RM1045.00

Lampiran 1: 1. Makanan = RM5 x 3 = RM15 2. Pengangkutan = RM10 3. Jumlah besar = RM25

Kertas Kerja ( Kelab Bahasa Inggeris )


1. Tajuk Aktiviti : Pertandingan Public Speaking 2. Latar belakang : Masih terdapat murid-murid yang tidak ada pengalaman menyertai pertandingan public speaking dan mempelajari teknik bercerita yang betul 3. Objektif : Untuk mengukur dan mempertingkatkan tahap penguasaan BI di kalangan murid Tahap II 4. Sasaran : 1 orang 5. Tarikh Pelaksanaan : Tarikh dan masa belum diketahui Di SJKC Sacred Heart, Sibu. 6. Perbelanjaan : RM25.00 ( Rujuk lampiran 1 ) 7. Peruntukan : Peruntukan Kokurikulum 2007 8. Jadual Aktiviti : Latihan 1.30 3.00 p.m. setiap hari Pertandingan 8.30 a.m. 9. Jawatankuasa : Pengerusi, Setiausaha, Ahli Jawatankuasa (Lampiran 2 )

Disediakan oleh ______________ Song Siaw Fong, Guru Penasihat Kelab BI

Disahkan oleh _____________________ Voon Nguk Fah PKKK SJKC Chung Hua

Kertas Kerja ( Kelab Bahasa Inggeris )


1. Tajuk Aktiviti : Pertandingan Action Song BI Tahap I 2. Latar belakang : Terdapat murid-murid yang tidak ada pengalaman menyertai pertandingan Action Song 3. Objektif : Untuk mengukur dan mempertingkatkan tahap penguasaan BI di kalangan murid Tahap I 4. Sasaran : 15 orang 5. Tarikh Pelaksanaan : 12.04.07 Jam 8.00 a.m. Di SK Hua Hin,Sibu.

6. Perbelanjaan : RM1045.00 ( Rujuk lampiran 1 ) 7. Peruntukan : Peruntukan Kokurikulum 2007 8. Jadual Aktiviti : Latihan 1.30 3.00 p.m. setiap hari Pertandingan 8.30 a.m. 1.00p.m. 9. Jawatankuasa : Pengerusi, Setiausaha, Ahli Jawatankuasa (Lampiran 2 )

Disediakan oleh ______________ Song Siaw Fong, Guru Penasihat Kelab BI

Disahkan oleh _____________________ Voon Nguk Fah PKKK SJKC Chung Hua

Lampiran 2: Ahli-ahli jawatankuasa 1. Pengerusi : Wong Lee Jie (6M) 2. Naib Pengerusi : Kelvin Su Sien Bing (6U) 3. Setiausaha : Irene Chieng Sing Sing (6B) 4. Bendahari : Winnie Wong Siaw Wei (6B) 5. Ahli jawatankuasa : Year 2 Evelyn Chung (2U) Year 3 Kong Chek Wen (3M) Year 4 Ngu Kah Yii (4B) Year 5 Andy Ling Kah Sian (5U) Year 6 Kong Wen Lung (6H)