ISI KANDUNGAN

BIL. TAJUK 1. Isi Kandungan Tema 1: Bentuk Muka Bumi 2. Malaysia Umum 3. Tanah Tinggi dan Banjaran Gunung 4. Kawasan Dataran/Delta dan Tanah Pamah Utama 5. Sungai dan Tasik di Malaysia 6. Perbandingan Bentuk Muka Bumi dengan Negara Lain Tema 2: Pergerakan Bumi Dalam Sistem Suria Serta Pengaruhnya Terhadap Cuaca Dan Iklim 7. Tiupan angin di Malaysia 8. Taburan Hujan di Malaysia 9. Kesan Putaran dan Peredaran Bumi 10. Membandingkan Iklim dan Kehidupan Penduduk dengan Negara-negara Lain Tema 3: Tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar 11. Taburan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi 12. Taman Negara dan Perlindungan Hidupan Liar 13. Membandingkan Tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar Negara Lain 14. Gambarajah Ciri-ciri Tumbuhan Semulajadi Tema 4: Dinamik Penduduk 15. Taburan Penduduk Negara Malaysia 16. Perubahan Penduduk 17. Migrasi 18. Hubungan Kependudukan dengan Sumber Tema 5: Petempatan dan Perkembangannya 19. Petempatan Awal Dunia 20. Petempatan Awal di Malaysia 21. Petempatan Luar Bandar dan Pola Petempatan 22. Pebandaran di Malaysia 23. Perbandingan Kesan Perbandaran di Bangkok dan Tokyo Tema 6: Pengangkutan dan Perhubungan 24. Pengangkutan di Malaysia 25. Pengangkutan Kereta Api Awal di Malaysia 26. Pengangkutan Kereta Api di Malaysia 27. Pengangkutan Air di Malaysia 28. Pengangkutan di Negara Kanada 29. Perkembangan Sistem Perhubungan MUKA SURAT

Jabatan Geografi SM Tiwa ( Abdul Ghani Abu Bakar )

Page 1

BIL. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

TAJUK Tema 7: Sumber Taburan Deposit Sumber di Malaysia Taburan Hutan di Malaysia Loji Penapisan Petroleum dan Gas Asli di Malaysia Stesen Jana Kuasa Tenaga Hidroelektrik dan Terma Sumber Tenaga di Negara Lain Contoh Sumber Tanih di Negara Malaysia Tema 8: Kegiatan Ekonomi Utama Kawasan Pelancongan Utama di Malaysia Kawasan Penanaman Padi di Malaysia Penanaman Kelapa Sawit Penanaman Getah Tanaman-tanaman Lain di Malaysia Kepentingan Kegiatan Ekonomi Kesan Kegiatan Ekonomi Terhadap Alam Sekitar Fenomena Alam Kesan dari Kegiatan Ekonomi

MUKA SURAT

Jabatan Geografi SM Tiwa ( Abdul Ghani Abu Bakar )

Page 2

GEOGRAFI TINGKATAN 1: TEMA 1:BENTUK MUKA BUMI
PETA 1 1 2 3 4 11 10 LAUT 1 SELAT 1 5 6 7 8 LAUT 2 SELAT 2 12 9 13 TEMA: MALAYSIA UMUN

Namakan laut, selat dan nama negeri dan ibu negara Malaysia yang terdapat di dalam peta. BIL. 1 2 BIL. 1 2 BIL. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 PERKARA LAUT 1 LAUT 2 PERKARA SELAT 1 SELAT 2 PERKARA NEGERI 1 NEGERI 2 NEGERI 3 NEGERI 4 NEGERI 5 NEGERI 6 NEGERI 7 NEGERI 8 NEGERI 9 NEGERI 10 NEGERI 11 NEGERI 12 NEGERI 13 (IBU NEGARA MALAYSIA) NAMA NAMA NAMA

Jabatan Geografi SM Tiwa ( Abdul Ghani Abu Bakar )

Page 3

PETA 2

TANAH TINGGI DAN BANJARAN GUNUNG

1 2 3 7 4 5 6 9 14 G1 G2 16 18 17 15 10 11 12 13 8

Namakan banjaran, gunung-gunung dan gua yang terdapat di dalam peta. BIL. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 PERKARA Banjaran 1 Banjaran 2 Banjaran 3 Banjaran 4 Banjaran 5 Banjaran 6 Banjaran 7 Banjaran 8 Banjaran 9 Banjaran 10 Banjaran 11 Banjaran 12 Banjaran 13 Banjaran 14 Banjaran 15 Banjaran 16 Banjaran 17 Banjaran 18 G1 G2 NAMA

Jabatan Geografi SM Tiwa ( Abdul Ghani Abu Bakar )

Page 4

PETA 3

KAWASAN DATARAN/DELTA DAN TANAH PAMAH UTAMA

D1 1

D7 D6 D2 D3 D5 D11 D12 D13 D14 D10 D9 D8 2 2

D4

Namakan dataran-dataran/delta utama yang terdapat di dalam peta. BIL. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 PETUNJUK D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 NAMA DATARAN/DELTA

Jabatan Geografi SM Tiwa ( Abdul Ghani Abu Bakar )

Page 5

PETA 4 SUNGAI DAN TASIK DI MALAYSIA Namakan sungai dan tasik yang terdapat di dalam peta. 1 2 3 PETUNJUK S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 PETUNJUK T1 T2 T3 NAMA SUNGAI NAMA TASIK Jabatan Geografi SM Tiwa ( Abdul Ghani Abu Bakar ) Page 6 . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BIL. BIL.

K2: 3. NAMAKAN NEGARA K1: KEPENTINGANNYA AKTIVITI LAIN 2. BIL 1. K4: Jabatan Geografi SM Tiwa ( Abdul Ghani Abu Bakar ) Page 7 . K3: 4.PETA 5 PERBANDINGAN BENTUK MUKA BUMI NEGARA LAIN K1 K2 K3 K4 Perbandingan Bentuk Muka Bumi Negara Lain dengan Malaysia.

BIL. PETA 6 TIUPAN ANGIN DI MALAYSIA Namakan angin yang bertiup mengikut arah anak panah seperti di dalam peta. 1 PERKARA JENIS ANGIN MASA BERTIUP KAWASAN MENERIMA HUJAN 2 3 Jabatan Geografi SM Tiwa ( Abdul Ghani Abu Bakar ) Page 8 .TEMA 2: PERGERAKAN BUMI DALAM SISTEM SURIA SERTA PENGARUHNYA TERHADAP CUACA DAN IKLIM.

PETA 7 TABURAN HUJAN DI MALAYSIA H11 K11 Lorekkan peta di atas mengikut jumlah hujan. PETUNJUK JUMLAH HUJAN 1 Melebihi 4000 mm 2 3500 – 4000 mm 3 3000 – 3500 mm 4 2500 . BIL. 1 Nama Kawasan Menerima Hujan Melebihi 3500 mm (Kawasan Paling Lembab) H1 BIL. 1 Nama Kawasan Menerima Hujan Kurang 2000mm (Kawasan Paling Kering) K1 Jabatan Geografi SM Tiwa ( Abdul Ghani Abu Bakar ) Page 9 .3000 mm 5 2000 – 2500 mm 6 1500-2000 mm BIL.

CARTA DAN RAJAH 1 KESAN PUTARAN DAN PEREDARAN BUMI KESAN PETA 8 MEMBANDINGKAN IKLIM DAN KEHIDUPAN PENDUDUK DI MALAYSIA DENGAN NEGARA-NEGARA LAIN Jabatan Geografi SM Tiwa ( Abdul Ghani Abu Bakar ) Page 10 .

NAMAKAN NEGARA A1: CIRI IKLIM & HUJAN KEGIATAN EKONOMI 2. BIL 1. A2: 3. Namakan kawasan yang bertanda di dalam peta. A3: 4.A1 A2 A3 A4 Perbandingan iklim negara lain dengan negara Malaysia. A4: Jabatan Geografi SM Tiwa ( Abdul Ghani Abu Bakar ) Page 11 .

PETA 9 TABURAN TUMBUH-TUMBUHAN SEMLAJADI Lorekan kawasan peta di atas mengikut jenis hutan. 1 2 PETUNJUK JENIS HUTAN HUTAN HUJAN TROPIKA HUTAN GUNUNG 3 HUTAN PAYA AIR TAWAR 4 HUTAN BAKAU 5 HUTAN PANTAI 6 KAWASAN DIMAJUKAN Jabatan Geografi SM Tiwa ( Abdul Ghani Abu Bakar ) Page 12 .TEMA 3: TUMBUHAN SEMULAJADI DAN HIDUPAN LIAR. BIL.

PETA 10 TAMAN NEGARA DAN PERLINDUNGAN HIDUPAN LIAR T1 P1 P2 P3 T2 P4 T3 P5 T5 2 T4 P6 T6 T7 T9 T8 P7 T10 Namakan tamaan negara dan kawasan hidupan liar yang terdapat di atas peta. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KAWASAN T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 NAMA HUTAN SIMPAN BIL. BIL. 1 2 3 4 5 6 7 P1: P2: P3: P4: P5: P6: P7: NAMA KAWASAN JENIS HAIWAN YANG DILINDUNGI Jabatan Geografi SM Tiwa ( Abdul Ghani Abu Bakar ) Page 13 .

A4: 5. NAMAKAN NEGARA A1: CIRI TUMBUHAN S. A3: 4. JADI JENIS HAIWAN 2. A2: 3. A5 Jabatan Geografi SM Tiwa ( Abdul Ghani Abu Bakar ) Page 14 .PETA 11 MEMBANDINGKAN TUMBUHAN SEMULAJADI DAN HIDUPAN LIAR MALAYSIA DENGAN NEGARA LAIN A1 A2 A3 A5 A4 Tandakan kawasan Tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar yang terdapat di dalam peta. BIL 1.

GAMBARAJAH CIRI-CIRI TUMBUHAN SEMULA JADI. Baca pernyataan di bawah dengan teliti. Jabatan Geografi SM Tiwa ( Abdul Ghani Abu Bakar ) Page 15 . Padankan pernyataan dengan gambarajah yang betul.

BIL. 1 PETUNJUK PENDUDUK PERKILOMETER PERSEGI Padat (lebih 200 orang) KAWASAN UTAMA 2 Sederhana (50 – 200 orang) 3 Jarang (10 – 49 orang) 4 Sangat Jarang (kuarang 10 orang) Jabatan Geografi SM Tiwa ( Abdul Ghani Abu Bakar ) Page 16 .TINGKATAN 2: TEMA 4: DINAMIK PENDUDUK PETA 1 TABURAN PENDUDUK NEGARA MALAYSIA 3 Lorekan peta di atas berdasarkan kepada kepadatan penduduk tahun 2000.

PETA MINDA PERUBAHAN PENDUDUK Jabatan Geografi SM Tiwa ( Abdul Ghani Abu Bakar ) Page 17 .

PETA 2 MIGRASI Jabatan Geografi SM Tiwa ( Abdul Ghani Abu Bakar ) Page 18 .

PETA 3 HUBUNGAN KEPENDUDUKAN DENGAN SUMBER Jabatan Geografi SM Tiwa ( Abdul Ghani Abu Bakar ) Page 19 .

TEMA 5: PETEMPATAN DAN PERKEMBANGANNYA PETA 4 PETEMPATAN AWAL DUNIA P5 P1 P2 P3 P4 Namakan kawasan petempatan awal utama dunia yang terdapat di dalam peta. 1 2 3 4 5 PERKARA P1 P2 P3 P4 P5 NAMA MENGAPAKAH KAWASAN TERSEBUT DIPILIH MENJADI PETEMPATAN AWAL PENDUDUK? Jabatan Geografi SM Tiwa ( Abdul Ghani Abu Bakar ) Page 20 . 1 2 3 4 5 BIL. BIL.

1 PETUNJUK K1 NAMA KAWASAN PETEMPATAN AWAL MENGAPA KAWASAN INI DIPILIH SEBAGAI PETEMPATAN AWAL DI MALAYSIA 2 K2 3 K3 4 K4 5 K5 Jabatan Geografi SM Tiwa ( Abdul Ghani Abu Bakar ) Page 21 .PETA 5 PETEMPATAN AWAL DI MALAYSIA. BIL. K1 1 K2 1 K5 1 K4 1 K5 1 K3 Namakan kawasan petempatan awal di Malaysia yang terdapat di dalam peta.

PETA MINDA DAN GAMBARAJAH PETEMPATAN LUAR BANDAR DAN POLA PETEMPATAN. Jabatan Geografi SM Tiwa ( Abdul Ghani Abu Bakar ) Page 22 .

PETA 6 PERBANDARAN DI MALAYSIA Berdasarkan peta di atas. nyatakan bandar-bandar yang mengalami proses perbandaran di negara Malaysia dengan betul Jabatan Geografi SM Tiwa ( Abdul Ghani Abu Bakar ) Page 23 .

Jepun. Thailand dan Tokyo. senaraikan kesan perbandaran yang berlaku di bandar Bangkok. Jabatan Geografi SM Tiwa ( Abdul Ghani Abu Bakar ) Page 24 .NYATAKAN KESAN PERBANDARAN DI MALAYSIA KESAN POSITIF KESAN NEGATIF PETA 7 PERBANDINGAN KESAN PERBANDARAN DI BANGKOK DAN TOKYO BENUA ASIA Berdasrkan peta di bawah.

Jabatan Geografi SM Tiwa ( Abdul Ghani Abu Bakar ) Page 25 .TEMA 6: PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN PETA 8 PENGANGKUTAN KERETA API DI MALAYSIA.

PETA 9 PENGANGKUTAN KERETA API DI MALAYSIA. BIL. PETUNJUK NAMA JALAN KERETA API APAKAH KEPENTINGAN Jabatan Geografi SM Tiwa ( Abdul Ghani Abu Bakar ) Page 26 .

Jabatan Geografi SM Tiwa ( Abdul Ghani Abu Bakar ) Page 27 .AWAL DI ATAS PETA 1 P1-K1 PENGANGKUTAN KERETA API AWAL DI MALAYSIA 2 K2 3 P2-K3 4 P3 5 K4 – P4 PETA 10 PENGANGKUTAN KERETA API DI MALAYSIA.

1 2 3 4 5 6 7 8 SENARAIKAN KEPENTINGAN JALAN KERETA API DI MALAYSIA PETA 11 PENGANGKUTAN AIR DI MALAYSIA Jabatan Geografi SM Tiwa ( Abdul Ghani Abu Bakar ) Page 28 . BIL.Berdasarkan peta di atas. namakan terminal kereta api yang terdapat di dalam peta.

BIL.Berdasarkan peta di atas dan namakan pelabuhan-pelabuhan yang terdapat di atas peta. 1 2 3 4 5 6 7 8 SENARAIKAN KEPENTINGAN PENGANGKUTAN AIR DI MALAYSIA Jabatan Geografi SM Tiwa ( Abdul Ghani Abu Bakar ) Page 29 .

PETA 12 PENGANGKUTAN DI NEGARA KANADA Berdasarkan peta di atas. senaraikan ciri-ciri pengangkutan negara Kanada dengan betul. Jabatan Geografi SM Tiwa ( Abdul Ghani Abu Bakar ) Page 30 .

BIL. 1 PETUNJUK S1 STESEN SATELIT BUMI APAKAH KEPENTINGAN STESEN SATELIT BUMI DI MALAYSIA 2 S2 3 S3 4 S4 Jabatan Geografi SM Tiwa ( Abdul Ghani Abu Bakar ) Page 31 .PETA 13 PERKEMBANGAN SISTEM PERHUBUNGAN S1 S3 S4 S2 K5 1 Berdasarkanan peta di atas senaraikan stesen satelit bumi di Malaysia.

TINGKATAN 3: TEMA 7: SUMBER PETA 1 TABURAN DEPOSIT SUMBER DI MALAYSIA K K K B E E E E E K BB B B B EK K K T BB . Namakan jenis mineral yang terdapat di dalam peta. Jabatan Geografi SM Tiwa ( Abdul Ghani Abu Bakar ) Page 32 .

1 2 3 4 PETUNJUK JENIS MINERAL KAWASAN UTAMA KEPENTINGAN K 5 6 B 7 E 8 T 9 PETA 2 TABURAN HUTAN DI MALAYSIA Lorekkan peta di atas mengikut jenis hutan. Jabatan Geografi SM Tiwa ( Abdul Ghani Abu Bakar ) Page 33 .BIL.

BIL. P1 1 G1 P2 1 P3 P4 G2 K5 1 Jabatan Geografi SM Tiwa ( Abdul Ghani Abu Bakar ) Page 34 . 1 PETUNJUK JENIS HUTAN DAN CIRI-CIRINYA KEPENTINGAN 2 3 4 5 6 PETA 3 LOJI PENAPISAN PETROLEUM DAN GAS ASLI DI MALAYSIA.

H1 T1 H2 1 H3 1 H4 1 1 H5 1 T2 1 H6 T4 T3 T4 H8 1 H7 H10 H9 Jabatan Geografi SM Tiwa ( Abdul Ghani Abu Bakar ) Page 35 . 1 2 3 4 PETUNJUK P1 P2 P3 P4 KAWASAN LOJI PENAPISAN PETROLEUM KEPENTINGAN SUMBER PETROLEUM BIL 1 2 PETUNJUK G1 G2 KAWASAN LOJI PENAPISAN GAS ASLI KEPENTINGAN SUMBER GAS ASLI PETA 4 STESEN JANA KUASA TENAGA HIDROELEKTRIK DAN TERMA. BIL.Namakan kawasan loji penapisan petroleum dan gas asli yang terdapat di dalam peta.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BIL. 1 2 3 4 PETUNJUK H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 PETUNJUK T1 T2 T3 T4 STESEN JANA KUASA TERMA APAKAH KEPENTINGAN STESEN JANA KUASA TERMA STESEN JANA KUASA HIDROELEKTRIK APAKAH KEPENTINGAN JANA KUASA HIDROELEKTRIK DI MALAYSIA PETA 5 SUMBER TENAGA DI NEGARA LAIN T1 T2 T3 T5 T4 T6 Jabatan Geografi SM Tiwa ( Abdul Ghani Abu Bakar ) Page 36 . BIL.Namakan stesen jana kuasa hidroelektri dan tenaga terma seperti yang terdapat di dalam peta di atas.

Namakan kawasan sumber tenaga di negara-negara lain yang terdapat di dalam peta. BIL. 1 2 3 4 5 6 PETUNJUK T1 T2 T3 T4 T5 T6 NAMA NEGARA JENIS SUMBER TENAGA KEPENTINGAN PETA 6 CONTOH SUMBER TANIH DI NEGARA MALAYSIA Jabatan Geografi SM Tiwa ( Abdul Ghani Abu Bakar ) Page 37 .

P2 P12 P11 P10 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P13 P14 P15 P16 1 Jabatan Geografi SM Tiwa ( Abdul Ghani Abu Bakar ) Page 38 .TEMA 8: KEGIATAN EKONOMI UTAMA PETA 7 P1 1 P3 KAWASAN PELANCONGAN UTAMA DI MALAYSIA.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PETUNJUK P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 NAMA KAWASAN PELANCONGAN JENIS PELANCONGAN KEPENTINGAN AKTIVITI PELANCONGAN PETA 8 KAWASAN PENANAMAN PADI DI MALAYSIA Namakan taburan kawasan tanaman padi yang terdapat di dalam peta. Jabatan Geografi SM Tiwa ( Abdul Ghani Abu Bakar ) Page 39 . BIL.Namakan kawasan petempatan awal di Malaysia yang terdapat di dalam peta.

BIL. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NAMA KAWASAN CIRI-CIRI TANAMAN PADI KEPENTINGAN TANAMAN PADI PETA 9 PENANAMAN KELAPA SAWIT Jabatan Geografi SM Tiwa ( Abdul Ghani Abu Bakar ) Page 40 .

BIL.Lorekan peta di atas untuk menunjukkan kawasan penanaman Kelapa Sawit. NAMA KAWASAN PENANAMAN KELAPA SAWIT FAKTOR YANG MENGGALAKKAN PENANAMAN KELAPA SAWIT APAKAH KEPENTINGAN PENANAMAN KELAPA SAWIT DI MALAYSIA PETA 10 PENANAMAN GETAH Jabatan Geografi SM Tiwa ( Abdul Ghani Abu Bakar ) Page 41 .

Lorekan peta di atas untuk menunjukkan kawasan penanaman Getah. Jabatan Geografi SM Tiwa ( Abdul Ghani Abu Bakar ) Page 42 . NAMA KAWASAN PENANAMAN GETAH FAKTOR YANG MENGGALAKKAN PENANAMAN GETAH APAKAH KEPENTINGAN PENANAMAN GETAH DI MALAYSIA PETA 11 TANAMAN LAIN DI MALAYSIA. BIL.

Namakan jenis tanaman yang terdapat di dalam peta di atas. Jabatan Geografi SM Tiwa ( Abdul Ghani Abu Bakar ) Page 43 . CARTA 1 SENARAIKAN KEPENTINGAN KEGIATAN EKONOMI DI BAWAH INI DENGAN BETUL.

nyatakan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar. Jabatan Geografi SM Tiwa ( Abdul Ghani Abu Bakar ) Page 44 .KESAN TERHADAP ALAM SEKITAR GAMBARAJAH KESAN KEGIATAN EKONOMI TERHADAP ALAM SEKITAR. Berdasarkan kegiatan di bawah.

Jabatan Geografi SM Tiwa ( Abdul Ghani Abu Bakar ) Page 45 .GAMBARAJAH FENOMENA ALAM KESAN DARI KEGIATAN EKONOMI.

pulau dan sungai di Malaysia. Jabatan Geografi SM Tiwa ( Abdul Ghani Abu Bakar ) Page 46 .Tambahan : Soalan 1: Perhatikan peta di bawah dan namakan dataran.

Dataran D1 D2 D3 D4 Tasik T1 T2 T3 T4 P1 P2 P3 P4 S1 S2 S3 S4 Sungai Pulau Soalan 2 : Lengkapkan Iklim di bawah. Jabatan Geografi SM Tiwa ( Abdul Ghani Abu Bakar ) Page 47 .

Ciri-ciri Iklim (a) Zon iklim (b) Hujan tahunan (c) Min suhu tahunan (d) Julat suhu tahunan (e) Jenis hujan (f) Kegiatan ekonomi Malaysia Gurun Thar Siberia Greenland Soalan 3 : Berdasarkan peta di bawah. namakan stesen kereta api dan pelabuhan yang dibina di Malaysia semasa zaman sebelum merdeka Jabatan Geografi SM Tiwa ( Abdul Ghani Abu Bakar ) Page 48 . Hutan Simpan/Taman Negara H1 H2 H3 H4 T1 T2 T3 T4 Taman Laut Soalan 4: Berdasarkan peta di bawah. namakan hutan simpan/taman negara dan taman laut berikut.

lapangan terbang antarabangsa dan terminal kereta api di Malaysia Jabatan Geografi SM Tiwa ( Abdul Ghani Abu Bakar ) Page 49 .Malaysia Stesen Kereta Api S1 S2 S3 S4 P1 P2 S5 S6 S7 S8 Pelabuhan P3 P4 S9 S10 Soalan 5 : Berdasarkan peta di bawah. namakah pelabuhan kontena.

Pelabuhan Kontena P1 P2 P3 P4 P5 Lapangan Terbang Antarabangsa A1 A2 A3 K1 K2 K3 K4 A4 A5 A6 Terminal Kereta Api K5 K6 K7 K8 Jabatan Geografi SM Tiwa ( Abdul Ghani Abu Bakar ) Page 50 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful